T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROL

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 1940
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Tıbbi Biyoloji ve Genetik


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 1940
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Tıbbi Biyoloji ve Genetik
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji :Böl.
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  F. Ü. Sağ. Bil.Enstitüsü Tıp Prog.Tıb.Biy. ve Gen.
 • Doktora » 2007 Yılı mezunu

  F. Ü. Sağ. Bil.Enstitüsü Tıp Prog.Tıb.Biy. ve Gen.

Makaleler

Uluslararası
 1. Erol, D., (2014). Protein Tyrosine Phosphatase Non receptor 22 Gene C1858T Polymorphism in Patients with Coexistent Type 2 Diabetes and Hashimoto s Thyroiditis. Balkan Med J, (),-.
 2. Erol, D., (2011). Investigating paraoxonase 1 gene Q192R and L55M polymorphism in patients with renal cell cancer. Genet Mol Res, (),-.
 3. Erol, D., (2010). Mediterranean fever gene mutation analysis in infertile Turkish males. Genet Mol Res, (),-.
 4. Erol, D., (2010). Psikiyatrik Hastalıkların Gelişiminde Epigenetik Mekanizmalar. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, (),-.
 5. Erol, D., (2009). Çeşitli Gastrointestinal Karsinom Örneklerinde İnsan Papilloma Virüs DNA Varlığının Araştırılması. Mikrobiyol Bul, (),-.
 6. Erol, D., (2008). İnversiyon 9 Açısından 41 Olgunun Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci, (),-.
 7. Erol, D., (2010). Familial mediterranean Fever a retrospective clinical and molecular study in the East of anatolia region of Turkey. Open Rheumatol, (),-.
Ulusal
 1. Erol, D., (2013). Lack of association of 1513 A C polymorphism in P2X7 gene with susceptibility to pulmonary and extrapulmonary tuberculosis. Tuberk Toraks, (),-.
 2. Erol, D., (2013). Investigation of CCL1 rs159294 T A gene polymorphism in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients. Tuberk Toraks, (),-.
 3. Erol, D., (2012). Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnsersiyon Delesyon Polimorfizmi Major Depresyon Hastalığıyla İlişkilidir. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 4. Erol, D., (2010). Cytogenetic Investigation In Couples With Recurrent Abortion And Poor Obstetric History. Gynecol Obstet Reprod Med, (),-.
 5. Erol, D., (2009). Cytogenetic Analysis In Infertile Males With Sperm Anomalies. Marmara Medical Journal, (),-.
 6. Erol, D., (2009). De Novo 21 21 Translokasyonu Olan Down Sendromlu İki Olgu Literatür Araştırması. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 7. Erol, D., (2009). Oligospermik İnfertil Bir Erkekte Resiprokal Translokasyon t 1 5 p33 qter. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 8. Erol, D., (2009). 2 9 Translokasyonu Taşıyan Bir Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 9. Erol, D., (2008). 23 Hipospadiaslı Olguda Kromozom Analiz Sonuçları ve Literatür İncelemesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, (),-.
 10. Erol, D., (2003). Tekrarlayan Spontan Abortuslu Çiftlerde Kromozom Anomalilerinin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.
 11. Erol, D., (2005). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı nın 2000 2005 Yılları Arasındaki Amniyosentez ve Kordosentez Sonuçları. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, (),-.
 12. Erol, D., (2006). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında 2000 2005 Yılları Arasında Saptanan Down Sendromlu Olguların Periferik Kan Sitogenetik Analiz Sonuçları ve Klinik Değerlendirmeleri. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, (),-.
 13. Erol, D., (2006). Karyotip Analizi Amacıyla Genetik Amniyosentez Uygulanan 356 Olgunun Retrospektif Analizi. Perinatoloji Dergisi, (),-.
 14. Erol, D., (2008). MikroRNA lar ve İnsan Hastalıkları. Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karstarlı, Ö.S., Demir, B., Çiçek, D., Şen, D., (2018). The relationship between chronic spontaneous urticaria with microrna-221 and microrna-155. 4th GA²LEN Global Urticaria Forum, 1(OP.001),-.
 2. Erbay, B., Önalan, E., Buran, İ., Tektemur, A., Kuloğlu, T., Seferoğulları, S., Şen, D., Özercan, İ.H., (2018). Investigation of the mitochondrial biogenesis pathways in premature ovarian failure rat models. 7thWorld Congress ofOxidative Stress,Calcium Signaling andTRP Channels, 10(2),-.
 3. Erol, D., (). Two cases with de novo 21 21 translocation Down syndrome review of literature. 6th European Cytogenetıcs Conference, 2007, İstanbul., (),-.
 4. Erol, D., (). SCREENING OF Yq POLYMORPHISMS IN TURKISH MALES. 7th Balkan Meeting on Human Genetics. 2006, Skopje., (),-.
 5. Erol, D., (). Cytogenetic And Clinical Evaluation Of Klinefelter s Syndrome Cases Determined By Medical Biology And Genetic Department Of Medical Faculty In Firat University In Term Of 2000 2006. 7th Balkan Meeting on Human Genetics. 2006,Skopje., (),-.
 6. Erol, D., (). AZOOSPERMIC MALE WITH 46 X marY KARYOTYPE. 7th Balkan Meeting on Human Genetics. Skopje., (),-.
Ulusal
 1. Değirmenci, B., Ozan, T., Şen, A., Şen, D., Duman, T.A., Erdem, F.M., (). İzokromozomYp Bulunan Azospermik İnfertil Erkek: Bir Olgu Sunumu. 13. Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 2. Erol, D., (). Investigating Paraoxonase 1 Gene Q192R and L55M Polymorphism in Patients With Renal Cell Cancer. 9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, 2010, İstanbul., (),-.
 3. Erol, D., (). MEFV Gene Mutation Analysis In Oligospermia and Azospermia Infertile Male. Mediterranean Medical Genetics Meeting, 2009, Ankara., (),-.
 4. Erol, D., (). Gastrointestinal Sistem Adenokarsinom Örneklerinde İnsan Papilloma Virüs Tespiti. 3. Ulusal Viroloji Kongresi, 2007, Uludağ., (),-.
 5. Erol, D., (). Major Depresif Hastalarda ACE Angiotensin Converting Enzyme Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2007, İstanbul., (),-.
 6. Erol, D., (). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında 2000 2005 Yılları Arasında Saptanan Down Sendromlu Olgular ve Klinik Değerlendirmeleri. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2006, Kayseri., (),-.
 7. Erol, D., (). İNVERSİYON 9 AÇISINDAN 41 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2006, Kayseri., (),-.
 8. Erol, D., (). Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı nın 2000 2005 Yılları Arasındaki Amniyosentez ve Kordosentez Sonuçları. Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005 Kongresi. 2005, Antalya., (),-.
 9. Erol, D., (). A RARE TRISOMY 13 NON ROBERTSONIAN TRANSLOCATION t 13 15. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2004, Antalya., (),-.
 10. Erol, D., (). A MOSAIC CASE WITH CAT EYE SYNDROME. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2004, Antalya., (),-.
 11. Erol, D., (). Varyant Turner Sendromları iki 45 X 46 X i Xq ve bir 46 X i Xp olgu sunumu. 5. Ulusal Prenatal ve Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2002, Konya., (),-.
 12. Erol, D., (). Klinik heterojenite gösteren iki izokromozom 9q olgusu. 5. Ulusal Prenatal ve Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2002, Konya., (),-.
 13. Erol, D., (). Elazığ ilinde saptanan Down Sendromlu olguların gebelik doğum fenotipik ve genetik danışmanlık özellikleri yönünden değerlendirilmesi. 5. Ulusal Prenatal ve Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. 2002, Konya., (),-.
 14. Erol, D., (). Tekrarlayan spontan abortuslu çiftlerde kromozom anomalilerinin değerlendirilmesi. 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi. 2001, Eskişehir., (),-.

