T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Cüneyt KIRKIL

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2222
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 23169 Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Böbrek Transplantasyonu

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2222
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi www.cuneytkirkil.com
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 23169 Elazığ
Uzmanlık Alanı Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Böbrek Transplantasyonu
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

  Doktora Tezi;

  Nonselektif Bir Endotelin Reseptör Antagonisti Olan Bosentanın Deneysel Crohn Hastalığı Modelinde Barsak Hasarı ve Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi
 • Doçentlik » 2013

  Fırat Üniversitesi

1973 Elazığ doğumlu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra bir yıl Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce eğitimi aldı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Radyodiagnostik A.D.’nda başladığı tıpta uzmanlık eğitimini, Genel Cerrahi A.D.’na geçerek 2005 yılında tamamladı. Mecburi hizmetini ve askerlik görevini tamamladıktan sonra ihtisasını tamamladığı kliniğe öğretim üyesi olarak döndü. 2010 yılında Cleveland Clinic’te bariatrik cerrahi konusunda gözlemlerde bulundu. 2012’de Başkent Üniversitesi’nde böbrek nakli konusunda eğitim aldı. 2013 yılında girdiği Doçentlik Sınavı’nda başarılı oldu. Ertesi yıl Fırat Üniversitesi Organ Nakli Kliniği Böbrek Nakli Merkezi’ni kurdu. Doçentlik sınavı sonrasında mesleki çalışmalarında bariatrik cerrahiye daha çok zaman ayıran Dr. Kırkıl, bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda derneğin üyesi olup faaliyetlerine katılmaktadır.

I. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. The effect of ozonated olive oil on neovascularization in an experimental skin flap model, Kırkıl, C., M.V.Yiğit, İ.H.Özercan, E.Aygen, B.Gültürk, G.Artaş, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2016

Verdiği Dersler

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
» Lisans » 8 Kredi
Özefagus ve Diafragma Hastalıkları
» Doktora » 4 Kredi
Retroperitonel Bölge Hastalıkları ve Mezenterik Vasküler Hastalıklar
» Doktora » 4 Kredi
Morbid Obezite ve Bariatrik-Metabolik Cerrahi
» Doktora » 4 Kredi

