T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Kelam

Doğum Yeri Tunceli
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Kelam
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Ankara Üni.Sosyal Bilimler Enstitiüsü
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doçentlik » 2002

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Profesörlük » 2007

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Aralık 2004 ile Kasım 2007 tarihleri arasında.
 • 2 Kelam Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Nisan 2005 tarihinden itibaren.
 • 3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mart 2005 tarihinden itibaren.
 • 4 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ekim 2007 ile Ekim 2009 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Yar, E., , İslam ve Yorum II, İnönü Üniversitesi Yayınları, 2018, 562, 978-975-8573-76-9.
 2. Yar, E., , Müslüman Kelamında Teklif ve Sorumluluk, Ankara Okulu Yayınları, 2017, 160, 978-605-9281-64-5.
 3. Yar, E., , Nübüvvet ve Medeniyet, Kitap Dünyası, 2017, 486, 978-605-351-306-3.
 4. Yar, E., , İslam ve Yorum, Malatya İlahiyat Vakfı, 2017, 630, 978-605-68015-3-2.
 5. Yar, E., , Alevi İnanç Sistemi, Alevi Vakfı Federasyonu Yayınları, 2016, 199, 978-605-9425-07-02.
 6. Yar, E., , Ruh Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2016, 317, 978-975-8190-20-1.
 7. Yar, E., , Ruh Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, 2000, 223, 975-8190-20-2.
 8. Yar, E., , Din ve Trafik I, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016, 542, 978-605-88773-7-5.
 9. Yar, E., , Alevi Bektaşi Teolojisi, Kişisel Yayın, 2007, 219, 9789750171000.
 10. Yar, E., , Müslüman Kelamında Teklif ve Sorumluluk, Kişisel Yayın, 2003, 158, 9752882366.
 11. Yar, E., , Kur an da Şefaat, Kişisel Yayın, 2004, 109, 9752703143.
 12. Yar, E., , Ruh Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, ANKARA OKULU YAYINLARI, 2011, 317, 9789758190201.

Makaleler

Ulusal
 1. Yar, E., (2007). Kur an ın Ahiretle İlgili Anlatımlarında Simgesellik. İSLAMİYAT, 10(1),207-230.
 2. Yar, E., (2007). Kur an ın İnsan Öğretisi. İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, 2(1),21-42.
 3. Yar, E., (2006). Diriliş Kuramları ve Gerçeklik Bağlamında Kur an ın Ahiret Hakkındaki Anlatımları. DİNİ ARAŞTIRMALAR, (9),43-60.
 4. Yar, E., (2002). Allah İnsan Arasındaki İletişimin İmkanı ve Dili. TABULA RASA, (5),135-150.
 5. Yar, E., (2001). Müslüman Düşüncesinde İsa nın Dünyaya Yeniden İnişi Paradigması. DİNİ ARAŞTIRMALAR, 4(10),141-159.
 6. Yar, E., (2001). Dinin Siyasallaşması ve Dinsel Bürokrasi. İSLAMİYAT, 4(1),41-49.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yar, E., (2017). Allah’ın İsimlerinin İnsanın Kişilik Gelişimine Etkisi. Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, 1(),163-182.
 2. Yar, E., (2017). Dinsel Otorite İnşası Açısından Tıbb-ı Nebevi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1(),289-303.
 3. Yar, E., (2017). Müslüman Geleneğinde Olumsuz Dil. Kelam İlminde Metodoloji Sorunu, 1(),239-251.
 4. Yar, E., (). İbn i Haldun da Teoloji. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, (),-.
 5. Yar, E., (). Alevi Bektaşi İnanç Sisteminde Erenler Kültü Tunceli Örneği. 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik Ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, (),-.
 6. Yar, E., (). Hz Ali ve Akılcılık. Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Yar, E., (2016). Alevi Bektaşi İnanç Sisteminde Sorular ve Sorunlar. Halkın Sorunları Bağlamında Günümüz İnanç Problemleri, (),171-175.
 2. Yar, E., (). Kelam İlminin Bir Bölümü Olarak Kur an Kelamı. Kur'an Kelamı: Hakikat ve Kimlik Olarak İslam Sempozyumu, (),-.
 3. Yar, E., (). Müslüman Kelamında Elçilik. İslam'da Peygamber İnancı Sempozyumu, (),-.
 4. Yar, E., (). Günümüz Kelam Problemi Olarak Akaidin Sloganlaşması. Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, (),-.
 5. Yar, E., (). Kelam İlminde Dokunulamaz Bilgi Alanları Paradigması ve Epistemolojik Değeri. Kelam’da Bilgi Problemi Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Alevilik İnançları ve Teolojik Temelleri, -
 1. Ulusal, Dergi, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, İnünü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Artuklu Akademi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Hikmet Yurdu, 1
 6. Ulusal, Dergi, Tarih Okulu Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Hikmet Yurdu, 1
 8. Ulusal, Dergi, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 1