T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Eyüp BOZKURT

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4831
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Değerler Eğitimi, oyunlarla öğretim, okuma yazma öğretimi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 4831
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Değerler Eğitimi, oyunlarla öğretim, okuma yazma öğretimi
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma-Görsel Sunu Kazanımlarının ve İlk Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Görsellerin Etkililiğinin İncelenmesi
 • Doktora » 2017 Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

  Doktora Tezi;

  Çocuk oyunları ile değerler eğitimi
 • Doçentlik » 2020

  Temel Eğitim

Kitaplar

 1. Bozkurt, E., , Etik ve Değerler Eğitimi, Nobel Yayınevi, 2020, 265, 978-625-406-676-4.
 2. Bozkurt, E., Emir, Z.A., , Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Pegem Akademi, 2020, 501, 9786052418369.
 3. Bozkurt, E., Emir, Z.A., , Sosyal Bilgiler Öğretimi I, Pegem Akademi, 2019, 505, 978-605-241-836-9.
 4. Bozkurt, E., , KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ, Pegem Akademi, 2019, 320, 978-605-241-993-9.
 5. Sözer, M.A., Bozkurt, E., , Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, Pegem Akademi, 2016, 1346, 9786053183563.

Makaleler

Uluslararası
 1. Merter, F., Şekerci, H., Bozkurt, E., (2014). İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. the journal of Academic Social Science, 2(5),199-210.
Ulusal
 1. Bozkurt, E., Ulucan, M., (2014). İlköğretim 1 Sınıf Türkçe Ders Programı Görsel Okuma Görsel Sunu Kazanımlarının İncelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2),22-60.
 2. Aydemir, H., Bozkurt, E., Şekerci, H., (2015). Serbest Etkinlik Derslerine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. turkish journal of educational studies, 2(2),41-74.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bozkurt, E., (2019). İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİK BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. 2. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLERVEİNOVASYON KONGRESİ, (),-.
 2. Bozkurt, E., Karakaş, M., Emir, Z.A., (2019). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Değer Kavramınaİlişkin Metafor Algıları. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 3. Bozkurt, E., (2019). Tasarım Beceri Atölyelerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi, (),-.
 4. Bozkurt, E., (2019). Yapay Zekâ ve Robotların Eğitim Öğretim Ortamlarında Kullanılabilirliğine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 18. uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 5. Turan, M., Bozkurt, E., Celayir, İ., Babacan, K., (2015). THE OPINIONS OF TEACHER AND SCHOOL MANAGEMENT TOWARD CO TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS. International PAEDEIA Conference: European Symposium Young Teachers as Change Agents, (),-.
 6. Bozkurt, E., (2018). Yenilenen İlkokul Ders Kitaplarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 17th International Primary School Teacher Education Symposium, (),-.
 7. Turan, M., Bozkurt, E., Karaca, K., Odabaşı, Y., (2018). Öğretmenlere Uygulanan Mobbing (Okullarda Yaşanan Şiddet ve Mobbing Durumlarının Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Analizi). 17th International Primary School Teacher Education Symposium, (),-.
 8. Turan, M., Bozkurt, E., Can, N., (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı. 17th International Primary School Teacher Education Symposium, (),-.
 9. Bozkurt, E., Emir, Z.A., Karakaş, M., (2019). 2023 Eğitim Vizyonu’nda Yer Alan Kariyer Planlamasına İlişkinÖğretmen Görüşleri. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 10. Bozkurt, E., Turan, M., (2018). Sınıf Öğretmenlerinin İngilizce Öğretimine İlişkin Görüşleri. 27th International Conference on Educational Sciences, (),-.
 11. Turan, M., Bozkurt, E., (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Tabletlere İlişkin Görüşleri. 27th International Conference on Educational Sciences, (),-.
 12. Turan, M., Bozkurt, E., Can, N., (2018). İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Hayvanları Tanıma ve Sevme Durumlarına Yönelik Bir Araştırma. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 13. Turan, M., Bozkurt, E., (2018). Çocuk Oyunlarının İlkokul Öğrencileri Tarafından Bilinme ve Oynanma Sıklığı. 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, (),-.
 14. Bozkurt, E., Turan, M., (2018). 60 Yaş ve Üstü Kişilerin Geçmişteki Çocuk Oyunları ve Günümüz Çocuk Oyunlarına Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma. 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, (),-.
 15. Bozkurt, E., Tel, M., Erdoğan, R., Aksu, A., (2018). FUTBOL HAKEMLERİNİN DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, (),-.
 16. Tel, M., Bozkurt, E., Erdoğan, R., (2018). Bir İyilik Aracı Olarak S por. 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, (),-.
Ulusal
 1. Turan, M., Bozkurt, E., Kartal, A., Başar, B.Ş., Yıldız, M., Karakaş, M., (2016). İlkokulda Dağıtılan Karneler İle Öğrenci Velilerinin Görüşleri. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 2. Turan, M., Bozkurt, E., Merve, b., Çelik, d., Öztürk, h.m., Abuzer, s., Taş, m., (2015). İlkokul Öğrencilerinin Ders Kitapları Üzerindeki Yazılarının Analizine İlişkin Bir Çalışma. 14. uluslararası katılımlı sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, (),-.
 3. Merter, f., Şekerci, H., Bozkurt, E., (2013). Aynı sınıfta öğrenim gören altmış altı ve yetmiş iki aylık öğrencilerin yaşadığı sorunların öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 4. Sözer, M.A., Bozkurt, E., (2016). 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 5. Turan, M., Şekerci, H., Bozkurt, E., Kömürbay, S., (). İLKÖĞRETİM OKULLARI DERSLİKLERİNDE YER ALAN SIRALAR ÜZERİNDEKİ YAZILARIN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 6. Bozkurt, E., Şölen, H., (2015). DEĞERLER EĞİTİMİNDE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 7. Turan, M., Celayir, İ., Tosunlu, N., Bozkurt, E., (2014). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 8. Turan, M., Bozkurt, E., Polat, F., (2010). Öğretmen Ev Ziyaretlerinin Öğrenci Okul Başarısına ve Tutumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 9. Tel, M., Bozkurt, E., Ibrahim, C., (2012). İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRTMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, (),-.
 10. Merter, F., Bozkurt, E., (2012). İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMEDE KAZANDIRILMASI GEREKEN DEĞERLER KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİ VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 11. Turan, M., Bozkurt, E., Şekerci, H., Polat, F., (2012). ŞARTLI NAKİT TRANSFERİ (ŞNT) HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 12. Merter, F., Bozkurt, E., Şekerci, H., (2013). Hayat Bilgisi Programında Yer Alan Değerler Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 13. Turan, M., Celayir, İ., Bozkurt, E., (2013). Alan Değişikliği Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Alan Değiştirme Nedenlerine Yönelik Bir Araştırma. 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempzoyumu, (),-.
 14. Merter, F., Şekerci, H., Bozkurt, E., (2014). İngilizce Öğretmenlerinin 2. Sınıf İngilizce Dersini İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 15. Merter, F., Bozkurt, E., (). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. I. Ulusal Değerler Eğitim Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Better e-Learning for All, 01.12.2015-15.05.2018
 2. E Portfolio System as a Sourche for Employment of Prospective VET Graduates Mesleki Eğitim Mezunlarının İstihdamı İçin Br Kaynak Olarak e Portfolio Sistemi , 01.11.2013-24.04.2016
 3. Eğitim Koçumla Sosyal Yaşama, 16.12.2013-16.01.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Qualitative Studies, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Education and Training Studies, 1