T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
04242370000 - 4574
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Halk Sağlığı Hemşireliği


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 04242370000 - 4574
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2017 tarihinden itibaren.
 • 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2018 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Halk Ssğlığı Hemşireliği
» Lisans » 8 Kredi
Bulaşıcı Hastalıklar
» Lisans » 2 Kredi
Kavramsal öğeier
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
Epidemiyoloji
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Ulaş, B., Uncu, F., (2018). Disaster Awareness Research in Family Health Centers:The Case of Elazig. Journal of Current Researcheson Health Sector, 8(2),1-10.
 2. Uncu, F., Evcimen, H., Gülnaroğlu, b., (). Investigation of the Relationship Between Impulsivity and Night Eating Attitudes of Obese and Nonobese Individuals. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, (),-.
 3. Uncu, F., , O.A.F., (2014). Health Care Workers Who Work In The Province Of Elazig Levels Of Awareness About Child Abuse And Neglect And The Factors Affecting This Situation. . International Journal Of Medical Investigation, 2(3),-.
Ulusal
 1. Ulaş, B., Uncu, F., Nazik, F., Sönmez, M., (2015). İki Farklı Üniversitede Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kilofobi Ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri. Adıyaman Sağlık bilimleri Dergisi, 1(2),77-86.
 2. Uncu, F., Ulaş, B., Nazik, F., (2015). İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Adıyaman Sağlık bilimleri Dergisi, 1(2),87-93.
 3. Sevindik, F., , U.F., , G.D.D., (2012). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1),-.
 4. Uncu, F., , B.N., (2011). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Meme Kanseri Erken Tanı Uygulamaları Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışları. Meme Sağlığı Dergisi, 7(3),-.
 5. Ulaş, B., Tatlıbadem, B., Nazik, F., Sönmez, M., Uncu, F., (2015). Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dersigi, 2(3),71-75.
 6. Ulaş, B., , U.F., , Ü.S., (2014). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 7. Çelebi, E., , U.F., , T.A., (2014). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Evcimen, H., Doğan, U., Uncu, F., (). Evde Bakım Hizmetlerinde Maliyet Etkililik. 4.ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK VE BAKIM KONGRESİ, (),-.
 2. Evcimen, H., Doğan, U., Uncu, F., (). Psikiyatri Hastalarında Evde Bakım. 4.ULUSLARARASI EVDE SAĞLIK VE BAKIM KONGRESİ, (),-.
 3. Uncu, F., Evcimen, H., Doğan, U., (). X Y Kuşağı Hemşirlerinin Eleştirel Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi:Elazığ Örneği. ULUSLARARASI PALANDÖKEN HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 4. Uncu, F., Evcimen, H., Gülnaroğlu, B., (2018). ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUM HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. INESEC INTERNATIONALHEALTH SCIENCESCONFERENCE (IHSC 2018), (),503-509.
 5. Şener, N., Uncu, F., (2017). Knowledge Levels Of Nurses and Midwives Working in Family Practice About Violence to Woman. 32nd Euro Nursing and Medicare Summit, (),-.
 6. Soylar, P., Ulaş, B., Uncu, F., (2017). The Risk of Orthorexia in Turkish Adults and Relation with Body Mass Index. 10th European Public Health Conference, (),-.
 7. Uncu, F., Ulaş, B., Soylar, P., (). Fazla Kilolu veya Obez Yetişkinlerin Gece Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 8. Ulaş, B., Uncu, F., (). Yetişkin Bireylerin Mültecilere Yönelik Algısı Elazığ Örneği. 1. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, (),-.
 9. Ulaş, B., Uncu, F., (). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. 1. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, (),-.
 10. Sayın, N., Kara, E., Cemre, P., Derya, Ş., Müge, Y., Uncu, F., (). GEBELERDE KANGURU BAKIMIN ANNE BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİNİN DEĞERLENDRİLMESİ. 6. ULUSAL-2. ULUSLARARASI EBELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, (),-.
 11. Uncu, F., Ulaş, B., Nazik, F., (). AN EXAMINATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF OCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DEPARTMENT STUDENTS WITH REGARD TO GENDER. ULULSLARARSI SPOR EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 12. Ulaş, B., Uncu, F., (). PREVELANCE OF OBESİTY AND PHYSİCAL INACTİVİTY IN INDIVIDUALS WHO APPLİED TO THE FAMİLY MEDİCİNE CENTER THE CASE OF ELAZIG. ULUSLARARASI SPOR EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 13. Ulaş, B., Uncu, F., Nazik, F., Sönmez, M., (). İKİ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİLOFOBİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ. ULUSLARARASI SPOR EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
Ulusal
 1. Uncu, F., Evcimen, H., Doğan, U., (). X Y Kuşağı Hemşirlerinin Eleştirel Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi:Elazığ Örneği. ULUSLARARASI PALANDÖKEN HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 2. Evcimen, H., Doğan, U., Gülnaroğlu, B., Uncu, F., (). HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar veSorunlar Kongresi, (),-.
 3. Uncu, F., , O.A.F., (). Elazığ İlinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyleri ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. 16. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, (),-.
 4. Ulaş, B., Uncu, F., (). SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ. 4. ULUSAL SAĞLIKLI YAŞAM SEMPOZYUMU, (),-.
 5. Uncu, F., Vahdet, T., Nesibe, Ö., (). HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI. 14. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, (),-.
 6. Uncu, F., Ulaş, B., (). Aile Hekimliklerine Başvuran Yetişkin Bireylerde Kronik Hastalık Varlığı vr İlişkili Bazı Etmenler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 7. Ulaş, B., Uncu, F., (). Aile Hekimliği birimine Başvuran Bireylerde Afet Farkındalığı Araştırması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 8. Ulaş, B., , U.F., , Ü.S., (). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 9. Uncu, F., , U.B., , Ç.E., (). Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları. 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (),-.
 10. Çelebi, E., , U.F., , T.A., (). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 11. Çelebi, E., , A.Y., , K.L., , U.F., , D.S.E., (). Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 12. Çelebi, E., , K.L., , T.A., , U.F., (). Elazığ İl Merkezi Birinci Basamakta Görev Yapan Hekim Hemşire Ve Ebelerde İş Doyumu. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 13. Çelebi, E., , U.F., , U.B., (). Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerde Empatik Eğilim Ve İş Doyumu. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 14. Uncu, F., , B.N., (). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Meme Kanseri Erken Tanı Uygulamaları Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışları. 2. Uluslararası Katılımlı Karadeniz Meme Kongresi, (),-.
 15. Sevindik, F., , G.D., , U.F., , A.Y., , G.G., (). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Sigara Kullanma Davranışları. Uluslararası Katılımlı 4. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, (),-.
 16. Tezel, A., , U.F., , Ç.E., , K.Ç.E., (). Adolesanların Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
 17. Tezel, A., , U.F., , Ç.E., (). Adolesanların Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 18. Kaplan, İ., , İ.D., , T.Ü., , K.U.F., , A.R., (). 0 1 Yaş Bebeği Olan Annelere Uygulanan Planlı Beslenme Eğitiminin Annenin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeyine Olan Etkilerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, (),-.

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1