T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2181778
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2181778
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  F.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 1 SİVRİCE M.Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2005 tarihinden itibaren.
 • 2 Sivrice MYO.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2000 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gürdoğan, F., (2013). Selected acute phase proteins oxidative stress biomarkers and antioxidants in aborting and non aborting goats infected with Border disease virus. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, 57(),371-374.
 2. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2005). Serum Mineral Levels at Pregnancy and Postpartum in Single and Twin Pregnant Sheep. Biological Trace Element Research, 107(),247-253.
 3. Gürdoğan, F., Yıldız, A., Balıkcı, E., (2006). Investigation of serum Cu Zn Fe and Se concentrations during pregnancy 60 100 and 150 days and after parturition 45 days in single andtwin pregnant sheep. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 30(1),61-64.
 4. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gürdoğan, F., (2007). Blood Metabolite Concentrations During Pregnancy and Postpartum in Akkaraman Ewes. Small Ruminant Research, 67(),247-251.
 5. Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2015). Some biochemical parameters and oxidative stress biomarkers in sheep with paratuberculosis. medycyna weterynaryjna, 71(11),679-682.
 6. Gürdoğan, F., (2014). Some acute phase proteins oxidative stress biomarkers and antioxidant enzyme activities in ewes with pregnancy toxemia. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(3),297-299.
 7. Cerci, I.H.., , E.Z.., , G.F.., , S.I.., , P.B.., , D.A.., , K.U.., , C.M., (2011). Effects of Fresh Ensiled and Dried Alfalfa on Performance Carcass andOrganoleptic Characteristics in Lambs. KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, 17(1),107-112.
 8. Gurdogan, F.., , B.E.., , Y.A., (2005). Some serum enzyme levels during pregnancy and postpartum in single andtwin bearing Akkaraman sheep. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 61(12),1363-1365.
 9. Gurdogan, F.., , T.P.., , C.I.., , A.M., (2002). The effects on food intake and nutrient digestibility of differentconservation methods of whole crop barley harvested at boot stage inlambs. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26(6),1237-1242.
 10. Balikci, E.., , Y.A.., , G.F., (2009). Investigation on Some Biochemical and Clinical Parameters for PregnancyToxemia in Akkaraman Ewes. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 8(7),1268-1273.
 11. Yildiz, A.., , B.E.., , G.F., (2005). Changes in some serum hormonal profiles during pregnancy in single andtwin foetus bearing Akkaraman sheep. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 61(10),1138-1141.
 12. Tatli, P.., , C.I.., , A.M.., , G.F., (2001). The effect on food intake and nutrient digestibility of ensiling bymixing whole crop barley at the boot stage with sainfoin in lambs. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(4),521-526.
 13. Tatli, P.., , C.I.., , G.F., (2001). The determination of ensiled qualities of corn alfalfa and sugar beetpulp and the effects on food intake and nutrient digestibility when fedto lambs in different forms. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(3),403-407.
 14. Gürdoğan, F., (2005). The Effect of Corn Silage Substituted for Hay as Forage Source on Chemical Composition of Milk and Performance of Low Producing Dairy Cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 4(3),363-365.
 15. Erisir, Z.., , G.F.., , Y.N., (2008). DIFFERENT PROTEIN LEVELS ON EGG PRODUCTION AND HATCHABILITY IN BRONZTURKEYS. INDIAN VETERINARY JOURNAL, 85(11),1240-1240.
 16. Cerci, I.., , T.P.., , G.F.., , B.N., (2002). The effects of corn harvested at different stages of maturity andsupplemented with urea on silage quality and nutrient digestibility inlambs. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26(3),479-485.
 17. Ciftci, M.., , C.I.H.., , K.U.., , Y.O.., , G.F.., , S.P.T.., , B.M.., , B.F.., , O.M., (2010). Effects of alfalfa fresh silage hay on the fatty acid and conjugatedlinoleic acid amounts in lamb muscles and fats. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 161(10),432-437.
Ulusal
 1. Gürdoğan, F., (2015). Körpe Yulaf Hasılının Farklı Yöntemlerle Konserve Edilmesinin Koyunlarda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(1),15-18.
 2. Gürdoğan, F., Erişir, Z., (2015). Kuru Madde Düzeyleri Farklı Yöntemlerle Yükseltilerek Silolanan Körpe Yulaf Hasılı Silajlarının Koyunlarda Besi Performansı ile Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık bilimleri dergisi, 29(2),87-90.
 3. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., (2015). Effect of Acarbose on Ruminal Function and Variations of Serum Acute Phase Proteins in Dairy Cows with Subacute Ruminal Acidosis. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 29(3),151-155.
