T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Tunceli
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Sever, R., Koçoğlu, E., Tan, Ç., , Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, PEGEM AKADEMİ, 2017, , 978-605-364-605-I.
 2. Tan, Ç., , CULTURE AND SOCIETY, Academy for European Culture “Orpheus Lira” – Sofia “Publications”, 2018, 849, 978-605-68150-0-3-5.
 3. Sever, R., Koçoğlu, E., Tan, Ç., , SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, PEGEM AKADEMİ, 2013, 311, 978-605-364-605-I.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tan, Ç., Çankaya, İ.H., (2018). THE RELATIONSHIP BETWEEN VOCATIONAL PROFICIENCYAND ENTREPRENEURSHIP ACCORDING TO GIRLS’VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 22(74),-.
 2. Şanlı, Ö., Tan, Ç., Bozanoğlu, B., (2018). ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Tarih Okulu Dergisi (TOD), 11(XXXVII-2),70-96.
 3. Yücel, A.S., Çiftçi, İ., Karataş, Ö., Tan, Ç., Karata, e.Ö., (2018). Stadyumlardaki Güvenlik Önlemlerine İlişkin Taraftar Algılarının İncelenmesi. International Journal of Educational Researchers, 9(5),-.
 4. Tan, Ç., Çiftçi, İ., Yücel, A.S., Yavuz, C., (2018). THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Middle East Journal of Education(MEJE), 4(1),-.
 5. Şanlı, Ö., Tan, Ç., (2018). Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısındanİncelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(5),177-191.
 6. Şanlı, Ö., Tan, Ç., Bozanoğlu, B., (2018). ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85),7-20.
 7. Yücel, A.S., Eskiyecek, C.G., Çiftçi, İ., Tan, Ç., Savucu, Y., Türkmen, a., (2018). Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Mukaddime, 9(2),261-292.
 8. Akpınar, B., Ayşenur, D., Tan, Ç., (2010). ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK ANLAYIŞLARI. New World Sciences Academy, 5(4),1523-1533.
 9. Tuncer, M., Yılmaz, Ö., Tan, Ç., (2011). İNTERNETİN BİLGİ EDİNME KAYNAĞI OLARAK BİLGİSAYARVE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, (),-.
 10. Balcı, A., Hurşit, Ç., Tan, Ç., (2012). ELAZIĞ İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA HAZIRLANAN STRATEJİK PLANLAR İLE İLGİLİ OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜSLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39),385-394.
 11. Tan, Ç., (2010). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. New World Sciences Academy, 5(1),130-139.
 12. Çankaya, İ.H., Döş, İ., Tan, Ç., (2011). Eff ect of Cyber Bullying on The Distrust Levels of Pre Service Teachers Internet Addiction as Mediating Variable. THE NEW EDUCATİONAL REVİEW, 25(),53-65.
 13. Özmen, F., Aküzüm, C., Tan, Ç., Koçoğlu, E., Demirkol, M., (2014). ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. NWSA-Education Sciences, 9(2),217-233.
 14. Aküzüm, C., Tan, Ç., (2014). Social Capital and Job Satisfaction as the Predictor of the Organizational Commitment. International J. Soc. Sci. & Education, 4(3),729-742.
Ulusal
 1. Şanlı, Ö., Altun, M., Tan, Ç., (2015). OKULLARIN GENEL DENETİMLERİ HAKKINDAKİ MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN VE OKUL İDARECİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (26),78-99.
 2. Şanlı, Ö., Tan, Ç., (2017). ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2),131-142.
 3. Aküzüm, C., Tan, Ç., Yavaş, T., Uçar, M.B., (2016). İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 13(1),-.
 4. Töremen, F., Tan, Ç., (2011). EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ADALET KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, (14),58-70.
 5. Çankaya, İ.H., Tan, Ç., (2010). ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE OKUL TEMELLİ SOSYAL DESTEK VE STRES ARASINDAKİ İLİŞKİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2),211-221.
 6. Tan, Ç., Akpınar, B., Gezer, Y., (2014). İBRAHİM HAKKI NIN TALİM TERBİYE VE İRŞADA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN EĞİTİM BİLİM ERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9(2),193-208.
