T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
Arapça-İngilizce
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Arap Dili Grameri(sarf, nahv), belağat, Arap edebiyat tarihi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Arapça-İngilizce
Telefon 0-424-23700
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Arap Dili Grameri(sarf, nahv), belağat, Arap edebiyat tarihi
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. İlahiyat Fak.
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Sosyal Bilm. Enst.
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  Atatürk Ünv. Sosyal Bilm. Enst.
 • Doçentlik » 2017

  Üniversiteler Arası Kurul -Temel İslam Bilimleri (Arap Dili ve Belagati)

Kitaplar

 1. Erdim, E., , Arap Dili Belagatinde Bedi İlmi, İlahiyat, , 265, 978-625-7404-56-3.
 2. Erdim, E., , Arap Sözdizimi Belâgatinde Cümleye Ait Unsurlar ve Halleri, İlahiyat, , 201, 978-625-7404-55-6.
 3. Erdim, E., , Kur'ân ve Dil İlimleri, İlahiyat, , 806, 978-625-7404-14-3.
 4. Erdim, E., , İslam Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri, Endülüs, , 245, 978-605-2105-73-3.
 5. Erdim, E., Kaya, İ., , MOLLA HALİL ES-İ’İRDÎ, HAYATI, ESERLERİ VE İLMÎ KİŞİLİĞİ, BEYAN YAYINLARI, , 789, 978-975-473-894-0.
 6. Erdim, E., Kaya, İ., , OSMANLI DÜŞÜNCESİ KAYNAKLARI VE TARTIŞMA KONULARI, MAYHA YAYINLARI, , 768, 978-605-5222-78-9.
 7. Bayer, İ., Önder, A., Erdim, E., Taş, M., Kaya, M., Ağbal, D., , Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler, Grafiker Yayınları, , 150, 978-605-2233-57-3.
 8. Erdim, E., , Arap Dili Gramer Metodolojisi, Tez-Mer, , , 978-605-83957-0-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Erdim, E., Kaya, İ., (2018). TEMA VE YAPI BAĞLAMINDA CORCİ ZEYDAN’IN İSTİBDÂDU’L-MEMÂLİK İSİMLİ ROMANI. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 23(1),45-72.
 2. Erdim, E., Meydanoğlu, A., (2017). MEANİ İLMİ BAĞLAMINDA ARAP DİLİNDE İSTİFHAM VE CEVAP ÜSLUBU. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 22(2),15-40.
Ulusal
 1. Erdim, E., (2014). İbn Usfûr ve Arap Diline Katkıları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19(1),105-123.
 2. Erdim, E., (2012). Arap Dilinde Cümleyi Oluşturan Öğelerin Olağandışı Dizilimlerine İlişkin Tartışmalar. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 22(1),178-189.
 3. Erdim, E., (2011). Basra ve Kûfe Arap Dili Ekollerinin Amiller Özelinde İhtilafları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(1),85-112.
 4. Erdim, E., (2011). Ni me ve Bi se Özelinde Basra ve Kûfe Arap Dili Ekollerinin Övgü ve Yergi Sözcüklerine İlişkin Yorumları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(2),199-211.
 5. Erdim, E., (2011). Zemahşerî nin Keşşâfın da el Meânî nin Yeri. DİNİ ARAŞTIRMALAR, 14(38),75-94.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Erdim, E., Kaya, İ., (2018). EĞİTİMDE BİR YENİLİK ARAYIŞI BAĞLAMINDA“CEDİTÇİLİK” HAREKETİNİN ARAP DİL ÖĞRETİMİNEYANSIMALARI-AHMED HADİ MAKSUDİ ÖRNEĞİ-. INCSOS 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),64-64.
 1. Ulusal, Dergi, HİKMET YURDU, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1