T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi E. Işıl ARSLAN TOPAL

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0424 237 00
Eposta :
Adres :
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölmü
Uzmanlık Alanı :
1-Katı atıklar 2-Kompostlaştırma 3-Atıksu Arıtımı 4-Doğal Arıtma 5-Antibiyotiklerin Arıtılması 6-Mikrokirleticilerin Tespiti ve Arıtılması.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0424 237 00
Eposta
Fax 0424 237 00
Web Sitesi https://www.researchgate.net/profile/EIsil_Arslan
Adres Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölmü
Uzmanlık Alanı 1-Katı atıklar 2-Kompostlaştırma 3-Atıksu Arıtımı 4-Doğal Arıtma 5-Antibiyotiklerin Arıtılması 6-Mikrokirleticilerin Tespiti ve Arıtılması.
 • Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Çevre Teknolojisi

  Yüksek Lisans Tezi;

  Damlatmalı filtrelerde azot ve fosfor giderilmesi
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Çevre Teknolojisi

  Doktora Tezi;

  Sebze meyve atıklarının kompostlanmasında etkili faktörlerin araştırılması
 • Doçentlik » -1

  2018

Verdiği Dersler

Ekoloji
» Lisans » 2 Kredi
Çevre Mühendisliğine Giriş
» Lisans » 2 Kredi
Katı Atıkların Biyolojik Giderimi
» Lisans » 4 Kredi
Arazide Atıksu Giderimi
» Lisans » 2 Kredi
Katı Atık Yönetim Faaliyetlerinin Çevresel ve Sağlık Etkileri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Tatar, Ş., Öbek, E., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2019). Uptake of Some Elements with Aquatic Plants Exposed to the Effluent of Wastewater Treatment Plant. Pollution, 5(2),377-386.
 2. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2019). Monitoring of Zn and Cr in Downstream Water from Uzunçayır Dam in Turkey. Pollution, 5(3),649-655.
 3. Tatar, Ş., Öbek, E., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2019). Uptake of Some Elements with Aquatic Plants Exposed to the Effluent of Wastewater Treatment Plant. Pollution, 5(2),377-386.
 4. Topal, M., Öbek, E., Uslu, Ş.G., Arslan, T.E.I., (2018). Phytoremediation of Tetracycline and Degradation Products from Aqueous Solutions. Pollution, 4(3),471-480.
 5. Topal, M., Öbek, E., Uslu, Ş.G., Arslan, T.E.I., (2018). Phytoremediation of Tetracycline and Degradation Products from Aqueous Solutions. Pollution, 4(3),471-480.
 6. Arslan, T.E.I., Elitok, Z., (2018). Seasonal Monitoring of Cu and Zn in the Sewage Sludge of Malatya Advanced Biological Wastewater Treatment Plant. International Journal of Pure and Applied Sciences, (),-.
 7. Arslan, T.E.I., Topal, M., Öbek, E., (2017). Evaluation of Recovery of Aquatic Plants Used in Wastewater Treatment and Discharged as Waste. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1(1),21-23.
 8. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2017). Investigation and Monitoring of Boron Concentrations in Elazığ Keban Dam Lake. International Journal of Pure and Applied Sciences, 3(1),33-40.
 9. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2017). Determination of Concentrations of Lead and Nickel in Keban Dam Lake (Elazığ) within Water Framework Directive. International Journal of Pure and Applied Sciences, 3(1),41-53.
 10. Şaşmaz, M., Arslan, T.E.I., Öbek, E., Şaşmaz, A., (2015). The potential of Lemna gibba L and Lemna minor L to remove Cu Pb Zn and As in gallery water in a mining area in Keban Turkey. Journal of Environmental Management, 163(),246-253.
 11. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., Topal, M., (2011). Determination of the effect of aeration rate on composting of vegetable fruit wastes. Clean, Air, Water, Soil, 39(11),1014-1021.
 12. Ipek, U., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (2003). Aerobic Composting of Grape Wastes. Yemen Journal of Science, 5(1),63-74.
 13. Ipek, U., Öbek, E., Akça, L., Arslan, T.E.I., Hasar, H., (2001). Anaerobic Co Composting of Sugarbeet Waste and Wine Factory Wastes. Fres. Env. Bulletin, 10(12),863-868.
