T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Emine KAÇAR

Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4658
Eposta :
,
Fax :
-
Adres :
fırat üniversitesi tıp fakültesi fizyoloji A.D.
Uzmanlık Alanı :
fizyoloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 0-424-23700 - 4658
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi dreminekacar@hotmail.com
Adres fırat üniversitesi tıp fakültesi fizyoloji A.D.
Uzmanlık Alanı fizyoloji
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  fırat üniversitesi tıp fakültesi

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Ercan, Z., Kaçar, E., Gülcü, B.F., Zorlu, g., Keleştimur, H., (2017). Obezite ve Egzersizin Sıçanlarda Organ Ağırlıkları veBiyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi. fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi, 31(2),83-88.
 2. Burma, O., Özcan, M., Kaçar, E., Uysal, A., Kutlu, S., (2017). Sıçan Duyusal Nöronlarında KCl ve Kapsaisin ile İndüklenenHücre İçi Kalsiyum Cevapları Üzerinde Silostazolun Etkisi. fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi, 28(1),25-28.
 3. Ercan, Z., Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2017). Bir Antidepresan Olan Agomelatinin Sıçan Miyometriyum Kontraksiyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi, 31(2),89-92.
 4. Kaçar, E., Keleştimur, H., (2012). dişi sıçanlarda yağlı diyetin ve ışık uyaranının pubertal olgunlaşma ve serum leptin seviyeleri üzerine etkileri. F.Ü. sağlok bilimleri dergisi, 26(2),73-77.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Şahintürk, S., Yardımcı, A., Ülker, N., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., (2018). Investigation Effects of Metformin in rats ileum contractility. Europhysiology 2018, (),-.
 2. Kaçar, E., (2018). Agomelatinin mesane düz kas kasılma gevşeme mekanizması üzerine etkinliğinin incelenmesi. international eurasian conference on biological and chemical science, (),-.
 3. Keleştimur, H., Baykara, M., Kaçar, E., Özcan, M., Ayar, A., (2011). Gadolinium inhibits membrane depolarisationinducedcalcium signalling in isolated rattrigeminal ganglion neurons. Turkısh- FEPS physıology congress, (),-.
 4. Ercan, Z., Kaçar, E., Özcan, M., Canpolat, S., Ayar, A., Kutlu, S., (2011). Apelin induces contractions in rat myometrium incalcium free condition. turkısh-FEPS physiology congress, (),-.
 5. Keleştimur, H., Özcan, M., Kutlu, S., Kaçar, E., Sarsılmaz, M., Yılmaz, B., Ayar, A., (2012). gonadotropin inhibitory hormone attenuates kisspeptin activated intracellular calcium increase in immortalized rHypo8 cells. the physiology society 2012, (),-.
 6. Özcan, M., Ayar, A., Kaçar, E., Kutlu, S., Keleştimur, H., (2012). kisspeptin-evoked calcium signals in cultered rat trigeminal ganglion neurons. the physiological society 2012, (),-.
 7. Keleştimur, H., Özcan, M., Kutlu, S., Kaçar, E., Sarsılmaz, M., Yılmaz, B., Ayar, A., (2012). gonadotropin inhibitory hormone and RF-amide related peptide-1 attenuate and kisspeptin antagonist, peptide 234 blocks kisspeptin induced gonadotropin releasing hormone release in immortalized GT1-7cells. british society for neuroendocrinology annual meeting, (),-.
 8. Kutlu, S., Kaçar, E., Burma, O., Uysal, A., (2013). cilostazol does not inhibits KCI and capcaicin induced increase in intracellular calcium signaling in rat sensory neurons. IUPS 2013, (),-.
 9. Özcan, M., Ayar, A., Kaçar, E., Keleştimur, H., (2013). opiorphin inhibits calcium signaling response in capsaicin sensitive rat sensory neurons. IUPS 2013, (),-.
 10. Keleştimur, H., Kaçar, E., Özcan, M., Kutlu, S., (2013). RF amide related peptide-1 attenuates gonadotropin releasing hormone release in immortalized GT1-7 cells without changing intracellular calcium concentration. IUPS 2013, (),-.
 11. Keleştimur, H., Saatçi, t., Kaçar, E., Özcan, M., Yılmaz, B., Ayar, A., (2014). leptin evokes cytosolic calcium responses in immortalized RFamide releated peptide-3 neurons. İCN 2014, (),-.
 12. Kaçar, E., Burma, O., Ülker, N., Yardımcı, A., Uysal, A., Keleştimur, H., (2014). in vitro effect of apelin on contractions and endothelial independent relaxation in the human internal mammary artery. FEPS 2014, (),-.
 13. Kaçar, E., Ercan, Z., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2015). in vitro effect of agomelatine on spontaneous and oxytocin induced contractions in the rat myometrium. FEPS 2015, (),-.
 14. Özcan, M., Özdemir, g., Kaçar, E., Canpolat, S., Keleştimur, H., (2015). kisspeptin elicitscytosolic calcium responses though proteine kinase C dependent mechanism in immortalized RF amide related peptide-3 neurons. FEPS, (),-.
