T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Dursun ŞEN

» Su Ürünleri Fakültesi » Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü » Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23862
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Balık Sistematiği, Balık Anatomisi, Su Omurgasızları Zoolojisi, Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Doğum Yeri Samsun
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23862
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Balık Sistematiği, Balık Anatomisi, Su Omurgasızları Zoolojisi, Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği
 • Lisans » 1978 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1982 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 1986 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 1996

  Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük » 2002

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Nisan 2001 ile Nisan 2006 tarihleri arasında.
 • 2 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ocak 1994 ile Haziran 2008 tarihleri arasında.
 • 3 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 2000 ile 2015-02-12 tarihleri arasında.
 • 4 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Senato Üyesi » 2004-08-01 ile 2015-02-12 tarihleri arasında.
 • 5 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Haziran 2008 ile Kasım 2008 tarihleri arasında.
 • 6 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Dekan » Kasım 2008 ile 2015-02-12 tarihleri arasında.
 • 7 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Kasım 2008 ile 2015-02-12 tarihleri arasında.
 • 8 Balıkçılık Temel Bilimleri A.B.D.

  Anabilim Dalı Başkanı » Aralık 2010 tarihinden itibaren.
 • 9 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ocak 2001 tarihinden itibaren.
 • 10 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2015-03-06 tarihinden itibaren.
 • 11 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Bölüm Başkanı » 2015-02-17 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Şen, D., , Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, 2009, 304, 978-975-16-2152-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Eroğlu, M., Düşükcan, M., Canpolat, Ö., Çalta, M., Şen, D., (2017). Determination of some heavy metals in Mastacembelus mastacembelus (Banks Solander, 1794) in terms of public health. CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 63(5),1-6.
 2. Eroğlu, M., Şen, D., (2017). Reproduction cycle and monthly alteration of serum testosterone, estradiol and cholesterol in Capoeta trutta (Heckel, 1843). Journal of Scientific and Engineering Research, 4(4),99-105.
 3. Eroğlu, M., Şen, D., (2009). Otolith size total length relationship in spiny eel Mastacembelus mastacembelus Banks Solender 1794 inhabiting in Karakaya Dam Lake Malatya Turkey. journal of Fisheries sciences.com, (),-.
 4. Şen, D., Aydın, R., Çalta, M., (2001). Relationships between fish length and otolith length in the population of Capoeta capoeta umbla Heckel 1843 inhabiting Hazar Lake Elazig Turkey. Archives of Polish Fisheries, (),-.
 5. Saler, S., Şen, D., (2002). A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Tadım Pond Elazığ. EgeÜniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (),-.
 6. Aydın, R., Çalta, M., Şen, D., (2003). Age and growth of Capoeta trutta Pisces Cyprinidae from Keban Dam Lake Turkey. Archives of Polish Fisheries, (),-.
 7. Yüce, s., Gündüz, f., Demirol, f., Çelik, b., Alpaslan, k., Çoban, M.Z., Aydın, R., Şen, D., (2016). Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 ın Bazı Populasyon Parametreleri. Journal of Limnology and Freswater Fisheries Research, (),-.
 8. Başusta, A., Şen, D., (2004). Keban Baraj Gölü nde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel 1843 de kan parametrelerinin incelenmesi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, (),-.
 9. Şen, D., (1988). Kalecik Karakoçan Elazığ göletinin ve su ürünlerinin incelenmesi. Doğa Türk Biyoloji Dergisi, (),-.
 10. Saler, S., Şen, D., (2002). Seasonal variation of rotifera fauna of Cip dam lake Elazig Turkey. PakistanJournal of Biological Sciences, (),-.
 11. Çoban, M.Z., Şen, D., (2011). Capoeta umbla HECKEL 1843 nın Hazar Gölü Dicle Nehri ve Keban Baraj Gölü Fırat Nehri Populasyonlarının Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Journal of FisheriesSciences.com, 5(3),180-195.
 12. Çalta, M., Şen, D., Aydın, R., Köprücü, K., Canpolat, Ö., Çoban, M.Z., (2010). Age determination technique according to the calcium accumulation in bony structures of Capoeta umbla Heckel 1843. Journal of Animal and Veterinary Advances, 19(18),2357-2364.
