T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
İslam Hukuku


Doğum Yeri Sivas
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı İslam Hukuku
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2007 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Mart 2012 ile Kasım 2014 tarihleri arasında.
 • 2 İlahiyat Fakültesi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016-01-27 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Sarıtepe, E., , İSLAM HUKUKU I, Lisans Yayıncılık, , 471, 978-605-9498-69-2.
 2. Sarıtepe, E., , İSLAM HUKUKU I, Lisans Yayıncılık, , 471, 978-605-9498-69-2.
 3. Büyükbaş, N., Yazıcı, A., Algül, A., Aydın, A., Sarıtepe, E., , İslam Hukuku I, Lisasn Yayıncılık, , 469, 978-605-9498-69-2.
 4. Sarıtepe, E., , DEBÛSÎ’NİN DELİL ANLAYIŞI, Kimlik Yayınları, , 192, 978-605-2345-02-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Sarıtepe, E., , A.R., (2020). HUKUK-İ AİLE KARARNAMASİ'NDE HANEFÎLER DIŞINDAKİ MEZHEPLERİN GÖRÜŞLERİNE DAYANAN MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(1),29-64.
 2. Sarıtepe, E., (2014). İstishâb Deliline Hanefîlerin Yaklaşımı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19(1),79-89.
 3. Sarıtepe, E., (2014). Debûsî’nin Usûl Anlayışında Hahber-i Vâhidin Epistemolejik Değe. Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, 9(5),1789-1804.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası