T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Cüneyt KIRKIL

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2222
Eposta :
,
Web Sitesi :
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 23169 Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Böbrek Transplantasyonu


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2222
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi www.cuneytkirkil.com
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 23169 Elazığ
Uzmanlık Alanı Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Böbrek Transplantasyonu
 • Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

  Doktora Tezi;

  Nonselektif Bir Endotelin Reseptör Antagonisti Olan Bosentanın Deneysel Crohn Hastalığı Modelinde Barsak Hasarı ve Anastomoz İyileşmesi Üzerine Etkisi
 • Doçentlik » 2013

  Fırat Üniversitesi

1973 Elazığ doğumlu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra bir yıl Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda İngilizce eğitimi aldı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Radyodiagnostik A.D.’nda başladığı tıpta uzmanlık eğitimini, Genel Cerrahi A.D.’na geçerek 2005 yılında tamamladı. Mecburi hizmetini ve askerlik görevini tamamladıktan sonra ihtisasını tamamladığı kliniğe öğretim üyesi olarak döndü. 2010 yılında Cleveland Clinic’te bariatrik cerrahi konusunda gözlemlerde bulundu. 2012’de Başkent Üniversitesi’nde böbrek nakli konusunda eğitim aldı. 2013 yılında girdiği Doçentlik Sınavı’nda başarılı oldu. Ertesi yıl Fırat Üniversitesi Organ Nakli Kliniği Böbrek Nakli Merkezi’ni kurdu. Doçentlik sınavı sonrasında mesleki çalışmalarında bariatrik cerrahiye daha çok zaman ayıran Dr. Kırkıl, bu alanda ülkemizde faaliyet gösteren çok sayıda derneğin üyesi olup faaliyetlerine katılmaktadır.

I. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. The effect of ozonated olive oil on neovascularization in an experimental skin flap model, Kırkıl, C., M.V.Yiğit, İ.H.Özercan, E.Aygen, B.Gültürk, G.Artaş, Elazığ, Fırat Üniversitesi, 2016

Verdiği Dersler

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları
» Lisans » 8 Kredi
Özefagus ve Diafragma Hastalıkları
» Doktora » 4 Kredi
Retroperitonel Bölge Hastalıkları ve Mezenterik Vasküler Hastalıklar
» Doktora » 4 Kredi
Morbid Obezite ve Bariatrik-Metabolik Cerrahi
» Doktora » 4 Kredi

Kitaplar

 1. Kırkıl, C., Girgin, M., , Sabiston Textbook of Surgery, Nobel Kitabevleri, 2009, 641, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Kırkıl, C., (2014). Comment on long-term results of nonoperative treatment foruncomplicated acute appendicitis. Turkish Journal Of Gastroenterology, 25(),746-747.
 2. Kırkıl, C., (2015). Author’s reply: to PMID 25254521. Turkish Journal of Gastroenterology, 26(1),89-90.
 3. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Çetinkaya, Z., Ilhan, Y.S., Özercan, İ.H., Kırkıl, C., Doğru, O., (2002). Effects of melatonin and lactulose on the liver and kidneys in rats with obstructive jaundice. Pediatr Surg Int, (),-.
 4. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Ilhan, Y.S., Baysal, F., Özercan, İ.H., Aygen, E., Kırkıl, C., (2003). The effects of L tryptophan and pentoxiphylline on stress ulcer. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, (),-.
 5. Bülbüller, N., Sapmaz, E., Akpolat, N., Üstündağ, B., Kırkıl, C., (2003). Effect of a bioresorbable membrane on postoperative adhesions and wound healing. J Reprod Med, (),-.
 6. Özdarendeli, A., Camcı, C., Aygen, E., Kırkıl, C., Toroman, Z.A., Doğru, O., Doymaz, M.Z., (2004). SV40 in human thyroid nodules. J Clin Vir, (),-.
 7. Bülbüller, N., Doğru, O., Yekeler, H., Çetinkaya, Z., Ilhan, N., Kırkıl, C., (2005). Effect of melatonin on wound healing in normal and pinealectomized rats. J Surg Res, (),-.
 8. Doğru, O., Doğru, M., Aygen, E., Camcı, C., Kırkıl, C., Canbazoğlu, C., Şahin, S., (2005). The possible contribution of 129I in the drinking water and food supply to the nodular formation of thyroid tissue. Health Phys., (),-.
 9. Bülbüller, N., Ilhan, Y.S., Kırkıl, C., Çetiner, M., Göğebakan, Ö., Ilhan, N., (2005). Can angiotensin converting enzyme inhibitors prevent postoperative adhesions. J Surg Res, (),-.
 10. Ilhan, Y.S., Bülbüller, N., Kırkıl, C., Özercan, R., Seçkin, D., (2005). The effect of an angiotensin converting enzyme inhibitor on intestinal wound healing. J Surg Res, (),-.
 11. Bülbüller, N., Ilhan, Y.S., Baktır, A., Kırkıl, C., Doğru, O., (2006). Implementation of a scoring system for assessing difficult cholecystectomies in a single center. Surg Today, (),-.
 12. Bülbüller, N., Ilhan, Y.S., Kırkıl, C., Yeniçerioğlu, A., Ayten, R., Çetinkaya, Z., (2006). The results of surgical treatment for hepatic hydatid cysts in an endemic area. Turk J Gastroenterol, (),-.
 13. Kırkıl, C., Çetinkaya, Z., Üstündağ, B., Akpolat, N., Ayten, R., Bülbüller, N., (2008). The effects of endothelin receptor blockade by bosentan on the healing of a bowel anastomosis in an experimental Crohn s disease model. J Gastrointest Surg, (),-.
 14. Kırkıl, C., Böyük, A., Bülbüller, N., Aygen, E., Karabulut, K., Coşkun, S., (2011). The effects of drainage on the rates of early wound complications and recurrences after Limberg flap reconstruction in patients with pilonidal disease. Tech Coloproctol, (),-.
 15. Kırkıl, C., Bülbüller, N., Aygen, E., Başbuğ, M., Ayten, R., Ilhan, N., Ilhan, Y.S., Akbulut, A.S., (2012). The effect of preoperative nutritional supports on patients with gastrointestinal cancer prospective randomized study. Hepatogastroenterology, (),-.
 16. Arıkanoğlu, Z., Aygen, E., Camcı, C., Akbulut, A.S., Başbuğ, M., Doğru, O., Kırkıl, C., (2012). Pneumatosis cystoides intestinalis a single center experience. World J Gastroenterol, (),-.
 17. Kırkıl, C., Aygen, E., Doğru, O., Ilhan, Y.S., Ayten, R., Camcı, C., Göğebakan, Ö., (2012). The efficiency of various doses of topical isosorbide dinitrate in the treatment of chronic anal fissure and the long term results a prospective randomized and controlled clinical trial. Turk J Gastroenterol, 23(1),28-32.
 18. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Ilhan, Y.S., Yur, M., Binnetoğlu, K., Bülbüller, N., (2013). Appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 19(1),13-19.
 19. Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., Aygen, E., Bülbüller, N., Gültürk, B., Coşkun, S., (2015). A retrospective analysis of the treatment results of 1557 patients with acute cholecystitis. J Pak Med Assoc, 65(3),277-282.
Ulusal
 1. Karabulut, K., Aygen, E., Kırkıl, C., Camcı, C., Doğru, O., Esen, K., Bülbüller, N., Ayten, R., Ilhan, Y.S., (2012). The impact of fissurectomy combined with botulinum toxin injection in the treatment of chronic anal fissure. fırat tıp dergisi, 17(),135-138.
 2. Girgin, M., Türkoğlu, A., Dinçer, M., Kırkıl, C., Karabulut, K., (2012). Behçet hastasında gastrointestinal sistem perforasyonu olmadan pneumoperitoneum: Olgu sunumu. FIRAT TIP DERGİSİ, 17(),250-251.
 3. Bülbüller, N., Doğru, O., Pektaş, M.B., Ilhan, Y.S., Çetinkaya, Z., Kırkıl, C., (2003). İnsizyonel hernilerde Mayo herniyorafi ve meş onarımının karşılaştırılması. ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ, 19(),54-58.
 4. Bülbüller, N., Doğru, O., Kırkıl, C., Ayten, R., Ilhan, Y.S., (2003). Kolorektal yaralanmalı 55 hastanın retrospektif analizi. FIRAT TIP DERGİSİ, 8(),144-148.
 5. Bülbüller, N., Doğru, O., Aygen, E., Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., (2003). Mekanik kolon tıkanmalarına yaklaşımlarımız. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 17(),259-265.
 6. Aygen, E., Camcı, C., Doğru, O., Kırkıl, C., (2003). Kolon kanserli hastalarda 5-Fluorourasilin i.v. bolus ve i.v. devamlı infüzyonu sonrası bulantı ve kusma. KOLON REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ, 13(),45-50.
 7. Ilhan, Y.S., Bülbüller, N., Aygen, E., Kırkıl, C., Doğru, O., (2004). Postoperatif intraabdominal apse ve peritonitler. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 18(),181-185.
 8. Bülbüller, N., Girgin, M., Kırkıl, C., Göğebakan, Ö., Mengücük, M.E., Saraç, M., (2005). Peptik ülser perforasyonu nedeni ile yapılan operasyonda dren kullanımının retrospektif değerlendirilmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 19(),273-276.
 9. Kırkıl, C., Aygen, E., Bülbüller, N., Doğru, O., Gödekmerdan, A., Girgin, M., Saraç, M., (2006). Is Kugel Herniorraphy Really Minimally Invasive? Prospective, Randomized Study. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13(),227-230.
 10. Aygen, E., Kırkıl, C., (2006). İnguinal bölgenin cerrahi anatomisi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ MEDICAL SCIENCES, 2(),7-14.
 11. Aygen, E., Kırkıl, C., Ayten, R., Ilhan, Y.S., Çetinkaya, Z., Doğru, O., Bülbüller, N., Coşkun, S., (2007). Staplerle Hemoroidopeksi Yapılan İlk 18 Hastamızın Sonuçları. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 21(),95-98.
 12. Kırkıl, C., Coşkun, S., Bülbüller, N., Aygen, E., Karabulut, K., (2011). Lisinopril, Sildenafil ve Birlikte Kullanımlarının Karın İçi Yapışıklık Oluşmasını Önleyici Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 16(),167-169.
 13. Karabulut, K., Kırkıl, C., Aygen, E., Ayten, R., Çetinkaya, Z., Ilhan, Y.S., Yalnız, M., (2012). Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu: Tek merkez deneyimi. fırat tıp dergisi, 17(),100-103.
 14. Tunç, N., Çakırer, M., Yalnız, M., Artaş, H., Kırkıl, C., Demirel, U., Bahçecioğlu, İ.H., (2016). Akut pankreatite bağlı kompartman sendromu: Olgu sunumu. fırat tıp dergisi, 21(),51-53.
 15. Ayten, R., Kırkıl, C., (2015). Tamamlayıcı ve nüks guatrda tiroidektomi ve komplikasyonlar. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, 29(),37-39.
 16. Camcı, C., Kırkıl, C., Erol, F., Aygen, E., Doğru, O., Ayten, R., (2015). Hylan GF-20 ve metil-prednizolonun laparotomi yapılan ratlarda yapışıklık oluşması üzerine etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(),15-18.
 17. Kırkıl, C., Gültürk, B., (2015). Kolorektal kanserin karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi. FIRAT TIP DERGİSİ, 20(),1-7.
 18. Dönder, Y., Kırkıl, C., (2018). Metabolik cerrahi. Fırat Tıp Dergisi, 23(),88-91.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bülbüller, N., Sapmaz, E., Akpolat, N., Üstündağ, B., Kırkıl, C., (2002). Effect of a bioresorbable membrane on postoperative adhesions and wound healing. Eurosurgery 2002, (),-.
 2. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Ilhan, Y.S., Baysal, F., Özercan, İ.H., Aygen, E., Kırkıl, C., (2002). The effect of L-tryptophan and Pentoxifylline on stress ulcer. Eurosurgery 2002, (),-.
 3. Aktimur, R., Kırkıl, C., Yıldırım, K., Kutluer, N., (2018). ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY (ERAS) IN ONE ANASTOMOSIS GASTRIC BYPASS SURGERY: A MATCHED-COHORT STUDY. 23rd World Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders (IFSO), 28(2),21-.
 4. Kırkıl, C., Aygen, E., Doğan, F., Çay, F., (2015). Laparoskopik sleeve gastrektomi öncesi rutin üst gastrointestinal endoskopik inceleme gerekli midir?. 4. Ulusal ve 1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Kongresi, (),-.
