T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
Almanca, İngilizce
Telefon :
0424 237000 - 4685
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Halk Sağlığı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Almanca, İngilizce
Telefon 0424 237000 - 4685
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Halk Sağlığı
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  Tıp
 • Doktora » 1996 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

  Doktora Tezi;

  “Elazığ İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelere Anne Sütü ve Emzirme Konusunda Hastane Sağlık Personelinin Yaklaşımı”,
 • Profesörlük »

  2018

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Elazığ İlinde Yaşayan Gebelerde Depresif Belirtilerin Prevalansı ve Etkileyen Faktörler,, Sevindik F, Elazığ, 2005
 • 2. Elazığ İli Fırat Tıp Merkezi, Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi ve Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi, , Güneş D, Elazığ, 2006
 • 3. İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara, Alkol, Madde Kullanımı, Madde Kullanımına Etki Eden Etmenler ve Aileden Aldıkları Sosyal Desteğin Etkisi, , Koca B, Elazığ, 2011
 • 4. Elazığ, Malatya ve Kayseri İllerinde Bulunan Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların İlaç Kullanma Davranışları ve Etkileyen Faktörler, , Ercan E, Elazığ, 2011
 • 5. Tunceli-Pertek İlçe Merkezi’nde 0-14 yaşlar arasında Çocuğu Olan Annelerin İlk Yardım Bilgi ve Düzeyleri ve İlk Yardım Gerektiren Durumların Sıklığı, , Gürarslan Ergen N, , Elazığ, 2012
 • 6. Diyarbakır Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretim Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumları, Çetin Y, Elazığ, Elazığ, 2013
 • 7. , Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Sağlık Personelinde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler, Demirpolat E, Elazığ, Elazığ, 2016
 • 8. Elazığ Mesleki Eğitim Merkezine Bağlı Olarak Çalışan 14-19 Yaş Grubu Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Köse B, Elazığ, Elazığ, 2017
 • 9. Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Sağlık Hizmetlerine Etkisi: Adıyaman İli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üzerine Bir Uygulama, Taştan S, Elazığ, Elazığ, 2017

II. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. Fibromiyalji Tanısı Konmuş Hastalarda Eğitim ve Egzersizin Hastanın Ağrısı, Depresyonu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, , Demirbağ BC, Elazığ, 2009
 • 2. Elazığ İlinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali Ve İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyleri Ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler, Uncu F, Elazığ, Elazığ, 2013
 • 3. Elazığ Ve Malatya İl Merkezinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlgili Faktörler, Çelebi E, Elazığ, 2013
 • 4. Elazığ İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi, Bulut A, Elazığ, Elazığ, 2014
 • 1 F. Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

  Anabilim Dalı Başkanı » 2012-08-25 ile 2013-09-25 tarihleri arasında.
 • 2 F. Ü. Süreli Eğitim Merkezi (FÜSEM)

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2013-01-01 tarihinden itibaren.
 • 3 F. Ü. Süreli Eğitim Merkezi (FÜSEM) İş Yeri Hekimliği Koordinatörlüğü

  Koordinatör » 2013-01-01 ile 2015-01-01 tarihleri arasında.
 • 4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2016-10-11 tarihinden itibaren.
 • 5 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-06-23 tarihinden itibaren.
 • 6 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2015-06-22 tarihinden itibaren.
 • 7 FÜSEM İş Yeri Hekimliği

  Koordinatör » 2013 ile 2015 tarihleri arasında.