 4. Gürdoğan, F., (2014). Farklı Yöntemlerle Konserve Edilen Körpe Mısır Hasılının Koyunlarda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 28(3),145-149.
 5. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2015). Effect of Injection of Vitamin E and Selenium Administered Immediately Before the Ovsynch Synchronization on Conception Rate Antioxidant Activity and Progesterone Levels in Dairy Cows. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 29(3),183-186.
 6. Gürdoğan, F., (2011). Yoncanın Taze Silaj ve Kuru Akkaraman kuzularda bazı yapağı kalite özellikleri üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3),115-118.
 7. Gürdoğan, F., (2011). The effect of alfalfa on retinol tocopherol and cholesterol levels in muscle and tail fat tissues in yearling ship. Fırat Üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, 25(3),119-123.
 8. Gürdoğan, F., (2004). Ekstansif Şartlarda Kıl Keçilerinin Döl ve Süt Verim Özellikleri. Fırat Üniversitesi Doğu Anadoşu bölgesi Araştırma Dergisi, 2(3),109-112.
 9. Gürdoğan, F., (2000). Farklı Metodlarla Muameleye Tabi Tutulan Arpa Samanının İvesi Toklularda Besi Performansı ile Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 16(1),121-127.
 10. Gürdoğan, F., (2002). Toklulara Tek Yönlü Kaba Yem Kaynağı Olarak Yedirilen Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13(1),50-53.
 11. Gürdoğan, F., (2004). Toklulara Yedirilen Yaş Şeker Pancarı Posasının Bazı Klinik Parametreler İle Besi Performansı Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Araştırma Dergisi, 2(3),74-78.
 12. Gürdoğan, F., (2003). Kurutulmuş Meşe Yaprağı İle Beslenen Sığırlarda Bazı Klinik Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin Tespiti. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri dergisi, 19(1),27-32.
 13. Gürdoğan, F., (2000). Yüksek Kuru Maddeye Sahip Silajlık Mısırın Güneş ve Gölgede Silolanmasının Silaj Kalitesi İle Toklularda Rumen Fermentasyonu Besin Maddelerinin Sindirilme Oranı ve Besi Performansına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1),45-51.
 14. Gürdoğan, F., (2004). Yemlerle Alınan Yüksek Düzeyde İyotun Sığırlarda Bazı Klinik Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(2),73-78.
 15. Gürdoğan, F., (2003). Farklı Yöntemlerle Konserve Edilen Körpe Mısır Hasılının Koyunlarda Ruminal Fermentasyon Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 19(1),21-26.
 16. Gürdoğan, F., (2002). Elazığ Yöresindeki Süt İneği ve Koyun Beslenme Programlarının Döl Verimine Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(1),1-9.
 17. Gürdoğan, F., (2000). Toklularda Körpe Tahıl Hasılları ve Pancar Posası Silajlarının Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1),39-43.
 18. Gürdoğan, F., (2000). Koyunlarda Arpa Samanının Öğütülerek ve Öğütülmeden Kullanmasının ve Melasla Muamele Edilmesinin Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi İle Besi Performansı Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1),99-105.

Bildiriler

Ulusal
 1. Gürdoğan, F., (). Ekstansif Şartlarda Kıl Keçilerinin Döl ve Süt Verim Özellikleri. I. Doğu Anadolu Sempozyumu, (),435-438.
 2. Gürdoğan, F., (). Koyunlarda Arpa Samanının Öğütülerek ve Öğütülmeden Kullanmasının ve Melasla Muamele Edilmesinin Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi İle Besi Performansı Üzerine Etkisi. I. Doğu Anadolu Sempozyumu, (),146-152.
 3. Gürdoğan, F., (). Ara Ürün Olarak Silajlık Mısır Yetiştirilmesi ve Bu Mısırın İki Farklı Ortamda Silolanmasının Silaj Kalitesine Etkisi. Türkiye I. Silaj Kongresi, (),282-287.
 4. Gürdoğan, F., (). Elazığ Çevresinde Sığır Beslenmesinde Çinkonun Durumu Üzerine Bir Çalışma. I. Ulusal Çinko Kongresi, (),625-628.
 5. Gürdoğan, F., (). Farklı Vejetasyon Dönemlerinde Hasat Edilen Mısıra Üre Katkısının Silaj Kalitesi ve Toklularda Besin Maddelerinin Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi. I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, (),90-97.
 6. Gürdoğan, F., (). Körpe Arpa Hasılı ile Korunga Karması Silajının Koyunlarda Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkisi. I. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, (),43-49.