 7. Çankaya, İ.H., Yücel, C., Tan, Ç., Demirkol, M., (2014). LİSE MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KAMPÜS OKULLARIN ÖNEMİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1),65-71.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yücel, A.S., Çiftçi, İ., Eskiyecek, C.G., Tan, Ç., Savucu, Y., (2018). ASSESSMENT OF THE OPINIONS OF UNDERGRADUATE STUDENTS ONSUSTAINABILITY IN SPORTS (FIRAT UNIVERSITY EXAMPLE). International Congress of Sports for All and Welness, (),-.
 2. Tan, Ç., Bozkurt, V., Güzel, E., Süslü, R., (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 3. Tan, Ç., Orak, S., (2018). İlkokulda Kendini Yönetme Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,, (),-.
 4. Tan, Ç., Ceylan, Y., (2018). GÜVENLİ OKULUN OKUL İKLİMİNE ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), (),-.
 5. Gezer, Y., Tezci, E., Tan, Ç., (2018). FARKLI METİNSEL TASARIM BİÇİMLERİNİN İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME VE ALGILAMALARI ÜZERİNE ETKİSİ. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), (),-.
 6. Tan, Ç., Gezer, Y., Şanlı, Ö., (2018). SOSYAL YAŞAMDA LİDERLİĞİN ÖNEMİ. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), (),-.
 7. Yücel, A.S., Çiftçi, İ., Tan, Ç., (2018). SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZIDEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. 3. ULUSLARARASI ILETISIM, EDEBIYAT, MÜZIKVE SANAT ÇALISMALARINDA GÜNCELYAKLASIMLAR KONGRESI, (),-.
 8. Tel, M., Gür, E., Tan, Ç., Erdoğan, R., Boztepe, Ö., (2018). Yürüyüş Etkinliğine Katılan Bireylerin Bu Sporu Tercih Etme Nedenlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, (),-.
 9. Çiftçi, İ., Tan, Ç., Tel, M., (2018). Sporda Kariyer Planlamasına İlişk in Kavram Analizi. 6thInternational Conference on Science Culture and Sport, (),-.
 10. Gür, E., Efe, G., Tel, M., Tan, Ç., Karadağ, M., (2018). THE COMPARİSİON OF SOME PHYSİOLOGİC RATE WHİCH ARE FORMED AFTERTWO DİFFERENT SWİMMİNG STYLES. II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, (),-.
 11. Tan, Ç., Çiftçi, İ., Tel, M., (2018). Ekonomide Spor Girisimciliğinin Önemi. 6th International Conference on Science Culture and Sport, (),-.
 12. Karadağ, M., Bakır, n., Savucu, Y., Tan, Ç., (2018). Elazığ ilindeki işitme engelli ve işitme engeli bulunmayan bireylerin fiziksel parametrelerininkarşılaştırılması. II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi,, (),-.
 13. Tan, Ç., Tan, S., Ceylan, Y., Tel, M., Gür, E., Savucu, Y., (2018). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNEGÖRE EMPATİ KURMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ). II. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi,, (),-.
 14. Tel, M., Tan, Ç., Çiftçi, İ., (2018). Çocuk Hikâye Kitaplarında Boş Zaman ve Oyun Temasının İncelenmesi. 6th International Conference on Science Cul ture and Sport, (),-.
 15. Çiftçi, İ., Tan, Ç., Tel, M., (2018). Sporda Kariyer Planlamasına İlişkin Kavram Analizi. 6th International Conference on Science, Cul ture, and Sport, (),-.
 16. Şanlı, Ö., Tan, Ç., (2017). OKUL YÖNETİCİLERİNİN SORUNLARI VE POZİTİF YÖNETİM YAKLAŞIMI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, (),1147-1148.
 17. Yücel, A.S., Çiftçi, İ., Karataş, Ö., Tan, Ç., (2017). ÖZEL FİTNESS SALONLARINA ÜYE OLAN BİREYLERİN SPOR EKONOMİSİNE KATKISININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 1. ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 18. Tan, Ç., (2017). Yönetim Boyutuyla Meslek Yüksek Okulları. UMYOS 2017, (),-.