 15. Barutçu, A., Kaçar, E., Ercan, Z., Kocaman, N., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2015). in vitro effect of nesfatin-1 on contractions in the rat thoracic aorta. FEPS 2015, (),-.
 16. Keleştimur, H., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., Özcan, M., Ayar, A., (2016). kisspeptin increases intracellular calcium concentration by protein kinase C mediated signaling in cultured rat hippocampal neurons. The physiological society 2016, (),-.
 17. Tan, f., Şahintürk, S., Zorlu, g., Serhatlıoğlu, İ., Ercan, Z., Bulmuş, Ö., Kaçar, E., (2018). Investigation the effectiveness of choronic agomelatine on foetal number in before and different periods of pregnancy in rats. 3. international congress of turkısh neuroendocrınology society, (),-.
 18. Bulmuş, Ö., Zorlu, g., Ercan, Z., Kuloğlu, T., Gülcü, B.F., Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Effect of high fructose corn syrup consumption and stress on TRPM2 immünoreactivity in rat brain. Europhysiology 2018, (),-.
 19. Keleştimur, H., Özcan, M., Bulmuş, Ö., Ülker, N., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., Ayar, A., (2018). Agomelatine prevents streptozotocin induced diabetes and ameliorates diabetic encephalopaty in mice. Europhysiology 2018, (),-.
 20. Yardımcı, A., Şahintürk, S., Ülker, N., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., (2018). Investigation Effects of Metformin in rats urinary bladder. Europhysiology 2018, (),-.
 21. Serhatlıoğlu, İ., Tarhan, O., Özgüler, İ.M., Uysal, A., Burma, O., Tan, F., Ercan, Z., Bulmuş, Ö., Kaçar, E., (2016). The effects of clopidogrel on contractility in rat aorta. physilogy 2016, (),-.
 22. Kaçar, E., Tan, F., Zorlu, G., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., (2016). Effects of nitrofurantoin on in vitro contractility of raturinary bladder. physiology 2016, (),-.
 23. Kaçar, E., Tan, f., (2018). Examining the effects of agomelatine on uterine activity of rats in which agomelatine is usedduring, before and in various stages of pregnancy. 3. international congress of turkısh neuroendocrinology society, (),-.
Ulusal
 1. Çelik, K.E., Kaçar, E., Kavak, S.B., Bulmuş, Ö., (2017). Nitrofurantoinin gebe olan ve olmayan rat myometriyumundaki kasılma üzerine etkisi. 25. European congress of obstetrics and gynaecology, (),-.
 2. Kaçar, E., Ercan, Z., Serhatlıoğlu, İ., Bulmuş, Ö., Keleştimur, H., (2017). Treadmil egzersizin obez erkek sıçanlarda depresyon ve anksiyete benzeri davranışlar üzerine etkisi. 43. ulusal fizyoloji kongresi, (),-.
 3. Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Metforminin jejenum ve kolon kasılma gevşeme mekanizması üzerine etkinliğinin incelenmesi. 2. Ulusal gastrointestinal araştırma kongresi, (),-.
 4. Bulmuş, Ö., Tan, f., Şahintürk, S., Zorlu, g., Serhatlıoğlu, İ., Gülcü, B.F., Kaçar, E., (2018). Gebelik Öncesi ve Gebeliğin Farklı DönemlerindeKronik Agomelatin Kullanımının Gebelik SüresiÜzerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 5. Keleştimur, H., Kaçar, E., Özcan, M., Kutlu, S., (2012). Gonadotropin inhibitör hormon ve RF amide related peptide-1 in kisspeptin tarafından uyarılmış olan gonadotropin serbestleştirici hormon salgılayan immortalize GT1-7 hücrelerinde kalsiyum konsantrasyonu üzerine etkileri. 38. ulusal fizyoloji kongresi, (),-.
 6. Kaçar, E., Ercan, Z., Tan, f., Zorlu, g., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Dereli, a.s., Keleştimur, H., (2016). stres ve egzersizin davranış üzerine etkisi. 42. ulusal fizyoloji kongresi, (),-.
 7. Canpolat, S., Gülcü, B.F., Bulmuş, Ö., Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., Özcan, M., (2017). agomelatinin akut ve kronik uygulamasınınfarelerde oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri. 43. ulusal fizyoloji kongresi, (),-.
 8. Kaçar, E., Ercan, Z., Ülker, N., Yardımcı, A., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2017). Kisspeptinin Erkek Sıçanlarda Depresyon Benzeri Davranışlar Üzerine Etkisi. 15. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, (),-.
 9. Keleştimur, H., Canpolat, S., Kaçar, E., Özcan, M., (2017). Obesity and Brain. 43. ulusal fizyoloji kongresi, (),-.
 10. Çelik, K.E., Kaçar, E., Kavak, S.B., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Tektemur, A., (2016). Myoinositol causes myometrial contractions inisolated non-pregnant rat myometrium. 7. ulusal üreme endokrinolojisi ve infertilite kongresi, (),-.
 11. Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2018). agomelatinin barsak düz kas kasılma gevşeme mekanizması üzerine etkinliğinin incelenmesi. 1.gastrointestinal araştırma kongresi, (),-.

