T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Evrim GÜL

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Tunceli
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Gül, E., , Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı, İstanbul Tıp Kitabevleri, 2020, , 978-605-7607-44-7.
 2. Gül, E., , KLİNİK TOKSİKOLOJİ TANI VE TEDAVİ, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2020, , 978-605-2369-22-7.
 3. Gül, E., , KLINIK TOKSIKOLOJITANI VE TEDAVI, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2020, , 978-605-2369-22-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gül, E., Sarı, M.Y., (2020). Intravenous Lipid Emulsion Treatment inThe Verapamil Intoxication. Eurasian Journal of Toxicology, 2(2),50-52.
 2. Gül, E., Çakmak, M., Göktekin, M.Ç., Gül, Y., (2019). Travma Hastalarında Skapula Kırıklarına Eşlik Eden Toraks Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 24(3),114-116.
 3. Sarıçiçek, M.B., Aydın, O., Bıcakcı, S., Gül, E., Güneysel, Ö., (2016). A Rare Cause of Altered Mental Status: The Morel–lavalléeSyndrome. Annals of Clinical Case Reports, 1(),-.
Ulusal
 1. Atçı, İ.B., Serdal, A., Yılmaz, H., Yılmaz, N., Alataş, Ö.D., Gül, E., (2015). Zıpkın ile Oluşan Nadir bir Kafa Travması Olgusu. Türk Nöroşir Derg, 25(3),317-319.
 2. Yıldırım, E., Aslan, Y., Seçen, Ö., Bilen, M.N., Pepele, M.S., Gül, E., (2017). Elektrokardiyografi: Açlık ya da Toklukta Farklı mı?. MN Kardiyoloji, 24(3),99-102.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çelik, A., Gürger, M., Can, Ç., Balin, M., Gül, E., Kobat, M.A., Gümüşay, U., Şahan, M., Bursalı, K.B., Çeliker, İ., Aydın, S., Aydın, S., (2013). The Effect of Nesfatin-1 Levels on Paroxysmal Supraventricular Tachycardia. 29th Turkish Cardiology Congress, (),-.
 2. Gül, E., Demirel, İ., (2019). RETROSPECTIVE ANALYIS OF TOXiC PLANTAND MUSHROOM POiSONiNG CASES. 6th İntercontinentall Emergency Medicine Congress, (),-.
 3. Türk, M.M., Gül, Y., Gül, E., (2019). Transverse Myelitis in A Patient with Abdominal Pain. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 4. Gül, E., Gül, Y., Sarı, M.Y., (2019). Evalation of Patients with Diagnosis Brain Death. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 5. Gül, E., Gül, Y., Sarı, M.Y., (2019). Decompressive Craniectomy in Children with Head Trauma. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 6. Gül, E., Çakmak, M., (2019). Foreign Body Aspirations:Retrospective Analysis. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 7. Gül, E., Kavak, S.B., (2019). Over Torsion As an Emergency Clinical Entity. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 8. Kalaycı, M., Gül, E., (2019). Comparison of Conventional and High Sensitivity Troponin İn The Diagnosis of Acut Myocardial İnfarction. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 9. Gül, E., Gül, Y., Sarı, M.Y., (2019). Devoloping Deirium in Trauma Patient During Following Pediatric İntensive Care. 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 10. Gül, E., (2018). HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN THE PULMONARY EMBOLISM. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),146-.
 11. Türk, M.M., Göktekin, M.Ç., Gül, E., (2018). SPONTANEOUS PNEUMOMEDIASTINUM IN PATIENTS WHO APPLY TO EMERGENCIES WITH THE COMPLAINT OF FEVER. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 12. Gül, E., Gül, Y., (2018). INVESTIGATION OF SERUM EOTAXIN LEVELS IN ACUTE PULMONARY EMBOLISM CASES. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 13. Gül, E., Ateşçelik, M., Türk, M.M., (2018). Spontaneous splenıc rupture kehr sıgn. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 14. Atçı, İ.B., Albayrak, S., Yılmaz, N., Gül, E., Alataş, Ö.d., (2013). A rare case with head trauma caused by harpoon. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),217-.
 15. Yıldız, F., Yıldız, M., Ilhan, N., Gürger, M., Mutlu, B., Gül, E., Güngör, H., (2012). THE ROLE SERUME HSP-70 LEVELS AT DIAGNOSIS OFPATIENTS WITH ST ELEVATED MYOCARD INFARCTION. 7tk European Congress on Emergency Medicine, (),-.
 16. Mutlu, B., Yıldız, M., Gürger, M., Gül, E., Bozdemir, M.N., Kılıçaslan, İ., (2012). DEMOGRAPHICS FEATURES OF PATIENTS OLDER THAN 65YEARS PRESENTING TO EMERGENCY DEPARTMENT. 7tk European Congress on Emergency Medicine, (),-.
 17. Gürger, M., Çelik, A., Gül, E., Şahan, m., Bursalı, K., Gümüşay, U., Kobat, M.A., Balin, M., Çeliker, İ., Can, Ç., (2012). THE ASSOCIATION BETWEEN APELIN-12 LEVELS ANDPAROXYSMAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA. 7tk European Congress on Emergency Medicine, (),-.