 19. Bozkurt, V., Tan, Ç., Suçin, N., (2017). Directors and Teachers According To Anatolian Languages Students Who Have Been Realized Against School Maturity Driver Behavior. 26th International Conference on Educational Sciences, (),-.
 20. Tan, Ç., Sönmez, A.Y., (2017). The Effect Of Television Monitoring and Computer Use On Students’xx Reading Habits. 26th International Conference on Educational Sciences, (),-.
 21. Şanlı, Ö., Tan, Ç., (2017). OKUL YÖNETİCİLERİNİN SORUNLARI VE POZİTİF YÖNETİM YAKLAŞIMI. EYFOR8, (),-.
 22. Soysal, E., Tan, Ç., (2017). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI OLARAK KULLANILMASI VE ÖRNEK UYGULAMA OLARAK “MOODLE” KULLANIMI. EYFOR8, (),-.
 23. Tan, Ç., Ekin, M.S., (2017). OKUL MÜDÜRLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE ÖĞRETMEN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİTLİS İLİ MUTKİ İLÇESİ ÖRNEĞİ). EYFOR 8, (),-.
 24. Şanlı, Ö., Altun, M., Tan, Ç., (2017). ÖĞRETMENLERİN PERSONEL GÜÇLENDİRME ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 25. Şanlı, Ö., Altun, M., Tan, Ç., (2017). OKULLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMLERİ BAŞINDA VE SONUNDA ÖĞRETMENLERE UYGULANAN SEMİNER PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 26. Şanlı, Ö., Altun, M., Tan, Ç., (). ÜNİVERSİTE YÖNETİCLERİNİN İŞLERİ KOLAYLAŞTIRMA ÇABALARI İLE İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 27. Şanlı, Ö., Altun, M., Tan, Ç., (). OKUL MÜDÜRLERİNİN DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİETKİSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. EYFOR-VII, (),264-266.
 28. Şanlı, ö., Altun, M., Tan, Ç., (2016). OKUL MÜDÜRLERİNİN DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN BAŞARISIÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. EYFOR-VII, (),278-291.
 29. Çiftçi, İ., Tan, Ç., (). THE IMPORTANCE OF SOCIAL CAPITAL IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, (),122-122.
 30. Açak, M., Karakaya, Y.E., Tan, Ç., Coşkuner, Z., (). Examination Of The Attitudes Of Students Studying At The Exercises And Sports Training For Disabled Persons Department Towards Disabled Persons. International Conference on “Business Economics, Social Science & Humanities” (BESSH-2016), 325(3),19-19.
 31. Tan, Ç., (2015). Techhnology usage in school Management Electronic School. International Conference on ınformation and Knowledge management, (),-.
 32. Süslü, R., Tan, Ç., Bozkurt, V., Gölge, C., (2015). Orta öğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. EYFOR VI. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, (),-.
 33. Akpınar, B., Köksalan, B., Tan, Ç., Doğan, Y., (). PRE SCHOOL TEACHERS PROFICIENCY FOR CONDUCTING GAME ACTIVITIES. Oxford 4th Global Conference, (),-.
 34. Akpınar, B., Badtı, V., Tan, Ç., Kuloğlu, A., Porgalı, M., (). Mobile Assisted Foreign Language Teaching in Turkey. The Asian Conference on Education 2014, (),299-308.
 35. Koçoğlu, E., Tan, Ç., (). Tunceli de Verilen Eğitimin Niteliğine İlişkin Tuncelilerin Algıları Çemişgezek İlçe Örneği. 2. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, (),602-617.
 36. Burhan, A., Tan, Ç., Gezer, Y., Yusuf, G., Yıldırım, B., (). İbrahim Hakkı nın Talim Terbiye ve İrşada Yönelik Fikirlerinin Eğitim Bilim ve Epistemolojik Perspektiften Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, (),-.
 37. Tan, Ç., (). ANALYSES OF SECONDARY SCHOOL SCIENCE CURRICULA ACCORDİNG TO QUANTUM PARADİGM. NEW PERSPECTİVES IN SCİENCE EDUCATİON, (),-.
 38. Tuba, Y., Polat, M., Aküzüm, C., Tan, Ç., M, B.U., (). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI. BİLİMİN IŞIPINDA EĞİTİMSEL LİDERLİK ÜZERİNE ULUSLARARASI KONFERANS, (),-.