 14. Ipek, U., Ekinci, M., Arslan, T.E.I., Cuci, Y., Hasar, H., (2009). Simultaneous SO2 Removal by Wastewater with NH3. Water, Air,and Soil Pollution, 196(),245-250.
 15. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Ipek, U., Altun, S., Yazıcıoğlu, S., (2005). Physico chemical Treatment of Marble Processing Wastewater and the Recycling of Its Sludge. Waste Management & Research, 23(6),550-559.
 16. Ipek, U., Arslan, T.E.I., Öbek, E., Karataş, F., Erulaş, F.A., (2005). Determination of Vitamin Losses and Degradation Kinetics during Composting. Process Biochemistry, 40(2),621-624.
 17. Ipek, U., Arslan, T.E.I., Aslan, S., Doğru, M., Baykara, O., (2004). Radioactivity in Municipal Wastewater and Its Behaviour in Biological Treatment. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 72(2),319-325.
 18. Saatci, Y., Arslan, T.E.I., Konar, V., (2003). Removal of total lipids and fatty acids from sunflower oil factory effluent by UASB reactor. Bioresource Technology, 87(3),269-272.
 19. Ipek, U., Öbek, E., Akça, L., Arslan, T.E.I., Hasar, H., Doğru, M., Baykara, O., (2002). Determination of Degradation of Radioactivity and Its Kinetics in Aerobic Composting. Bioresource Technology, 84(),283-286.
 20. Arslan, T.E.I., Öbek, E., Kırbağ, S., Ipek, U., Topal, M., (2008). Determination of The Effect of Compost on Soil Microorganisms. International Journal of Science and Technology, 3(2),151-159.
Ulusal
 1. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2014). Elazığ Keban Baraj Gölünde Arsenik Kirlenme Düzeyinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 3(2),154-161.
 2. Topal, M., Uslu, G., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (2015). Antibiyotikler ve kullanım alanları. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3),121-127.
 3. Topal, M., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (2011). Limon kabuğu kullanarak sulu çözeltilerden bakır II giderimi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(3),265-270.
 4. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2010). Türkiye de Çevre Mühendisliği Bölümleri ve Eğitimi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(1),34-49.
 5. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2013). Koku Kontrol Yöntemleri ve Yasal Mevzuat. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 3(1),26-32.
 6. Selimoğlu, F., Öbek, E., Karataş, F., Arslan, T.E.I., Tatar, Ş.Y., (2015). Determination of amounts of some vitamin B groups indomestic wastewater treatment plants. Turkish Journal of Science & Technology, 10(2),1-5.
 7. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., (2000). Farklı Cins Dolgu Malzemeli Damlatmalı Filtrelerde Arıtma Verimi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2),71-80.
 8. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2015). 2014 2015 Kış Sezonunda Caro Deresi Elazığ nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(1),43-53.
 9. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2012). Elazığ İli Biyokütle Enerji Potansiyeli Üzerine 2000 2010. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2),21-30.
 10. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2014). Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(1),53-64.
 11. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., Yıldız, B., Yüzgeç, Ö., (2014). Carbon Mineralization of Sewage Sludge and Fly Ash. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 4(2),1-6.
 12. Arslan, T.E.I., Topal, M., (2013). Kompost Standartları Üzerine Bir Derleme. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2),85-108.
 13. Topal, M., Uslu, G., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (2013). Antibiyotiklerin Tespiti ve Arıtılması. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(2),185-199.
 14. Topal, M., Uslu, G., Şahin, M., Arslan, T.E.I., (2012). Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Sularında Antibiyotik Kalıntılarının Varlığının Araştırılması. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (Tüketim Toplumu ve Çevre Özel Sayısı), 1(4),380-392.
 15. Topal, M., Uslu, G., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (2012). Antibiyotiklerin Kaynakları ve Çevresel Etkileri. Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 1(2),137-152.
 16. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2012). Elazığ İlinde Bir Maden Sahası Galeri Suyunun Han çayına Olası Etkisi. SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2(1),73-82.
 17. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2012). Ürün Bitkilerinden Yenilenebilir Enerji Kaynağı Biyokütle Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi Afyonkarahisar ili örneği 2006 2010. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Gıda, Çevre ve Orman, 12(2),1-11.
