T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Emin Ertan GÖKHAN

» Veteriner Fakültesi » Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü » Hayvan Sağlığı Ekonnomis ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Veteriner Fakültesi
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Hayvan Sağlığı Ekonnomis ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Gökhan, E.E., (2003). Türkiyede yabancı sermaye ve hayvancılık sektörü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(3),46-54.
 2. Gökhan, E.E., (2003). Elazığ ili çayır mera kaynakları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 1(3),42-45.
 3. Yatkın, A., Gökhan, E.E., (2004). Toplam kalite yönetiminde Önce İnsan Kalitesi. Standart, (505),53-59.
 4. Gündüz, S., Gökhan, E.E., (2007). Küçük ölçekli işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanabilirliği. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2),55-59.
 5. Gökhan, E.E., (2010). Yerel üreticilerin hayvansal üretim desteklerinden yararlanma sorunları: Elazığ ili örneği. Veteriner hekimler Derneği Dergisi, 80(4),15-19.
 6. Gökhan, E.E., (2010). Hayvan Yetiştiriciliğinde Örgütsel Etkinlik ve Kaynak Sorunu. Veteriner hekimler Derneği Dergisi, 81(1),35-38.
 7. Gökhan, E.E., Akcan, A., (1999). Elazığ yöresi broyler üretiminde mevsim koşullarının broyler performansına ve üretim maliyetine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2),109-116.
 8. Gökhan, E.E., (2003). Malatya ve çevre iller alabalık işletmelerinde sosyo ekonomik yapı ve karlılık. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(),173-181.
 9. Gökhan, E.E., (2003). Malatya ve çevre iller alabalık işletmelerinde kaynak kullanımında etkinlik ve verimlilik. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(),164-172.
 10. Gökhan, E.E., (2011). Elazığ İli Alabalık Yetiştiriciliğinde Üretim ve Pazarlamanın Sürdürülebilirliği. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 81(2),3-8.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (). The Role and Importance of the Livestock Sector in Sustainable Development of Hakkari Province. International Symposium on Hakkâri, A Border City of the Republic Era, (),-.
 2. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2017). Institutional Cooperation Support in Animal Production Training DAP-Fırat University-TAHAM. IV. International Regional Development Conference, (),433-439.
 3. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2017). Rural Migration and Agricultural Production Relation: The Case of Elazıg. Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),1788-1796.
 4. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2018). Evaluation of Stakeholders’ Public Statements in the Short-Term Implementation of Agricultural Policies in Turkey. International Symposium on Agricultural Policies in Turkey and Their Contributions to National Economy, (),287-302.
 5. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., (2018). Determination of factors affecting medicine purchase decision in veterinary clinics in Elazıg province. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, (),18-18.
 6. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (2018). Determination of the entrepreneurship level of the intern students’ at Veterinary Faculty, Fırat University. 4th International Congress on Veterinary and Animal Sciences, (),65-65.
 7. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (). Effect of Elazıg Racecourse on the District of Yurtbası. The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, (),-.
 8. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., Çevrimli, M.B., (). Economic Losses Arising From The Reproductive Disorders in Holstein Cows With High Milk Yield. 2nd International Congress on Veterinary and Animal Science, (),-.
Ulusal
 1. Gökhan, E.E., Arıkan, M.S., (). TÜRKİYE’DE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ SEKTÖRÜNÜN İHRACAT YAPISI. Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu, (),-.
 2. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., (). TÜRKİYE’DE ÇİPURA VE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ SEKTÖRÜNÜN İHRACAT YAPISI. Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu, (),-.
 3. Arıkan, M.S., Gökhan, E.E., (2018). Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Kredi Kullanımı ve İşletmeler Üzerine Etkileri Elazığ İli Örneği. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),28-29.
 4. Arıkan, M.S., Akın, A.C., Aral, Y., Gökhan, E.E., (). Türkiye’de Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Yapısal Ekonomik Sorunlar. 17.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 5. Gökhan, E.E., Demirpençe, G.G., Gel, F.A., (). DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN EKONOMİK KAYNAKLARINDAN TURİZM SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1. Doğu Anadolu Sempozyumu, (),-.
 6. Akkılıç, M.E., Gökhan, E.E., (2005). ULUSLARARASI PAZARLARA AÇILMADA KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE ÇEVRE STANDARTLARININ ÖNEMİ: ELAZIĞ’DAKİ KOBİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 1. Doğu Anadolu Sempozyumu, (),196-201.
 7. Gökhan, E.E., (). Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Elazığ yöresi broyler yetiştiriciliğinde besi performansına mevsim koşullarının etkisi, 10.04.1995-10.04.1997
 1. Ulusal, Dergi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1