T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÖNALAN

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Bingöl
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Önalan, E., , Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2, Akademisyen yayınevi, 2019, 525, 978-605-258-554-2.
 2. Önalan, E., , Onkolojide Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Desteği, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, 2020, 4, 978-605-258-954-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldırım, N., Karataş, A., Cengiz, M., Önalan, E., Yazıcı, G.N., Sunar, M., Mammadov, R., Çoban, T.A., Süleyman, H., (2020). Protective effect of adenosine triphosphate against sunitinib-related skin damage in rats. Human Experimental Toxicology, 39(12),1737-1746.
 2. Önalan, E., Gözel, N., (2017). Large Goiter: A Case Report. Scholars Journal of Medical Case Reports, 5(8),475-476.
 3. Karakaya, B., Kuloğlu, T., Önalan, E., Kaya, T.N., Dönder, E., (2020). Investigation of benfotiamine’s protective effects on liver tissue in experimental carbon tetrachloride induced liver injury. Cukurova Medical Journal, 45(2),680-687.
 4. Önalan, E., Yakar, B., Gürsu, M.F., Barım, A.Ö., (2020). Serum apelin and resistin levels in patients with impairedfasting glucose, impaired glucose tolerance, type 2diabetes, and metabolic syndrome. Endokrynologia Polska, 71(4),319-323.
 5. Önalan, E., Gözel, N., (2017). Acute Systemic Toxicity Following a Single Dosage of Tenoxicam. Scholars Journal of Medical Case Reports, 5(8),473-474.
 6. Önalan, E., Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., Ulu, R., Şener, S.Y., Dönder, E., (2015). Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Related to Smoking. Scholars Journal of Medical Case Reports, 3(7),590-593.
 7. Önalan, E., Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Ulu, R., Gürel, A., Dönder, E., (2015). Manifest Osteoporosis and Bilateral Shoulder Avascular Necrosis CoexistenceDue to the Long Term Glucocorticoid Use: A Case Report. Scholars Journal of Medical Case Reports, 3(6),463-465.
 8. Gözel, N., Oral, K., Özdemir, F.A., Önalan, E., Kuloğlu, T., Aydın, S., Karataş, A., Kılınç, F., (2020). An investigation of saliva and plasma levels of urotensin 2in recently diagnosed type 2 diabetes mellitus patientson metformin treatment. Endokrynologia Polska, 71(3),249-255.
 9. Önalan, E., Dönder, E., (2020). Neutrophil and platelet to lymphocyte ratio in patients withhypothyroid Hashimoto’s thyroiditis. ACTA BIOMEDICA, 91(2),310-314.
 10. Gözel, N., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Kemeç, Z., Önalan, E., Doğukan, A., Uğur, K., Karataş, A., (2016). The Frequency of Gastroesophageal Reflux Symptoms in Patients with Type 2Diabetic Neuropathic Pain. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), 4(5F),1837-1841.
Ulusal
 1. Uz, B., Özden, M., Karakaya, B., Demirol, M., Atlı, H., Düzenci, D., Önalan, E., Şamat, M., Haroğlu, S., (2014). 2013 Yılında Fırat Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi Kan Merkezi’ne Başvuran Gönüllü KanBağışçılarında Geçici Ret NedenlerininAraştırılması. Yeni Tıp Dergisi, 31(4),265-269.
 2. Önalan, E., Gözel, N., (2019). Prevalence of vitamin D deficiency in patients with type 2 diabetes and its relationship with glycemic control. Annals of Medical Research, 26(2),222-225.
 3. Önalan, E., Oral, A.Ç., Oral, K., Aydın, S., Karataş, A., Dönder, E., (2019). Sklerodermalı Hastalarda Kan ve Tükürükte Sklerostin Düzeyleri. Fırat Tıp Dergisi, 24(4),215-218.
 4. Önalan, E., Gökalp, Y., (2020). The relationship between bone mineral density and hematological parameters in the geriatric age group. Family Practice and Palliative Care, 5(1),1-5.
 5. Önalan, E., Dönder, E., (2018). Obezitede Nonfarmakolojik Tedavi. FIRAT TIP DERGİSİ, 23(),68-71.
 6. Dönder, E., Önalan, E., (2018). Obezitenin Tanımı,Epidemiyolojisi ve Klinik Değerlendirmesi. Fırat Tıp Dergisi, 23(),1-4.
