T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
Almanca, İngilizce
Telefon :
0424 237000 - 4685
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Halk Sağlığı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Almanca, İngilizce
Telefon 0424 237000 - 4685
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Halk Sağlığı
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  Tıp
 • Doktora » 1996 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

  Doktora Tezi;

  “Elazığ İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelere Anne Sütü ve Emzirme Konusunda Hastane Sağlık Personelinin Yaklaşımı”,
 • Profesörlük »

  2018

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Elazığ İlinde Yaşayan Gebelerde Depresif Belirtilerin Prevalansı ve Etkileyen Faktörler,, Sevindik F, Elazığ, 2005
 • 2. Elazığ İli Fırat Tıp Merkezi, Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi ve Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi, , Güneş D, Elazığ, 2006
 • 3. İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara, Alkol, Madde Kullanımı, Madde Kullanımına Etki Eden Etmenler ve Aileden Aldıkları Sosyal Desteğin Etkisi, , Koca B, Elazığ, 2011
 • 4. Elazığ, Malatya ve Kayseri İllerinde Bulunan Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların İlaç Kullanma Davranışları ve Etkileyen Faktörler, , Ercan E, Elazığ, 2011
 • 5. Tunceli-Pertek İlçe Merkezi’nde 0-14 yaşlar arasında Çocuğu Olan Annelerin İlk Yardım Bilgi ve Düzeyleri ve İlk Yardım Gerektiren Durumların Sıklığı, , Gürarslan Ergen N, , Elazığ, 2012
 • 6. Diyarbakır Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretim Öğrencilerinin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumları, Çetin Y, Elazığ, Elazığ, 2013
 • 7. , Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Sağlık Personelinde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler, Demirpolat E, Elazığ, Elazığ, 2016
 • 8. Elazığ Mesleki Eğitim Merkezine Bağlı Olarak Çalışan 14-19 Yaş Grubu Çocukların Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Köse B, Elazığ, Elazığ, 2017
 • 9. Performansa Dayalı Ücret Sisteminin Sağlık Hizmetlerine Etkisi: Adıyaman İli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üzerine Bir Uygulama, Taştan S, Elazığ, Elazığ, 2017

II. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. Fibromiyalji Tanısı Konmuş Hastalarda Eğitim ve Egzersizin Hastanın Ağrısı, Depresyonu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi, , Demirbağ BC, Elazığ, 2009
 • 2. Elazığ İlinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali Ve İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyleri Ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler, Uncu F, Elazığ, Elazığ, 2013
 • 3. Elazığ Ve Malatya İl Merkezinde Bulunan Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve İlgili Faktörler, Çelebi E, Elazığ, 2013
 • 4. Elazığ İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarına Başvuran Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi, Bulut A, Elazığ, Elazığ, 2014
 • 1 F. Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

  Anabilim Dalı Başkanı » 2012-08-25 ile 2013-09-25 tarihleri arasında.
 • 2 F. Ü. Süreli Eğitim Merkezi (FÜSEM)

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2013-01-01 tarihinden itibaren.
 • 3 F. Ü. Süreli Eğitim Merkezi (FÜSEM) İş Yeri Hekimliği Koordinatörlüğü

  Koordinatör » 2013-01-01 ile 2015-01-01 tarihleri arasında.
 • 4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalı

  Ana Bilim Dalı Başkanı » 2016-10-11 tarihinden itibaren.
 • 5 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-06-23 tarihinden itibaren.
 • 6 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2015-06-22 tarihinden itibaren.
 • 7 FÜSEM İş Yeri Hekimliği