Projeler

 1. İrisinin deneysel Polikistik Over Sendromu (PKOS) oluşturulmuş sıçanlarda metabolik yolaklar ve bu yolaklarda görevli gen ifadeleri üzerine etkileri, 26.12.1916-
 2. Kronik Spontan Ürtiker ile microRNA-221, microRNA-155 ve IL-31 İlişkisinin Araştırılması, 26.12.2016-26.12.2017
 3. Lipoid Proteinozis LP Hastaları ve Ebeveynlerinde ECM1 Gen Mutasyonlarının Taranması, 11.09.2014-14.02.2017
 4. Miyokardiyal İskemi Reperfüzyon Hasarında Rosuvastatin in Caveolin 1 Isı Şok Proteini 90 Nuklear Faktör Kappa B ve Toll Like Reseptör 4 Düzeylerine Etkileri , -
 5. Elazığ İli ve Çevresinde Behçet Hastalarında BTLA Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması , -
 6. Saanen Ankara Kıl Kilis Halep Norduz ve Honamlı Keçilerinde Kappa Kazein Geni Polimorfizmlerinin Belirlenmesi ve Süt Bileşimi Üzerine Etkileri , -
 7. Elazığ Yöresinde Pulmoner ve Ekstrapulmoner Tüberküloz Hastalarında CCL1 ve P2X7 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması , -
 8. Gastrointestinal Sistem Adenokarsinom Örneklerinde P53 Kodon 72 Polimorfizmi ve İnsan Papilloma Virüs HPV Arasındaki İlişkinin Araştırılması , -

Üyelikler

 1. Tıbbi Genetik Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Molecular Biology Reports, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 1