T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Esef BOLAT

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
5056816506 - 2082
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
F.Ü. Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi Anest. Rean AD. Ameliyathane Elazığ
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 5056816506 - 2082
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres F.Ü. Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi Anest. Rean AD. Ameliyathane Elazığ
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., , CURRENT TOPICS IN ANESTHESIOLOGY, INTECH, 2017, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Ünal, K.Ç., Şahin, S., Bolat, E., Öztürk, S., Gencer, M., Demirel, A., (2017). A comparison of three different needles used for spinal anesthesia in terms of squamous epithelial cell transport risk.. Brazilian journal of anesthesiology, 67(5),468-471.
 2. Bolat, E., Beştaş, A., Bayar, M.K., Özcan, S., Erhan, Ö.L., Üstündağ, B., (2014). Evaluation of levobupivacaine passage to breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. International Journal of Obstetric Anesthesia, 23(3),217-221.
 3. Aycan, İ.Ö., Çelen, M.K., Yılmaz, A., Almaz, M.S., Dal, T., Çelik, Y., Bolat, E., (2015). Bacterial colonization due to increased nurse workload in an intensive care unit. Brazilian Journal of Anesthesiology, 65(3),180-185.
 4. Azize, B., , E.B., , M.K.B., , Ö.L.E., (2011). The Anesthetic Management of a Patient with Dorfman Chanarian Syndrome. Middle East Journal of Anesthesiology, 21(3),437-440.
 5. Özkiris, M., , K.Z., , Ö.S., , B.E., , S.L., (2013). The effects of sevoflurane and isoflurane in nasal septal surgery. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 24(2),592-595.
 6. Korkmaz, M., , K.F., , E.Y., , B.E., , K.S., , K.H., , G.I., (2013). Efficacy of treatment with glucosamine sulfate in patients with knee effusion due to osteoarthritis. Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(3),847-850.
Ulusal
 1. Sipahi, M., Bolat, E., Ünal, K.Ç., Öztürk, S., Arslan, E., Ercan, U., (2014). Üçüncü Seviye Yoğun Bakım Ünitesinin İlk Yıl Değerlendirmesi. BOZOK TIP DERGİSİ, 4(2),41-44.
 2. Ramazan, Ö., , A.B.Ö., , E.B., , Ö.L.E., (2006). BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN JOUBERT SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 20(2),155-156.
 3. Bolat, E., (2008). Yoğun Bakımda Bakteriyal ve Viral Menenjitli Hastalarda Serumİyonize Kalsiyum Düzeyi. Fırat Tıp Dergisi, 13(3),191-193.
 4. Bolat, E., (2008). Postherpetik Nevraljili Hastada Gelisen Vertebrobaziler İskemik Enfarktüs. Fırat Tıp Dergisi, 13(1),67-68.
 5. Bolat, E., (2006). Yüksek Voltaj Elektrik Çarpmasına Bağlı Akciğer ve Karaciğer Parankim Yanığı. Fırat Tıp Dergisi, 11(2),142-143.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bolat, E., Beştaş, A., Tuncer, K.K., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2017). Rhabdomyolysis Developing in Intensive Care Unit. 21. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 2. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Post-traumatic Hemophagocytic Syndrome. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 3. Demirel, İ., Beştaş, A., Yıldız, A.A., Üstünel, L., Tuncer, K.K., Bolat, E., (2017). A Rare Complication of Central Venous Catheterization.Forgotten Guidewire. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 4. Beştaş, A., Kılınç, M., Azak, B.A., Bolat, E., Yıldız, A.A., Erhan, Ö.L., (2015). A Case of Lambert Eaton Myathenic Syndrome with Small Cell Lung Cancer. 20th INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSİUM, (),-.
 5. Yıldız, A.A., Özer, A.B., Karatepe, Ü., Bolat, E., Demirel, İ., (2015). Anesthesia Management in a Patient with Duchenne Muscular Dystrophy with Preoperatively Elevated High Creatine Kinase A Case Report. ESPA 2015, (),-.
Ulusal
