T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Erdal İN

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2865
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Uzmanlık Alanı :
GÖĞÜS HASTALIKLARI


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2865
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Uzmanlık Alanı GÖĞÜS HASTALIKLARI
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

  Yüksek Lisans Tezi;

  Ciddi Alevlenme İle Hastanaye Yatırılan KOAH Hastalarında Venöz Tromboembolizm; Prevalans ve Risk Faktörleri
 • Doçentlik » 2017

  Doçent

Kitaplar

 1. In, E., Sökücü, S.N., , Göğüs Hastalıkları, Kare Yayıncılık, 2019, , 978-605-89519-4-5.
 2. In, E., , Pulmoner Vasküler Hastalıklar, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2019, 327, 978-605-7607-45-4.
 3. Deveci, F., In, E., , Solunum Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti, 2017, , .
 4. Turgut, T., In, E., , GÖĞÜS CERRAHİSİ Kırmızı Kitap, Nobel Tıp Kitabevleri, 2015, 1139, 978-605-335-.
 5. In, E., , Göğüs Hastalıklarında Girişimler, ATLAS KİTAPÇILIK, 2014, 483, 978-605-5265-14-4.
 6. In, E., , Göğüs Hastalıklarında Girişimler, ATLAS KİTAPÇILIK, 2014, 483, 978-605-5265-14-4.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kuluöztürk, M., In, E., Ilhan, N., (2019). Endocan as a marker of disease severity in pulmonary thromboembolism. Clinical Respiratory Journal, 13(12),773-780.
Ulusal
 1. In, E., (2020). Endokrin Sistem Patolojilerinde Akciğer. Türkiye Klinikleri Sistemik Hastalıklarda Akciğer Özel Sayısı, (),55-61.
 2. Deveci, F., Kırkıl, G., In, E., Turgut, T., Murat, A.A., Kuluöztürk, M., (2018). Bir Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 23(3),154-157.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yılmaz, Ş., Metintaş, S., Karadağ, M., Yılmaz, D.N., Güçlü, ö.a., Kabalak, p.a., Yılmaz, Ü., Ak, G., Kızılgöz, d., Öztürk, A., Yılmaz, M.U., Batum, ö., Kavas, m., Şerifoğlu, i., Ünsal, M., Kömürcüoğlu, b.e., Cengiz, t.i., Ulubay, G., Özdemirel, t., Özyürek, b.a., Kavurgacı, s., Alizoroğlu, d., Çelik, P., Erdoğan, Y., Zamani, A., In, E., Aksoy, A., Altın, S., Günlüoğlu, g., Metintaş, M., (2019). Evaluation of gene mutation status and metastasis in lung adenocarcinoma: a multicentric prospective study in Turkey. ERS 2019, (),-.
 2. Yılmaz, Ş., Metintaş, S., Karadağ, M., Yılmaz, D.N., Aydın, G.Ö., Akın, K.P., Yılmaz, Ü., Tülü, A.G., Kızılgöz, D., Öztürk, A., Yılmaz, M.U., Batum, Ö., Kavas, M., Şerifoğlu, İ., Ünsal, M., Kömürcüoğlu, B., Inal, C.T., Ulubay, G., Şahin, Ö.T., Akıncı, Ö.B., Kavurgacı, S., Alizoroğlu, D., Çelik, P., Erdoğan, Y., Zamani, A., In, E., Aksoy, A., Altın, S., Günlüoğlu, G., Metintaş, M., (2019). Akciğer adenokarsinomunda gen mutasyon dağılımı ve ilişkili faktörler: Türkiye’de çok merkezli prospektif çalışma.. Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, (),-.
 3. Hacıevliyagil, S.S., In, E., Yetkin, Ö., Mutlu, L.C., Gülbaş, G., Günen, H., (2005). The role of nebulised budesonide in the treatment of exacerbations of COPD. American Thoracic Society 2005 International Conference, (),-.
 4. Yetkin, Ö., Aksoy, Y., Turhan, H., In, E., Karahan, M., Kılıç, T., Hacıevliyagil, S.S., Günen, H., (2006). Value of plasma BNP levels as a prognostic marker in lung and heart disorders. 11th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology, (),-.
Ulusal
 1. Kuluöztürk, M., In, E., (2019). KOAH ta Hastalık Şiddetinin ve Alevlenmelerin bir Belirteci olan Endocan. TÜSAD Kongresi, (),-.
 2. Kıvrak, T., In, E., Yıldızeli, B., (). PULMONER ENDARTEREKTOMİ YAPILMIŞ KRONİK TROMBOEMBOLİK PULMONER HİPERTANSİYONLU HASTADA RİOCİGUAT TEDAVİSİ İLE BOSENTAN KOMBİNASYONU YAPILMIŞ HASTA. 2.ULUSAL ADHAD KONGRESİ, (),-.
 3. In, E., (2014). Olgu 1 ARDS Örneği. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği '' Solunum Acilleri Kursu'', (),-.
 4. In, E., (2013). Solunum Yetmezlikleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, (),-.
 5. In, E., (2013). Uyku Evreleri Skorlaması. Polisomnografi ve Solunumsal Uyku Bozuklukları Kursu, (),-.
 6. In, E., (2013). Akciğer Hastalıklarına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Grup 3 PH. Fırat Havzası 1. Pulmoner Hipertansiyon Güncelleme Toplantısı, (),-.
 7. In, E., (2014). Medikal Torakoskopi. Türk Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Aylık Toplantısı, (),-.
 8. In, E., (2015). Grip Aşısı ve Akciğer. Akademik Solunum Derneği Fırat Solunum Günleri, (),-.
 9. Yetkin, Ö., Aksoy, Y., Turhan, H., In, E., Karahan, M., Kılıç, T., Hacıevliyagil, S.S., Günen, H., (2006). Akciğer ve kalp hastalıklarında plazma BNP düzeyinin prognostik değeri. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, (),-.
 10. Hacıevliyagil, S.S., Mutlu, L.C., Gülbaş, G., In, E., Yetkin, Ö., Kılıç, T., Günen, H., (2005). İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları kliniğine başvuran hastaların allerjik prick testlerinin sonuçları. 13. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, (),-.
 11. Hacıevliyagil, S.S., Günen, H., In, E., Mutlu, L.C., Gülbaş, G., (2004). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının akut atağında sistemik ve nebülizer kortikosteroid tedavisinin karşılaştırılması. Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Yurtdışı Yayın Ödülü
 2. Yurtdışı Yayın Ödülü
 3. Ümit Vaad Eden Başarılı Çalışma Ödülü
 4. Poster Bildiri Ödülü
 5. Tartışmalı Poster Ödülü

Projeler

 1. Sarkoidoz Hastalarında Mortaliteyi Öngören Belirteçler, 03.11.2017-02.11.2020
 2. Benign Etyolojiye Bağlı Gelişen Mediastinal Lenf Nodlarının Ayırıcı Tanısında Endobronşiyal Ultrasonografinin Rolü, 10.06.2015-10.06.2016
 3. Akut pulmoner emboli olgularında serum ısı şok protein düzeyleri, 15.08.2013-15.02.2014