T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-24155
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Transport Phenomena (İki Fazlı Akışlar, Polimerlerin Gaz Yardımı ile Kalıplanması, İki Fazlı Akışların Modellenmesi), Reoloji, Newtonian Olmayan Akışkanlar Mekaniği, Plastik Malzemeler, Kütle ve Isı transferi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Transport Phenomena (İki Fazlı Akışlar, Polimerlerin Gaz Yardımı ile Kalıplanması, İki Fazlı Akışların Modellenmesi), Reoloji, Newtonian Olmayan Akışkanlar Mekaniği, Plastik Malzemeler, Kütle ve Isı transferi
 • Lisans » 1986 Yılı mezunu

  İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Firat Üniversitesi
 • Doktora » 1997 Yılı mezunu

  State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY,USA.
 • Doçentlik » 2003

  Kimya Mühendisliği
 • Profesörlük » 2008

  Kimya Mühendisliği
 • 1 Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Mart 2009 ile Mart 2012 tarihleri arasında.
 • 2 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkanı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Kamışlı, F., , Chemical Engineering Design, Nobel Yayıncılık, 2013, , .
 2. Kamışlı, F., , ISI TRANSFERİ, Gazi Kitapevi, 2012, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (2017). Production of Polyethane from waste Vegetable Oil-Based polyols and modelling of Rheological Properties. Periodicals of Engineering and Natural Science, 5(1),81-88.
 2. Aydoğmuş, E., Gür, M., Kamışlı, F., (2017). The Production of Vegetable Oil-Based Polyols and Modelling ofRheological Properties. Journal of the Turkish Chemical Society B, (),33-42.
 3. Kamışlı, F., Aydoğmuş, E., (2016). Generating of new types of fractal structures and developing of formula for the effective thermal conductivity of fractal porous media. International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR), 4(10),1-8.
Ulusal
 1. Yoğurtçu, H., Kamışlı, F., (2016). Meşe Quercus brantii Odununun Sürekli Çevrimli Bir Reaktörde Sıvılaştırılması ve Sıvı Ürünün Bileşiminin Belirlenmesi. Int. J. Pure Appl. Sci., 2(1),40-49.
 2. Kamışlı, F., (2010). Determination of Mass Transfer Coefficients for Various Types of Wood during Drying. F. U. Turkish J. Sci. Tech, 5(),13-26.
 3. Kamışlı, F., (2014). Calcite Coating for Whiteness and Glossiness of PVC Profiles. Chimica Acta Turcica, 34(),1-7.
 4. Kamışlı, F., (2004). Silindirik Bir Boruda İki Fazlı Akış Dinamiğinin İncelenmesi. F. U. Turkish J. Sci. Tech., 16(4),642-649.
 5. Kamışlı, F., (2002). Sert Buğdaydan Yapılmış Bulgurun Tepsili Kurutucuda Kurutulması. Journal of Science and Engineering, 6(3),76-82.
 6. Kamışlı, F., (2001). Determination of Power Law Parameters for Hydroxyethycellulose HEC Carboxymethylcellulose CMC and Polyacrylamide PAA solutions. Chimica Acta Turcica, 29(),7-13.
 7. Kamışlı, F., (2001). Gaz Yardımlı Enjeksiyon Kalıplama. Mühendis ve Makina, 42(503),45-55.
 8. Kamışlı, F., (2001). Modelling the Rheology of Hydroxyethyl cellulose HEC Carboxymethyl cellulose CMC and Polyacrylamide PAA Solutions. F. U. Turkish J. Sci. Tech., 13(2),149-159.
 9. Kamışlı, F., (2001). Analysis of Gas Assisted Displacement of a Newtonian Fluid Confined in a Square Channel. F.U. Turkish J. Sci. Tech., 13(2),161-176.
 10. Kamışlı, F., (2000). Dynamics of Long Bubbles in a Vertical and Inclined Tube. Chimica Acta Turcica, 28(2),15-22.
 11. Kamışlı, F., (1992). Tekstil Atık Sularının Kirlilik Kaynakları ve Arıtımı. Tekstil ve Mühendis, 6(),315-321.
 12. Kamışlı, F., (1992). Tunçbilek ve Afşin Elbistan Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi. Doğa-Türk Kimya Dergisi, 16(),30-37.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (2018). Characterization of Polyurethane Produced by Vegetable Oil-Based Polyols. ECSAC’xx18 (European Conference on Science, Art and Culture), KIBRIS, (),-.
 2. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (2018). Modeling of Rheological Behavior of Vegetable Oils and Vegetable Oil-Based Polyols. ECSAC-18 (European Conference on Science, Art and Culture), KIBRIS, (),-.
 3. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., Orhan, R., (2017). Rheological Properties of Some Fruit Purees. The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), (),-.
