T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
04242370000 - 4574
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Halk Sağlığı Hemşireliği

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 04242370000 - 4574
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Hemşirelik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
 • 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2017 tarihinden itibaren.
 • 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2018 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Halk Ssğlığı Hemşireliği
» Lisans » 8 Kredi
Bulaşıcı Hastalıklar
» Lisans » 2 Kredi
Kavramsal öğeier
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
Epidemiyoloji
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Uncu, F., Evcimen, H., Gülnaroğlu, b., (). Investigation of the Relationship Between Impulsivity and Night Eating Attitudes of Obese and Nonobese Individuals. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, (),-.
 2. Ulaş, B., Uncu, F., (2018). Disaster Awareness Research in Family Health Centers:The Case of Elazig. Journal of Current Researcheson Health Sector, 8(2),1-10.
 3. Ulaş, B., Uncu, F., Soylar, P., (2016). Aile Hekimliği Birimine Başvuran Bireylerde Obezite Sıklığı ve Fiziksel İnaktivite Elazığ Örneği. Medicine Science, 5(2),529-538.
 4. Uncu, F., , O.A.F., (2014). Health Care Workers Who Work In The Province Of Elazig Levels Of Awareness About Child Abuse And Neglect And The Factors Affecting This Situation. . International Journal Of Medical Investigation, 2(3),-.
Ulusal
 1. Ulaş, B., Uncu, F., Nazik, F., Sönmez, M., (2015). İki Farklı Üniversitede Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Kilofobi Ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri. Adıyaman Sağlık bilimleri Dergisi, 1(2),77-86.
 2. Uncu, F., Ulaş, B., Nazik, F., (2015). İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi. Adıyaman Sağlık bilimleri Dergisi, 1(2),87-93.
 3. Sevindik, F., , U.F., , G.D.D., (2012). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1),-.
 4. Uncu, F., , B.N., (2011). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Meme Kanseri Erken Tanı Uygulamaları Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışları. Meme Sağlığı Dergisi, 7(3),-.
 5. Ulaş, B., Tatlıbadem, B., Nazik, F., Sönmez, M., Uncu, F., (2015). Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etmenler. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dersigi, 2(3),71-75.
 6. Ulaş, B., , U.F., , Ü.S., (2014). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 7. Çelebi, E., , U.F., , T.A., (2014). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uncu, F., Evcimen, H., Doğan, U., (). X Y Kuşağı Hemşirlerinin Eleştirel Düşünme Yeteneklerinin İncelenmesi:Elazığ Örneği. ULUSLARARASI PALANDÖKEN HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİ, (),-.
 2. Uncu, F., Evcimen, H., Gülnaroğlu, B., (2018). ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İZOLASYON ÖNLEMLERİNE UYUM HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. INESEC INTERNATIONALHEALTH SCIENCESCONFERENCE (IHSC 2018), (),503-509.
 3. Şener, N., Uncu, F., (2017). Knowledge Levels Of Nurses and Midwives Working in Family Practice About Violence to Woman. 32nd Euro Nursing and Medicare Summit, (),-.
 4. Soylar, P., Ulaş, B., Uncu, F., (2017). The Risk of Orthorexia in Turkish Adults and Relation with Body Mass Index. 10th European Public Health Conference, (),-.
 5. Uncu, F., Ulaş, B., Soylar, P., (). Fazla Kilolu veya Obez Yetişkinlerin Gece Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 6. Ulaş, B., Uncu, F., (). Yetişkin Bireylerin Mültecilere Yönelik Algısı Elazığ Örneği. 1. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, (),-.
 7. Ulaş, B., Uncu, F., (). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları. 1. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi, (),-.
 8. Sayın, N., Kara, E., Cemre, P., Derya, Ş., Müge, Y., Uncu, F., (). GEBELERDE KANGURU BAKIMIN ANNE BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİNİN DEĞERLENDRİLMESİ. 6. ULUSAL-2. ULUSLARARASI EBELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, (),-.
 9. Uncu, F., Ulaş, B., Nazik, F., (). AN EXAMINATION OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF OCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DEPARTMENT STUDENTS WITH REGARD TO GENDER. ULULSLARARSI SPOR EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 10. Ulaş, B., Uncu, F., (). PREVELANCE OF OBESİTY AND PHYSİCAL INACTİVİTY IN INDIVIDUALS WHO APPLİED TO THE FAMİLY MEDİCİNE CENTER THE CASE OF ELAZIG. ULUSLARARASI SPOR EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 11. Ulaş, B., Uncu, F., Nazik, F., Sönmez, M., (). İKİ FARKLI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KİLOFOBİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ. ULUSLARARASI SPOR EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
Ulusal
 1. Evcimen, H., Doğan, U., Gülnaroğlu, B., Uncu, F., (). HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ. IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar veSorunlar Kongresi, (),-.
 2. Uncu, F., , O.A.F., (). Elazığ İlinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyleri ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. 16. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, (),-.
 3. Ulaş, B., Uncu, F., (). SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN KIZ ÖĞRENCİLERİN VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ. 4. ULUSAL SAĞLIKLI YAŞAM SEMPOZYUMU, (),-.
 4. Uncu, F., Vahdet, T., Nesibe, Ö., (). HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARI. 14. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ, (),-.
 5. Uncu, F., Ulaş, B., (). Aile Hekimliklerine Başvuran Yetişkin Bireylerde Kronik Hastalık Varlığı vr İlişkili Bazı Etmenler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 6. Ulaş, B., Uncu, F., (). Aile Hekimliği birimine Başvuran Bireylerde Afet Farkındalığı Araştırması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 7. Ulaş, B., , U.F., , Ü.S., (). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler. 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 8. Uncu, F., , U.B., , Ç.E., (). Elazığ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları. 3.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (),-.
 9. Çelebi, E., , U.F., , T.A., (). Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 10. Çelebi, E., , A.Y., , K.L., , U.F., , D.S.E., (). Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri Ve İlişkili Faktörler. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 11. Çelebi, E., , K.L., , T.A., , U.F., (). Elazığ İl Merkezi Birinci Basamakta Görev Yapan Hekim Hemşire Ve Ebelerde İş Doyumu. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 12. Çelebi, E., , U.F., , U.B., (). Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerde Empatik Eğilim Ve İş Doyumu. 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 13. Uncu, F., , B.N., (). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebe Ve Hemşirelerin Meme Kanseri Erken Tanı Uygulamaları Konusunda Bilgi Tutum Ve Davranışları. 2. Uluslararası Katılımlı Karadeniz Meme Kongresi, (),-.
 14. Sevindik, F., , G.D., , U.F., , A.Y., , G.G., (). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Sigara Kullanma Davranışları. Uluslararası Katılımlı 4. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, (),-.
 15. Tezel, A., , U.F., , Ç.E., , K.Ç.E., (). Adolesanların Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
 16. Tezel, A., , U.F., , Ç.E., (). Adolesanların Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 17. Kaplan, İ., , İ.D., , T.Ü., , K.U.F., , A.R., (). 0 1 Yaş Bebeği Olan Annelere Uygulanan Planlı Beslenme Eğitiminin Annenin Beslenme Konusundaki Bilgi Düzeyine Olan Etkilerinin İncelenmesi. 5. Ulusal Öğrenci Kongresi, (),-.

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1