T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri -1
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Onat, C., Şahin, M., (2020). Değişken parametreli bir akıllı kiriş için düşük dereceli H∞ kontrolcü tasarımı. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, (),-.
 2. Onat, C., (2019). A new design method for PI–PD control of unstable processes with dead time. ISA TRANSACTIONS, (),-.
 3. Onat, C., Daşkın, M., (2019). A Basic ANN System for Prediction of Excess Air Coefficient on Coal Burners Equipped with a CCD Camera. Mathematics and Statistics, (),-.
 4. Onat, C., (2013). A New Concept on PI Design for Time Delay Systems Weighted Geometrical Center. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 9(4),1539-1556.
Ulusal
 1. Onat, C., Daşkın, M., Tağluk, M.E., Talu, M.F., Yüksek, İ., (2019). Kömür yakıcılarında alev görüntüsü temelli çoklu lineer regresyon analizi. DÜMF Mühendislik Dergisi, (),-.
 2. Golgiyaz, S., Talu, M.F., Onat, C., (2019). Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Baca Gazı Sıcaklığının Tahmin Edilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (),-.
 3. Onat, C., Daşkın, M., (2018). Aktif s��spansiyon sistemleri i��in bir elektro-hidrolik eyleyicinin kazan�� programlamal�� PI kontrol��. D��MF M��hendislik Dergisi, 9(1),195-203.
 4. Onat, C., Talu, M.F., Daşkın, M., Mercimek, M., (2014). Otomatik Beslemeli Kömür Kazanlarında Alev Formu ile Yanma Verimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Mühendis ve Makine, 56(669),70-79.
 5. Onat, C., Şahin, M., (2015). PZT EYLEYİCİ VE ALGILAYICI İÇEREN ESNEK BİRKONSOL KİRİŞ İÇİN ROBUST KONTROLCÜ TASARIMI VESİMÜLASYONU. Mühendis ve Makine, (),-.
 6. Onat, C., , C.S., (2002). Rüzgâr Türbinlerinin Ekonomisi Üzerine Bir Araştırma. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 7. Onat, C., , K.T., , O.O.B., (2004). Rüzgar Türbini Kanatlarının Katı Modellemesi. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 8. Onat, C., , Y.İ., , S.S., (2005). Bir Çeyrek Taşıt Modeli İçin H Kontrolcü Tasarımı. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 9. Onat, C., , Y.İ., , S.S., (2006). Bir Aktif Süspansiyon Sistemi İçin H Kontrol Temeline Dayalı Doğrusal Olmayan Kontrolcü Tasarımı. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 10. Onat, C., , K.İ.B., , S.S., , Y.İ., (2006). LPD Kazanç Programlaması Kullanarak Aktif Süspansiyon Denetleyicisi Tasarımı. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 11. Onat, C., , Y.İ., , S.S., , Ç.Ş., (2008). Hidrolik Eyleyicilerin LPD Temeline Dayalı H Kuvvet Kontrolü. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 12. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (2011). Piezoelektrik Yamalara Sahip Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Kesir Dereceli Bir Kontrolcü Yardımıyla Aktif Denetimi. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 13. Onat, C., (2012). Bir Motorda Yakıt Hava Oranının Denetimini Kararlı Kılan PI Denetçilerinin Çözümlemesi. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.
 14. Onat, C., , Ç.Ş., (2003). Rüzgâr Tünelindeki Bir Kanat Profilinin Dikey Hareketinin Modellenmesi. Mühendis ve Makine Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Turan, A., Şahin, M., Onat, C., (2019). ACTIVE VIBRATION SUPPRESSION OF A SMART BEAM VIA PID CONTROLLERDESIGNED THROUGH WEIGHTED GEOMETRIC CENTER METHOD. 10th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE, (),-.
 2. Golyaz, s., Talu, M.F., Onat, C., (2015). Otomatik yüklemeli kömür brülörleri için hava fazlalık katsayısının görüntü tabanlı Gauss modeli ile kestirimi. ded, (),-.
 3. Onat, C., Daşkın, M., Turan, A., (2017). GAIN SCHEDULING LINEAR MODEL OF AN ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATOR. THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ONCOMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES (CMES-2017), (),-.
 4. Onat, C., Daşkın, M., Turan, A., (2017). GAIN SCHEDULING PI CONTROL OF AN ELECTRO-HYDRAULIC ACTUATOR FOR ACTIVE SUSPENSION SYSTEMS. THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ONCOMPUTATIONAL MATHEMATICS AND ENGINEERING SCIENCES (CMES-2017), (),-.
 5. Onat, C., Turan, A., Daşkın, M., (2017). WGC Based PID Tuning Method for Integrating Processes with Dead-time and InverseResponse. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING, (),-.
 6. Onat, C., Turan, A., (2017). Robust and Gain Scheduling PI Control of Varying Time Delay Systems. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),-.
 7. Onat, C., Şahin, M., Yaman, Y., (2017). GAIN-SCHEDULING H∞ CONTROL OF A SMART BEAM WITH PARAMETER VARYING. 8th Conference on Smart Structures and Materials SMART 2017, (),-.
 8. Onat, C., , K.İ.B., , Ç.Ş., , Y.İ., (). A Comparison Study of Robust Control Strategies for Automative Active Suspension Systems H LQR and Fuzzy Logic Control. International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA-2005), (),-.
 9. Yeroğlu, C., , O.C., , T.N., (). A New Tuning Method for PI D Controller. 6th International Conferance on Electrical and Electronics Engineering (ELECO’09), (),-.
 10. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (). Active Vibration Suppression of a Smart Beam by Using a Fractional Order Control. 2nd International Conference of Engineering Against Fracture, (),-.
 11. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (). Active Vibration Suppression of a Smart Beam by Using an LQG Control Algorithm. 2nd International Conference of Engineering Against Fracture, (),-.
 12. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (). Performance Analysis of a Fractional Controller Developed for the Vibration Suppression of a Smart Beam. 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials (SMART´11), (),-.
 13. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (). An Experimental Performance Evaluation for the Suppression of Vibrations of the Second Mode of a Smart Beam. 6. Ankara International Aerospace Conference (AIAC2011), (),-.
 14. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., , P.S.E., , N.S., (). Design of an LPV Based Fractional Controller for the Vibration Suppression of a Smart Beam. International Workshop on Smart Materials & Structures and NDT in Aerospace (CanSmart2011), (),-.
 15. Onat, C., , H.S., , O.S., (). A Practical PI Tuning Approach for Time Delay Systems. IFAC, (),-.
 16. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (). Optimal Controller of a Smart Beam by Using a Luenberger Observer. 3rd International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF III,), (),-.
Ulusal
 1. Onat, C., Şahin, M., Yaman, Y., (2016). DEĞİŞKEN PARAMETRELİ BİR AKILLI KİRİŞ İÇİN DÜŞÜK DERECELİ H∞ KONTROLCÜ TASARIMI. uhuk, (),-.
 2. Canbazoğlu, S., , O.C., (). Türkiye nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Malatya İli için Bir Rüzgar Türbini Pervanesi Dizaynı. Kayseri III. Havacılık Sempozyumu, (),-.
 3. Onat, C., , C.S., , A.F., (). Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Siverek için Optimum Bir Rüzgar Türbini Pervanesi Dizaynı. 2000 GAP-Çevre Kongresi, (),-.
 4. Eldarov, H., , C.S., , O.C., (). Rüzgar Enerjisinden Optimum Fayda Sağlayan Bir Rüzgar Türbini Pervanesi Dizaynı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, (),-.
 5. Onat, C., , C.S., , A.F., , M.A.M., , S.M., , E.H., , , (). NACA 4415 ve LS 1 Profilli Rüzgâr Türbini Kanatlarında Kuvvet ve Moment Analizi. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, (),-.
 6. Onat, C., (). Çok Serbestlik Dereceli Bir Yapının Yanal Titreşimlerinin Kalman Filtresi Esaslı Kontrolü. 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (),-.
 7. Onat, C., , Y.İ., , S.S., (). Taşıt Titreşimlerinin Robust Kontrolü. 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (),-.
 8. Onat, C., (). LS 1 Profilli Bir Rüzgar Türbininin Amorti Süresi Üzerine bir Çalışma. Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynakları Enerji Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 9. Onat, C., , K.İ.B., , Y.İ., , S.S., , C.G., (). Bir Doğrusal Olmayan Süspansiyon Ssisteminin LPD Modeli için H Tabanli Kontrolor Tasarimi. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06), (),-.
 10. Onat, C., , K.İ.B., (). Aktif Kütle Sönümleyicili Bir Yapının Yanal Ttreşimlerinin İlk Modunu Bastıracak H Kontrolcü Tasarımı. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06), (),-.
 11. Onat, C., , Ş.M., , Y.Y., (). Akıllı bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi için PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, (),-.
 12. Onat, C., (). Değişken Zaman Gecikmeli Sistemlerin Kazanç Programlamalı PI Denetimi Yeni Bir Yöntem. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’12), (),-.
 13. Onat, C., (). Motorlarda Yakıt Hava Oranının Denetimi için Ağırlıklı Geometrik Merkez Yöntemi ile PI Denetçi Tasarımı. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’12), (),-.
 14. Özyetkin, M.M., , O.C., , T.N., (). Zaman Gecikmeli Sistemler için PI Denetçi Tasarımı. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’12), (),-.
 15. Onat, C., , D.M., (). Zaman Gecikmeli ve Ters Cevaplı Tümlevsel Sistemler için AGM Esaslı PI Kontrolcü Tasarımı. Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’13), (),-.