  Koordinatör » 2013 ile 2015 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Oğuzöncül, A.F., Kurt, O., , Halk Sağlığı Bakışıyla Türkiye’de Kronik Hastalıklar, Türkiye Klinikleri, 2020, 3, 978-625-401-118-4.
 2. Akkuş, İ.H., Deveci, S.E., Açık, Y., Eren, S., Oğuzöncül, A.F., Kaya, F., Bulut, İ., Koçdemir, E., Pirinçci, E., Makinist, İ., Tekerek, K., , GENÇLERDE SİGARA VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER İLE İLGİLİ DURUM İNCELENMESİ ELAZIĞ ÖRNEĞİ, SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 2016, 38, 978-605-031-562-2.
 3. Oğuzöncül, A.F., , Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi - Özel Konular, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 2018, , 2528-8334.
 4. Oğuzöncül, A.F., , ÇOCUKLAR ve SAVAŞ, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2016, , .
 5. Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., , Türkiye Sağlık Raporu 2014, HASUDER Yayın No: 2014-8, Ankara,, 2015, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Arca, M., Durmaz, E.D., Satıcı, Ö., Oğuzöncül, A.F., (2020). The Effect of Home Exercise Program Given By Physiotherapists On Pain. Analyse of Clinical and Analytical Medicine, (),-.
 2. Pirinçci, E., Taşdemir, R., Oğuzöncül, A.F., (2017). Knowledge of lactational amenorrhea as a contraceptive method among mothers of infants aged 0-6 months in a district eastern Turkey. International Journal Community Med Public Health, (),-.
 3. Deveci, S.E., Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., Deveci, F., (2018). Prevalece and factors affecting the use of tobacco, alcohol and addictive substance among universty students in Eastern Turkey. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 41(4),996-1007.
 4. Deveci, S.E., Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., Deveci, F., (2010). Prevelance and Factors Affecting the use of Tobacco and Additive Substance Among University Studens in Eastern Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health, (41),996-1007.
 5. Nazik, F., Oğuzöncül, A.F., (2017). Depression and influencing factor in pregnancy: A community-based study. Int J Med Sci Public Health. 2017 6(11):, 6(11),1635-1639.
 6. Oğuzöncül, A.F., Aygen, M., Açık, Y., Deveci, S.E., Demirbağ, B.C., Pirinçci, E., (2015). Opinions of high school studens in central Elazig about elderliness. Clinical Interventions in Aging, (10),821-825.
 7. Çelebi, E., Oğuzöncül, A.F., (2014). Burnout Levels Of Teachers Working İn Special Educational İnstitutions And Relevant Factors. HealthMED, 8(4),509-518.
 8. Oğuzöncül, A.F., Açık, Y., Demir, E., Ozan, A.T., Deveci, S.E., (2014). Evaluation of Views of The University Hospital Nurseson Euthanasia. HealthMED, 8(4),493-500.
 9. Bulut, A., Oğuzöncül, A.F., (2014). Evaluating the level of satisfaction of patients utilizing first level health facilities as a function of health system performance rating in the province of Elazig Turkey. Patient Preference and Adherence, (8),1483-1492.
 10. Gürbüzel, M., Saygı, G., Özyiğit, F., Oğuzöncül, A.F., Gülşen, H., Başaran, S., (2014). Effect Of The Number Of Portal Area On Modified Histological Activity İndex Of Viral Hepatitis And Histological Findings. Nigerian Journal of Clinical Practice, 17(1),56-61.
 11. Uncu, F., Oğuzöncül, A.F., (2013). Health Care Workers Who Work İn The Province Of Elazig Levels Of Awareness Abaut Child Abuse And Neglect And The Factors Affecting Thisd Situtation. International Journal of Medical Investigation, 2(3),129-142.
 12. Gündoğdu, C., Oğuzöncül, A.F., (2013). The Relatıonshıp Between Smokıng and Exercıse Among Physıcal Educatıon Teachers in Turkey. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 44(4),712-718.
 13. Akarsu, S., Demir, H., Selek, S., Oğuzöncül, A.F., (2013). Iron Deficency Anemia and Levels of Oxidative Stress Induced by Treatment Modalities. Pediatrics International, 55(3),-.
 14. Demirbağ, B.C., Oğuzöncül, A.F., (2012). Effects of Education and Exercise on Pain Depression and Quality of Life in Patients Diagnosed with Fibromyalgia. HealthMed., 6(3),962-970.
 15. Sevindik, F., Çelebi, E., Ikde, Ö.Ö., Oğuzöncül, A.F., (2011). Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Meme Kanserine İlişkin Risk Faktörleri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi ve Davranışları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1),1-10.
 16. Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2008). Knowledge and Attitude of Married Turkish Men Regarding Family Planning. Eur J Contracept Reprod Health Care, (13),97-102.
