T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23321
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23321
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Lisans » 1981 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1985 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi
 • Doktora » 1992 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi
 • Doçentlik » 2004

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2009

  Fırat Üniversitesi
 • 1 ATATÜRK İLK. ve İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Haziran 1984 ile Mayıs 1995 tarihleri arasında.
 • 2 FEN FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mart 1996 ile Temmuz 2004 tarihleri arasında.
 • 3 FEN FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 1996 ile Temmuz 2004 tarihleri arasında.
 • 4 TARİH

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 1995 ile Kasım 1998 tarihleri arasında.
 • 5 TARİH

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2001 ile Eylül 2004 tarihleri arasında.
 • 6 FEN FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Eylül 2004 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.
 • 7 FEN FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2004 ile Haziran 2009 tarihleri arasında.
 • 8 TARİH

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2004 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 9 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Müdür » Ağustos 2008 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 10 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ağustos 2008 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 11 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mayıs 2010 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 12 EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2010 ile Ağustos 2012 tarihleri arasında.
 • 13 Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2012 tarihinden itibaren.
 • 14 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Temmuz 2010 tarihinden itibaren.
 • 15 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Fakülte Kurulu Üyesi » Şubat 2011 tarihinden itibaren.
 • 16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Şubat 2011 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Açıkses, E., Kişman, Z.A., , TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR ERGÜN ÖZ AKÇORAARMAĞANI II. CİLT, Hiperyayın, 2019, 511, 978-605-281-666-0.
 2. Açıkses, E., Esen, N., , Tarih Yolunda Bir Ömür ERGÜNÖZ AKÇORA ARMAĞANI CİLT II, Hiper Yayın, 2019, , 978-605-281-666-0.
 3. Açıkses, E., , Geçmişten Geleceğe Samsun, Samsun Büyükşehir BelediyesiKültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2006, , 975 92296-1-7.
 4. Açıkses, E., Özdağ, S., , Rifat ÖZDEMİR’e Armağan, Hiper yayın, 2018, , 978-605-281-192-4.
 5. Açıkses, E., , Satvet i Milliye Gazetesi Transkripsiyon ve Asıl Metin, ELESKAV, 2003, 42, 975-8384-16-3.
 6. Açıkses, E., , T.H., , O.B., , TEZ KATALOĞU 1983 2008 25 Yıl Anısına, Fırat Üniversitesi Basımevi, 2009, , .
 7. Arslan, F., , Sosyal Bilimler Dergisi Dizini 1987 2011 25 Yıl Anısına, Fırat Üniversitesi Basımevi, 2012, , .
 8. Açıkses, E., , The Great Ottoman Turkish Civilisation I, Yeni Türkiye Yayınları, 2000, , .
 9. Açıkses, E., , Türkler XIII, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, , .
 10. Açıkses, E., , The Turks 4, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, , .
 11. Açıkses, E., , D.R., , 1298 1881 M Tarihli Mamuret ül Aziz Vilâyet Salnamesi İl Yıllığı, ELESKAV, 2001, 94, 975-8384-07-4.
 12. Açıkses, E., , Amerikalıların Harput taki Misyonerlik Faaliyetleri, TTK, 2003, 404, 975-16-1614-X.
 13. Açıkses, E., , D.R., , Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Atatürk İlkeleri, DATA, 2009, 257, 978-605-5930-35-6.
 14. Açıkses, E., , Fransızlara Nazaran Suriye ve Kilikya Muharebatı, Ortdoğu Araştırmaları Merkezi, 2010, 167, 978-975-394-064-1.
 15. Açıkses, E., , D.R., , Amerika nın Yüz Yıllık Ortadoğu Hayali CHESTER PROJESİ, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, 2010, 223, 978-975-394-065-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Açıkses, E., Cankut, A., (2014). Kıbrıs Meslesinin Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Hale gelme Sebepleri. Turkish Studies, (),-.
 2. Güher, E., Açıkses, E., (2016). Birinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Kafkas Cephesinde Rusların Ermeni Politikası. Researches About The Turks All Around The World, 113(223),79-92.
 3. Güher, E., Açıkses, E., (2016). Yeni Gelişmeler Işığında Lozan Barış Anlaşması nı Anlamak. TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal, 8(32),579-584.
 4. Açıkses, E., , G.E., (2009). Türkiye ile ABD Arasında Yapılan 17 Şubat Tarihli Modus Vivendi. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (180),101-122.
 5. Açıkses, E., (2009). Kıbrıs Meselesini Doğuran Sebepler Megali idea ve Enosis. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (181),69-94.
Ulusal
