T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
4242370000 - 4179
Eposta :
,
Fax :
4242188568
Adres :
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Oda No: C13 23119 Rektörlük Kampüsü - Merkez / ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Yönetim ve Organizasyon (Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, İşletme Yönetimi, Girişimcilik, Sağlık Yönetimi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, SPSS, LISREL, AMOS, Nvivo)

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 4242370000 - 4179
Eposta ,
Fax 4242188568
Web Sitesi http://www.erkandemirel.com
Adres Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Oda No: C13 23119 Rektörlük Kampüsü - Merkez / ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Yönetim ve Organizasyon (Özel ilgi alanları: Örgütsel Davranış, İşletme Yönetimi, Girişimcilik, Sağlık Yönetimi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, SPSS, LISREL, AMOS, Nvivo)
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü (18 Haziran 1999)
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı (15 Temmuz 2003)

  Yüksek Lisans Tezi;

  Girişimcilik Kültürü
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı (3 Kasım 2009)

  Doktora Tezi;

  İşletmelerin Kalite ve Sistem Belgelendirme İle İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Karşılaştıkları Sorunların Tespiti: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Faaliyet Gösteren İhracatçı İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma
 • Doçentlik » 2014

  Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı (23 Ekim 2014)

ORC-ID: 0000-0001-7754-774X YÖKSİS-ID: 19209 Researcher-ID: K-6572-2013 https://scholar.google.com.tr/citations?user=-jn-KxUAAAAJ&hl=tr

I. Kitap veya kitap bölümü , Ulusal

II. Makale , Uluslararası

IV. Bildiri , Uluslararası

V. Makale , Ulusal

VI. Bildiri , Ulusal

VII. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Ücret Tatmininin Yaşam Tatminini Belirleyici Etkisi Var Mı? Elazığ Banka Çalışanları Örneği, Abdulrahim YILDIRIM, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2014
 • 2. Etik İklim Algısının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi: Elazığ Örneği, Eda EMÜL, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2017
 • 3. Duygusal Zekâ Mesleki Stres İlişkisinin Duygusal Emeğin Aracılık Etkisi Bağlamında Okunması: Elazığ Sağlık Çalışanları Örneği, Göknur KILIÇ, ELAZIĞ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 2019

VIII. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. Seçmen Gözüyle; Belediye Başkanlarının Liderlik Özellikleri, Belediye Hizmet Kalitesi Ve Seçmen Bağlılığı Etkileşimi: Trb - 1 Bölgesi İl Merkezi Belediyeleri Örneği (TÜBİTAK 110K461 Numaralı 1001 Projesi), Erkan T. DEMİREL ve diğerleri, Fırat Üniversitesi, 2012

IX. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük

 • 1. The Journal of Academic Social Science Studies, Erkan T. DEMİREL, 2012

X. Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik

 • 1. Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 3. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 4. Turkish Studies Academic Journal, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 5. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 6. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 7. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2013
 • 8. Business and Economics Research Journal, Erkan T. DEMİREL, 2014
 • 9. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2014
 • 10. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2014
 • 11. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2014
 • 12. Sakarya Üniversitesi İşletme Bilimi Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2014
 • 13. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2015
 • 14. Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi, Erkan T. DEMİREL, 2015
 • 1 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Öğretim Görevlisi » Aralık 1999 ile Kasım 2009 tarihleri arasında.
 • 2 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Fırat Haber Gazetesi Temsilcisi » Eylül 2004 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 3 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Başkanı » Eylül 2005 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 4 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2005 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 5 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Web Sorumlusu » Eylül 2005 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 6 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2007 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 7 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Yüksekokul Sekreteri Vekili » Eylül 2007 ile Şubat 2008 tarihleri arasında.
 • 8 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Staj Komisyonu Başkanı » Temmuz 2008 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 9 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Web Sorumlusu » Eylül 2008 ile Şubat 2011 tarihleri arasında.
 • 10 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Strateji Planlama Kurulu Üyesi » Kasım 2008 ile Şubat 2011 tarihleri arasında.
 • 11 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  ECTS (AKTS) - DS (DE) Koordinatörü » Mart 2009 ile Şubat 2011 tarihleri arasında.
 • 12 Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu

  Öğretim Görevlisi Doktor » Kasım 2009 ile Ekim 2010 tarihleri arasında.
 • 13 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

  Öğretim Görevlisi Doktor » Ekim 2010 ile Temmuz 2011 tarihleri arasında.
 • 14 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme Bölümü Yardımcı Doçent » Temmuz 2011 ile Ekim 2014 tarihleri arasında.
 • 15 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı Başkanı (İşletme Bölümü) » Ağustos 2011 tarihinden itibaren.
 • 16 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Yardımcısı » Eylül 2011 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 17 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  ECTS (AKTS) - DS (DE) Koordinatörü » Mart 2012 tarihinden itibaren.
 • 18 Fırat Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi » Kasım 2012 tarihinden itibaren.
 • 19 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Sağlık İdaresi Bölümü Başkan Vekili » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 20 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

