T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. Eren POLAT

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 3863
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Nöroşirurji, Akupunktur


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 3863
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner Nöroşirurji, Akupunktur
 • Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2014 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

  Yüksek Lisans Tezi;

  ELAZIĞ VE ÇEVRE İLLERDE SERBEST KLİNİSYENLİK YAPAN VETERİNER HEKİMLERİN ANTİBİYOTİK KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi ABD

  Doktora Tezi;

  TAVŞANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN NERVUS RADİALİS VE NERVUS ULNARİSİN HASARININ AKUPUNKTUR İLE TEDAVİSİ VE İYİLEŞMESİNİN ELEKTROMİYOGRAFİK, PATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kitaplar

 1. Polat, E., , Research in Health Sciences, Duvar Kitabevi, 2020, 520, 978-625-7767-77-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Durmuş, A.S., Polat, E., (2019). Simental Irkı Bir Buzağıda Atresia Ani ve Rektoüretral Fistül Olgusu. Harran Üniv Vet Fak Derg, 8(2),246-248.
 2. Han, M.C., Sağlıyan, A., Tanrısever, M., Polat, E., (2017). EVALUATION OF THE ANTERIOR STOMACH IN TERM OFFOREIGN BODIES IN CATTLE. Research in: Agricultural Veterinary Sciences, 1(1),32-38.
 3. Köm, M., Durmuş, A.S., Polat, E., Baydar, E., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (2017). Bir Sığırda Özefagus Kaynaklı Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Sağaltımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),55-58.
Ulusal
 1. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., Istek, Ö., (2019). Bazı Evcil Hayvanlarda Karşılaşılan Göz Hastalıklarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma: 278 Olgu: (2002-2013)Evaluation of Eye Diseases In Some Domestic Animals: A Retrospective Study: 278 Case: (2002-2013). Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 8(1),104-107.
 2. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2017). Sığırlarda Ahır Zemin Tiplerinin Ayak Hastalıkları ve Tırnak Deformasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Harran Üniv Vet Fak Derg, 6(1),19-24.
 3. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2017). Ortopedik Cerrahide Bandaj ve Bandaj Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, 3(2),54-52.
 4. Kılıç, S., Polat, E., Çakır, S., (2017). Bir Dağ Keçisinde (Capra aegagrus) Ateşli Silah Yaralanması Nedenli Beyin Travma Olgusu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(2),137-139.
 5. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (2017). Bir Kedideki Çapraz Bağ Rupturunun Klinik, Radyografik ve Ultrasonografik Olarak Görüntülenmesi ve Sentetik Materyal Kullanılarak Tedavisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),49-53.
 6. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (2017). Köpek ve Kedilerde Karpal ve Tarsal Artrodez. Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics, 3(2),140-148.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Polat, E., Sağlıyan, A., Han, M.C., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (2016). Bir Kedide Ürolithiasis ve Diyabet. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 2. Polat, E., (2016). Bir Güvercinde Kursak Nekrozu ve Operatif Tedavisi. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 3. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (2016). Bir Kedide Çapraz Bağ Rupturunun Klinik Radyografik ve Ultrasonografik Olarak görüntülenmesi ve Sentetik Materyal Kullanılarak Tedavisi. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 4. Han, M.C., Polat, E., Tümer, K.Ç., Çakır, S., (2016). Bir Köpekte Jejunum İleum ve Sekumun İnvaginasyon ve Volvulusunun Klinik Radyografik ve Ultrasonografik Teşhisi ve Tedavisi. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 5. Sağlıyan, A., Han, M.C., Polat, E., (2016). Bir Köpekte Tracheada Rastlanan Yabancı Cismin Klinik Radyografik ve Endoskopik Bulguları ve Tedavisi. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 6. Köm, M., Durmuş, A.S., Polat, E., Baydar, E., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (2016). Bir Sığırda Özefageal Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Tedavisi. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 7. Polat, E., Kaya, S., (2016). Elazığ ve Çevresindeki İllerde Serbest Klinisyenlik Yapan Veteriner Hekimlerin Cerrahi Olgulardaki Antibiyotik Tercihleri. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 8. Polat, E., Ünsaldı, E., Han, M.C., Timurkaan, N., (2016). Osteosarkomlu Bir Köpekte Klinik Radyografik ve Histopatolojik Bulgular ve Tedavisi. 1. Uluslararası Türkiye Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 9. Polat, E., Günay, C., Kavaklı, A., Gönen, M., (2018). Experimental Paralysis of the Radial Nerve and Ulnar Nerve in Rabbits with Treat Acupuncture and the Results of Clinical and Electromyelography. THE XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE- Bulgaria, (),-.
 10. Polat, E., Tümer, K.Ç., (2018). Holstein Irkı Bir Buzağıda Trakeal Kollaps Olgusu. 2nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, (),-.
 11. Polat, E., Günay, C., Eröksüz, H., Yılmaz, S., Kaya, E., (2018). Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Nervus Radialis ve Nervus Ulnaris Hasarının Akupunktur ile Tedavisi ve İyileşmesinin Histopatolojik, İmmunohistokimyasal ve Biyokimyasal Yönden Değerlendirilmesi. 2nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, (),-.
Ulusal
 1. Çakır, S., Unsaldi, e., Canpolat, İ., Durmuş, A.S., Günay, C., Karabulut, E., Han, M.C., Ünsaldı, S., Tanrısever, M., Polat, E., (2015). Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği ne 2010 2015 Yılları Arasında Getirilen Yaban Hayvanlarının Genel Değerlendirilmesi. 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, (),-.
 2. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2014). Elazığ daki Köpeklerde Kalça Displazisi İnsidansı. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, 2014, (),-.
 3. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2014). Bazı Evcil Hayvanlarda Rastlanan Çeşitli Göz Hastalıkları ve Sağaltımları 278 Olgu 2002 2013. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, ANTALYA, 2014, (),-.
 4. Polat, E., (2014). Yara İyileşmesinde Alternatif Bir Tedavi Lawsonia İnermis. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, ANTALYA, 2014, (),-.
 5. Han, M.C., Sağlıyan, A., Polat, E., (2014). Balıklarda Karanfil Yağı Anestezisi. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, ANTALYA, 2014, (),-.
 6. Kılıç, S., Çakır, S., Polat, E., (2014). Bir Dağ Keçisinde Capra Aegagrus Saçma Tanesinin Neden Olduğu İnkoordinasyon ve Beyin Travması Olgusu. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, ANTALYA, 2014, (),-.
 7. Baydar, E., Durmuş, A.S., Polat, E., Tümer, K.Ç., (2015). Bir Köpekte Mekanik İleus un Endoskopik ve Radyografik Tanısı ile Operatif Sağaltımı. 11. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Samsun, 2015, (),-.

Projeler

 1. Hidroksiapatit Esaslı Biyoseramik Malzemelerin In vitro ve In vivo Biyouyumluluklarının Belirlenmesi (Araştırmacı) (VF.14.24), 30.12.2014-30.12.2017
 2. Hidroksiapatit esaslı biyoseramik malzemelerin in vitro ve in vivo biyouyumluluklarının belirlenmesi, 30.12.2014-04.10.2019