 1. Güher, E., Açıkses, E., (2019). Intense Migration From Harpoot To America With New Documents (1870-1920). International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(35),130-162.
 2. Açıkses, E., Kişman, Z.A., (2017). SOĞUK SAVAŞ SONUNA KADAR ORTA DOĞU VE TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKALARI. International Journal of Business, Economics, and Management Perspectives, 1(8),1-20.
 3. Açıkses, E., Güher, E., (2014). Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü Elazığ Harput İli Örneği. Yeni Türkiye, (61),1138-1141.
 4. Açıkses, E., (2003). Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Ermeni Komiteleri Tarafında Şehit Edilenlerin Ailelerine Yaptığı Yardımlar. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 19(55),209-223.
 5. Açıkses, E., (2009). Osmanlı Toplumunda aidiyetlik Duygusuna Bir Örnek Ahmet Rüstem Alfred Bilinski. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1),169-184.
 6. Açıkses, E., (2004). Atatürk ü Anarken. Müdafaa-i Hukuk, (75),20-22.
 7. Açıkses, E., (2001). Osmanlı Devleti ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme. Yeni Türkiye, (38),-.
 8. Açıkses, E., (2004). Misyonerliğin Tanım ve Faaliyetleri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. Müdafaa-i Hukuk, (72),30-32.
 9. Açıkses, E., (2000). Atatürk e Duyulan Güven ve Saygının Güzel Bir Örneği Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey in Annesi Nafia Hanım ın Atatürk e Yazdığı Dilekçe. Atatürk Yolu, (25),201-220.
 10. Açıkses, E., (2003). Harput tan Amerika ya Göç Eden Türkler. Müdafaa-ı Hukuk, (60),38-44.
 11. Açıkses, E., (2003). Göçün Ermeni Meselesindeki Rolü Üzerine. Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, 2(),3-13.
 12. Açıkses, E., (2002). Türkiya Büyük Millet Meclisi nin Ermeni Komiteleri Tarafından Şehit Edilenlerin Ailelerine Yaptığı Yardımlar. Ermeni Araştırmaları, (6),84-94.
 13. Açıkses, E., (1998). Lozan da Türkiye ile Amerka Birleşik Devletleri Arasında İmzalanan 6 Ağustos 1923 Tarihli Antlaşma. Atatürk Yolu, (21),1-31.
 14. Açıkses, E., (2000). Osmanlı Devleti ni Parçalamak Amacıyla Batılı Devlerlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Siyaseti ve Bölgedeki Faaliyetleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2),209-222.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Açıkses, E., Güher, E., (2016). Ermeni Sorununun Ortaya Çıkması Amerikan Basın Yayın Faaliyetlerinin Rolü. II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (6 -8 Mayıs 2015 Erzurum-Turkey), 2(),-.
 2. Açıkses, E., (). Dünden Bugüne Büyük Ortadoğu Projesi. III.Uluslararası Ortadoğu Semineri Bildiriler, (),69-109.
 3. Açıkses, E., (). Osmanlı Eğitim Sistemiin Türk Ermeni Toplumlarının Birlikte Yaşamalarına Katkıları. Erciyes üniversitesiI. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu,Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, 2(),33-60.
 4. Açıkses, E., (). Salnamelere Göre Mamuratül Aziz Harput Vilayeti nde Eğitim ve Öğretim. X.Türk Tarih Kongresi, (),221-232.
 5. Açıkses, E., (). Forgein Activities And Expectatin Abour Van and its Environs. International Symposium on the Recent History of Van, (),173-185.
 6. Açıkses, E., (). Van ve Çevresinde Yabancı Devletlerin Faaliyetleri ve Beklentileri. Yakın Tarihimizde Van Uluslarası Sempozyumu, (),177-188.
 7. Açıkses, E., (). Merzifon Amerikan Misyonunun Kuruluş ve Faailyetleri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme. XIII.Türk Tarih Kongresi, 3(2),875-884.
Ulusal
 1. Açıkses, E., , D.R., (). Hatay ın Anavatana Katılmasıyla İlgili Çalışmalar. VII.Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, (),-.
 2. Açıkses, E., (). Amerikalı Misyonerlerin SAmsun ve Çevresindeki Faaliyetleri. Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, (),175-197.
 3. Açıkses, E., (). Amerika dan Harput a Harput tan Amerika ya Göç. Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, (),45-168.
 4. Açıkses, E., (). 100 Yıl Önce Mamüratü l Aziz harput ve Elazığ da Eğitim ve Kültür. Fırat Havzası'nın Sosyal,Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, (),402-408.
 5. Açıkses, E., (). Tarihi Gelişimi İçinde Terör Örgütlerinin Türkiye Üzerindeki Emelleri ve İşbirlikleri. cumhuriyetin 75.Yılında Doğu Anadolu'da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu, (),185-214.
 6. Açıkses, E., (). Mamüratü l aziz Vilayet Salnamelerinde Kayıtlı Kütüphaneler ve Yazma Eserler. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, (),245-258.
 7. Açıkses, E., (). Doğu ve Güneydoğu Anadolu daki Misyonerlik Faaliyetleri. Türk Milli Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, (),245-258.
 8. Açıkses, E., (). 1881 1908 Yılları Arasında Tunceli ve Civarında Sosyal ve Kültürel Durum 1258 1325 Tarihli Mamüratü l Aziz Salnamesine Göre. Sultan Baba Sempozyumu, (),25-33.
 9. Açıkses, E., (). Atatürk Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu. Atatürk Konferansları 1999, (),71-75.
 10. Açıkses, E., (). Atatürk İlkeleri ve Çağdaş Türkiye. Atatürk Konferansları 1998, (),111-129.
 1. Uluslararası, Dergi, Atatürk Yolu Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Tarih İncelemeleri Dergisi, 1