 17. Aydın, S., Özercan, İ.H., Aydın, S., Özkan, Y., Dağlı, A.F., Oğuzöncül, A.F., Geçkil, H., (2006). Biological Rhythm of Saliva Ghrelin in Humans. Biological Rhythm Research, (37),169-177.
 18. Açık, Y., Sezer, R.E., Karaman, F., Hafize, s., Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., Güngör, Y., Polat, A., (1998). Smoking Among Regligious Professionals in Turkey. Tobacco Control, (7),326-327.
Ulusal
 1. Alay, H., Oğuzöncül, A.F., Torun, A., Kul, G., Tosun, S., Akgül, F., Küçükateş, E., Gümüştakım, R.Ş., Alkan, Ç.S., Kesmez, C.F., Kaçmaz, A.B., Demiray, G.E., Erdem, H.A., Kostakoğlu, U., Bölükbaşı, H., Kasar, N., Güven, E., Pamukcuoğlu, S., (2020). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SU ÇİÇEĞİ GEÇİRME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (ÜLKE GENELİ ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA). DİCLE TIP DERGİSİ, 47(3),687-695.
 2. Uncu, F., Açık, Y., Deveci, S.E., Çelebi, E., Oğuzöncül, A.F., Ulaş, B., (2015). Elazığ Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi, 3(3),1-8.
 3. Açık, Y., Çelik, G., Ozan, A.T., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., Gülbayrak, c., (2003). Nutrition Habits of University Students. Toplum ve Sağlık, 13(4),74-80.
 4. Akgün, d., Oğuzöncül, A.F., (2014). Evaluation of traditional spa treatment practices in golan town, Elazığ. Kocatepe Med. J., 15(),267-273.
 5. Gülbayrak, C., Açık, Y., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., (2004). SMOKİNG FREQUENCY OF THE WOMEN İN TRAİNİNG AND RESEARCH HEALTH REGİONS İN ELAZİG CİTY CENTRE. Erciyes Medical Journal, (),-.
 6. Cansız, K.B., Oğuzöncül, A.F., (2017). Elazığ Kent Merkezinde Bulunan Ortaöğretimde Okuyan Öğrencilerde Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 44(1),13-23.
 7. Yiğitbaş, Ç., Deveci, S.E., Açık, Y., Ozan, A.T., Oğuzöncül, A.F., (2013). Sağlık eğitimi alan bir grup öğrencinin empatik eğilim ve becerisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 8. Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., Polat, A., Güngör, Y., Güngör, L., (2002). Tıp fakültesi öğrencilerinin tıp eğitimi ve mezuniyet sonrası hakkındakidüşünceleri. Toplum ve Hekim, (),-.
 9. Taşdemir, R.A., Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., (2017). Bir ilçe devlet hastanesi acil servisine kuduz şüphesiyle başvuran olguların değerlendirilmesi. Kocaeli Tıp Dergisi, (),-.
 10. Pirinçci, E., Deniz, s., Deveci, S.E., Yurt, n., Üçer, e., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (2017). Muhtarlarda Sigara içme durumunun değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 11. Demir, T., Açık, Y., Kaya, M.K., Deveci, S.E., Pirinçci, E., Yıldırım, B., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., (2009). Fırat Üniversitesi Göz hastalıları Anabilim Dalı na Poliklinik Hizmeti Almak İçin Başvuran Hastaların Sunulan Hizmetten Memnuniyet Düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 12. Güngör, Y., Güngör, L., Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., (2001). Elazığ Devlet Hastanesinde görev yapan evli hamile olmayan hemşire ebe ve bayan sağlık teknisyenlerinde Pap Smear taraması. FIREAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, (),471-476.
 13. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., (2016). Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. Dicle Tıp Dergisi, 43(2),248-255.
 14. Açık, Y., Yiğitbaş, Ç., Bulut, A., Deveci, S.E., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Demirbağ, B.C., Rahman, S., Arın, E., (2016). Acil Sağlık Çalışanlarında Stresle Başa Çıkma Yollarını Kullanma İle İşe Bağlı Gerginlik Düzeyi Arasındaki İlişki Ve Etkileyen Faktörler. Turkiye Klinikleri J Med Sci, (),-.
 15. Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., (2001). Amerika Birleşik Devletlerinde Tütün Fiyatlarını Destekleme Programının Sigara Tüketimine Etkisi En Son Değişiklikleri İçeren Model. Sağlık İçin Sigara Alarmı, (4),38-45.
 16. Açık, Y., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., Çelik, G., (2001). Pasif İçicilik ve Tütün Endüstrisi. Sağlık İçin Sigara Alarmı, (3),3-15.
 17. Sezer, R.E., Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., Dinç, E., Güngör, Y., (2001). Elazığ İl Merkezinde Bulunan Bazı Bankalarda Çalışan Kişilerin Sigara İçme Sıklıkları ve Karbonmonoksit Düzeyleri. Sağlık İçin Sigara Alarmı, (4),88-93.
 18. Akyol, N., Sezer, R.E., Aslan, L., Oğuzöncül, A.F., Dinç, E., (2000). Elazığ İl Merkezinde Ampliyopi ve Ampliyojenik Faktörlerin Prevalansı Üzerine Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol, (9),77-82.
 19. Açık, Y., Edibe, D., Eren, E., Hafize, S., Ergüder, T., Oğuzöncül, A.F., Aytaç, P., (1998). Elazığ İl Merkezinde Yaşayan Kadınların Aile Planlaması Konusunda Bilgi Tutum ve Uygulamaları. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (12),11-18.
 20. Koca, B., Oğuzöncül, A.F., (2015). İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Alkol Madde Kullanımı Madde Kullanımına Etki Eden Etmenler ve Aileden Aldıkları Sosyal Desteğin Etkisi. Kocaeli Tıp Dergisi, 4(2),4-13.
 21. Açık, Y., Sezer, R.E., Sezer, H., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., Güngör, Y., Polat, A., (1998). Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesi nde Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Halkın Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Tıp Bilimleri Dergisi, 1(),339-345.
 22. Sezer, R.E., Bilgin, N., Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., (1996). Kalp Hastalarında Nikotin Replasman Tedavisi. Sağlık için Sigara Alarmı, (3-6),-.
 23. Bostancı, M., Açık, Y., Oğuzöncül, A.F., Sezer, R.E., Öztürk, Z., Bilgin, N., (1996). Elazığ İlinde Gebe ve Emzikli Kadınların Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü Konusundaki Tutum ve Uygulamalarını Saptamak Amacıyla Yapılan Odak Grup Görüşmeleri. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, (5),199-202.
 24. Sezer, R.E., Açık, Y., Bilgin, N., Eray, H., Gökdoğan, A., Öztürk, Z., Oğuzöncül, A.F., (1994). Elazığ İlinde Görev Yapan Hemşire ve Ebelerde Sigara Kullanımı. Sağlık İçin Sigara Alarmı, (1),12-18.
 25. Deveci, S.E., Açık, Y., Ercan, E., Oğuzöncül, A.F., (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Tıp, 24(2),123-127.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 2. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 3. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 4. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 5. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 6. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 7. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 8. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 9. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 10. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık ÇalışanlarınınMeslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgiliBilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 11. Kaya, F., Oğuzöncül, A.F., Gürgöze, R., Kaya, M., (2020). Hastane Öncesi Sağlık ÇalışanlarınınMeslek Hastalığı Risk Faktörleri İle İlgiliBilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 12. Erkaya, Z.B., Oğuzöncül, A.F., Kurt, O., (2020). Bir Sağlık Meslek Yüksekokulundaki Öğrencilerde Duygusal İştah ile Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 13. Akel, T.R., Oğuzöncül, A.F., Kurt, O., (2020). Bir İlçede Çalışan Sağlık Personelinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 14. Oğuzöncül, A.F., Kurt, O., Deveci, S.E., (2020). Bir Tip Fakültesi Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin Covid-19 Enfeksiyonu İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranişlarinin Değerlendirilmesi Kesitsel Bir Çalişma. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 15. Kurt, O., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., (2020). Bir Tip Fakültesi Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin Covid-19 Enfeksiyonu İle İlgili Anksiyete Ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalişma. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 16. Arca, M., Pirinçci, E., Şen, M.A., Atıcı, E., Varsak, S., Yaraşır, E., Kurt, O., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., (2020). TÜRKİYE’DE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 TEDİRGİNLİĞİ VE GETİRDİĞİHİJYEN BOYUTU: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA. Online International Conferance of COVİD-19 (CONCOVİD), (),-.
 17. Deniz, S., Bentli, R., Kalkanlı, T.M., Yalınız, F., Demir, E., Fırıncı, B., Oğuzöncül, A.F., (2019). Malatya İlinde Çalışan Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),740-741.
 18. Deniz, S., Oğuzöncül, A.F., (2018). Bir İlçede İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve İlişkili Faktörler. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),793-794.