 18. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2012). Elazığ İlinde Kanalizasyon Sistemlerinin ve Arıtma Tesislerinin Durumu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 28(4),296-302.
 19. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2011). Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış sularının Yaz Sezonunda SKKY ne Uygunluğunun Araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1),68-77.
 20. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2011). Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi I Ağır Metaller. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2),55-59.
 21. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2012). Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi II Diğer Parametreler. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(1),15-19.
 22. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2011). 2010 2011 Kış Sezonunda Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin Bazı Parametrelerle Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 32(2),1-12.
 23. Topal, M., Arslan, T.E.I., Aslan, S., Kılıç, M., (2011). Termik Santral Uçucu Külü Cürufu ve Arıtma Çamurundan Ağır Metallerin Liçlenebilirliği. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(2),97-104.
 24. Topal, M., Karagözoğlu, M.B., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (2011). Bazı Su Mercimeklerinin Nutrient Gideriminde Kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(4),12-28.
 25. Arslan, T.E.I., Topal, M., Öbek, E., Ipek, U., Baykara, O., (2010). Effect of aerobic composting on some environmental health parameters. Gazi University Journal of Science, 23(4),423-428.
 26. Arslan, T.E.I., Ipek, U., Öbek, E., Topal, M., (2009). In Vessel Composting II Grass Clippings. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2),47-56.
 27. Arslan, T.E.I., Ipek, U., Öbek, E., Topal, M., Baykara, O., (2009). In Vessel Composting I Kitchen Wastes. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2),33-46.
 28. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., (2010). Karo Endüstrisi Atıksularının Fizikokimyasal Arıtılabilirliği. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 26(1),50-56.
 29. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2009). Thermal Conditioning of Sludges. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(1-2),108-119.
 30. Öbek, E., Karataş, F., Türkoğlu, H., Arslan, T.E.I., Cumurcu, A., Karaca, A.B., (2010). Arıtma Çamuru Uygulanmış Toprakta Bazı B Grubu Vitamin Miktarlarının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 22(2),85-91.
 31. Arslan, T.E.I., Ipek, U., Aslan, S., Öbek, E., (2009). CARBON MINERALIZATION OF VARIOUS COMPOSTS IN SOIL. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10(2),389-395.
 32. Öbek, E., Tatar, Ş.Y., Hasar, H., Arslan, T.E.I., Ipek, U., (2004). Kentsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarındaki Ağır Metal Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),31-38.
 33. Yusuf, S., Arslan, T.E.I., Ipek, U., Cici, M., (2002). Ayçiçek Yağ Fabrikası Atıksularının Kirlilik Yükünün Azaltılması. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(1),49-58.
 34. Hasar, H., Ipek, U., Arslan, T.E.I., (2001). Poşet Üretim Endüstrisi Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtılabilirliği. Çevre Bilim&Teknoloji Dergisi, 1(2),9-14.
 35. Öbek, E., Ipek, U., Arslan, T.E.I., Uslu, G., Saatci, Y., Hasar, H., (2000). Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularında Mikrobiyal Kirlenmenin Belirlenmesi ve Giderilmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1),113-119.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Topal, M., Uslu, Ş.G., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (2017). Determination Of Tetracycline And Degradation Products In The Wastewater Samples Spe Applied And Unapplied. 2nd Internatıonal Energy And Engıneerıng Conference, (),1227-1228.
 2. Arslan, T.E.I., Topal, M., (2019). Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarında Civa Konsantrasyonlarının İzlenmesi: Malatya İli Örneği. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, (),-.
 3. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2019). Elazığ İli Murat Nehrinde Bor Metalinin Araştırılması. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, (),-.
 4. Arslan, T.E.I., Topal, M., (2019). İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarında Bazı Makroelementlerin İzlenmesi. 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu, (),-.
 5. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2019). Murat Nehrinde Zn ve Ni Konsantrasyonlarının Araştırılması ve İzlenmesi. 3. Uluslararası Unidokap Karadeniz Sempozyumu, (),-.
 6. Topal, M., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (2019). Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinde Bazı Metallerin Giderimi: Elazığ İli Örneği. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, (),-.