 39. Özmen, F., Aküzüm, C., Koçoğlu, E., Tan, Ç., Demirkol, M., (). Sosyal Sermayenin Öğretmen ve Yöneticilerin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, (),-.
 40. Usta, M.E., Tan, Ç., Demirtaş, Z., (). Kesinlikler Dünyasından İhtimaller Dünyasına Yönetim. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, (),-.
 41. Tan, Ç., Yusuf, G., Önder, Ş., Arabacı, İ.B., Tuba, Y., (). THE ROLE OF ADMINISTRATORS IN THE PROCESS OF TEAM WORKAND LEADERSHIP. İNTE-2011, (),-.
 42. Yusuf, G., Önder, Ş., Tan, Ç., (2011). MOBBING IN EDUCATION. İNTE-2011, (),494-494.
 43. Özmen, F., Aküzüm, C., Koçoğlu, E., Tan, Ç., Doğru, M., Demirkol, M., (). ÖĞRETMEN YETİŞTİREN FAKÜLTELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ ALAN BİLGİSİ YETERLİKLERİ HAKKINDAKİ ALGILARI. İPALTE-2013, (),-.
 44. Tan, Ç., (). EVALUATİON OF THE E SCHOOL APLİCATİON İN TURKEY BASED ON OPİNİON OF EDUCATİON DİRECTOR. IAC-ETEL-2013, (),-.
 45. Tuncer, M., Yılmaz, Ö., Tan, Ç., (2011). İNTERNETİN BİLGİ EDİNME KAYNAĞI OLARAK BİLGİSAYARVE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium,, (),-.
 46. Aküzüm, C., Tan, Ç., Tuba, Y., M, B.U., (). ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİMSEL LİDERLİK ÜZERİNE ULUSLARARASI KONFERANS, (),-.
 47. Tan, Ç., Çankaya, İ.H., Aydın, K., Kaya, M.F., (). Marifetname de Geçen Öğretim Yöntem Ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, (),-.
 48. Burhan, A., Veli, B., Benzer, A.İ., Tan, Ç., Karahan, O., (). THE PROBLEMS REGARDİNG THE USE OF İNTERNET TECHNOLOGY İN ENGİNEERİNG EDUCATİON İN TURKEY. IAC-ETEL-2013, (),-.
 49. Arabacı, İ.B., Şanlı, Ö., Tan, Ç., Yusuf, G., (2011). THE IMPORTANCE OF DEMOCRATIC EDUCATION IN THEGLOBALIZING WORLD. İNTE-2011, (),-.
Ulusal
 1. Tan, Ç., Bozkurt, V., Dağlı, G., Süslü, R., Gölge, C., Süslü, E., (2016). Eğitim Yönetiminde Yeni Değerler. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),236-237.
 2. Tan, Ç., Tan, S., (). Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri İle Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki Siirt Üniversitesi Örneği. 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.
 3. Koçoğlu, E., Tan, Ç., Aküzüm, C., (). Din Eğitimine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Algıları. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, (),-.
 4. Usta, M.E., Tan, Ç., Tuba, y., (). Eğitim ve Özgürlük. Çağın Problemleri Karşısında Eğitim Sempozyumu, (),389-404.
 5. Çankaya, İ.H., Aydın, K., Tan, Ç., (). sınıf öğretmenliği 4 sınıf öğrencileri ile formasyon grubu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. XII. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, (),133-.
 6. Aküzüm, C., Yavaş, t., Tan, Ç., Uçar, M.B., (). İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIK VE OKUL TERKİNEDENLERİ. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ, (),-.
 7. Usta, m.e., Ahmet, m., Tan, Ç., (). TAŞIMALI EĞİTİM YAPILAN OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMALI EĞİTİMSÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 9. ULUAl eğitim yönetimi kongresi, (),-.
 8. Çankaya, İ.H., Tan, Ç., (). İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIM KAYGI DÜZEYLERİ İLERİSK YÖNETME VE ÖZYETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 9. EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.
 9. Tuba, y., Aküzüm, C., Tan, Ç., Uçar, M.B., (). VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASILYETİŞTİRİLMELİ. 9. Ulusal Eğitim Yönetim Kongresi, (),-.