 13. Çoban, M.Z., Eroğlu, M., Canpolat, Ö., Çalta, M., Şen, D., (2013). Effect of chromium on scale morphology in scaly carp Cyprinus carpio L. Journal of Animal and Plant Sciences, 23(5),1455-1459.
 14. Düşükcan, M., Eroğlu, M., Canpolat, Ö., Çoban, M.Z., Çalta, M., Şen, D., (2014). Distribution of some heavy metals in muscle tissues of Luciobarbus xanthopterus. Turkish Journal of science and Technology, (),-.
 15. Eroğlu, M., Şen, D., (2012). Relationships between fish age and otolith size in spiny eel Mastacembelus mastacembelus Banks Solander 1794. Bitlis Eren University, Journal of Science and Technology, (),-.
 16. Aydın, R., Şen, D., Çalta, M., Canpolat, Ö., (2008). The amount of calcium in bony structures used for age determination in Cyprinion macrostomus Heckel 1843. Aquaculture Research, (),-.
 17. Çoban, M.Z., Şen, D., (2011). Examination of liver and muscle glycogen and blood glucose levels of Capoeta umbla Heckel 1843 living in Hazar Lake and Keban Dam Lake Elazig Turkey. African Journal of Biotechnology, (10),10271-.
 18. Pala, G., Tellioğlu, A., Eroğlu, M., Şen, D., (2010). The Digestive System Content of Mastacembelus mastacembelus Banks Solander 1794 Inhabiting in Karakaya Dam Lake Malatya Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10(2),229-233.
Ulusal
 1. Şen, D., Yılayaz, Ö., (2001). Keban Baraj Gölünde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus Heckel, 1843 ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1),-.
 2. Yıldırım, T., Şen, D., Eroğlu, M., Çoban, M.Z., Demirol, F., Gündüz, F., Arca, S., Demir, T., Gürçay, S., Uslu, A.A., Canpolat, İ., (2015). Keban Baraj Gölü Balık Faunası. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1),-.
 3. Şen, D., Duman, E., Duman, M., Yapar, A., (1996). Keban Baraj Gölünde yaşayan Barbus esocinus (Heckel, 1843) ve Barbus xanthopterus (Heckel, 1843) popülasyonlarının biyoekolojik özelliklerinin incelenmesi,. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 8(1),-.
 4. Doğan, Y., Şen, D., (2017). Keban Baraj Gölü’nde Yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)’da Otolit Biyometrisi-Balık Boyu İlişkisi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 29(2),33-38.
 5. Özdemir, Y., Şen, D., (1994). Haringet Çayında saptanan zooplankter organizmalar. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 6. Akıl, A., Şen, D., (1995). Cip Baraj Gölü nün Elazığ Türkiye Copepoda ve Cladocera Crustaceae türleri Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Su Ürünleri Dergisi, (),-.
 7. Özdemir, y., Şen, D., (1994). Keban Baraj Gölü Uluova Bölgesi Zooplanktonunun Mevsimsel Dağılımı. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi., (),-.
 8. Tellioğlu, A., Şen, D., (2002). Hazar Gölü Elazığ Rotifer Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, (),-.
 9. Şen, D., Aydın, R., (2000). Elazığ Hazar Gölü nde yaşayan C c umbla Heckel 1843 nın büyüme özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik BilimleriDergisi,, (),-.
 10. Saler, S., Şen, D., (2000). Cip Baraj Gölü Elazığ Rotifera Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen veMühendislik Bilimleri Dergisi,, (),-.
 11. Tellioğlu, A., Şen, D., (2001). Hazar Gölü Elazığ Copepoda ve Cladocera Faunasının Mevsimsel Dağılımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,, (),-.
 12. Aydın, R., Şen, D., (2002). Hazar Gölü nde yaşayan C c umbla Heckel 1843 da aynı kemiksi yapıların sağ ve solları arasındaki yas ilişkisi. F. Ü. Fen veMühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 13. Çakmak, M.N., Şen, D., Çalta, M., Pala, G., Aydın, R., Ural, M.Ş., (2002). Fırat Nehri nde yaşayan gökkuşağı alabalığı Oncorhyncus mykiss Walbaum 1792 nın mide içeriği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 14. Düşükcan, M., Çalta, M., Eroğlu, M., Şen, D., (2015). Keban Baraj Gölü Elazığ nde Yaşayan Barbus grypus Heckel 1843 de Otolit Büyüklüğü Yaş İlişkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 15. Bitmiş, k., Şen, D., (1995). Capoeta trutta Heckel 1843 Cyprinidae Cypriniformes nın sindirim kanalı üzerinde histolojik bir araştırma. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 16. Özdemir, n., Şen, D., (1983). Keban Baraj Gölü nde bulunan Capoeta trutta Heckel 1843 nın pul otolit ve operkulumundan karşılaştırmalı yaş tayini çalışmaları. Et ve Balık Endüstrisi Dergisi, (),-.
