T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Akgöl

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fi̇rat Üni̇versi̇tesi̇ Hastanesi̇ Fi̇zi̇ksel Tiıp Ve Rehabi̇li̇tasyon Kli̇ni̇ği̇
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fi̇rat Üni̇versi̇tesi̇ Hastanesi̇ Fi̇zi̇ksel Tiıp Ve Rehabi̇li̇tasyon Kli̇ni̇ği̇
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldırım, T., Solmaz, D., Emul, M., Akgöl, G., Yalvaç, D., Ersoy, Y., (2017). Affective temperament profile in ankylosingspondylitis patients using TEMPS-A. The Journal of Physical Therapy Science, 3(29),394-400.
 2. Yıldırım, T., Solmaz, D., Akgöl, G., Ersoy, Y., (2016). Relationship between mean platelet volume and vitamin D deficiency infibromyalgia. BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, (),-.
 3. Ulusoy, H., Kaya, A., Kamanlı, A., Akgöl, G., Özgöçmen, S., (2010). Radiological Scoring Methods in Ankylosing Spondylitis a Comparison of the Reliability of Available Methods. Acta Reumatologica Portuguesa, 35(2),170-175.
 4. Akgöl, G., Gülkesen, A., Telo, S., Ulusoy, H., Poyraz, A.K., Alkan, G., Kaya, A., (2016). Can serum asymmetric dimethyl arginine andhomocysteine levels be a new activity parameterof disease in patients with rheumatoid arthritis. Int J Clin Exp Med, (),-.
 5. Ersoy, E., Akgöl, G., Özgöçmen, S., (2014). Bilateral Spontaneous Pneumothorax in a PatientWith Longstanding Ankylosing Spondylitis. Acta Reumatologica Portuguesa, 39(),353-354.
 6. Ulusoy, H., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kamanlı, A., (2012). Cronic Tophoceous Gout Treated Mistakenly as Rheumatoid Artritis for One Year. European Journal of General Medicine, 9(2),155-158.
Ulusal
 1. Telo, S., Kaman, D., Akgöl, G., (2017). Elazığ İlinde D Vitamini Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet ve MevsimlereGöre Değişimi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 2. Alkan, G., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kaya, A., (2016). Kronik Bel Ağrısı Nadir Bir Nedeni Konjenital Anterior Füzyon Malformasyonu. Fırat Tıp Dergisi, 21(1),44-45.
 3. Gülkesen, A., Akgöl, G., Alkan, G., Kaya, A., (2016). Nadir Bir Olgu Biseps Tendon Kılıfı Tutulumlu Primer Osteokondrom. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 4. Ulusoy, H., Akgöl, G., Kamanlı, A., (2010). İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarında Romatolojik Tutulumlar. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, 21(1),11-16.
 5. Akgöl, G., Bahar, Ç., (2012). Uzun Süre Çömelme Sonucu Oluşan Tek Taraflı Düşük Ayak Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 14(4),66-68.
 6. Gülkesen, A., Akgöl, G., Kamanlı, A., (2015). Traksiyon. Turkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics, 8(1),104-108.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Duruöz, M.T., Nas, K., Özgöçmen, S., Cerrahoğlu, A.B.L., Çevik, R., Koşan, U., Uçar, G., Akgöl, G., Saraç, A.J., (2010). Translation and Validation of The Turkish Version of The Psoriatic Arthritis Quality of Life Questionnaire PSAQoL. EULAR 2010, (),-.
 2. Duruöz, M.T., Nas, K., Özgöçmen, S., Cerrahoğlu, A.B.L., Çevik, R., Koşan, U., Koşan, U., Uçar, G., Akgöl, G., Saraç, A.J., (2010). Validation and Reliability of Duruöz Hand Index DHI in Psoriatic Arthritis. EULAR 2010, (),-.
 3. Yeşilmen, N., Gülkesen, A., Alkan, G., Kaya, A., Akgöl, G., (2015). Compare Hand Functıon at Rheumatıc Arthrıtıs And Osteoarthrıtıs. Annual European Congress of Rheumatology EULAR, (),-.
 4. Ulusoy, H., Kaya, G.T., Aksu, M., Arslan, Ş., Habiboğlu, A., Akgöl, G., Bilgici, A., Kuru, Ö., Çetin, İ., Kamanlı, A., Özgöçmen, S., (). The Use of Complementary and Alternative Medicine in Turkish Patients with Rheumatic Disorders. Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), (),-.
 5. Nas, K., Karkucak, M., Durmuş, B., Ulu, M.A., Karatay, S., Çapkın, E., Ulusoy, H., Gülkesen, A., Sula, B., Akgöl, G., Çevik, R., Özgöçmen, S., (2012). The Performance of Psoriatic Arthritis Classification Criteria in Psoriatic Arthritis Turkish Patients. Eighth International Congress on Spondyloarthropathies, (),-.
 6. Akgöl, G., Kamanlı, A., Özgöçmen, S., (2013). Evidence for Inflammation Induced Bone Loss in Non Radiographic Axial Spondyloarthritis. Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2013, (),-.
 7. Tuncer, T., Kaya, A., Gülkesen, A., Ayden, K.G., Akgöl, G., (2016). Matrıx Metalloproteınase Levels In Rheumatoıd Arthrıtıs And Its Relatıonshıp Wıth Other Dıseases. Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2015 Italy, (),-.
Ulusal
 1. Kılıç, E., Kılıç, G., Akgül, Ö., Akgöl, G., Özgöçmen, S., (2013). Romatizmal Hastalıkların Tedavisinde Kullanulan Biyolojik Ajanlara Bağlı Gelişen Advers Olaylar Türkiye den Bildirilmiş Olguların Analizi. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 2. Duruöz, M.T., Nas, K., Özgöçmen, S., Cerrahoğlu, A.B.L., Çevik, R., Koşan, U., Uçar, G., Akgöl, G., Saraç, A.J., (2010). Psöriatik Artrit Yaşam Kalitesi Skalasının Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenilirliği. Dördüncü Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı 373, pp, (),-.
 3. Elbastı, M.Ş., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kaya, A., (2018). Ankilozan Spondilit Hastasında Gelişen AtipikÜveit Olgusu. 5. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),-.
 4. Gürbüz, A., Kaya, A., Gülkesen, A., Balcı, T.A., Akgöl, G., (2017). Fibromiyalji sendromu olan hastalarda kemik yapım ve yıkım markerleri ve osteoporoz ile ilişkisi. Türk Romatoloji Kongresi 2017, (),-.
 5. Yıldırım, T., Solmaz, D., Emul, M., Akgöl, G., Yalvaç, D., Ersoy, Y., (2016). Ankilozan Spondilitte Dominant Mizacın Ağrı Seviyesi, Hastalık Aktivitesi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi.. 5. Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir (Sözlü Bildiri), (),-.
 6. Bakay, U., Şen, A., Kaya, A., Akgöl, G., Şen, D., Gülkesen, A., (). Romatoid Artritte mikroRNA-146a, mikroRNA-223 Düzeyleri, Sensitive ve Spesifiteleri, Diğer Hastalık Parametreleri ve Biyolojik Ajan Tedavisiyle İlişkisi.. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Çeşme, İzmir (Sözlü Bildiri), (),-.
 7. Arslan, S., Karataş, A., Gözel, N., Akgöl, G., Koca, S.S., (). Romatolog Gözüyle Ani İşitme Kaybı ile Başvuran Olgu. 6. Ulusal Vakalar İle Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 8. Gülkesen, A., Alkan, G., Akgöl, G., Kaya, A., (2013). Spinal Tutulum Gösteren Osteokondrom Olgusu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 9. Melek, E., Karataş, A., Akgöl, G., Gülkesen, A., Koca, S.S., (2016). Ankilozan Spondilit Postürü ile Başvuran Bir Olgu Okranoz. 6. UlusalVakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 10. Karataş, A., Gözel, N., Akgöl, G., Gülkesen, A., Koca, S.S., (2016). Kronik Nazal Akıntı ile Başvuran Granülomatöz PolianjiitliBir Olgu. 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 11. Gürger, M., Akgöl, G., Ulaş, M., Atılgan, R., Gülkesen, A., (). Osteoporoz Oluşturulan Ratlarda Zoledronik Asit Ve Egzersizin Kemik Mineral Yoğunluğu Ve Kemiğin Biyomekaniği Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 12. Sarıcan, A.Z., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kaman, D., Kaya, A., (). Romatoid Artrit Hastalarında Dickkopf 1 ve Sklerostın Düzeylerinin Belirlenmesi ve Klinik Korelasyonu. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, (),-.
 13. Kaya, G.T., Kamanlı, A., Akgöl, G., Kaya, A., (2012). Pes Anserin Bursiti Olan Diz Osteoartritli Hastalarda Lazer ve Ultrason Tedavilerinin Etkinliği. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 14. Ulusoy, H., Kaya, A., Akgöl, G., Kamanlı, A., Özgöçmen, S., (2009). Radiological Scoring Methods in Ankylosing Spondylitis A Comparison of the Reliability of Available Methods. Sekizinci Türk Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 15. Ulusoy, H., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kamanlı, A., (2011). Bir Yıldır Yanlışlıkla Romatoid Artrit Olarak Tedavi Edilmiş Bir Kronik Tofüslü Gut Olgusu. Dokuzuncu Türk Romatoloji Sempozyumu, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 16. Ulusuy, H., Akgöl, G., Kaya, A., Kamanlı, A., (). Fibrodisplasi Ossifikans Progresiva Karakteristik İskelet Anomalilerinin Eşlik Etmediği Bir Olgu Sunumu. Dördüncü Türk Romatoloji Kongresi, Bildiri ve Konuşmacı Özetleri Kitabı, (),-.
 17. Ulusoy, H., Pıhtılı, T.N., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kamanlı, A., (2011). Pachydermodactyly Sıra Dışı Tek Taraflı Tutulum Görülen Bir Olgu. Dokuzuncu Türk Romatoloji Sempozyumu, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, 132 pp, (),-.
 18. Ertürkler, S., Kaya, A., Gülkesen, A., Akgöl, G., (2012). Subakromiyal Sıkışma Sendromunda Fizik Tedavi Modalitelerinin Etkinliği. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 19. Çetintaş, D., Kamanlı, A., Kaya, G.T., Akgöl, G., Kırkıl, C., Onur, M.R., (2012). Siyataljinin Nadir Bir Nedeni Primer Pelvik Kist Hidatik Olgu Sunumu. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 20. Ulusoy, H., Aslan, A.Ü., Akgöl, G., Alkan, G., Gür, M., Yeşilmen, N., (2012). Melorheostosis Üst Ekstremite Tutulumu Görülen Atipik Bir Olgu. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 21. Yeşilmen, N., Kaya, A., Gülkesen, A., Alkan, G., Akgöl, G., (2015). Romatoid Artrit ve Osteoartritteki El Tutulumunun Karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,, (),-.
 22. Akgöl, G., Gülkesen, A., Ayden, K.G., Bakay, U., Kaya, A., Bulut, S., (2014). Spinal Aksesuar Sinir Hasarı Nadir Bir Olgu. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, (),-.
 23. Gülkesen, A., Akgöl, G., Tuncer, T., Ayden, K.G., Telo, S., Poyraz, A.K., Kaya, A., (2016). Romatoid Artritli Hastalarda Leptin Ve Neopterin Düzeylerinin Hastalık Aktivasyon Parametreleri İle İlişkisi. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, (),-.
 24. Akgöl, G., Gülkesen, A., Telo, S., Ulusoy, H., Poyraz, A.K., Alkan, G., Kaya, A., (2016). Serum Asimetrik Dimetil Arjinin ADMA ve Homosistein Düzeyleri Romatoid Artritli Hastalarda Yeni Bir hastalık Aktivasyon Parametresi mi. Romatolojide Son 2 Yıl, (),-.
 25. Akgöl, G., (2013). Behçet Hastalığında Klinik ve Laboratuvar Bulgular. 2. Fırat-Sakarya Ağrı ve Romatoloji Günleri, (),-.
 26. Akgöl, G., (2015). Osteoartrit. Fırat Romatoloji Günleri, (),-.
 27. Tuncer, T., Kaya, A., Gülkesen, A., Ayden, K.G., Akgöl, G., (2014). Romatoid Artritte Matriks Metalloproteinaz 3 Düzeyleri Ve Diğer Hastalık Parametreleri İle İlişkisi. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, (),-.
 28. In, E., Turgut, T., Gülkesen, A., Yolbaş, S., Akgöl, G., (2015). Ankilozan Spondilit Hastalarında Anti TNF Tedavisinin Uyku Üzerine Etkisinin Polisomnografi ile Değerlendirilmesi. 16. Ulusal Romatoloji Kongresi, (),-.
 29. Alkan, G., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kaya, A., (2015). D Vitamini Eeksikliğinin Diz Osteoartriti Üzerine Etkisi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 30. Gür, M., Gülkesen, A., Akgöl, G., Alkan, G., (2015). Fibromiyalji Sendromunda Eski Ve Yeni Kriterlerin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,, (),-.
 31. Akgöl, G., Gülkesen, A., Demirdağ, C., Alkan, G., Kaya, A., (2015). Ankilozan Spondilit Olarak Tedavi Edilen Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostezu DISH olgusu. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 32. Ayden, K.G., Gülkesen, A., Akgöl, G., Tuncer, T., Kal, İ., Kaya, A., (2014). Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Tanısında Anti Mutated Citrullinated Vimentin Düzeyleri ve Diğer Hastalık Parametreleriyle İlişkisi. 6. Türk Romatoloji Kongresi, (),-.
 33. Gülkesen, A., Akgöl, G., Gür, M., Bakay, U., Kaya, A., (2013). Nadir Bir Olgu SAPHO Sendromu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 34. Kaya, A., Gülkesen, A., Akgöl, G., Alkan, G., Bulut, S., (2013). Ön Kol Ağrısının Nadir Bir Nedeni İzole Medial Antebrakial Kutanöz Sinir Anterior Dalının Nöropatisi. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 35. Aktürk, S., Çetintaş, D., Gülkesen, A., Akgöl, G., Kaya, G.T., Tuncer, T., Kaya, A., (2013). Myofasial Ağrı Sendromunda ESWT ve Ultrason Tedavilerinin Karşılaştırılması Plasebo Kontrollü Çalışma. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 36. Akgöl, G., Gülkesen, A., Demir, C.F., Kaya, A., (2013). Nadir Görülen Bir Olgu Hirayama Hastalığı Monomelik Amyotrofi. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 37. Akgöl, G., Alkan, G., Gülkesen, A., Kaya, A., (2013). Nadir Bir Olgu Ekstraartiküler Primer Osteokondroma. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 38. Akgöl, G., Gülkesen, A., Kaya, A., (2013). Nadir Bir Olgu Tekrarlayan Gullian Barre Sendromu. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 39. Akgöl, G., Gülkesen, A., Yeşilmen, N., Kaya, A., (2013). Nadir Görülen Bir Olgu Hirayama Hastalığı Monomelik Amyotrofi. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu , Dalaman, 11-14 Nisan 2013, (),-.
 40. Gülkesen, A., Tuncer, T., Akgöl, G., Kaya, A., (2013). Uzun Süre Romatoid Artrit Olarak Takip Edilen Erişkin Still Hastalığı Olgusu. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 41. Alkan, G., Akgöl, G., Gülkesen, A., Kaya, A., (2013). Kronik Bel Ağrısı Nadir Nedeni Konjenital Anterior Füzyon Malformasyonu. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 42. Gülkesen, A., Ayden, K.G., Akgöl, G., Kaya, A., (2013). Ankilozan Spondilit Olarak Takip Edilen Osteomalazi Olgusu. 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, Dalaman, (),-.
 43. Akgöl, G., Çelilbağ, B., (2012). Uzun Süre Çömelme Sonucu Oluşan Tek Taraflı Düşük Ayak Olgusu. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 44. Akgöl, G., Kamanlı, A., (2012). İki Yıl Romatoid Artrit Olarak Tedavi Edilmiş Bir Hemokromatozis Olgusu. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 45. Akgöl, G., Kamanlı, A., (2012). Erken Aksiyal Spondiloartropatili Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun DEXA ile Değerlendirilmesi. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 46. Çelikbağ, B., Akgöl, G., Kamanlı, A., (2012). Osteoporozlu Hastaların Serum ve Tükürüklerinde Ghrelin ve Obestatin Düzeyleri ve Tedavinin Bunlara Etkilerinin Araştırılması. Beşinci Türk Romatoloji Kongresi, Konuşma Özetleri ve Poster Sunumları Kitabı, (),-.
 47. Ulusoy, H., Akgöl, G., Karaca, .A.G., Kaya, A., Kamanlı, A., (2010). Eroziv osteoartrit Tedaviye dirençli bir olgu sunumu. Dördüncü Türk Romatoloji Kongresi, Bildiri ve Konuşmacı Özetleri Kitabı, 301 pp., (),-.

Projeler

 1. Erken ve geç diz osteoartriti olan hastalarda sistemik ve subkondral kemik mineral yoğunluğu ve diz kartilaj kalınlığı arasındaki ilişki, 26.12.2016-
 2. Fibromiyaljide biyoelementlerin hastalık aktivitesi üzerine etkisi, 21.11.2016-21.11.2017
 3. Fibromyaljide netrin-1 ve reseptörlerinin aktivitelerinin değerlendirilmesi, 10.02.2017-14.09.2017
 4. Romatoid Artritli Hastalarda Lipokalin 2 ve İrisin Düzeylerinin Hastalık Aktivasyon Parametreleri ile Korelasyonu, 17.11.2015-15.02.2016
 5. Fibromiyalji Hastalarında İrisin Düzeylerinin Belirlenmesi ve Klinik Bulgular ile Korelasyonu, 17.11.2015-
 6. Romatoid Artritli Hastalarda Leptin ve Neopterin Düzeylerinin Hastalık Aktivasyon Parametreleri İle İlişkisi, 15.10.2015-04.01.2016
 7. Romatoid Artrit Hastalarında Dickkopf 1 ve Sklerostin Düzeylerinin Belirlenmesi ve Klinik Korelasyonu, 27.01.2015-08.11.2016

Üyelikler

 1. TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ
 2. TÜRKİYE ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