T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi ebru kavak

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
- - 2157
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
fırat üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum ad elazığ
Uzmanlık Alanı :

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon - - 2157
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres fırat üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum ad elazığ
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Çelik, H., Çelik, K.E., , Yüksek riskli gebelikler Yönetim Seçenekleri, Güneş Tıp Kitapevleri, 2008, 1792, 9789752771741.
 2. Kavak, S.B., Çelik, H., Çelik, K.E., , Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Atlas Kitapçılık, 2012, 2047, 9789757175971.

Makaleler

Uluslararası
 1. Atılgan, R., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Çelik, A., Yavuz, A., (2009). Unilateral Konjenital Kısa Femur. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 19(4),224-226.
 2. Kavak, S.B., Çelik, H., Gürateş, B., Çelik, K.E., Baykuş, Y., (2012). Gebelikte Adneksiyel Kitle Yönetimi: 50 Olgu Deneyimi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 15(4),108-111.
 3. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Gürateş, B., Baykuş, Y., Çelik, H., (2013). Matür Kistik Teratomlarda Tümör Markerleri. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 16(1),10-14.
 4. Çelik, H., Özercan, M.R., Gürateş, B., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Pala, Ş., (2005). Benign ve malign struma ovari: iki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 8(1),32-36.
 5. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Kaya, M., Çelik, H., Gürateş, B., (2008). Overin Primer Leiomyomu. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 18(3),207-209.
 6. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Kurkut, B., Atılgan, R., Önen, Ş., Ilhan, R., Başpınar, M., Kaplan, S., Sapmaz, E., (2013). Sezaryen Sonrası Vaginal Yolla Doğum: Retrospektif Değerlendirme. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 23(4),215-219.
 7. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Artaş, Z.D., Gürateş, B., Çelik, H., (2012). Learning curve experience in tension-free vaginal tape and transobturator tape operations for the treatment of stress urinary incontinence. Pelviperineology, 31(2),48-51.
Ulusal
 1. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Kutlu, S., Şimşek, M., Özcan, M., Kumru, S., Yılmaz, B., Keleştimur, H., (2009). Gebe Sıçanlarda Oksitosinle İndüklenmiş Miyometriyum Kasılmaları Üzerine Nebivololün İnhibe Edici Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 23(1),11-14.
 2. Kavak, S.B., Kurkut, B., Çelik, K.E., (2012). Acil Peripartum Histerektomi Olgularının İncelenmesi: 3 Yıllık Deneyim. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1),35-38.
 3. Mutlu, M.F., Çelik, K.E., Kavak, S.B., (2012). Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(2),61-63.
 4. Çelik, K.E., Artaş, Z.D., Kavak, S.B., (2012). Servikal polip bulunan hastalarda endometriyal patolojilerin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(3),103-106.
 5. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Cihangiroğlu, G., (2012). Geriatrik Popülasyonun Servikal Smear Sonuçları: 3 Yıllık Deneyim. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(1),27-30.
 6. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Başpınar, M., Can, B., Arat, Ö., Kaplan, S., Kılıçarslan, A., (2016). Torakopagus Yapışık İkizlerin Antenatal Tanısı Olgu Sunumu. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (),-.
 7. Pala, Ş., Atılgan, R., Çelik, K.E., Başpınar, M., Yavuzkır, Ş., Yalçın, E., (2017). Conservative Management of Postpartum Uterine Atony with Intrauterine Balloon Tamponade. Fırat Tıp Dergisi, 22(4),187-191.
 8. Şimşek, M., Kavak, S.B., Çelik, K.E., (2005). Gebelik ve Trombositopeni. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 3(3),3-5.
 9. Çelik, A., Şimşek, M., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Yavuz, A., Nalbant, M., (2005). İmmün Trombositopenik Purpura (ITP) Tanısının Prenatal Dönemde Konduğu Bir Gebede Yapılan Acil Sezeryan Olgusunun Sunumu. Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 3(3),7-9.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Arat, Ö., Kaplan, S., Başpınar, M., (2014). Down Sendromlu Fetüslerde Amnion Sıvısındaki Fetuin A Düzeyleri. 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, (),-.
 2. Akyol, A., Çelik, K.E., Akyol, H., Pala, Ş., Gürsu, M.F., (2017). The non-ergot derived dopamine agonist quinagolide as an antiendometriotic agent. 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 3. Çelik, H., Gürateş, B., Çelik, K.E., Şahin, F., Nurkalem, C., Kaya, M., (2007). Postpartum uterin prolapsus ve konservatif yaklaşım. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, (),-.
 4. Kavak, S.B., Baykuş, Y., Çelik, H., Gürateş, B., Çelik, K.E., (2011). The symptoms of patients underwent vaginal hysterectomy due to pelvic organ prolapsus. 3rd International Ankara urogynecology congress, (),-.
 5. Kavak, S.B., Baykuş, Y., Çelik, H., Gürateş, B., Çelik, K.E., Artaş, Z.D., (2011). The results of Transobturator Tape (TOT) operation in stres urinary incontinence. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, (),-.
 6. Çelik, K.E., Kaçar, E., Kavak, S.B., Bulmuş, Ö., (2017). Nitrofurantoinin gebe olan ve olmayan rat miyometriyumundaki kasılma üzerine etkisi. 25. European Congress of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 7. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Akyol, A., Yalçın, E., Bulu, G., (2017). Hiperreactio luteinalis olgusunun konservatif yönetimi: Olgu sunumu. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 8. Akyol, A., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Yavuzkır, Ş., (2017). Pre-eklampsi ile komplike ifasiyal paralizi: Olgu sunumu. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 9. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Akyol, A., Yalçın, E., Yener, G., (2017). Prostaglandin kullanımı sonrası gelişen postpartum deliryum: olgu sunumu. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 10. Kavak, S.B., Çelik, H., Gürateş, B., Çelik, K.E., (2011). Perinoplasty cases done for different reasons. 3rd International Ankara Urogynecology Congress, (),-.
