T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Erdal DUMAN

Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
424-2370000 - 4533
Eposta :
,
Fax :
424-2866287
Web Sitesi :
-
Adres :
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 23119
Uzmanlık Alanı :
Balık Avlama Teknolojisi, Balıkçılık Biyolojisi - Fisheries Techniques, Fisheries Biology

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon 424-2370000 - 4533
Eposta ,
Fax 424-2866287
Web Sitesi -
Adres SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 23119
Uzmanlık Alanı Balık Avlama Teknolojisi, Balıkçılık Biyolojisi - Fisheries Techniques, Fisheries Biology
 • Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1988 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tezi;

  BİYOLOJİ
 • Doktora » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

  Doktora Tezi;

  BİYOLOJİ
 • Doçentlik » 1996

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2006

  Fırat Üniversitesi

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Tezler, Ali KILIÇ , ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Kerevit Avcılığı , 1998
 • 2. Tezler, AHMET ÇELİK, ŞANLI URFA, : Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama , 1999
 • 3. Tezler, BÜLENT ORSAY, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Yaşayan Barbus esocinus ve , 2001
 • 4. Tezler, MÜRŞİDE DARTAY, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama , 2005
 • 5. Tezler, TUNCAY ATEŞŞAHİN, ELAZIĞ, Monofilament Balık Ağlarında Kopma Dayanımının Araştırılması.Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010, 2010
 • 6. Tezler, ALAYLI AY, RİZE, Rize ili Merkezinde Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Balık Yakalam Aletlerinin Araştırılması. Fen Bilimleri Enstitüsü, 70 s. Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Yüksek Lisans Tezi., 2012
 • 7. Tezler, YELDA KARLIDAĞ, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletleri ve Av Veriminin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, 55 s., Eylül 2013, Elazığ (Yüksek Lisans Tezi)., 2013

II. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. Tezler, MURAT PALA, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, 2002., 2002
 • 2. Tezler, BÜLENT ORSAY, ELAzığ, Farklı Renk ve Donamlarda Yapılandırılımış Monofilament Sade Ağların Av Verimliliği”, , F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktota Tezi, 2007., 2007
 • 3. Tezler, FAHRETTİN YÜKSEL, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması,FUBAP 1195 nolu Proje, Fen Bilimleri Enstitüsü , Doktora Tezi, 2008., 2008
 • 4. Tezler, MÜRŞİDE DARTAY, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü'nde Kullanılan Monofilament Sade Ağlarda Av Veriminin Arttırılmasına Yönelik Araştırmalar. F.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD, Eylül 2011, Doktora Tezi., 2011
 • 5. Tezler, TUNCAY ATEŞŞAHİN, ELAZIĞ, Keban Baraj Gölünde (Elazığ) Farklı Tip Sepetlerle Balık Avcılığı Denemeleri, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 84 sayfa, Elazığ (Doktora Tezi)., 2014

III. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. PROJE, Özdemir, N., Temizer, A., Duman,E., , ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Sahasındaki Ağın ve Kemaliye Yöresinde Yaşayan Lutra lutra ‘ nın (Susamuru) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUNAF ) 68 nolu Proje, Elazığ., 1995
 • 2. PROJE, Duman,E., Pala, M., ELAZIĞ, Duman,E., Pala, M., 2002. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 424 nolu Proje, Elazığ., 2002
 • 3. PROJE, Duman,E., Orsay, B. , ELAZIĞ, Farklı Renk ve Donamlarda Yapılandırılmış Monofilament Sade Ağların Av Verimliliği, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 1032 nolu Proje, Elazığ., 2007
 • 4. PROJE, Duman,E., Yüksel, F., ELAZIĞ, Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 1195 nolu Proje, Elazığ., 2008
 • 5. PROJE, Duman,E., Dartay, M., , ELAZIĞ, Keban Baraj Gölünde Kullanılan Monofilament Sade Ağlarda Av Veriminin Arttırılmasına Yönelik Araştırmalar. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) 1745 nolu Proje, Elazığ., 2011
 • 6. PROJE, Duman, E., ELAZIĞ, KARAKAYA BARAJ GÖLÜ’NDE YAŞAYAN Aspius vorax (Heckel, 1843)’ün BAZI POPÜLASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, FÜBAP 2096 NOLU PROJE., 2012
 • 7. PROJE, Duman,E., Ateşşahin,T., ELAZIĞ, Keban Baraj Gölünde (Elazığ) Farklı Tip Sepetlerle Balık Avcılığı Denemeleri, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu ( FUBAP ) SÜF 12.05 nolu Proje, Elazığ., 2014
 • 1 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME

  Bölüm Başkanı » Ocak 1997 tarihinden itibaren.
 • 2 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 1997 tarihinden itibaren.
 • 3 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Ocak 1997 tarihinden itibaren.
 • 4 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ocak 1997 tarihinden itibaren.
 • 5 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Kasım 2006 ile Ekim 2008 tarihleri arasında.
 • 6 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2011 tarihinden itibaren.
 • 7 KEBAN M.Y.O.

  Müdür » Eylül 2012 ile 2016-08-25 tarihleri arasında.
 • 8 KEBAN M.Y.O.

  Senato Üyesi » Eylül 2012 ile 2016-08-25 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

AVLAMA ARAÇLARI
» Lisans » 2 Kredi
AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİ
» Lisans » 2 Kredi
BALIKÇILIK YÖNETİMİ
» Lisans » 2 Kredi
TÜRKİYE BALIKÇILIĞI
» Lisans » 2 Kredi
DÜNYA BALIKÇILIĞI
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
MALZEME BİLGİSİ
» Lisans » 2 Kredi
BÖLGESEL AVCILIK TEKNİĞİ
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
BALIK AVCILIĞI EKONOMİSİ
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
İÇSULAR BALIKÇILIĞI
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
KIYI BALIKÇILIĞI
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
AĞ YAPIM VE ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
AVCILIK TEKNİĞİ I
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
AVCILIK TEKNİĞİ II
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
ENDÜSTRİYEL AVCILIK TEKNİĞİ I
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
ENDÜSTRİYEL AVCILIK TEKNİĞİ II
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
BALIK STOKLARININ TAHMİN METOTLARI
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
İÇSULARDA AVCILIK DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
SÜRÜKLEME ALETLERİ
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
ÇEVİRME ALETLERİ
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
SADE VE DOLANAN AĞLAR
» Yüksek Lisans » 2 Kredi
AĞLARDA KULLANILAN SENTETİK MATERYALLER
» Yüksek Lisans » 2 Kredi