 4. Aydoğmuş, E., Gür, M., Kamışlı, F., (2017). The Production of Vegetable Oil-Based Polyols and Modelling of Rheological Properties. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE 2017), (),111-115.
 5. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (2017). Modelling Rheological Properties of some Molasses–Sesame Paste Blends. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE 2017), (),116-120.
 6. Orhan, R., Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (2017). Thermal Decomposition Kinetics of Some Waste Polymers. the 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), (),-.
 7. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (). The production of polyuethane from waste vetetable oil based polyols and modelling of rheological properties. 3 rd International symposium on environment and morality, (),-.
 8. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (). The Production of Polyurethane from Vegetable Oil Based Polyols and Modelling of Thermal Properties. Internation Conference on Engineering and Natural Science, (),-.
 9. Kamışlı, F., (). Perturbation Method in Gas assisted Displacement of a Newtonian or a Non Newtonian Liquid. International Conference on Engineering and Natural Science, (),-.
 10. Kamışlı, F., (). Entropy Generation in a Fluid Motion Disturbed by Mass Suction Injection at Porous Parallel Plates. Internation Conference on Engineering and Natural Science, (),-.
 11. Kamışlı, F., Mükerrem, Ç., Robert, W., (2015). Drying Kinetics and Development of Microstructure of Diblock Copolymer Thin Film during Course of Drying Process. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Technology and Science, 19-22 October 2015, Roma, (),-.
 12. Kamışlı, F., Aydoğmuş, E., (2015). Modeling of Heat Transfer by Fractal Structures in Porous Media. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) International Conference for Technology and Science, 19-22 October 2015, Roma., (),-.
 13. Kamışlı, F., (). Experimental study of Thin Layer Drying Behavior of a Fish. The Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-6), PP. 373-378, 1-4 July 2013, Rize/Turkey., (),-.
 14. Kamışlı, F., (). Mathematical Analysis of Gas Assisted Injection Molding International Conference on Model and Methods in Fluid Mechanics. (Invited SPEAKER), LECTURE, COMSATS Institute of Information Technology, ABBOTTABAD-PAKİSTAN, Haziran , 2003, (),-.
 15. Kamışlı, F., (). Perturbation Method in Gas Assisted Displacement and Free Coating International Conference on Model ans Methods in Fluid Mechanics Haziran 2003. (Invited SPEAKER), LECTURE, COMSATS Institute of Information Technology, ABBOTTABAD-PAKİSTAN,, (),-.
 16. Kamışlı, F., (). A Gas Assisted Displacement of Non Newtonian Fluid in a Tube. The 12th International Symposium on Transport Phenomena, 265-268, Istanbul, TURKEY, Temmuz , 2000, (),-.
 17. Kamışlı, F., (). Gas Penetration into a Non Newtonian Fluid Confined in a Circular Channel. The 26th Annul Tech. Conf. Of Fine Particle SocietyChicago, ILLINOIS, USA., (),45-52.
Ulusal
 1. Aydoğmuş, E., Arslanoğlu, H., Kamışlı, F., (2017). The production of Vinasse and Modelling of Rheological Properties. International Conference on Engineering Technologies, (),-.
 2. Erdem, M., Öztop, H.F., Varol, Y., Kamışlı, F., (2013). Tepsili bir kurutucuda kurutulan alabalığın üzerinde hava giriş sıcaklığı etkisinin deneysel olarak incelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, Dicle Universitesi, (),-.
 3. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (). SOYA PAMUK MISIR FINDIK KANOLA VE KETENCİK YAĞLARINDAN ELDE EDİLEN BİTKİSEL YAĞ BAZLI POLİOLLERİN VİSKOZİTELERİNİN SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ. 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 4. Kamışlı, F., Aydoğmuş, E., (2014). Ayçiçek Mısırözü Kanola ve ZeytinyağınınViskozitelerinin Sıcaklıkla Değişimi. XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (),-.
 5. Kamışlı, F., Aydoğmuş, E., (2014). Fraktal Geometrideki Gözeneklerin Etkin Isı İletim Katsayısının Modellenmesi. XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (),-.