 1. Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Kılınç, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde PSI (Patient State İndex) Monitörizasyonunun Delenme Süresine Etkisi: İnhalasyon Anestezisi ve Total İntravenöz Anestezinin Karşılaştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 2. Işık, S.M., Beştaş, A., Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Azak, B.A., (2017). Bariatrik Cerrahi Uygulanan Morbid Obez Hastaların Genel Anesteziden Derlenme Özelliklerinin Araştırılması. TARK 207 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 3. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Pediatrik Olguda Entübasyona Bağlı Gelişen Pnömotoraks. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 4. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Amyotrofik Lateral Sklerozlu Olgularda Anestezi Deneyimimiz. TARK 2017 51.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 5. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde Laparoskopik Roux-En-Y Gastrik Bypass Cerrahisi Sırasında Pleth Variability Index ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Etkinliği. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 6. Özdemir, M., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Beştaş, A., (2017). Sleeve Gastrektomi geçiren Hastalarad Pleth Variability Index Kontrollü Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Doku Perfüzyonuna Etkisinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 7. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I ’xx de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 8. Ünal, K.Ç., Şahin, S., Bolat, E., Öztürk, S., Gencer, M., Demirel, A., (2015). Spinal Anestezide Kullanılan Üç Farklı İğne Ucunun Squamoz Epitel Hücre Taşıma Riski Açısından Karşılaştırılması. TARK 2015, (),-.
 9. Özer, A.B., Bolat, E., Erhan, Ö.L., Kılınç, M., Demirel, İ., Çağlar, T.G., (2015). Perioperatif steroid uygulananlarda sugammadeks ile erken sağlanan nöromusküler fonksiyon. TARK 2015, (),-.
 10. Yıldız, A.A., Karatepe, Ü., Tuba, Ç., Bolat, E., (2015). Yetersiz Ventilasyona Neden Olan Endotrakeal Tüp Üretim Defekti. TARK 2015, (),-.
 11. Kılınç, M., Yıldız, A.A., Bolat, E., Erhan, Ö.L., (2015). Manyetik Rezonans Görüntülemesinde MRI Genel Anestezi Uygulanan Çocuk Hastalarda Isı Değişiminin İncelenmesi. TARK 2015, (),-.
 12. Özer, A.B., Karatepe, Ü., Yıldız, A.A., Bolat, E., (2015). Singnatili Yenidoğanda Anestezi Havayolu Yönetimi. TARK 2015, (),-.
 13. Bolat, E., Kılınç, M., Yıldız, A.A., Gürbüz, O., (2015). Herediter Anjionörotik Ödemli Hastada Anestezi. TARK 2015, (),-.
 14. Bolat, E., Karatepe, Ü., Aksu, A., Özer, A.B., (2015). Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilememe Nedeni Subklavian Ven Darlığı. TARK 2015, (),-.
 15. Özer, A.B., Aksu, A., Kılınç, M., Bolat, E., (2015). Martsolf sendromlu iki kardeşte anestezi yönetimi. TARK 2015, (),-.
 16. Bolat, E., Deniz, A., Karatepe, Ü., Özer, A.B., (2015). Hermansky Pudlak Sendromlu Hastada Anestezi. TARK 2015, (),-.
 17. Bolat, E., Yıldız, A.A., Karatepe, Ü., Demirel, İ., (2015). Ullrich Sendromlu Hastada Anestezi Uygulamamız. TARK 2015, (),-.
 18. Bolat, E., Ileri, A., Kılınç, M., Aksu, A., Yıldız, A.A., (2015). Entübasyon Sonrası Amiodaron İnfüzyonuna Dirençli Atrial Fibrilasyon. TARK 2015, (),-.
 19. Ünal, K.Ç., Öztürk, S., Bolat, E., Gencer, M., Demirel, A., (2014). Joubert Sendromlu hastada genel anestezi. TARK 2014, (),-.
 20. Aycan, İ.Ö., Turgut, H.C., Öztürk, B., Mehmet, B.Y., Bolat, E., (2014). Yoğun Bakım Hastalarında Mean Platelet Volümün Prognostik Etkisi. TARK 2014, (),-.
 21. Aycan, İ.Ö., Turgut, H.C., Öztürk, B., Yıldırım, M.B., Bolat, E., (2014). Yoğun Bakım Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi. TARK 2014, (),-.
 22. Öztürk, S., Ünal, K.Ç., Bolat, E., Gencer, M., Yar, F., (2014). Behçet Hastasında spinal anestezi uygulamamız. TARK 2014, (),-.
 23. Bolat, E., Ünal, K.Ç., Öztürk, S., Gencer, M., Demirel, A., (2014). Myastenia Gravis ve Ankilozan spondilitli bir olguda anestezi uygulaması. TARK 2014, (),-.
 24. Ünal, K.Ç., Gül, A.İ., Bolat, E., Esra, U.T., Öztürk, S., Demirel, A., (2014). Sezaryende genel anestezi veya spinal anestezi uygulanan gebelerde preoperatif anksiyete değerlendirilmesi. TARK 2014, (),-.

Üyelikler

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, BOZOK TIP DERGİSİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, KAFKAS TIP DERGİSİ, 2