 19. Oğuzöncül, A.F., Tuncer, K.K., Deveci, S.E., (2019). BİRİNCİ BASAMAKTA ÇALIŞAN HEKİMLERİN AŞILAR HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI. 18. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi, (),-.
 20. Tuncer, K.K., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., (2019). Diş Hekimlerinin İşle İlgili Hastalıklara Yaklaşımları ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımlarının Değerlendirilmesi. I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ, (),-.
 21. Deniz, S., Bentli, R., Kalkanlı, T.M., Yalnız, F., Demir, E., Fırıncı, B., Oğuzöncül, A.F., (2019). Malatya ilinde çalışan öğretmenlerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 22. Adam, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). The incidance of typhoid neglected as typical disease in Kano, Nigeria. MSNG-2018, (),-.
 23. Abubakar, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Surveillance of Typhoid Fever as Neglected Tropical Disease In Kano/Abuja, Nigeria.. 5th International Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018), (),-.
 24. Önal, F., Oğuzöncül, A.F., (2018). Elazığ Kent Merkezi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşam kalitesi ve Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi. 17th Internatinal Eastern mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 25. Deveci, S.E., Kurt, O., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Knowledge and Awareness of Medical Faculty Students About Global Warming,Climate Change and their Consequences. II. International Enviroment Health, (),-.
 26. Pirinçci, E., Acar, U., Akkuş, İ.H., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., Özkan, E., (2018). Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 27. Adam, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Surveillance of typhoid fever as neglected tropical disease in Kano/Abuja, Nigeria. MSNG-2018, (),-.
 28. Oğuzöncül, A.F., Memiş, D., Şeker, R., (2018). Bir tıp fakültesi öğrencilerinin tütün kullanım sıklıklarının araştırması. 2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk sağlığı kongresi, (),-.
 29. Deniz, S., Oğuzöncül, A.F., (2018). Bir ilçede ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde obezite sıklığı ve ilişkili faktörler. 2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk sağlığı kongresi, (),-.
 30. Pirinçci, E., Acar, u., Akkuş, i.h., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., Özkan, e., (2018). Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler.. 7th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Bildiri Kitabı, (),-.
 31. Deveci, S.E., Kurt, O., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). Knowledge and Awareness of Medical Faculty Students about global warming, climate change and their congequences. II. International Urban Environment Health Congress, (),-.
 32. Oğuzöncül, A.F., Dartılmak, T., Deveci, S.E., Pirinçci, E., (2018). Hasta ve Hasta Yakınlarının Aşı Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İrdelenmesi.. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı,, (),-.
 33. Pirinçci, E., Kurt, O., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., (2018). Türkiye’deki Bir Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Kuduz Hakkındaki Bilgi ve Davranış Düzeylerinin Değerlendirilmesi.. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı, (),-.
 34. Pirinçci, E., Karaçorlu, F.N., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., (2018). Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı,, (),-.
 35. Oğuzöncül, A.F., Kurt, O., Deveci, S.E., Pirinçci, E., Perçinel, İ., (2018). ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİNE BAŞVURAN DEHB’Lİ ÇOCUKLARINEBEVEYNLERİNDEKİ DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. 17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 36. Abubakar, B.A., Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., (2018). The incidence of typhoid fever neglected as typical disease inKano, Nigeria. 5th International Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018).(POSTER) Cappacodia-Nevsehir 4-6 October 2018. 5th International Materials Science and Advanced-Nanotechnologies for Next Generation (MSNG2018, (),-.
 37. Pirinçci, E., Oğuzöncül, A.F., Deveci, S.E., Ozan, A.T., Şen, M.A., Arca, M., Atıcı, E., (2018). Yüksekokul Öğrencilerinin Çevreye Karşı Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bildiri Kitabı,, (),-.
