T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce, Arapça
Telefon :
0 424 23700 - 4091
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Hatay
Yabancı Dil İngilizce, Arapça
Telefon 0 424 23700 - 4091
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Mustafa Kemal Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Yüksek Lisans » 2015 Yılı mezunu

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

  Yüksek Lisans Tezi;

  Hizmet İçi Eğitim Algısının Öğrenme Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Bodrum Örneği (The effect of in-service training perception on employees motivation to learn: A Case Report of Bodrum)
 • Doktora » Yılı mezunu

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Kitaplar

 1. Aydın, Ş., Mahmutoğulları, D., , TURİZMDE GÜNCEL KONU VE EĞİLİMLER, DETAY YAYINCILIK, 2018, 424, 978-605-254-042-8.
 2. Aydın, Ş., Mahmutoğulları, D., , TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI, Beta, 2018, 561, 978-605-333-597-9.

Makaleler

 1. Mahmutoğulları, D., Şahin, P.N., (2018). Hizmet İçi Eğitim Algısının İşgörenlerin Öğrenme Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Bodrum Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39),44-55.

Bildiriler

 1. Mahmutoğulları, D., Bora, B., (2018). Y VE Z KUŞAĞININ TEKNOLOJİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN TURİZME ETKİSİ. VII. ULUSAL III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU ”TURİZMDE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON”, (),926-936.