Kitaplar

 1. Sağlam, N., Sarıeyyüpoğlu, M.M., Duman, E., Çalta, M., Şen, B., Gürel, İ.A., Köprücü, K., Yüksel, F., , ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ (BUGÜNÜ, GELECEĞİ VE BAZI FİZİBİLİTELER), FİNAL EĞİTİM KURUMLARI, 2008, 269, .
 2. Sarı, M., Akkuş, M., Düzgüneş, E., Karakulak, F.S., Kahraman, A.E., Özbilgin, H., Balık, İ., Akın, Ş., Can, M.F., Tokaç, A., Duman, E., , Balıkçılık Yöneticisinin El Kitabı, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ., 2016, 516, 978-605-320-574-6.
 3. Sağlam, N., Toparlı, R., Sarıeyyüpoğlu, M.M., Şen, D., Duman, E., Gürel, İ.A., , Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 964., 2009, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Ateşşahin, T., Duman, E., (2018). Fish Catching Trials With Two Different Types of Fishing Pots in Keban Dam Lake (TURKEY-ELAZIĞ). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(3),1472-1479.
 2. Duman, E., Dörücü, M., Şen, D., (2001). Toxic Effects of Fish-seed(Anamirta cocculus) on Carp(Cyprinus carpio). OnLine Journal of .Biol.Sci., 1(11),1093-1064.
 3. Duman, E., Yüksel, F., Pala, M., (2003). Barbus capito pectoralis Heckel 1843 in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 20(3-4),391-398.
 4. Dartay, M., Duman, E., Ateşşahin, T., (2010). The Fishing Productivity with Gillnet in Pertek Region of Keban Dam Lake. Journal of FisheriesSciences.Com, 4(4),384-390.
 5. Duman, E., Yüksel, F., Pala, M., (2006). Study on the Effect of Hanging Ratio in Gill Nets. The Indian Veterinary Journal, 83(5),573-574.
 6. Duman, M., Patır, B., Duman, E., O, İ.İ., (2007). The Effects of Salt and Storage Temperature on Microbiological Changes in Hot Smoked Mirror Carp Cyprinus carpio L. Pakistan Journal of Biological Sciences., 10(17),3002-3005.
 7. Dartay, M., Duman, E., (2007). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Kullanılan Av Araçları. F.Ü.Fen ve Müh. Bil.Derg., 19(4),473-479.
 8. Bülent, O., Duman, E., (2004). Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2),385-392.
 9. Duman, E., (2002). Duman E 2002 Growth of Barbus rajanorum mystaceus Heckel 1843 Living in Keban Dam Lake. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4),289-292.
 10. Çelik, A., Duman, E., (2001). Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Yapısı. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 18(3-4),407-409.
 11. Duman, E., Çelik, A., (2001). Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, 18(1-2),65-69.
 12. Dartay, M., Duman, E., Duman, M., Ateşşahin, T., (2009). Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo Ekonomik Analizi. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi,, 26(2),135-138.
 13. Duman, E., Sağlam, N., Özdemir, Y., (2007). Su Ürünleri Kaynaklarımıza Genel Bakış Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Sayı 178 Kasım Aralık 12 21 Ankara. Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, (178),12-21.
 14. Dartay, M., Duman, E., (2014). Effect of artificial baits on the catch efficiency of monofilament gill nets. Journal of Applied Ichtyology, 1(3),-.
 15. Duman, E., Gül, M.R., (2013). Age growth fecundity and mortality of Aspius vorax Heckel 1843 inKarakaya Reservoir in Euphrates River Turkey Karakaya Baraj Gölü nde yaşayan Aspius vorax Heckel 1843 ın yaş büyüme üreme ve ölüm oranı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi,, 30(4),155-159.
 16. Bülent, O., Duman, E., (2010). The Comparison of Catch Efficiency of Monofilament Gillnets Different Colour and Different Hanging Ratio on Seasonal Variations. Journal of FisheriesSciences.com, 4(3),224-237.
 17. Bülent, O., Duman, E., (2010). Orsay B Duman E 2010 Catch Efficiency of Various Hanging Ratio and Colour Monofilement Gillnets 4 4 362 375 İSTANBUL. Journal of FisheriesSciences.com, 4(4),362-375.
 18. Ateşşahin, T., Dartay, M., Duman, E., Mustafa, R.G., (2011). Ateşşahin T Dartay M Duman E Gül Remzi M 2011 Karakaya Baraj Gölü nde Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Avcılığı ve Av Verimi 4 1 113 117. BİBAD (Research Journal of Biology Sciences),, 4(1),113-117.