  Anabilim Dalı Başkanı » 2013-03-27 tarihinden itibaren.
 • 21 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu

  Kurul Üyesi » 2013-03-27 tarihinden itibaren.
 • 22 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Fakülte Kurulu Üyesi » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 23 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme Bölümü Doçent » Ekim 2014 tarihinden itibaren.
 • 24 Fırat Üniversitesi Senato Üyesi (İ.İ.B.F. Temsilcisi)

  Senato Üyesi » 2015-02-22 ile 2018-02-22 tarihleri arasında.
 • 25 Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-10-04 ile 2018-10-04 tarihleri arasında.
 • 26 Fırat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu

  Kurul Üyesi » 2018-12-27 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Sağlık Kuruluşlarında Örgüt Geliştirme
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Organizasyonda Güncel Konular
» Doktora » 3 Kredi
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
İşletme Yönetiminde Örnek Olay Analizi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
İnsan Kaynakları Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
Türk Yönetim Kültürü
» Lisans » 3 Kredi
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Araştırma Yöntemleri
» Lisans » 3 Kredi
Stratejik Yönetim
» Lisans » 3 Kredi
Proje Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
Hasta Güvenliği Kültürü
» Doktora » 3 Kredi
İşletme Hukuku
» Lisans » 3 Kredi

Ders Notları

Eda EMÜL
» Sağlık Yönetimi (Tezli YL) » 2017
Metin GELMEZ
» Sağlık Yönetimi (Doktora) » Tez aşamasında
Abdulrahim YILDIRIM
» İşletme (Tezli YL) » 2014
Eda EMÜL
» Sağlık Yönetimi (Doktora) » Ders aşamasında
Osman UZ
» Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Doktora) » Ders aşamasında
Göknur KILIÇ
» Sağlık Yönetimi (Tezli YL) » 2019
Göknur KILIÇ
» Sağlık Yönetimi (Doktora) » Ders aşamasında
Burcu İRDAM
» Sağlık Yönetimi (Doktora) » Ders aşamasında
Hicran OKŞAŞ
» Sağlık Yönetimi (Tezli YL) » Ders aşamasında
Tuğba ÇİTİL ŞAP
» Sağlık Yönetimi (Tezli YL) » Tez aşamasında
Seda DENİZ
» İşletme (Tezli YL) » Tez aşamasında
Bilal ELARSLAN
» İşletme (Tezli YL) » Ders aşamasında

