Assist. Prof. Dr. ÖZLEM ÖZTEKİN OKAN

Homepage

ACADEMIC INFORMATION SYSTEM

AIS

Experience

Academic Titles
  • YARDIMCI DOÇENT
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ
    Halen 2006
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
    FIRAT ÜNİVERSİTESİ
    2006 1997
Lessons Taught
Associate Degree Licence Master Doctorate
There is no lesson record.

Mesleki Uygulama-2 - Türkçe

Hidrojeoloji - Türkçe

Jeotermal Enerji - Türkçe

Jeoloji Mühendisliğine Giriş - Türkçe

Bitirme Projesi - Türkçe

Sondaj Tekniği - Türkçe

Çevre Jeolojisi - Türkçe

Kuyu Hidroliği - Türkçe

Özel Hidrojeoloji - Türkçe

Jeotermal Sistemler - Türkçe

Yüksek Lisans Semineri - Türkçe

İleri Çevre Jeolojisi - Türkçe

Uzmanlık Alanı - Türkçe

Yüksek Lisans Tezi - Türkçe

Yeraltı Suyu Jeokimyası - Türkçe

Uygulamalı Kuyu Hidroliği - Türkçe

Doktora Tezi - Türkçe