 19. Duman, E., Pala, M., (2006). Effect of Water Temperature on the Selectivity of Monofilament Gill PA. . Pakistan Journal of Biological Sciences ,1914-1917., 10(11),1914-1917.
 20. Dörücü, M., Duman, E., Orsay, B., (2011). Study on Effects of Urethane Ethylcarbamate C3H7NO2 on Cyprinus carpio. Pakistan Journal of Biological Sciences,, 4(11),1382-1383.
Ulusal
 1. Karlıdağ, Y., Duman, E., (2018). Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(1),1-6.
 2. Dartay, M., Duman, E., (2006). Amount and Fish Species Catching in the Çemişgezek Region of Keban Dame Lake. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1),401-402.
 3. Ateşşahin, T., Duman, E., (2016). Monofilament Balık Ağlarında Kopma Dayanımının Araştırılması. F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 28(2),25-32.
 4. Duman, E., Duman, M., (1996). Keban Baraj Gölünde Avlanan Capoeta trutta Heckel 1843 ile Barbus rajanorum mystaceus Heckel 1843 un Et Verimi ve Besin Değerleri. Ege Üniv.Su Ürün. Dergisi,, 13(1-2),83-88.
 5. Bülent, O., Duman, E., (2008). Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi. F.Ü.Fen ve Müh.Bil.Derg., 20(4),563-568.
 6. Bülent, O., Duman, E., (2008). Elazığ Balık Pazarında 2001 2005 Yılları Arasında Satışa Sunulan Balık Türleri ve Miktarlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20(3),439-447.
 7. Bülent, O., Duman, E., (2005). Kemaliye Peri ve Göktepe Bölgelerinde Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,, 17(1),121-129.
 8. Duman, E., (2004). Reproductive Biology of Capoeta trutta Heckel 1843 Pisces Cyprinidae Living in Keban Dam Lake. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),145-150.
 9. Duman, E., Pala, M., (1998). Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Yaşayan Kerevit Astacus leptodactylus salinus Nordmann 1842 Populasyonunun Büyüme Özelliklerinin İncelenmesi. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 15(1-2),9-17.
 10. Alaylı, A., Duman, E., (2015). Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. F.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 27(1),35-48.
 11. Duman, E., Şen, D., (2002). Keban Baraj Gölünde Yaşayan Carassius auratus L 1758 da Karşılaştırılmalı Yaş Tayini. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3),11-18.
 12. Kılıç, A., Duman, E., (1999). Kılıç A Duman E 1999 Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Kerevit Avcılığı. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2),191-197.
 13. Duman, E., Pala, M., Gürel, İ.A., (1999). Keban Baraj Gölü Ağın BölgesindeYaşayan Tatlısu İstakozu Astacus leptodactylus salinus Nordmann 1842 nun Ölçülebilir ve Sayılabilir Özellikleri. Fırat Üniv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,, 11(1),137-143.
 14. Şen, D., Duman, E., Yapar, A., Duman, M., (1996). Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus esocinus Heckel 1843 ve Barbus xanthopterus Heckel 1843 Populasyonlarının Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi,, 8(1),113-129.
 15. Duman, E., Şen, D., (1995). Duman E Şen D 1995 Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus xanthopterus Heckel 1843 da Karşılaştırmalı Yaş Tayini 12 3 4 293 297 İzmir. Ege Üniv. Su Ürün. Dergisi, 12(3-4),293-297.
 16. Şen, D., Duman, E., Ayvaz, Y., (1993). Şen D Duman E Ayvaz Y 1993 Age Determination and Length Weight Relationhip of Bertinius subquincunciatus Günther 1868 in Keban Dam Lake 9 33 34 35 36 203 210 İzmir. Ege Üniv. Su Ürün.Dergisi, 9(33,34,35,36),203-210.
 17. Duman, E., Özdemir, N., (1993). Keban Baraj Gölü nün Ova Bölgesi Yüzey Sularında Bazı Kimyasal Analizler. Ege Üniv. Su Ürün. Derg, 8(31-32),124-132.
 18. Şen, D., Duman, E., Yapar, A., (1991). Şen D Duman E Yapar A 1991 Hazar Gölü nde Elazığ Yaşayan Orthrias angorae eregliensis Banarescu and Nalbant 1978 in Bazı Metrik ve Meristik Özellikleri 1 19 22 Erzurum. Memba Kara ve Su Ziraati Dergisi,, 1(),19-22.
 19. Duman, E., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (1989). Yüzey Sularının Kimyasal Analizi ile Cip Baraj Gölünde Verimliliğin Saptanması 6 21 22 23 24 138 143 İzmir. Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi,, 6(21,22,23,24),138-143.
