T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Esef BOLAT

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
5056816506 - 2082
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
F.Ü. Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi Anest. Rean AD. Ameliyathane Elazığ
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 5056816506 - 2082
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres F.Ü. Tıp Fakültesi Fırat Tıp Merkezi Anest. Rean AD. Ameliyathane Elazığ
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., , CURRENT TOPICS IN ANESTHESIOLOGY, INTECH, 2017, , 978-953-51-2918-9.
 2. Bolat, E., , Pediatrik Anestezide Güncel Yakalaşımlar, Derman Tıbbi Yayıncılık, 2018, 112, 978-605-5121-41-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özer, A.B., Bolat, E., Erhan, Ö.L., Kılınç, M., Demirel, İ., Toprak, Ç.G., (2018). Sugammadex Improves Neuromuscular Function in Patients Receiving Perioperative Steroids.. Nigerian Journal of Clinical Practice, (),-.
 2. Ünal, K.Ç., Gül, A.İ., Bolat, E., Uyar, T.E., Öztürk, S., Demirel, A., (2018). Assesment of Pre-Operative Anxiety for Caesarean Section: General versus Spinal Anaesthesia. Kuwait Medical Journal, 2(50),191-193.
 3. Ünal, K.Ç., Şahin, S., Bolat, E., Öztürk, S., Gencer, M., Demirel, A., (2017). A comparison of three different needles used for spinal anesthesia in terms of squamous epithelial cell transport risk.. Brazilian journal of anesthesiology, 67(5),468-471.
 4. Bolat, E., Beştaş, A., Bayar, M.K., Özcan, S., Erhan, Ö.L., Üstündağ, B., (2014). Evaluation of levobupivacaine passage to breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. International Journal of Obstetric Anesthesia, 23(3),217-221.
 5. Aycan, İ.Ö., Çelen, M.K., Yılmaz, A., Almaz, M.S., Dal, T., Çelik, Y., Bolat, E., (2015). Bacterial colonization due to increased nurse workload in an intensive care unit. Brazilian Journal of Anesthesiology, 65(3),180-185.
 6. Azize, B., , E.B., , M.K.B., , Ö.L.E., (2011). The Anesthetic Management of a Patient with Dorfman Chanarian Syndrome. Middle East Journal of Anesthesiology, 21(3),437-440.
 7. Özkiris, M., , K.Z., , Ö.S., , B.E., , S.L., (2013). The effects of sevoflurane and isoflurane in nasal septal surgery. JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, 24(2),592-595.
 8. Korkmaz, M., , K.F., , E.Y., , B.E., , K.S., , K.H., , G.I., (2013). Efficacy of treatment with glucosamine sulfate in patients with knee effusion due to osteoarthritis. Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(3),847-850.
Ulusal
 1. Bolat, E., Demirel, İ., (2019). TRAVMATİK SPİNAL KORD HASARI. TÜRKİYE KLİNİKLERİ YOĞUN BAKIM ÖZEL SAYISI, (),57-64.
 2. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2018). PROGRESİF FAMİLYAL İNTRAHEPATİK KOLESTAZ TİP I’xxDE(BYLER HASTALIĞI) ANESTEZİ YÖNETİMİ. JARSS ANESTEZİ DERGİSİ, 26(1),36-39.
 3. Sipahi, M., Bolat, E., Ünal, K.Ç., Öztürk, S., Arslan, E., Ercan, U., (2014). Üçüncü Seviye Yoğun Bakım Ünitesinin İlk Yıl Değerlendirmesi. BOZOK TIP DERGİSİ, 4(2),41-44.
 4. Ramazan, Ö., , A.B.Ö., , E.B., , Ö.L.E., (2006). BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN JOUBERT SENDROMLU HASTADA ANESTEZİ. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 20(2),155-156.
 5. Bolat, E., (2008). Yoğun Bakımda Bakteriyal ve Viral Menenjitli Hastalarda Serumİyonize Kalsiyum Düzeyi. Fırat Tıp Dergisi, 13(3),191-193.
 6. Bolat, E., (2008). Postherpetik Nevraljili Hastada Gelisen Vertebrobaziler İskemik Enfarktüs. Fırat Tıp Dergisi, 13(1),67-68.