 38. Cansız, K.B., Oğuzöncül, A.F., (2017). Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Değerlendirilmesi. UMYOS, (),-.
 39. Akel, R., Oğuzöncül, A.F., (). Hastanelerin Fiziki Yapisinin Yatan Hastalarin Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Etkisi. VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Tosun, S., Alkan, Ç.S., Uzar, H., Alay, H., Kesmez, C.F., Seremet, K.A., Ceylan, M.R., Yıldız, K.S., Aslan, S., Zanapalioğlu, G.Ö., Torun, A., Küçükateş, E., Seyman, D., Kaçmaz, A.B., Uğuz, M., Nazik, S., Alıravcı, I.D., Demiray, G.E., Çalışkan, D.B., Demirbakan, H., Can, M., Oğuzöncül, A.F., Kul, H., Deniz, M., Kasar, N., Kul, G., Korkmaz, N., Şencan, M., (2019). Sağlık Çalışanlarının HBV için tetkik Yaptırma ve aşılanma durumumunun değerlendirilmesi (Ülke geneli çok merkezli çalışma). Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru, 1(1),-.
 2. Kul, G., Tosun, S., Alkan, Ç.S., Uzar, H., Alay, H., Kesmez, .C.F., Seremet, .K.A., Ceylan, M.R., Yıldız, K.S., Aslan, S., Zanapalioğlu, G.Ö., Torun, A., Küçükateş, E., Seyman, D., Kaçmaz, A.B., Uğuz, M., Nazik, S., Aliravcı, I.D., Demiray, G.E., Çalışkan, D.B., Demirbakan, H., Can, M., Oğuzöncül, A.F., Kul, H., Deniz, M., Kasar, N., Korkmaz, N., Şencan, M., (2019). Sağlık Çalışanlarının HAV için tetkik Yaptırma ve aşılanma durumumunun değerlendirilmesi (Ülke geneli çok merkezli çalışma). Viral Hepatitlerde Eliminasyona Doğru, (),-.
 3. Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., Yurt, n., Deveci, S.E., (). Kırsalda yaşayan 6-15 yaş arasındaki çocukların hijyen davranışlarının değerlendirilmesi. 19.ulusal halk sağlığı kongresi, (),-.
 4. Deveci, S.E., Özdemir, B., Akkuş, i.h., Pirinçci, E., Taşkın, S., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (). Sivrice eğitim araştırma bölgesinde hane halkında engelliliğin değerlendirilmesi. 19. ulusal halk sağlığı kongresi, (),-.
 5. Açık, Y., Karaman, F., Sezer, H., Oğuzöncül, A.F., Pirinçci, E., Güngör, Y., Polat, A., (). Elazığ İli Diyanet Çalışanlarının Sigara Konusundaki Tutum ve Davranışları. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, (),-.
 6. Demirpolat, E., Oğuzöncül, A.F., (). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hasatanesinde Çalışan Sağlık Personelinde Bel Ağrısı ve Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler. 9. Aile Hekimliği Araştırma Günleri,, (),-.
 7. Pirinçci, E., Yurt, N., Deveci, S.E., Deniz, S., Üçer, E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Açık, Y., (). Muhtarlarda Obezite Sıklığı ve Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 8. Pirinçci, E., Açık, Y., Deveci, S.E., Oğuzöncül, A.F., Ozan, A.T., Çevik, B.A., Karatepe, Y., Cansız, B., Yılmaz, E., (). Elazığ İli Bir İlköğretim Okulu Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumu Ve İlişkili Faktörler. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 9. Pirinçci, E., Deniz, S., Deveci, S.E., Yurt, N., Üçer, E., Oğuzöncül, A.F., Açık, Y., (). Muhtarlarda Sigara İçme Durumu. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 10. Oğuzöncül, A.F., Deniz, S., Deveci, S.E., Açık, Y., Kurnaz, B., (). Gebelerin Gebelik Sürecinde Sağlık İle İlgili Davranışlarının Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.

Sanatsal Faaliyetler

Üyelikler

 1. AIDS ile Savaş Derneği
 2. Türkiye Halk sağlığı Kurumu
 3. HASUDER
 4. Yaşam Boyu Kadın ve Üreme Sağlığı Derneği
 5. Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği
 6. Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
 7. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 1. Uluslararası, Dergi, Van Tıp Dergisi, 1
 2. Ulusal, Bildiri Kitabı, 13. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 1
 3. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 2. Uluslararası- 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi, 1
 5. Ulusal, Bildiri Kitabı, 19. Halk Sağlığı Kongresi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Göç Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Public Health, 2
 8. Ulusal, Dergi, Journal of Turgut Ozal Medical Center, 1
 9. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 10. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 3
 11. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 3
 12. Ulusal, Bildiri Kitabı, 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 15
 13. Ulusal, Dergi, Van Tıp Dergisi, 1
 14. Ulusal, Dergi, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2
 15. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Dergisi, 3