 20. Bülent, O., Duman, E., (2012). Kemer Baraj Gölü Bozdoğan Aydın Balık Avcılığının İncelenmesi. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergsi,, 24(2),41-45.
 21. Orsay, B., Duman, E., (2012). Orsay B Duman E 2012 Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması 24 1 23 32 Fırat Üniv Matbaası. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergsi, 24(1),23-32.
 22. Bülent, O., Duman, E., (2010). Galsama Ağları İle Balık Avcılığında Tür Seçiciliği. Türktarım Tarm ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, (193),42-45.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özdemir, N., Şen, D., Duman, E., Yapar, A., (1996). Keban Baraj Gölünde Yaşayan Chalcalburnus mossulensis Heckel 1843 de yaş boy yaş ağırlık ve boy ağırlık ilişkileri üzerine bir araştırma Lutra lutra nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Saptanması Akdeniz Balıkçılık Kongresi Mediterranean Fisheries Congress 9 11 Nisan 945 952 İZMİR. Mediterranean Fisheries Congress, (),945-952.
 2. Mürşide, D., , T.A., , E.D., (). Dartay M Ateşşahin T Duman E 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Multimonofilament ve Multifilament Galsama Ağları ile Yakalanan Cyprinus carpio Lin 1758 nun CPUE Değerlerinin Karşılaştırılması FABA 30 Mayıs 1 Haziran 2013 ERZURUM. FABA, 30 Mayıs - 1 Haziran, (),-.
 3. Mürşide, D., , E.D., (). Dartay M and Duman E 2013 Effects of Natural Bait Types on Efficiency of Monofilaments Gillnets 1 International Fisheries Symposium in Northern Cyprus 24th 27th March. International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, (),-.
Ulusal
 1. Sağlam, N., Çalta, M., Gürel, İ.A., Duman, E., Saler, S., Ural, M.Ş., Canpolat, Ö., Köprücü, K., (2014). Elazığ Kalkınma Kurultayı Su Ürünleri Sektör Raporu. Elazığ Kalkınma Kurultayı, (),-.
 2. Duman, E., (2001). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta trutta Heckel 1843 nın Büyüme Özelliklerinin Belirlenmesi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 3. Orsay, B., Duman, E., (). Değişik Renkli Monofilament Galsama Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırması. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 4. Duman, E., Gürel, İ.A., (2000). Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesinde Yaşayan Kerevitin Astacus leptodactylus salinus Nordmann 1842 Üreme Özelliklerinin Belirlenmesi. IV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),141-150.
 5. Özdemir, N., Şen, D., Duman, E., Yapar, A., (1996). KEBAN BARAJ GÖLÜNDE YAŞAYAN Chalcalburnus mossulensis Heckel 1843 de yaş boy yaş ağırlık ve boy ağırlık ilişkileri üzerine bir araştırma. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ I VE II . SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, (),-.
 6. Mürşide, D., , E.D., , T.A., (). Dartay M Duman E Ateşşahin T 2009 Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi XV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1 4 Temmuz 2009 sayfa 443 RİZE. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 7. Erdal, D., , A.A., (). Duman E Ay A 2013 Rize İli Merkezinde Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Araştırılması XVII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 3 6 Eylül 2013 sayfa107 İSTANBUL. XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus Esacinus (Heckel, 1843)Populasyonlarının Biyo Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 23.07.1993-23.07.1995
 2. FÜBAP 1745, -
 3. Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus esocinus Heykel 1843 ve Barbus xanthopterus Heykel 1843 Populasyonlarının Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi FUNAF 86 nolu Proje, 23.07.1993-27.07.1995
 4. Duman E Pala M 2002 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz Beş Balık Türünün Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik Özellikleri Fırat Üniversitesi Araştırma FUBAP 424 nolu Proje , -
 5. FUBAP 1032 nolu Proje, -
 6. FUBAP 1195 nolu Proje, -
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünivresitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Giresun Üniversitesi Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1