 7. Öbek, E., Topal, M., Arslan, T.E.I., (2018). Elazığ Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinin Ağır Metal Giderim Performansının Değerlendirilmesi. EJONS V – INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS – ENGINEERING –NATURAL MEDICAL SCIENCES, (),-.
 8. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2018). Uzunçayır Barajından Mansaplanan Sularda Baryumun İzlenmesi. EJONS V – INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS – ENGINEERING –NATURAL MEDICAL SCIENCES, (),-.
 9. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2017). Investigation Of Pb And Ni Concentrations In Downstream Of Uzunçayır Dam Lake (Tunceli). 2nd Internatıonal Energy And Engıneerıng Conference, (),1225-1226.
 10. Tatar, Ş., Öbek, E., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2017). The Ability of Aquatıc Plants (Lemna Gibba L. Ve Lemna Minor L.) To Accumulate Macronutrıents. 2nd Internatıonal Energy And Engıneerıng Conference, (),1186-1187.
 11. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2018). Monitoring of Arsenic From Specific Pollutants in Downstream of Uzunçayır Dam Lake (Tunceli). 3rd International Energy Engineering Congress, (),627-632.
 12. Topal, M., Öbek, E., Tatar, Ş., Arslan, T.E.I., (2018). Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularında Bulunan Kalayın Su Mercimekleri Tarafından Akümülasyon Kapasitelerinin Araştırılması. International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, (),78-81.
 13. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2018). Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Mansap Tarafında Ağır Metallerden Ti ve V Konsantrasyonlarının Araştırılması. International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, (),598-598.
 14. Topal, M., Öbek, E., Uslu, Ş.G., Arslan, T.E.I., (2018). Sulu Çözeltilerden Anhidrotetrasiklinin Giderimi İçin Lemna gibba L.’nın Kullanımının Araştırılması. International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, (),56-59.
 15. Öbek, E., Tatar, Ş., Topal, M., Arslan, T.E.I., (2018). Arıtma Tesisi Çıkış Suyuna Maruz Bırakılan Sucul Bitkilerde Uranyum Konsantrasyonlarının Araştırılması. International Eurasian Conference On Biological And Chemical Sciences, (),1129-1129.
 16. Topal, M., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Kümes Hayvanları Atıklarından Enerji Eldesi: Elazığ İli Örneği. 4th International Development Conference, (),-.
 17. Tatar, Ş., Öbek, E., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2017). The Ability Of Aquatic Plants (Lemna Gibba L. And Lemna Minor L.) To Accumulate Macronutrients. 2nd International Energy And Engineering Conference, (),-.
 18. Tatar, Ş., Öbek, E., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2017). Investigation Of Accumulation Capacities Of Lemna Minor L. And Lemna Gibba L. To Remove Some Micronutrients In Wastewaters. 2nd International Energy And Engineering Conference, (),-.
 19. Topal, M., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (2017). Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Kümes Hayvanları Atıklarından Enerji Eldesi: Elazığ İli Örneği,. 4th International Development Conference, (),500-504.
 20. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2017). Türkiye’nin Bölgesel Kalkınmasında Hidroelektrik Santrallerinin Değerlendirilmesi. 4th International Development Conference, (),1158-1162.
 21. Arslan, T.E.I., Topal, M., Tatar, Ş., Yıldırım, N., (2017). Urbanization and Greenhouse Gas Problem: Landfills. 4th International Development Conference, (),1188-1193.
 22. Tatar, Ş., Öbek, E., Arslan, T.E.I., Topal, M., (2017). Investıgatıon Of Accumulatıon Capacıtıes Of Lemna Minor L. And Lemna Gibba L. To Remove Some Mıcronutrıents In Wastewaters. 2nd Internatıonal Energy And Engıneerıng Conference, (),1184-1185.
 23. Topal, M., Uslu, Ş.G., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (2017). Investigation Of Removal Of Tetracycline From Aqueous Solution By Lemna Gibba L.. 2nd Internatıonal Energy And Engıneerıng Conference, (),1223-1224.
 24. Topal, M., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (2017). Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Kalitesini İyileştirmek için Biyoteknolojik Bir Uygulama. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (),18-21.
 25. Arslan, T.E.I., Topal, M., Öbek, E., (2017). Evaluation of Recovery of Aquatic Plants Used in Wastewater Treatment and Discharged as Waste. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, (),21-23.