Ödüller

 1. YÖK Öğretim Üyesi Yurtdışı Yetiştirme Programı Bursu
 2. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
 3. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
 4. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
 5. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı

Projeler

 1. LPV MODELE DAYANAN KAZANÇ PROGRAMLAMALI H? KONTROLCÜ İLE AKILLI BİR PİEZO KİRİŞİN TİTREŞİM KONTROL, 28.11.2017-27.11.2020
 2. Otomatik Yüklemeli Kömür Kazanlarinda Görüntü İşlemeli Adaptif Kontrol Ünitesi Geliştirilmesi, 01.11.2017-01.10.2019
 3. Bir Hidrolik Sistemin Konum Kontrolü, 01.01.2013-27.12.2017
 4. OTOMATİK YÜKLEMELİ KÖMÜR KAZANLARINDA GÖRÜNTÜ İŞLEMELİ ADAPTİF KONTROL ÜNİTESİ GELİŞTİRİLMESİ, 01.11.2017-
 5. Otomatik Yüklemeli Kömür Kazanlarında Alev Formu ile Hava Fazlalık Katsayısı Arasındaki IliskininIncelenmesi, 01.08.2014-01.08.2015
 6. Düşük ve Yüksek Hızlardaki Rüzgar ile Elektrik Üretimi için Rüzgar Türbini ve Alternatör Tasarımı ve İmalatı, -

Üyelikler

 1. MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Politeknik Dergisi, 1