 17. Şen, D., Harlıoğlu, M.M., Pala, G., Tellioğlu, A., Barım, Ö.Ö., (2004). Fırat Üniversitesi Cip balık üretim ve yetiştirme tesislerindeki kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 in sindirim aygıtı içeriği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 18. Şen, D., Polat, N., Ayvaz, Y., (1987). Keban Baraj Gölü nde yaşayan Capoeta trutta nın sindirim sistemi içeriği. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Dergisi, (),-.
 19. Pala, G., Tellioğlu, A., Şen, D., (2003). Keban Baraj Gölü nde yaşayan Cyprinus carpio Linneaus 1758 nun sindirim sistemi içeriği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 20. Songül, Y., Şen, D., (2003). Hazar Gölü nde Elazığ yaşayan C c umbla Heckel 1843 nın üreme özellikleri. özellikleri. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,, (),-.
 21. Çoban, M.Z., Şen, D., (2006). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium Heckel 1843 un Üreme Özellikler. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 22. Şen, D., (1993). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium Heckel 1843 ve Chalcalburnus mossulensis Heckel 1843 Türlerinde En İyi Yaş Tayini Yöntemlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Su ürünleri Dergisi,, (),-.
 23. Şen, D., Özdemir, Y., Köksal, M., (1992). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium Heckel 1843 da Büyüme Özellikleri. F. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi,, (),-.
 24. Tellioğlu, A., Pala, G., Çoban, M.Z., Şen, D., (2004). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium Heckel 1843 un Sindirim Sistemi İçeriği. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,, (),-.
 25. Aydın, R., Songül, Y., Şen, D., Çoban, M.Z., Nevin, B., Uslu, A.A., Mehmet, K., (2015). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Tatlısu Kefali Squalius cephalus L 1758 nin Büyüme Özellikleri. Yunus Araştırma Bültesi, (),-.
 26. Yüce, S., Aydın, R., Gündüz, F., Ferhat, D., Tünay, Ş., Çoban, M.Z., Şen, D., (2015). Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium Heckel 1843 un Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Eroğlu, M., Düşükcan, M., Çoban, M.Z., Şen, D., (2017). Hydroelectric Power Plants on Murat River, Turkey. Internatıonal Congress of Health and Environment, (),-.
Ulusal
 1. Girgin, A., Öztürk, S., Emiroğlu, S., Şen, D., (1997). Karakaya Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)’nın Büyüme Özellikleri. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 2. Özdemir, N., Şen, D., Duman, E., Yapar, A., (1995). Keban Baraj Gölünde Yaşayan Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843)’de yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi I. (1993) ve II. (1995) Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 3. Öztürk, s., Saler, S., Başusta, A., Şen, D., (1997). Karakaya Baraj Gölü nde yaşayan Capoetta trutta Heckel 1843 nın yaş tayininde en iyi okunan kemiksi yapıların belirlenmesi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 4. Saler, S., Şen, D., Şen, B., (2000). Fırat Nehri Kömürhan Bölgesi Rotiferleri ve Mevsimsel Değişimleri. Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 5. Şen, D., Pala, G., Tellioğlu, A., Pala, M., (2002). Keban Baraj Gölü nde yaşayan Barbus esocinus Heckel 1843 un sindirim sistemi içeriği. XI. Ulusal Su Ürünleri. Sempozyumu, (),-.
 6. Şen, D., Özdemir, N., (1987). Elazığ Hazar Gölündeki Capoeta capoeta umbla nın sindirim aygıtı içeriği. VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Karakaya Baraj Gölü Malatya nde Yaşayan Capoeta trutta Heckel 1843 nın Serumunda Testosteron Estradiol ve Kolesterol Miktarlarının Mevsimsel Değişimi, -
 2. Karakaya Baraj Gölü nde Yaşayan Mastacembelus simack Walbaum 1792 ın Üreme Biyolojisi, -
 3. Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan Cyprinus carpio Linnaeus 1758 ın Üreme Biyolojisi, -
 4. Capoeta capoeta umbla Heckel 1843 nın Elazığ Hazar Gölü ve Keban Baraj Gölü Populasyonlarının Kanda Glikoz ile Kas ve Karaciğerde Glikojen Seviyelerinin Karşılaştırılması, -
 5. Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde Yaşayan Dikenli Yılan Balığı Mastacembelus mastacembelus Banks Solander 1794 Populasyonlarının Kaslarında Bazı Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi, -
 6. Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Capoeta trutta Heckel 1843 da Kan Glikoz Seviyesinin Mevsimsel Değişimi, -
 7. Krom un Pullu Sazan Cyprinus carpio ın Pul Morfolojisine Etkisi, -
 8. Karakaya Baraj Gölü Malatya ndeki Barbus xanthopterus Heckel 1843 da Bazı Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi, -

Üyelikler

 1. Biyologlar Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, Fırat University Turkish Journal of Science and Technology, 1
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Pakistan Journal of Zoology, 1