 10. Akpınar, B., Dönder, A., Tan, Ç., (). ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK ANLAYIŞLARI. 9.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 11. Akpınar, B., Çermik, F., Tan, Ç., (). İLKÖĞRETİM 1 2 VE 3 SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN KAZANDIRILMA DÜZEYİ AĞRI İLİ ÖRNEĞİ. 9.ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 12. Gezer, Y., Tan, Ç., Şanlı, Ö., (). KENTLEŞME SÜRECİNDE YABANCILAŞMA. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE KENTLİLİK, (),-.
 13. Turhan, M., Tan, Ç., Erol, Y.C., (). OKUL YÖNETİCİLERİNDE TÜKENMİŞLİĞİ BİR YORDAYICISI OLARAK ÖRGÜTSEL SİNİZİM. BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİMSEL LİDERLİK ÜZERİNE ULUSLARARASI KONFERANS, (),-.
 14. Yavaş, T., Tan, Ç., Gezer, Y., Karabeyeser, M., (). YABANCILAŞMA SÜRECİNDE ORGANİZASYONLARDA DUYGULARIN YÖNETİMİ. BİLGİ ÇAĞINDA EĞİTİM VE MALATYA SEMPOZYUMU, (),233-240.
 15. Yusuf, G., Önder, Ş., Tuba, Y., Tan, Ç., (). İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAŞANAN SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ. 7. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.
 16. Tan, Ç., Yavaş, T., Önder, Ş., Polat, M., Yusuf, G., (). EGTM BLMLER AKADEMSYENLERNN AKADEMK YAYIN ÇIKARMAYA YÖNELK GÖRÜSLER. 7. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.
 17. Önder, Ş., Yusuf, G., Tan, Ç., Tuba, Y., (). E OKUL UYGULAMALARI HAKKINDA ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ. 7. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.
 18. Tuba, Y., Tan, Ç., Yusuf, G., Önder, Ş., Polat, M., (). YENİ EĞİTİM SİSTEMİ 4 4 4 NİN ÇEŞİTLİ YANSIMALARI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BEKLENTİLERİ. 7. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.
 19. Tan, Ç., (). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Takım Liderlik Davranışları İleProblem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. Herkes için uzun süreli eğitim, 20.08.2016-20.10.2016
 2. Herkes için daha uzun süreli eğitim, 20.08.2016-20.10.2016
 3. Bingöl ili Milli Eğitim Müdürlüğü Başarı ellerimizde Projesi, 29.04.2016-30.12.2016

Sanatsal Faaliyetler

 1. ERASMUS HAREKETLİLİK PROGRAMI
 2. Öfke Kontrolü Konulu Konferans
 3. Kişisel Gelişim Semineri
 4. Kişisel Gelişim Semineri
 5. Kişisel Gelişim Semineri

Üyelikler

 1. EYDER
 1. Uluslararası, Dergi, International e-Journal of Educational Studies, 2
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Computer and Education Research, 2
 3. Ulusal, Dergi, fırat üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, eğitim ve bilim dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, EKEV akademi Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies, 1
 7. Ulusal, Dergi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi dergisi, 3
 8. Uluslararası, Bildiri Kitabı, The 10th International Conference In Physical Education, Sports And Physical Therapy, 2
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Computer and Education Research, 1
 10. Ulusal, Dergi, ANADOLU EGITIM LIDERLIGI VE OGRETIM DERGISI, 1
 11. Ulusal, Dergi, CAGDAS YONETIM BILIMLERI DERGISI, 1
 12. Ulusal, Dergi, ZIYA GOKALP EGITIM FAKULTESI, 2
 13. Ulusal, Dergi, KARS KAFKAS EGITIM ARASTIRMALARI DERGISI, 1
 14. Ulusal, Dergi, UŞAK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 1
 15. Ulusal, Dergi, SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2
 16. Uluslararası, Dergi, BİLGİSAYAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1
 17. Ulusal, Dergi, ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3
 18. Ulusal, Dergi, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 5
 19. Ulusal, Dergi, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 1
 20. Ulusal, Dergi, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2
 21. Ulusal, Dergi, SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2