 18. Özkan, Z., Gül, E., Kanat, B.H., Yazar, F.M., Gündoğdu, Z., Gönen, A.N., Erol, F., Emir, S., (2014). Yaşlılarda akut safra taşı hastalıkları: Klinik Deneyimlerimiz. 1th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 19. Gül, E., Özkan, Z., Gönen, A.N., Gül, Y., (2014). Right colon perforation due to toothpick ingestion mimicking acute appendicitis. 1th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 20. Gül, E., Gül, Y., Gönen, A.N., Özkan, Z., Bozdağ, G.P., Aslan, Y., (2014). Sigmoid diverticulitis mimicking acute appendicitis in right sided descending and sigmoid colon: A case report. 1th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),154-.
 21. Bozan, M.B., Oğuz, E., Ekingen, E., Kanat, B.H., Erol, F., Gül, E., Yazar, F.M., (2014). Bullet seen in urethra after gunshot injury. 1th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),139-.
 22. Güler, Ö., Adsız, İ., Gül, E., Pepele, M.S., (2015). Two Cases of Pulmoner Embolism With Negative D-dimer. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),-.
 23. Gül, E., Gül, Y., Pepele, M.S., Güler, Ö., Özkan, Z., (2015). Spontaneous pneumomediastinum after sneezing. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),237-238.
 24. Erol, E., Gül, E., Pepele, M.S., Güler, Ö., (2015). Traumatic Pneumorrhachi. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),210-.
 25. Güler, Ö., Pepele, M.S., Gül, E., Erol, E., (2015). A Case of Acute Myocardial Infarction Secondary to Contrast Agent Administration. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),85-.
 26. Erol, E., Aslan, Y., Albayrak, S., Dağ, V., Gül, E., (2015). Post-coital Subarachnoid Hemorrhage. 2. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),79-.
 27. Özkan, Z., Gül, E., (2013). Early outcome for burn ınjury patıents our unıt of burn. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),-.
 28. Alataş, Ö.D., Gürger, M., Ateşçelik, M., Ekingen, E., Gül, E., Güler, Ö., Kalaycı, M., (2013). Serum S100B, HSP 70 and Neuron Specific Enolase Levels in Patients with Isolated Head Trauma. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),263-.
 29. Atçı, İ., Albayrak, S., Durdağ, E., Gül, E., Alataş, Ö., Gürcan, A., (2013). Retrospective Analysis of 91 Cases with Spinal Trauma Who Examined at Emergency Departmentand Admitted to Neurosurgery Clinic. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),249-.
 30. Gül, E., Özkan, Z., Alataş, Ö.D., Gül, Y., Altaş, Ö., Kanat, B.H., Bozan, M.B., (2013). Isolated ischemic necrosis of cecum mimicking acute appendicitis. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),-.
 31. Bozan, M.B., Yazar, F.M., Erol, F., Gül, E., Alataş, Ö.D., (2013). A condition that should be kept in mind in incarcerated hernia: Amyand’s hernia. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),219-.
 32. Mutlu, B., Aydın, Ö.F., Bıçakçı, S., Gül, E., Güneysel, Ö., (2013). A Rare Cause Of Altered Mental Status: The Morel–Lavallée Syndrome. 1. İnternational Critical Care And Emergency Medicine, (),101-.
 33. Gül, E., Gürger, M., Bozdemir, B.Ç., (2018). SPONTANEOUS RIB FRACTURE AFTER COUGHING. 5th İntercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
Ulusal
 1. Gül, E., Yıldız, M., Bozdemir, M.N., Gül, Y., Onur, M.R., Mutlu, B., Yıldız, F., Alataş, Ö.D., Ilhan, N., (2011). ACIL SERVISE BA§VURAN PULMONER TROMBOEMBOLI§UPHELI OLGULARDA KAN D-DIMER,KARDIAK TROPONIN, BRAIN NATRIURETIKPEPTIT VE ADIPONEKTIN DUZEYLERININ TANIDAKIYERI. 7. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 2. Gürger, M., Ateşçelik, M., Gül, E., (2019). ACiL SERViSTE MiYAZiS: ÜÇ VAKA SUNUMU. 3. DOĞU ANADOLU ACiL TIP GÜNLERi, (),-.
 3. Gül, E., (2019). DÜŞÜK RISKLI GÖĞÜS AĞRILARINDA RISKI NASIL AZALTABILIRIZ?. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 4. Gül, E., (2019). KUDUZ PROFİLAKSİ REHBERİTÜRKİYE 2019. 3. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri, (),-.
 5. Gül, Y., Gül, E., Kılıçarslan, G., (2019). Apendiksin Düşük Dereceli Müsinöz Tümörlerinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri: Olgu Sunumu. 40. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 6. Gül, Y., Gül, E., Baykara, M., Altınsoy, H.B., (2011). Travmatik Bir Olgu’da “Pneumorarrhachis”. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, (),-.
 7. Gül, E., (2018). TRAVMA HASTALARINDA SKAPULA KIRKLARINA EŞLİK EDEN TORAKS YARALANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. DOĞU ANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ, (),-.
 8. Gül, Y., Gül, E., (2018). NADİR GÖRÜLEN BİR DURUMA AİT OLGU SERİSİ: LERİCHE SENDROMU. 2. DOĞU ANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ, (),-.

Projeler

 1. Acil Serviste Pulmoner Emboli Tanısı Alan Hastalarda Plazma Elabela ve Asprosinin Diagnostik Değeri, 29.11.2019-
 2. Acil Serviste Akut Koroner SendromTanısı Alan Hastalarda Plazma Elabela ve Asprosinin Diagnostik Değeri, 24.12.2018-

Üyelikler

 1. Türkiye Acil Tıp Derneği
 2. Acil Tıp UzmanlarıDerneği