 26. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2016). Sularda Endokrin Bozucu Maddeler ve Çevresel Etkileri. International Symposium of Water and Wastewater Management, (),-.
 27. Topal, M., Arslan, T.E.I., (2016). Murat Nehri Elazığ nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi. International Symposium of Water and Wastewater Management, (),-.
 28. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). TRB1 Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi Elazığ Malatya Bingöl Tunceli. 20th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 29. Ipek, U., Öbek, E., Akça, L., Arslan, T.E.I., (). Anaerobic Composting of Sugarbeet Wastes. IWA International Specially Symposium on Strong Nitrogenous and Agro-Wastewater, (),-.
 30. Ipek, U., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (). Aerobic Composting of Grape Wastes. Science Conference, (),-.
 31. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Tüketiminin Değerlendirilmesi. 21th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 32. Topal, M., Arslan, T.E.I., Dere, Y., (). Investigation of Recycling of Wastewater Treatment Sludge. 16th International Metallurgy and Materials Congress, (),-.
 33. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Sivas İli Biyokütle Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. 12th International Combustion Symposium, (),-.
 34. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Keban Baraj Menbaa Tarafı Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Dünya Su Günü, (),-.
 35. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Keban Baraj Gölü Mansap Tarafı Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Dünya Su Günü, (),-.
 36. Arslan, T.E.I., Topal, M., Aslan, S., (). Deri Endüstrisi Atıksularının Fizikokimyasal Arıtılabilirliği. 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Dünya Su Günü, (),-.
 37. Aslan, S., Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Valuing of Olive Pomace as an Adsorbent. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 38. Topal, M., Uslu, G., Arslan, T.E.I., Öbek, E., (). Investigation of Fate of Tetracycline in Elazig Municipal Wastewater Treatment Plant. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 39. Aslan, S., Topal, M., Şimşek, E., Arslan, T.E.I., (). Removal of Heavy Metals from Metal Plating Wastewater by Fish Bone Adsorption. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 40. Topal, M., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (). Usability of trout restaurant wastes to adsorb Cu2 ions from aqueous solutions. Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, (),-.
 41. Topal, M., Uslu, G., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (). Evaluation of the Usage of Lemna gibba L in Advanced Treatment Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant. Eurasia 2014 Waste Management Symposium, (),-.
 42. Topal, M., Uslu, G., Öbek, E., Arslan, T.E.I., (). Evaluation of Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant with Physıcochemical Parameters. Eurasia 2014 Waste Management Symposium, (),-.
 43. Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Energy potentials of the wastes and practices in the World. 20th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 44. Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Usage of solid wastes as energy sources. 20th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 45. Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Enhancement of Biogas Production By Usage of Green Biomass. 21th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 46. Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Biogas Production From Fish Wastes As Alternative Energy Source. 21th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 47. Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Bioenergy From The Aquatic Plant Duckweed. 21th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 48. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Türkiye de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kurulu Gücü ve Üretim Miktarlarının Değerlendirilmesi. 21th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
 49. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Türkiye de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Enerji Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu. 21th International Energy and Environment Fair and Conference, (),-.
Ulusal
 1. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Biyokütle Enerjisi ve Türkiye. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, (),-.
 2. Arslan, T.E.I., Ipek, U., Aslan, S., Yazıcıoğlu, S., Altun, S., (). Mermer İşleme Çamurlarının Çimentoda Puzolanik Katkı Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. I.Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, (),-.
 3. Ipek, U., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (). Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırılması. Çevre Sorunları Sempozyumu, (),-.
 4. Ünlü, A., Arslan, T.E.I., (). Elazığ Kenti Atıksu Arıtma Tesisisi İşletme Problemleri ve Çözüm Önerileri. 2000 GAP-Çevre Kongresi, (),-.
 5. Uslu, G., Ünlü, A., Arslan, T.E.I., (). Elazığ Kenti Şebeke Suyu Kalitesinin Araştırılması. I. Atıksu Sempozyumu, (),-.
 6. Aslan, S., Şekerdağ, N., Arslan, T.E.I., (). Hidrojen Enerjisinin Çevre Kirliliğini Önlemedeki Rolü. Ulusal Çevre Sempozyumu, (),-.
 7. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., (). Biyokütle Atıklarının Değerlendirilmesi. Ulusal Çevre Sempozyumu, (),-.