Kitaplar

 1. Demirel, E.T., , Kariyer: Temel Kavramlar, Yönetimi, Güncel Konular, Eğitim Yayınevi, 2019, 320, 978-605-7557-79-7.
 2. Demirel, E.T., Akbıyık, N., , Girişimcilik ve küçük işletmeler, Nobel Yayın Dağıtım, 2009, 306, .
 3. Yıldız, G., Demirel, E.T., , Reading on technology and knowledge management, Publication of the Aurel Vlaicu University, 2018, , 978-973-752-801-8.
 4. Demirel, E.T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Karaca, A., Güven, M., , Seçmen Görüşleriyle Belediye Başkanlarına Yeni Ufuklar Açma Denemesi: TRB-I Bölgesi Görünümü, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., 2013, 210, 978-605-133-580-3.
 5. Karaca, A., Derin, N., Demirel, E.T., , Vizyoner Liderlik Işığında Örgütsel Bağlılık, Sivas: Asitan Yayıncılık, 2011, 300, 978-605-5487-23-2.
 6. Demirel, E.T., Tikici, M., Türk, M., , Kültürün Girişimciliğe Etkileri: Malatya Örneği, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., 2007, 262, 978-605-395-053-0.
 7. Demirel, E.T., , Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular, Cinius, 2017, 467, 978-605-323-915-4.
 8. Demirel, E.T., Gündoğdu, G., , Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, 2018, 638, 978-605-344-820-4.
 9. Demirel, E.T., , Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, 2018, 638, 978-605-344-820-4.
 10. Demirel, E.T., , Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Nicel, Nitel ve Karma Tasarımlar İçin Bir Rehber, Eğitim Yayınevi, 2018, 500, 978-605-7557-38-4.
 11. Demirel, E.T., , Yeşil İşletme, Nobel Yayın Dağıtım AŞ, 2018, 253, 978-605-320-879-2.
 12. Demirel, E.T., , Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Nobel Yayın Dağıtım AŞ, 2011, 460, 978-605-5426-54-5.
 13. Demirel, E.T., , Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., 2011, 460, 978-605-5426-54-5.
 14. Demirel, E.T., , İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2017, 371, 978-605-333-818-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Demirel, E.T., Aksoy, A., (2010). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki İhracatçı İmalat Sanayi İşletmelerinin Gözüyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Almaya İlişkin Beklentiler. e Journal of New World Sciences Academy, 5(2),46-80.
Ulusal
 1. Demirel, E.T., Aksoy, A., (2010). İhracatçı İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite ve Sistem Belgelendirmede Karşılaştıkları Temel Sorunlar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Örneği. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 8(2),1-27.
 2. Demirel, E.T., Çalıgülü, U., Ölmez, M., Düşükcan, M., (2007). Elazığ İlinde Varlığını Sürdüren Küçük İşletmelerin Öncelikli İhtiyaçları ve Beklentileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(14),125-146.
 3. Demirel, E.T., Ölmez, M., Düşükcan, M., (2006). Esnafların Meslek Kuruluşlarına ve Sivil Toplum Örgütlerine Bakış Açıları: Elazığ Sanayi Sitesi Örneği. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5(1),57-65.
 4. Ramazanoğlu, F., Demirel, E.T., Savucu, Y., (2005). Etkili Yönetici Görüşlerine Göre Zaman Yönetiminde Belirgin Olan Kişisel Faktörler. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(3),112-118.
 5. Demirel, E.T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Karaca, A., Güven, M., (2013). Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algılamaları Üzerinde Belediye Başkanlarının Liderlik (Hükümdar/Hizmetkâr) Özelliklerinin Belirleyiciliği: TRB – I Bölgesi Örneği. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22(2),45-81.
 6. Demirel, E.T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Karaca, A., Güven, M., (2013). Seçmen Görüşlerine Göre Belediye Hizmet Kalitesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 22(3),33-52.
 7. Gürkan, A.C., Özer, a., Ramazanoğlu, M.O., Tuzcuğulları, T., Uçar, Ü., Demirel, E.T., (2006). Spor Yöneticilerinde Özyetkinlik. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(3),45-48.
 8. Ramazanoğlu, F., Karahüseyinoğlu, M.F., Demirel, E.T., Ramazanoğlu, M.O., Altungül, O., (2005). Sporun Toplumsal Boyutlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi,, 3(3),153-157.
 9. Demirel, E.T., (2013). Mesleki Stresin İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi., 6(1),220-241.
 10. Karaca, A., Demirel, E.T., (2010). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(),103-119.
 11. Yıldırım, D., Yıldırım, E., Ramazanoğlu, F., Uçar, Ü., Tuzcuoğulları, Ö.T., Demirel, E.T., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Spora Bakış Açıları ve Spor Yapma Durumu. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(3),49-53.
 12. Demirel, E.T., Ramazanoğlu, F., (2005). Yöneticiler Açısından Etkin Zaman Yönetimi Tekniklerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(1),30-35.
 13. Tel, M., Ramazanoğlu, F., Öcalan, M., Demirel, E.T., (2007). Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1),185-199.
 14. Demirel, E.T., Tikici, M., (2004). Kültürün Girişimciliğe Etkileri. Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 2(3),49-58.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Demirel, E.T., Düşükcan, M., Ölmez, M., (). Çoklu Zekâ Alanlarının Girişimcilik Davranışına Etkisi. 3. Uluslararası Balkanlar’xxda Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 2. Demirel, E.T., Deniz, M., Ramazanoğlu, F., (). Zaman Yönetimi Perspektifinden Yönetsel Etkinlik: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Uygulaması. 9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 3. Demir, U.Y., Çavuş, M.F., Demirel, E.T., (). Sosyal Aylaklık Üzerine Ampirik Bir Araştırma. VI. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 4. Derin, N., Demirel, E.T., (). Hasta Hakları Birimi Faaliyetlerinin Sağlıkta Kalite Çalışmalarına Katkısı. III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, (),-.
 5. Derin, N., Demirel, E.T., (). Krizin Olumsuz Etkilerini Azaltmada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkililiği. Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi – I, (),-.
 6. Demirel, E.T., Gündoğdu, G., Emül, E., (). İş Güvenliği Kültürünün Hasta Güvenliği Kültürü Üzerindeki Belirleyiciliği: Elazığ Örneği. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (),-.
 7. Derin, N., Demirel, E.T., (2017). Yöneticiye Duyulan Güvenin İşgören Sesliliği Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Rahatlığın Rolü. İnternational Social Sciences and Humanities Berlin Conference, (),-.
Ulusal
 1. Derin, N., Demirel, E.T., (). Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. 1. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, (),-.
 2. Derin, N., Karaca, A., Demirel, E.T., (). Etik Liderlik ve Normatif Bağlılık Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (),-.
 3. Ramazanoğlu, F., Demirel, E.T., Özer, A., Altungül, O., Ramazanoğlu, M.O., (). Gençlik ve Spor Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim ve Medeni Durumunun İş Doyumu Üzerine Etkisi. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, (),-.
 4. Demirel, H.G., Demirel, E.T., Düşükcan, M., (). Yaşam Amaçları ve Meslek Seçimi: Üniversite Öğrencileri Örneği. 1. Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Hükümdarlık Hizmetkârlık Bağlamında Belediye Başkanlarının Liderlik Özelliklerinin Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Vatandaş Tatmini Üzerindeki Etkileri TRB 1 Bölgesi İl Merkezi Belediyeleri Örneği, -

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, The Journal Of Academic Social Science Studies, 1