 7. Bolat, E., (2006). Yüksek Voltaj Elektrik Çarpmasına Bağlı Akciğer ve Karaciğer Parankim Yanığı. Fırat Tıp Dergisi, 11(2),142-143.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bolat, E., Beştaş, A., Tuncer, K.K., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2017). Rhabdomyolysis Developing in Intensive Care Unit. 21. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 2. Demirel, İ., Beştaş, A., Yıldız, A.A., Üstünel, L., Tuncer, K.K., Bolat, E., (2017). A Rare Complication of Central Venous Catheterization.Forgotten Guidewire. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 3. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Post-traumatic Hemophagocytic Syndrome. 21 INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSIUM, (),-.
 4. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., (2018). FEMUR FRAKTÜRÜ NEDENİYLE OPERE OLAN GERİATRİK HASTALARDAKİ PERİFERİK BLOK DENEYİMLERİMİZ. 1. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (),-.
 5. Beştaş, A., Kılınç, M., Azak, B.A., Bolat, E., Yıldız, A.A., Erhan, Ö.L., (2015). A Case of Lambert Eaton Myathenic Syndrome with Small Cell Lung Cancer. 20th INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSİUM, (),-.
 6. Yıldız, A.A., Özer, A.B., Karatepe, Ü., Bolat, E., Demirel, İ., (2015). Anesthesia Management in a Patient with Duchenne Muscular Dystrophy with Preoperatively Elevated High Creatine Kinase A Case Report. ESPA 2015, (),-.
Ulusal
 1. Bolat, E., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Atay, Ö., Beştaş, A., (2020). POST-OPERATİF DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ. TARK 2019, (),-.
 2. Beştaş, A., Kaya, H., Bolat, E., Demirel, İ., Yıldız, A.A., (2018). HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİ KOMPLİKASYONU:İNTRASEREBRAL VE SUBARAKNOİD KANAMA. 19, ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 3. Beştaş, A., Kaya, H., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Gönen, M., (2018). SEPSİSLİ OLGUDA GELİŞEN GUİLLAİN BARRE SENDROMU. 19. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, (),-.
 4. Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Pediatrik Olguda Entübasyona Bağlı Gelişen Pnömotoraks. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 5. Yıldız, A.A., Bolat, E., Demirel, İ., Akel, R., Beştaş, A., (2017). Amyotrofik Lateral Sklerozlu Olgularda Anestezi Deneyimimiz. TARK 2017 51.ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 6. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Atıcı, E., Tartar, T., (2017). Progresif Familyal İntrahepatik Kolestaz Tip I ’xx de (Byler Hastalığı) Anestezi Yönetimi. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 7. Işık, S.M., Beştaş, A., Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Azak, B.A., (2017). Bariatrik Cerrahi Uygulanan Morbid Obez Hastaların Genel Anesteziden Derlenme Özelliklerinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 8. Özdemir, M., Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Beştaş, A., (2017). Sleeve Gastrektomi geçiren Hastalarad Pleth Variability Index Kontrollü Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Doku Perfüzyonuna Etkisinin Araştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 9. Demirel, İ., Bolat, E., Yıldız, A.A., Özdemir, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde Laparoskopik Roux-En-Y Gastrik Bypass Cerrahisi Sırasında Pleth Variability Index ile Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisinin Etkinliği. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 10. Karabulut, F., Yıldız, A.A., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Akın, S., Beştaş, A., (2018). TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ OLGULARINDA QUADRATUS LUMBORUM BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARK 2018, (),-.
 11. Yıldız, A.A., Akel, R., Demirel, İ., Bolat, E., Özcan, S., Polat, M.F., Beştaş, A., (2018). PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN DERİN BEYİN STİMÜLASYONU UYGULAMASINDAKİ ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ. TARK 2018, (),-.
 12. Demirel, İ., Yıldız, A.A., Bolat, E., Kılınç, M., Beştaş, A., (2017). Morbid Obezlerde PSI (Patient State İndex) Monitörizasyonunun Delenme Süresine Etkisi: İnhalasyon Anestezisi ve Total İntravenöz Anestezinin Karşılaştırılması. TARK 2017 51. ULUSAL KONGRESİ, (),-.
