T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Günay, K., Dönmez, C., Uysal, İ., Yıldırım, N., Şahin, M.B., Yıldırım, E., Tablacı, A., Kang, J., Lee, I., (2016). Chrome spinel geochemistry of ultramafic rocks from Elekdağ metaophiolite (Northern Turkey): Implications for greenschist to mid-amphibolite facies Metamorphism. NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIEABHANDLUNGEN, (),-.
 2. Yıldırım, N., Dönmez, C., Kang, J., Lee, I., Pirajno, F., Yıldırım, E., Günay, K., Seo, J.H., Farquhar, J., Chang, S.W., (2016). A magnetite-rich Cyprus-type VMS deposit in Ortaklar: A unique VMS style in the Tethyan metallogenic belt, Gaziantep, Turkey. ORE GEOLOGY REVIEWS, (),-.
 3. Yıldırım, E., Yıldırım, N., Dönmez, C., Koh, S., Günay, K., (2019). Mineralogy, rare earth elements geochemistry and genesis of the Keban-West Euphrates (Cu-Mo)-Pb-Zn skarn deposit (Eastern Taurus metallogenicbelt, E Turkey). ORE GEOLOGY REVIEWS, (),-.
Ulusal
 1. Yıldırım, E., , B.A.F., (2012). Şifrin grubu derinlik kayaçlarının petrografisi ve petrolojisi Çelikhan Sincik Adıyaman. Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi, 24(1),87-98.
 2. Yıldırım, N., , İ.S., , Y.E., , D.C., (2012). Ormanbaşı Tepe Sincik Adıyaman Cu Cevherleşmesinin Jeolojisi Jeokimyası ve Jenetik özellikleri. Maden Tetkik Arama Dergisi, (),-.
 3. Yıldırım, E., , B.A.F., (2012). Karadere Formasyonu nun petrografisi ve petrolojisi Çelikhan Sincik Adıyaman. Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karaoğlan, F., , Y.N., , Y.E., , T.Y., (). Gölbaşı (Adıyaman) bölgesinin jeolojisi; Güneydoğu Anadolu Orojenik Kuşağını Üst Kretase – Eosen Evrimi. 73. Jeoloji Kurultayı, (),-.
 2. Yıldırım, N., Ilhan, S., Akyıldız, M., Yıldırım, E., Dönmez, C., (). The Importance of the Ophiolites of the Southern Branch of the Neotethys (Koçali Ophiolitic Complex), in Terms of the Cyprus Type VMS Deposits. 7. Uluslararsı Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu, (),-.
 3. Beyarslan, M., Lın, Y., Chung, S., Bingöl, A.F., Yıldırım, E., (). Whole rock Geochemistry and zircon U Pb Isotopes of the Late Cretaceous Granitoids of the Easstern Taurus Turkey Implications for Petrogenesis and Geodynamic Setting. EGU, (),-.
 4. Yıldırım, E., , B.A.F., , Y.N., (). Çelikhan Sincik Yöresinde Pütürge Metamorfitleri ni Kesen Damar Kayaçları Maden Karmaşığı na mı ait. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 5. Jisu, C., , I.L., , Y.E., (). Mineralogy and Geochemistry of Eocene Helete Formation Adiyaman. AGU Fall Meeting, (),-.
 6. Yıldırım, N., , A.Y., , A.A., , Y..M..B..E., (). Koçali Karmaşığı İçerisindeki Taşınmış Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Cu Cevherleşmelerine Yeni Bir Örnek Ormanbaşı Tepe Sincik Adıyaman Cevherleşmeleri. 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
Ulusal
 1. Yıldırım, N., Dönmez, C., Yıldırım, E., Akyıldız, M., Karataş, B., Kalı, B., Tablacı, A., Özkümüş, S., Eroğlu, M., Gövercin, G., Günay, K., (). Güney Neotetis Yay Magmatizması ile İlişkili Fe-Oksit-Cu cevherleşmesi: Doğu Anadolu Türkiye ( Elazığ-Baskil-Topalkem). 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 2. Yıldırım, N., Karataş, B., Dönmez, C., Yıldırım, E., Akyıldız, M., Kalı, B., Tablacı, A., Günay, K., Eroğlu, M., (). Prekambriyen masifinde magmatik Ni-sülfid cevherleşmesi: Doğu Türkiye (Bitlis-Pancarlı). 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 3. Yıldırım, N., Dönmez, C., Kang, J., Lee, I., Yıldırım, E., Özkümüş, S., Çiftçi, Y., Günay, K., Ilhan, S., (2016). Manyetit’çe zengin Kıbrıs Tipi VMS yataklarına GD Türkiye’den bir örnek: Ortaklar(Gaziantep) VMS yatağı. 67.Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 4. Yıldırım, N., Ay, Y., Çakır, C., Ilhan, S., Dönmez, C., Yıldırım, E., (). Koçali Ofiyolitik Karmaşığı’nın Metalojenik (Cu-Au) Önemi. IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, (),-.
 5. Yıldırım, N., , A.A., , Y.M., , A.M..E., (). Levha dayk karmaşığı içerisindeki Kıbrıs tipi masif sülfid cevherleşmelerine Türkiye den bir örnek İncekoz Adıyaman Cu cevherleşmesi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 6. Yıldırım, N., , A.A., , A.Y., , Y..M..E., (). Ormanbaşı Tepe Sincik Adıyaman Cevherleşmelerinin Kıbrıs Tipi Masif Sülfid Cu Cevherleşmesi Olduğuna Dair Bulgular. Prof. Dr. Servet YAMAN Maden Yatakları-Jeokimya Çalıştayı, (),-.