 6. Kamışlı, F., (2014). Plastik Filmlerin Çözelti Şeklinde Dökümü Kurutulma Kinetiğinin ve Kurumaya Bağlı Mikroyapının Belirlenmesi. XI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir,, (),-.
 7. Kamışlı, F., (). Uçucu Küllerin Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi. VII Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Cilt I, 24-25, Gazimağusa, KKTC, 1991., (),-.
 8. Kamışlı, F., (). İki Fazlı Akışlarda Ellis Modelinin Kullanılmasıyla Proses Prametrelerinin Saptanması. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi ( UKMK6), Eğe Üniversitesi, İzmir, TURKEY, Eylül,2004, (),-.
 9. Kamışlı, F., (). Kasit Kaplamasının PVC Kapı Ve Pencere Profillerinin Beyazlığına Ve Parlaklığına Etkisi. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK6), Eğe Üniversitesi, İzmir, TURKEY, Eylül,2004., (),-.
 10. Kamışlı, F., (). CMCNa Çözeltisi Hava Sisteminde Gaz Yardımıyla Yer Değiştirme Olayının İncelenmesi. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK6), Ege Üniversitesi, İzmir, TURKEY, Eylül,2004, (),-.
 11. Kamışlı, F., (). Bazı Pekmez Örneklerinin Reolojisi. VI. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK6), Ege Üniversitesi, İzmir, TURKEY, Eylül,2004, (),-.
 12. Kamışlı, F., (). İkinci Mertebeden Bir Akışkanın Dikdörtgen Kesit Alanlı Kanallarda Gaz Yardımıyla Yer Değiştirmesi. UKMK-8, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Agustos, 2008., (),-.
 13. Kamışlı, F., (). Kerestenin Kuruma Dinamiğinin İncelenmesi. UKMK-8, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Agustos, 2008., (),-.
 14. Kamışlı, F., (). Kereste kurutulmasında Kütle Aktarım Katsayılarının Ölçülmesi. UKMK-8, İnönü Üniversitesi, Malatya, 26-29 Agustos, 2008., (),-.
 15. Kamışlı, F., (). Newtonyen Olamyan Akışkanların Dolgulu Yataklarda Akışı için Fraktal Model. UKMK-9, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran, 2010., (),-.
 16. Kamışlı, F., (). Gözenekli Ortamda Akışkan Akışının Termodinamik Analizi. UKMK-9, Gazi Üniversitesi, Ankara, 22-25 Haziran, 2010., (),-.
 17. Kamışlı, F., (). Gözeenekli Ortamlarda Etkin Isı İletim Katsayısının Fraktal Yapılarla Modellenmesi. UKMK-10, Koç Üniversitesi, Istanbul, 3 - 6 Eylül, 2012., (),-.
 18. Kamışlı, F., (). Meşe Quercus brantil Odununun Kritik Altı Su Ortamında Sıvılaştırılması. UKMK-10, Koç Üniversitesi, ISTANBUL, 3 - 6 Eylül, 2012., (),-.
 19. Kamışlı, F., (). Farklı Sıcaklıklardaki Gözenekli İki Levha Arasında Akan Akışkanın İkinci Kanun Analizi. UKMK-10, Koç Üniversitesi, Istanbul, 3 - 6 Eylül, 2012., (),-.
 20. Kamışlı, F., (). Düşük Hava Giriş Hızıyla Balığın Kurutma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi. 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), ss: 843-847, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 9-12 Eylül 2013., (),-.
 21. Kamışlı, F., (). Tepsili bir kurutucuda kurutulan Alabalığın üzerinde hava giriş sıcaklığı etkisinin deneysel olarak incelenmesi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 741-745, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2-4 Mayıs 2013., (),-.

Projeler

 1. Bitkisel Yağlardan Poliolün Elde Edilmesi ve Reolojisinin Modellenmesi, 11.03.2016-11.09.2017
 2. Bazı Odun Türlerinin Sıvılaştırılması ve Elde edilen Ürünün Kompozisyonununu Belirlenmesi, -
 3. Gaz Yardımlı Enjeksiyon Kalıplamada Sistem Parametrelerinin Etkilerinin Saptanması ve Sistemin Modellenmesi Hem polimer çözeltilerinin hem de ergimiş polimerlerin reolojik özellikleri saptanarak farklı türdeki polimerlerin laboratuvar ölçekli gaz yardımlı enjeksiyon kalıplama düzeneğinde akışkan fraksiyonu üzerindeki etkisi farklı şartlar altında araştırılmaktadır, -
 4. Gaz Sıvı Akış Sistemlerinde Modellemeler, -
 5. Gaz Yardımlı Enjeksiyon Kalıplamada Kullanılan Bazı Akışkanların Reolojik Özelliklerinin Saptanması, -

Üyelikler

 1. Kimya mühendisleri odası
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Multidiscipline Modeling in Material and Structure, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Physics of Fluids, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Indian Journal of Chemical Technology (IJCT), 1