 13. Ünal, K.Ç., Şahin, S., Bolat, E., Öztürk, S., Gencer, M., Demirel, A., (2015). Spinal Anestezide Kullanılan Üç Farklı İğne Ucunun Squamoz Epitel Hücre Taşıma Riski Açısından Karşılaştırılması. TARK 2015, (),-.
 14. Özer, A.B., Bolat, E., Erhan, Ö.L., Kılınç, M., Demirel, İ., Çağlar, T.G., (2015). Perioperatif steroid uygulananlarda sugammadeks ile erken sağlanan nöromusküler fonksiyon. TARK 2015, (),-.
 15. Yıldız, A.A., Karatepe, Ü., Tuba, Ç., Bolat, E., (2015). Yetersiz Ventilasyona Neden Olan Endotrakeal Tüp Üretim Defekti. TARK 2015, (),-.
 16. Kılınç, M., Yıldız, A.A., Bolat, E., Erhan, Ö.L., (2015). Manyetik Rezonans Görüntülemesinde MRI Genel Anestezi Uygulanan Çocuk Hastalarda Isı Değişiminin İncelenmesi. TARK 2015, (),-.
 17. Özer, A.B., Karatepe, Ü., Yıldız, A.A., Bolat, E., (2015). Singnatili Yenidoğanda Anestezi Havayolu Yönetimi. TARK 2015, (),-.
 18. Bolat, E., Kılınç, M., Yıldız, A.A., Gürbüz, O., (2015). Herediter Anjionörotik Ödemli Hastada Anestezi. TARK 2015, (),-.
 19. Bolat, E., Karatepe, Ü., Aksu, A., Özer, A.B., (2015). Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilememe Nedeni Subklavian Ven Darlığı. TARK 2015, (),-.
 20. Özer, A.B., Aksu, A., Kılınç, M., Bolat, E., (2015). Martsolf sendromlu iki kardeşte anestezi yönetimi. TARK 2015, (),-.
 21. Bolat, E., Deniz, A., Karatepe, Ü., Özer, A.B., (2015). Hermansky Pudlak Sendromlu Hastada Anestezi. TARK 2015, (),-.
 22. Bolat, E., Yıldız, A.A., Karatepe, Ü., Demirel, İ., (2015). Ullrich Sendromlu Hastada Anestezi Uygulamamız. TARK 2015, (),-.
 23. Bolat, E., Ileri, A., Kılınç, M., Aksu, A., Yıldız, A.A., (2015). Entübasyon Sonrası Amiodaron İnfüzyonuna Dirençli Atrial Fibrilasyon. TARK 2015, (),-.
 24. Ünal, K.Ç., Öztürk, S., Bolat, E., Gencer, M., Demirel, A., (2014). Joubert Sendromlu hastada genel anestezi. TARK 2014, (),-.
 25. Aycan, İ.Ö., Turgut, H.C., Öztürk, B., Mehmet, B.Y., Bolat, E., (2014). Yoğun Bakım Hastalarında Mean Platelet Volümün Prognostik Etkisi. TARK 2014, (),-.
 26. Aycan, İ.Ö., Turgut, H.C., Öztürk, B., Yıldırım, M.B., Bolat, E., (2014). Yoğun Bakım Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının Prognostik Etkisi. TARK 2014, (),-.
 27. Öztürk, S., Ünal, K.Ç., Bolat, E., Gencer, M., Yar, F., (2014). Behçet Hastasında spinal anestezi uygulamamız. TARK 2014, (),-.
 28. Bolat, E., Ünal, K.Ç., Öztürk, S., Gencer, M., Demirel, A., (2014). Myastenia Gravis ve Ankilozan spondilitli bir olguda anestezi uygulaması. TARK 2014, (),-.
 29. Ünal, K.Ç., Gül, A.İ., Bolat, E., Esra, U.T., Öztürk, S., Demirel, A., (2014). Sezaryende genel anestezi veya spinal anestezi uygulanan gebelerde preoperatif anksiyete değerlendirilmesi. TARK 2014, (),-.

Üyelikler

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 1. Ulusal, Dergi, BOZOK TIP DERGİSİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, KAFKAS TIP DERGİSİ, 2