 7. Önalan, E., Gözel, N., Kara, M., Kargün, K., Dönder, E., (2015). Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Sirtuin 1 Gen Expresyonu ve Gen Polimorfizminin Rolünün İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi, 20(4),195-198.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yakar, B., Demir, M., Önalan, E., Pirinçci, E., (2020). Sekonder Hiperparatroidizmin Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncı ve Sirkadiyen, Ritm Üzerine Etkisinin Araştırılması. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 2. Yakar, B., Pirinçci, E., Kaya, M.O., Önalan, E., (2020). Gebelerde Anemi Prevalansı Ve Anemi İle İlişkili Faktörlerin Araştırılması. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 3. Yakar, B., Karakaya, G., Önalan, E., Pirinçci, E., Dönder, E., (2020). Demir Eksikliği Anemisinin Bireylerin Sosyodemografik, Beslenme ve Fiziksel Aktivite Özellikleri ile İlişkisinin Araştırılması. 19th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, (),-.
 4. Önalan, E., Gözel, N., Demircan, F., Kılınç, F., Ulu, R., Gürel, A., Dönder, E., (2015). Manıfest osteoporosis and bilateral shoulder avascular necrosis coexistence due to the long term glucocortıcoid use. Bridging the World of Endocrinology, (),-.
 5. Önalan, E., (2019). Akut Pankreatit Şiddetinin Hematolojik Parametrelerle Değerlendirilmesi. 4.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, (),-.
Ulusal
 1. Uz, B., Çipil, H., Oyucu, O.S., Kılınç, Z., Önalan, E., Öz, B., Orhan, B., Pıhtılı, s., Duran, f., (2013). Farklı zamanlarda 3 farklı lokalizasyonda ortaya çıkan Extranodal Marjinal Zon Lenfoma olgusu. 39.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 2. Özercan, A.M., Gürel, A., Karakaya, B., Önalan, E., Aygen, B., Doğukan, A., (2015). Fosfat içerikli pürgatif kullanımı sonrası akut fosfat nefropatisi olgusu. 17.ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 3. Önalan, E., Gözel, N., Kılınç, F., Demircan, F., Ulu, R., Dönder, E., (2015). SİGARA İÇMEYE BAĞLI AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU(ARDS). 17.ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 4. Önalan, E., Gözel, N., Kara, M., Karakaya, B., Kargün, K., Dönder, E., (2015). TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA SİRTUİN 1 GEN EXPRESYONU VE GEN POLİMORFİZMİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ. 51.ULUSAL DİYABET KONGRESİ, (),-.
 5. Gözel, N., Önalan, E., Ulu, R., Demircan, F., Kılınç, F., Karataş, A., Poyrazoğlu, O.K., Dönder, E., Uğur, K., (2016). Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit. 13.METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU, (),-.
 6. Önalan, E., Gözel, N., Dönder, E., Karakaya, B., (2015). The Investigation of the Role of Neurogenin-3 Gene Expression and Gene Polymorphism on the Type 2 Diabetes Mellitus. 12.METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU, (),-.
 7. Önalan, E., (). TİP 2 DİABETES MELLİTUS TANILI HASTALARDA FİBROMİYALJİ SENDROMU SIKLIĞI. 21,ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 8. Önalan, E., (). AKILCI İLAÇ KULLANIMI. 2.İNÖNÜ İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, (),-.
 9. Önalan, E., (2019). Monosit ile yüksek dansiteli lipoprotein oranı ve diyabetik nefropati arasındaki ilişki. 21.Ulusla İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 10. Önalan, E., Gökalp, Y., (2019). Geriatrik yaş grubunda kemik mineral dansitesinin hematolojik parmetrelerle ilişkisi. 21,Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 11. Önalan, E., (). Tip 2 diyabetes mellitus osteoporoz riskini arttırırmı?. 15. ULUDAĞ İÇ HASTALIKLARI ULUSAL KIŞ KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. Tip 2 Diyabet ve Obezite Tanılı Hastaların Beyaz Kan Hücrelerinde m6A RNA Modifikasyonlarının Araştırılması, 24.12.2018-
 2. Diyabetik ve Nondiyabetik Retinopatili Hastalarda Betatrophin ve Kartonektin Düzeyleri., 12.11.2018-
 3. Bozulmuş Açlık Glukozu, Bozulmuş Glukoz Toleransı, Metabolik Sendrom ve Tip 2 Diyabet Tanısı Almış Hastalarda Serum Betatrophin Düzeyleri, 16.03.2017-