T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Kırılma Mekaniği, Yapı Malzemesi


Doğum Yeri Erzurum
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Kırılma Mekaniği, Yapı Malzemesi
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitmi Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  F.Ü. Fenbilimleri Yapı Eğitimi A.B.D.
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü. Fenbilimleri Yapı Eğitimi A.B.D.

Verdiği Dersler

İNS340 Yapı İşletmesi Maliyet
» Lisans » 3 Kredi

Ders Notları

Makaleler

Uluslararası
 1. Keleştemur, O., Arıcı, E., (2020). Analysis of some engineering properties of mortars containing steel scale using Taguchi based grey method. Journal of Building Engineering, (),-.
 2. Arıcı, E., Keleştemur, O., (2019). Optimization of mortars containing steel scale using Taguchi based grey relational analysis method. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, (),-.
 3. Ince, R., , A.E., (2005). Size Effect in Concrete Blocks Under Local Pressure. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 19(5),567-580.
 4. Ince, R., , A.E., (2004). Size Effect in Bearing Strength of Concrete Cubes. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, (18),603-609.
 5. Keleştemur, O., , A.E., , Y.S., (2014). Performance Evaluation of Cement Mortars Containing Marble Dust and Glass Fiber Exposed to High Temperature by Using Taguchi Method. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, (),-.
Ulusal
 1. Arıcı, E., Kocalmış, Z., (2014). Determination of Impact Strength of Concrete with Izod Impact Test. El-Cezerî Journal of Science and Engineering, 1(2),1-11.
 2. Arıcı, E., Keleştemur, O., (2019). Yanıt Yüzey Yöntemi ve Genetik Algoritma ile Tufal ilaveli Harçların Basınç Dayanımın Optimizasyonu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 3. Yazıcıoğlu, S., Arıcı, E., Gönen, T., (2003). Pomza Taşının Kullanım Alanları ve Ekonomiye Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Çalışmaları, (),-.
 4. Kaymaz, K., Arıcı, E., (2018). Betonun Mekanik Özelliklerinin Çarpma Dayanımına Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),-.
 5. Arıcı, E., Keleştemur, O., (2018). Tufal Katkılı Harçların Basınç Dayanımının Taguchi Metodu İle Analizi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, (),-.
 6. Arıcı, E., (2010). Betonun Çarpma Mukavemeti Üzerine Basınç Dayanımının Etkisi. Journal of Technical Online, 9(1),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Keleştemur, O., Arıcı, E., (2019). TAGUCHİ METODU İLE TUFAL İLAVELİ HARÇLARIN ÇEKME DAYANIMLARININ ANALİZİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 2. Arıcı, E., Keleştemur, O., (2019). YANIT YÜZEY YÖNTEMİ İLE TUFAL İLAVELİ HARÇLARIN ÇEKMEDAYANIMLARININ OPTİMİZASYONU. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 3. Kelestemur, O., Arıcı, E., Demirel, B., (2017). Statistical Analysis of Waste Steel Chip Reinforced Concretes. 8. International Advenced Technologies Symposium, (),-.
 4. Keleştemur, O., Arıcı, E., (2018). Taguchi Metodu İle Tufal İlaveli Harçların Kılcallık Katsayısının Analizi. 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 5. Arıcı, E., Keleştemur, O., (2018). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Tufal Katkılı Harçların Optimizasyonu. 1. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 6. Demirel, B., Arıcı, E., Keleştemur, O., (2017). Analysis of the Concretes with Waste Plastic Chip by the Taguchi Method. 8. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 7. Demirel, B., Arıcı, E., Kelestemur, O., (2017). Analysis of the Concretes with Waste Plastic Chip by The Taguchi Method. 8. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 8. Arıcı, E., Demirel, B., Keleştemur, O., (2017). Analysis of Aluminum Chip Reinforced Concretes with the Taguchi Method. 8. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 9. Keleştemur, O., Demirel, B., Arıcı, E., (2017). Statistical Analysis of Waste Steel Chip Reinforced Concrete. 8. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 10. Ince, R., , A.E., (). Betonarme Sistemlerde Yatak Mukavemetinde Boyut Etkisi. Beşinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, (),83-92.
 11. Arıcı, E., , İ.R., (). Betonarme Sistemlerde Yatak Mukavemetinde Boyut Etkisinin Fraktal Modeli. 6. Uluslararası Kırılma Konferansı, (),29-36.
 12. Arıcı, E., , İ.R., (). Multi Fractal Scaling Law for Bearing Strength of Concrete Cubes Under Local Pressure. 7 International Fracture Conferance, (),223-231.
 13. Arıcı, E., , D.R., , İ.R., (). Betonun Çarpma Mukavemetini Tesbiti. 8. Uluslar Arası Kırılma Konferansı, (),628-633.
 14. Arıcı, E., , K.K., (). Betonun Çarpma Daynımına Agrega Çapının Etkisi. Uluslar Arası Yapı Kongresi 2012, (),39-42.
 15. Arıcı, E., , K.H., (). Betonun Çarpma Dayanımına Mesnet Aralığının Etkisi. UluslarArası Yapı Kongresi 2012, (),45-50.
Ulusal
 1. Arıcı, E., , Y.S., , T.M., (). Van Tatvan Yöresindeki Volkanik Tüfün Betonun Basınç Dayanımına Etkisinin Araştırılması. 3. GAP Mühendislik Kongresi, (),542-547.
 2. Yazıcıoğlu, S., , A.E., , G.T., (). Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betondaki Karbonatlaşmaya Etkisi. 5. Ulusal Beton Kongresi, (),261-268.

Projeler

 1. Atık Metal Talaşı Takviyeli Betonun Korozyon Davranışı, 10.06.2015-10.06.2017
 2. Numune Mesnet Aralığı ve Boyutunun Betonun Çarpma Dayanımına Etkisi, -
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3