Kitaplar

 1. Kırkıl, C., Girgin, M., , Sabiston Textbook of Surgery, Nobel Kitabevleri, 2009, 641, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Kargün, K., Şenol, s., Kırkıl, C., Çambay, Z., Kara, M., Aygen, E., Yılmaz, m., (2017). IGF2BP2 gene polymorphism in patients with morbid obesity. Biomedical Research, 28(1),508-511.
 2. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Çetinkaya, Z., Ilhan, Y.S., Özercan, İ.H., Kırkıl, C., Doğru, O., (2002). Effects of melatonin and lactulose on the liver and kidneys in rats with obstructive jaundice. Pediatr Surg Int, (),-.
 3. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Ilhan, Y.S., Baysal, F., Özercan, İ.H., Aygen, E., Kırkıl, C., (2003). The effects of L tryptophan and pentoxiphylline on stress ulcer. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, (),-.
 4. Bülbüller, N., Sapmaz, E., Akpolat, N., Üstündağ, B., Kırkıl, C., (2003). Effect of a bioresorbable membrane on postoperative adhesions and wound healing. J Reprod Med, (),-.
 5. Özdarendeli, A., Camcı, C., Aygen, E., Kırkıl, C., Toroman, Z.A., Doğru, O., Doymaz, M.Z., (2004). SV40 in human thyroid nodules. J Clin Vir, (),-.
 6. Bülbüller, N., Doğru, O., Yekeler, H., Çetinkaya, Z., Ilhan, N., Kırkıl, C., (2005). Effect of melatonin on wound healing in normal and pinealectomized rats. J Surg Res, (),-.
 7. Doğru, O., Doğru, M., Aygen, E., Camcı, C., Kırkıl, C., Canbazoğlu, C., Şahin, S., (2005). The possible contribution of 129I in the drinking water and food supply to the nodular formation of thyroid tissue. Health Phys., (),-.
 8. Bülbüller, N., Ilhan, Y.S., Kırkıl, C., Çetiner, M., Göğebakan, Ö., Ilhan, N., (2005). Can angiotensin converting enzyme inhibitors prevent postoperative adhesions. J Surg Res, (),-.
 9. Ilhan, Y.S., Bülbüller, N., Kırkıl, C., Özercan, R., Seçkin, D., (2005). The effect of an angiotensin converting enzyme inhibitor on intestinal wound healing. J Surg Res, (),-.
 10. Bülbüller, N., Ilhan, Y.S., Baktır, A., Kırkıl, C., Doğru, O., (2006). Implementation of a scoring system for assessing difficult cholecystectomies in a single center. Surg Today, (),-.
 11. Bülbüller, N., Ilhan, Y.S., Kırkıl, C., Yeniçerioğlu, A., Ayten, R., Çetinkaya, Z., (2006). The results of surgical treatment for hepatic hydatid cysts in an endemic area. Turk J Gastroenterol, (),-.
 12. Kırkıl, C., Çetinkaya, Z., Üstündağ, B., Akpolat, N., Ayten, R., Bülbüller, N., (2008). The effects of endothelin receptor blockade by bosentan on the healing of a bowel anastomosis in an experimental Crohn s disease model. J Gastrointest Surg, (),-.
 13. Kırkıl, C., Böyük, A., Bülbüller, N., Aygen, E., Karabulut, K., Coşkun, S., (2011). The effects of drainage on the rates of early wound complications and recurrences after Limberg flap reconstruction in patients with pilonidal disease. Tech Coloproctol, (),-.
 14. Kırkıl, C., Bülbüller, N., Aygen, E., Başbuğ, M., Ayten, R., Ilhan, N., Ilhan, Y.S., Akbulut, A.S., (2012). The effect of preoperative nutritional supports on patients with gastrointestinal cancer prospective randomized study. Hepatogastroenterology, (),-.
 15. Arıkanoğlu, Z., Aygen, E., Camcı, C., Akbulut, A.S., Başbuğ, M., Doğru, O., Kırkıl, C., (2012). Pneumatosis cystoides intestinalis a single center experience. World J Gastroenterol, (),-.
 16. Kırkıl, C., Aygen, E., Doğru, O., Ilhan, Y.S., Ayten, R., Camcı, C., Göğebakan, Ö., (2012). The efficiency of various doses of topical isosorbide dinitrate in the treatment of chronic anal fissure and the long term results a prospective randomized and controlled clinical trial. Turk J Gastroenterol, 23(1),28-32.
 17. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Ilhan, Y.S., Yur, M., Binnetoğlu, K., Bülbüller, N., (2013). Appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 19(1),13-19.
 18. Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., Aygen, E., Bülbüller, N., Gültürk, B., Coşkun, S., (2015). A retrospective analysis of the treatment results of 1557 patients with acute cholecystitis. J Pak Med Assoc, 65(3),277-282.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kırkıl, C., (). Sleeve Gastrektomi Sonrası Reflü Kabul Edilebilir Selim Bir Komplikasyondur. 5. Ulusal ve 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, (),-.
 2. Kırkıl, C., (). Sleeve Gastrektomi: Komplikasyonların Önlenmesi İçin En Son İntraoperatif Teknikler. 5. Ulusal ve 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, (),-.
 3. Kırkıl, C., Aygen, E., Korkmaz, M.F., (). WEIGHT LOSS AND QUALITY OF LIFE AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMYIN ADOLESCENTS. IFSO 2016, (),-.
 4. Kırkıl, C., Aygen, E., Korkmaz, M.F., Bozan, M.B., (). QUALITY OF LIFE AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY USING THE BAROSAND MOOREHEAD ARDELT QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE II. IFSO 2016, (),-.
 5. Kırkıl, C., Aygen, E., Korkmaz, M.F., Aktimur, R., (). LAPAROSCOPIC THREE PORT SLEEVE GASTRECTOMY. IFSO 2016, (),-.
 6. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Ilhan, Y.S., Baysal, F., Özercan, İ.H., Aygen, E., Kırkıl, C., (). The effect of L typtophan and pentoxifylline on stres ulcer. Eurosurgery 2002, (),-.
 7. Aktimur, R., Kırkıl, C., (). THE INTERESTING ADVENTURE OF MIGRATED REINFORCEMENT SUTURE IN A SLEEVEGASTRECTOMY PATIENT. IFSO 2016, (),-.
 8. Bülbüller, N., Sapmaz, E., Akpolat, N., Üstündağ, B., Kırkıl, C., (). The effect of Seprafilm on postoperative adhesion and wound healing. Eurosurgery 2002, (),-.

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Ahi Evran Tıp Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 3
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Techniques in coloproctology, 1
 6. Ulusal, Dergi, International Journal of Basic&Clinical Medicine, 1
 7. Ulusal, Dergi, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Balkan Medical Journal, 1