T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  fırat üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  fırat üniversitesi
 • Doktora » 2018 Yılı mezunu

  inönü üniversitesi

Kitaplar

 1. Arğın, E., , TÜRK SİNEMASINI YENİDEN OKUMAK, Değişen Öykü Karakter ve Mekân Anlayışları Üzerine, Hiperyayın, 2019, 304, 978-605-281-615-8.
 2. Arğın, E., , Research Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, Gece Akademi, 2019, 373, 978-605-7631-63-3.
 3. Süar, O.S., Torun, H., Ekşioğlu, S.N.B., Agocuk, P., Güleryüz, B., Çilingir, A., Tombul, I., Kurtdaş, M.Ç., Arğın, E., , Türk Sinemasını Yeniden Okumak: Değişen Öykü, Karakter ve Mekan Anlayışları Üzerine, Hiper Yayın, 2020, 304, 978-605-281-615-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yağbasan, M., Arğın, E., (2019). A Fıeld Study For The Correlatıon Analysıs Among Educatıon Level And Media Along Wıth Football Fanatıcısm (Elazığ Provincecase). Journal of World of Turks, 1(11),275-283.
 2. Yağbasan, M., Arğın, E., (2019). A FIELD STUDY FOR THE CORRELATION ANALYSIS AMONG EDUCATION LEVEL AND MEDIA ALONG WITH FOOTBALL FANATICISM (ELAZIĞ PROVINCE CASE). Zeitschrift für die Welt der Türken, 11(1),275-283.
Ulusal
 1. Arğın, E., (2019). Siyasi Partilerin 2019 Yerel Seçimlerinde Web Sitesi Kullanımı ve Karşılaştırmalı Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(2),397-404.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Arğın, E., (2019). Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE NARSİST EĞİLİMLER: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. ASEAD 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (),1186-1203.
 2. Arğın, E., (2019). SOSYAL MEDYA KULLANIM AMAÇLARI VE OYUN BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (),958-971.
 3. Arğın, E., (2019). ANİMASYON FİLMLERDE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN İNŞASI: RALPH ve İNTERNET ÖRNEĞİ. I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ, (),1026-1044.
 4. Arğın, E., Karatepe, S., (2015). Siyasal İletişimde Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Facebook Kullanımı. 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu ’Stratejik İletişim Yönetimi’, 1(2),57-70.
Ulusal

Sanatsal Faaliyetler

 1. Gülümse ’kısa film’
 2. Toprağa Can Düştü
 3. Her Neyse (senaryove oyuncu ödüllü kısa film)
 4. KESİŞME (Sinema Filmi)
 5. İki Adam Bir Ölü
 6. Festival Yürütme Kurulu Üyesi
 7. Elazığ Sporun Tarihi ve Kuruluşu
 8. Klip Mix (haftada bir yayınlanan müzik programı)
 9. Fırat TV’de Haftada bir Yayınlanan Kütüphaneden Sayfalar Söyleşi Programı