Projeler

 1. obezite, stres ve egzersize bağlı olarak beyinde meydana gelen fizyopatolojik değişikliklerin belirlenmesi, 15.11.2014-
 2. İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri, 26.12.2016-
 3. Kronik Hafif Stres ile Oluşturulan Sıçan Depresyon Modelinde İyon Kanal İnhibitörlerinin Tedavi Etkinliğinin Belirlenmesi, 13.06.2018-
 4. Sıçan aortunda kasılma-gevşeme mekanizması üzerine klopidogrelin etkileri, 22.04.2016-22.04.2017
 5. Adelinin Sıçanlarda Gebelik ve Doğum Sürecindeki Muhtemel Rolünün Araştırılması, 08.04.2010-07.10.2011
 6. Sıçanlarda, Agomelatin kullanımının, uterus kontraksiyonları ve gebelik süresi üzerine etkisi., 03.11.2017-03.11.2018
 7. obezite cerrahisi sonrası beyinde meydana gelen genetik değişimler, 03.11.2017-03.11.2018
 8. Sıçan aortunda kasılma gevşeme mekanizması üzerinde nesfatin 1 in etkisi, 25.02.2015-09.11.2016
 9. yapay zeka tabanlı akıllı spirometre cihaz tasarımı, 01.01.2015-20.12.2016

Üyelikler

 1. türk fizyoloji derneği