T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Peker, A.E., , critical review of social sciences, frontpage yayınevi, 2018, , 978 93 81043 28 8.
 2. Peker, A.E., , DIFFERENT ASPECTS OF POVERTY AND CORRUPTION, GECE KİTAPLIĞI, 2017, 200, .
 3. Peker, A.E., Narlıkaya, Z., , KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN BİR BAŞKA BOYUTU: EKONOMİK ŞİDDET, sami billur yayıncılık, 2019, 114, 978-605-5194-56-7.
 4. Peker, A.E., , BÖLGESEL KALKINMADA YENİ DİNAMİKLER, PARADİGMA AKADEMİ, 2016, , 978-605-82909-0-7.
 5. Karaçor, Z., Kubar, Y., Peker, A.E., , KONYA İLİ GELİR DAĞILIMI, KONYA TİCARET ODASI, 2012, 102, 978-605-137-090-3.
 6. Manap, Ö., Aktürk, D., Özcan, C.C., Ünal, Ö.F., Peker, A.E., Yücel, F., , İKTİSAT, Paradigma Akademi, 2017, 297, 9786056776120.
 7. Kubar, Y., Peker, A.E., , SEÇME KONULAR İLE GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR, GAZİ, 2016, , .
 8. Peker, A.E., Kubar, Y., , seçme konular ile güncel ekonomik sorunlar, GAZİ KİTAPEVİ, 2016, 502, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Peker, A.E., (2019). YAPISAL KIRILMA ALTINDA CİNSİYET TEMELLİ İŞSİZLİKHİSTERİSİNİN SINANMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Turkish StudiesEconomics, Finance, Politics, (),-.
 2. Peker, A.E., (2017). Female Poverty in Development Paradigm. Journal of Current Researcheson Business and Economics, (),281-294.
 3. Boyraz, A., Peker, A.E., (2018). Muhafazakâr Kadınlarda Tüketici Davranışı Ve Marka Algısı Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, 21(1),107-116.
Ulusal
 1. Çoban, O., Peker, A.E., Kubar, Y., (2010). Türk Tarımının Avrupa Birliği Ülkeleri Karşısındaki Sektörel Rekabet Gücü. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (),-.
 2. Kubar, Y., Kaya, g., Peker, A.E., (2011). Türkiye ve AB ülkelerinde Mortgage Krizinin Etkileri. Selçuk Üniversitesi Akşehir MYO, Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 3. Peker, A.E., (2012). Konya İli Domates Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Çevresel Duyarlılık Analizi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, (),-.
 4. Peker, A.E., Kubar, Y., (2012). Türkiye de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış. afyonkocatepe iibf dergisi, (),-.
 5. Peker, A.E., (2015). TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALTSEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARIKARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ. Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, (),1-20.
 6. Peker, K., Peker, A.E., (2018). TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDE EKONOMİNİN YAPISAL DÜZENLEMELERİ. ÜÇÜNCÜ SEKTÖR DERGİSİ, (),-.
 7. Özcan, B., Peker, A.E., (2018). ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARININ BELİRLEYENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ:ÖzTÜRKİYE ÖRNEĞİ. DİCLE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 8(16),150-166.
 8. Özcan, B., Peker, A.E., (2018). Özel tasarrufun belirleyenleri:Türkiye Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2),179-197.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Peker, A.E., (2018). PANEL CO-INTEGRATION ANALYSIS BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND ECONOMIC GROWTH: EU COUNTRIES. uluslarası sosyal bilimler ve inovasyon kongresi, (),-.
 2. Kubar, Y., Peker, A.E., Özcan, C.C., (2011). Exchange Rate Determinants In Turkey An Approach Cointegration. ”, 9th Internetional Conferance On Economy&Manegement Program, (),-.
 3. Kubar, Y., Peker, A.E., (2016). HUMAN CAPITAL GLOBOLIZATION AND BRAIN DRAIN. International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, (),-.
 4. Peker, A.E., Kubar, Y., (2016). THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH PANEL DATA ANALYSIS. International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, (),-.
 5. Peker, A.E., Kubar, Y., (2015). Assessment of New Economy Approach with SWOT Analysis. Proceedings of Annual Spain Business Research Conference, (),-.
 6. Kubar, Y., Peker, A.E., (2015). Environmental Social and Economic Effects of Wars. Proceedings of Annual Spain Business Research Conference, (),-.
 7. Peker, A.E., Çoban, O., (2014). In European Union Market Competitive Power Of Turkish Cereal Sector. The WEI International Academic Conference, (),-.
 8. Peker, A.E., Kubar, Y., (2013). AR GE Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Panel Nedensellik Analizi. 2. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 9. Peker, A.E., Kubar, Y., Korkmaz, H.T., (2012). Sürdürülebilir Üretimde Yeni Bir Yaklaşım Eko İnovasyon. 4. Uluslar arası İktisatçılar Zirvesi, (),-.
 10. Kubar, Y., Peker, A.E., (2013). Yakınsama ve Yakınsama Kulüplerine Teorik Bir Bakış. . Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 11. Peker, A.E., (2013). Relationship Between CO2 Emission And Economic Growth In OECD Country. The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2013 (MAC-EMM2013), (),-.
 12. Esen, A., Peker, A.E., Kubar, Y., (2010). Veri Zarflama Yöntemi ile Türkiye de İller Arası Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesi. Uluslar arası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II,, (),-.
 13. Acet, H., Kubar, Y., Peker, A.E., (2011). In EU Market The Analysis Of Competitive Power Of Turkey Via Globalization Index. Barcelona European Academic Conference&Mediterranean Cruise Program, (),625-634.
Ulusal
 1. Esen, A., Kubar, Y., Peker, A.E., (2011). AB ye Uyum Sürecinde Türk İstatistik Sistemine İlişkin Model Önerisi. III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, (),-.
 2. Peker, K., Peker, A.E., (2007). TR 52 Bölgesinin Sosyo Ekonomik Kalkınmasında Tarımsal KOBİ lerin Önemi. Konya’da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tespiti Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Capasity Building in Climate Change Adaptation of Agriculture, Forestry, Fisheries (İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma, AB projesi), 15.09.2017-15.09.2018
 2. Eko İnovasyon Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi, 01.04.2012-01.04.2013
 3. CFCU TR0405 02 LDI 417 Konya İli Kırsal Kesimindeki Genç Çiftçilere Yeni Tarım Teknikleri Gelir Çeşitlendirici Aktiviteler Çiftçi Organizasyonları Destek ve Teşvikler Hakkında Eğitim, 01.04.2007-01.04.2007
 4. KONYA İLİ GELİR DAĞILIMI PROJESİ, 01.05.2011-01.05.2012
 1. Ulusal, Dergi, hitit üniversitesi iibf dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 1
 3. Uluslararası, Dergi, TÜRK TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ, 2