 8. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Ipek, U., (). Tarım Topraklarının Amaç dışı Kullanımı. Ulusal Çevre Sempozyumu, (),-.
 9. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., Aslan, S., (). Damlatmalı Filtreler ve Karşılaşılan Temel Sorunlar. Ulusal Çevre Sempozyumu, (),-.
 10. Arslan, T.E.I., Ipek, U., (). Kompost Tesislerinde Çalışanların Karşılaşabileceği Sağlık Riskleri. Türk – Alman Katı Atık Günleri, (),-.
 11. Ipek, U., Arslan, T.E.I., Aslan, S., (). Kompostlaştırmada Koku Problemi. Türk – Alman Katı Atık Günleri, (),-.
 12. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., Aslan, S., Ipek, U., (). Katı Atık Gideriminde Kompostlamanın Önemi. 1.Rize Sempozyumu, (),-.
 13. Aslan, S., Arslan, T.E.I., Demirci, Y., (). Elazığ Organize Sanayi Bölgesindeki Atıksu Potansiyeli ve Arıtım Seviyeleri. 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, (),-.
 14. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Sivas İlinde Bazı Meteorolojik Parametrelerin SO2 ve PM10 Emisyonları Üzerindeki Etkisi. 17. Ulusal Isı ve Bilim Tekniği Kongresi, (),-.
 15. Arslan, T.E.I., Topal, M., (). Kıyı Sulakalanların Kirlenmesi ve Alınması Gereken Önlemler. III. Ulusal Sulakalanlar Kongresi, (),-.
 16. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Elazığ İlinde Tavuk Çiftliklerinden Kaynaklanan Çevresel Sorunlar. Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, (),-.
 17. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Hazar gölü Sulakalanında Kirlilik Kaynakları ve Çevresel Tehditler. III.Ulusal Sulakalanlar Kongresi, (),-.
 18. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). İklim Değişikliği ve Yoksulluk. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, (),-.
 19. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Atık Pillerin Çevresel Etkileri ve Geri Kazanımı. I. Ulusal Geri Kazanım Kongre ve Sergisi, (),-.
 20. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Elazığ İlinde Tarımda Karşılaşılan Çevre Sorunları. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, (),-.
 21. Arslan, T.E.I., Ünlü, A., Topal, M., (). Sünger Taşının Pomza Atıksu Arıtımında Kullanımı. 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, (),-.
 22. Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Kırmataş Ocaklarında Karşılaşılan Çevre Sorunları. 6. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, (),-.
 23. Topal, M., Arslan, T.E.I., Kılınç, F., (). Dünya ve Biyokütle Enerjisi. 17. Ulusal Isı ve Bilim Tekniği Kongresi, (),-.
 24. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., Ipek, U., (). Biyokütle Yetiştiriciliği. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, (),-.
 25. Arslan, T.E.I., Aslan, S., Topal, M., (). Biyokütlenin Enerjiye Dönüştürülmesi. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, (),-.
 26. Aslan, S., Topal, M., Arslan, T.E.I., (). Tükenen Enerji Kaynaklarına Bir Çözüm Biyokütle Enerjisi. VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Ağır Metal Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Mevsimsel Olarak İzlenmesi, 05.02.2016-19.04.2019
 2. Damlatmalı Filtrelerde Azot ve Fosfor Giderilmesi, 15.12.1998-14.10.2000
 3. Çöp Sızıntı Sularının Arıtımında Batık Membran Biyoreaktörünün Etkinliğinin Araştırılması, -
 4. Stabilize Olmuş Arıtma Çamurunun Bazı Toprak Mikroorganizmalarının Sayıları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi, 08.04.2010-07.12.2011
 1. Uluslararası, Dergi, International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture, 3
 2. Uluslararası, Dergi, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Bioremediation Journal, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Bioresource Technology, 1
 5. Uluslararası, Dergi, CLEAN-Soil Air Water, 5
 6. Uluslararası, Dergi, WASTE MANAGEMENT, 2
 7. Uluslararası, Dergi, Environmental Progress & Sustainable Energy, 10
 8. Ulusal, Dergi, Karaelmas Science and Engineering, 1
 9. Uluslararası, Dergi, ECOLOGICAL ENGINEERING, 1