Ulusal
 1. Çelik, K.E., (2018). İnfertil Hasta Popülasyonunda Anemi Sıklığı : Retrospektif Çalışma. 2. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi – 7. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı, (),-.
 2. Çelik, K.E., (2018). PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 3 YILLIK DENEYİM. 7. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, (),-.
 3. Çelik, H., Gürateş, B., Sapmaz, E., Atılgan, R., Parmaksız, C., Çelik, A., Pala, Ş., Çelik, K.E., (2004). Prenatal tanısı konulan polidaktilisi olan heterozigot akondroplazi olgusunun sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, (),-.
 4. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Ilhan, R., Orak, U., Kaplan, S., (2016). Elazığ’da Bir Sağlık Kuruluşuna Başvuran Gebelerin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeyleri. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, (),-.
 5. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Yalçın, E., (2017). 2004-2014 Yıllarında Gebeliğin Hipertansif Hastalıklarının Karşılaştırılması. 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 6. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Keser, H.B., (2017). 2003’ten 2016’ya Sezaryen Endikasyonları: Ne Değişti ?. 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 7. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Ilhan, R., Başpınar, M., Can, B., Kaplan, S., (2014). Adneksiyel Kitlenin Eşlik Etmediği Over Torsiyonu: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 8. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Ilhan, R., Kahraman, G., Arat, Ö., Başpınar, M., Sapmaz, E., (2014). Servikse İnvazyon Gösteren Plasenta Prevya Totalis Olgusuna Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 9. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Ilhan, R., Başpınar, M., Kaplan, S., Can, B., Deveci, U., (2014). Tanatoforik Displazi: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 10. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Atılgan, R., Ilhan, R., Arat, Ö., Kaplan, S., Başpınar, M., (2014). İnterstisyel Ektopik Gebelik: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 11. Başpınar, M., Çelik, K.E., Arat, Ö., Bağcı, H., Yılmaz, S., Kavak, S.B., Artaş, H., (2014). Testiküler Feminizasyon: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 12. Can, B., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Ilhan, R., Başpınar, M., Kaplan, S., (2014). Limb Body Wall Complex: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 13. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Can, B., Başpınar, M., Kahraman, G., Sapmaz, E., (2014). Gebelik ve Portal Ven Trombozu: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 14. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Atılgan, R., Başpınar, M., Arat, Ö., Tuncer, S., (2014). Adneksiyel Kitlenin Nadir Bir Nedeni: Parazitik Myom Olgusu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 15. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Ilhan, R., Can, B., Arat, Ö., Yılmaz, S., (2014). Kordon Kazası Sonucu Gelişen İntrauterin Mort Fetus Olgusu: Olgu sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 16. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Ilhan, R., Başpınar, M., Can, B., Bağcı, H., (2014). Sezaryen Skar Gebeliği: Olgu Sunumu. İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri, (),-.
 17. Çelik, K.E., Baykuş, Y., Kavak, S.B., Yılmaz, E., (2016). Çift çıkımlı sağ ventrikül olgusunun prenatal tanısı: Olgu sunumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 10. Ulusal Kongresi, (),-.
 18. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Çelik, H., (2015). Modified transabdominal cervico-isthmic cerclage in cervical incompetence: 16 cases experience. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 19. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Baykuş, Y., Çim, N., (2015). Trizomi 18 olgusunda ultrasonografi bulgularımız: Olgu sunumu. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 20. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Baykuş, Y., Ilhan, R., Bağcı, H., Can, B., (2015). Down sendromu ve unilateral pelviektazi olgu sunumu. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 21. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Kaplan, S., Can, B., Bağcı, H., Arat, Ö., (2015). Postpartum preeklampsi gelişen bir dilate kardiyomiyopati olgusunun sunumu. 15. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 22. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Can, B., Kaplan, S., Bağcı, H., Arat, Ö., (2015). Preterm doğum ve postpartum hemorajiye neden olan bir plasental koryoanjioma olgusu. 15. Ulusal Perinatoloji kongresi, (),-.
 23. Sapmaz, E., Çelik, H., Akpolat, N., Gürateş, B., Kumru, S., Şimşek, M., Atılgan, R., Erdinç, A., Kavak, S.B., Çelik, K.E., (2004). Unilateral Parsiyel Salpenjektominin Over Histopatolojisi Üzerine Etiklerinin İncelenmesi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, (),-.
 24. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Yener, G., Şanlı, C., Keser, H.B., Bulu, G., (2017). Plasenta Dekolmanı ve Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Gelişen 21 Haftalık Eklampsi Olgusu. 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.
 25. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Şanlı, C., (2017). Gebelik ve Meniere Hastalığı: Olgu Sunumu. 16. Ulusal Perinatoloji Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Poster Bildirisi İkincilik Ödülü
 2. Mansiyon Ödülü

Projeler

 1. Sıçan Polikistik Over Sendromu Modelinde Metformin ve Rosiglitazonun Yumurta Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 2. Vitamin D, Omega 3 yağ asidi (balık yağı), Meloksikam ve Quinagolide’xxnin endometriosis üzerine etkileri: Deneysel araştırma, 11.04.2014-21.11.2016
 3. Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Betatropin Düzeyleri, 11.03.2016-
 4. Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Kartonektin Düzeyleri, 22.04.2016-

Üyelikler

 1. Obstetrik Jinekolojik Ultrasonografi Derneği