 5. Kırkıl, C., Aygen, E., Erol, F., Korkmaz, M.F., (2015). Sleeve gastrektominin tip2 diyabetes mellitus üzerine etkisi. 4. Ulusal ve 1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Kongresi, (),-.
 6. Kırkıl, C., (). Sleeve gastrektomiya sonrasında fesadların idare olunması ve hayatqurtarıcı strategiyalar. The 4th International Congress of Bariatric-Metabolic Surgery, (),-.
 7. Kırkıl, C., (). Video gösterisi / Ben nasıl yaparım?. 4. Ulusal ve 1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbid Obezite Cerrahisi Kongresi, (),-.
 8. Kırkıl, C., (). Sleeve Gastrektomi Sonrası Reflü Kabul Edilebilir Selim Bir Komplikasyondur. 5. Ulusal ve 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, (),-.
 9. Kırkıl, C., (). Sleeve Gastrektomi: Komplikasyonların Önlenmesi İçin En Son İntraoperatif Teknikler. 5. Ulusal ve 3. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi, (),-.
 10. Kırkıl, C., Aygen, E., Korkmaz, M.F., (). WEIGHT LOSS AND QUALITY OF LIFE AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMYIN ADOLESCENTS. IFSO 2016, (),-.
 11. Kırkıl, C., Aygen, E., Korkmaz, M.F., Bozan, M.B., (). QUALITY OF LIFE AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY USING THE BAROSAND MOOREHEAD ARDELT QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE II. IFSO 2016, (),-.
 12. Kırkıl, C., Aygen, E., Korkmaz, M.F., Aktimur, R., (). LAPAROSCOPIC THREE PORT SLEEVE GASTRECTOMY. IFSO 2016, (),-.
 13. Bülbüller, N., Akkuş, M.A., Ilhan, Y.S., Baysal, F., Özercan, İ.H., Aygen, E., Kırkıl, C., (). The effect of L typtophan and pentoxifylline on stres ulcer. Eurosurgery 2002, (),-.
 14. Aktimur, R., Kırkıl, C., (). THE INTERESTING ADVENTURE OF MIGRATED REINFORCEMENT SUTURE IN A SLEEVEGASTRECTOMY PATIENT. IFSO 2016, (),-.
 15. Bülbüller, N., Sapmaz, E., Akpolat, N., Üstündağ, B., Kırkıl, C., (). The effect of Seprafilm on postoperative adhesion and wound healing. Eurosurgery 2002, (),-.
Ulusal
 1. Dinçer, M., Bozdağ, A., Kırkıl, C., (2018). Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası gelişen özefagobronşial fistül vakası. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 2. Doğru, O., Doğru, M., Aygen, E., Camcı, C., Kırkıl, C., Canbazoğlu, C., Şahin, S., (2002). İçilen su I-129’unun tiroid dokusunda nodüler formasyona etkisi. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, (),-.
 3. Bülbüller, N., Doğru, O., Pektaş, M.B., Ilhan, Y.S., Çetinkaya, Z., Kırkıl, C., (2002). İnsizyonel hernilerde Mayo herniyorafi ve meş onarımının karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 4. Aygen, E., Camcı, C., Doğru, O., Kırkıl, C., (2003). Kolo-rektal kanserli hastalarda 5-FU’in i.v. bolus ve i.v. devamlı infüzyonu sonrası bulantı ve kusma. 1. Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyum ve Kursu, (),-.
 5. Aygen, E., Camcı, C., Doğru, O., Esen, K., Bülbüller, N., Kırkıl, C., (2003). Kronik anal fissür tedavisinde Botulinum toksini uygulamasına fissürektominin katkısı var mı?. 1. Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyum ve Kursu, (),-.
 6. Aygen, E., Doğru, O., Camcı, C., Ayten, R., Esen, K., Topuz, Ö., Kırkıl, C., (2003). Capecitabine ve 5-Fluorourasilin (5-FU) Kolon anastomozu yapılan ratlarda anastomotik yara iyileşmesi üzerine etkileri. 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, (),-.
 7. Camcı, C., Aygen, E., Doğru, O., Ayten, R., Kırkıl, C., (2004). Hylan GF-20 ve metil prednizolonun laparotomize ratlarda adezyon oluşması üzerine etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 8. Aygen, E., Doğru, O., Camcı, C., Ayten, R., Kırkıl, C., Başbuğ, M., (2004). Meme Kanserinin Cerrahi Tedavisinden sonra Gelişen Kol Lenfödeminin Tedavisinde Kalsiyum Dobesilat. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 9. Aygen, E., Camcı, C., Doğru, M., Kırkıl, C., Ayten, R., (2004). Laparotomi yapılan ratlarda zeytinyağının Adezyon Oluşması Üzerine Etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 10. Kırkıl, C., Aygen, E., Bülbüller, N., Doğru, O., Girgin, M., Saraç, M., (2005). Kugel ve Lichtenstein fıtık tamirlerinin neden olduğu akut faz cevabı. Ulusal Fıtık Kongresi, (),-.
 11. Kırkıl, C., Aygen, E., Doğru, O., Bülbüller, N., Girgin, M., Baktır, H.A., (2005). Prolen ve Vypro II meşlerle yapılan Lictenstein fıtık tamirine karşı gelişen inflamatuar yanıt. Ulusal Fıtık Kongresi, (),-.
 12. Aygen, E., Ayten, R., Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., Çetinkaya, Z., Coşkun, S., (2005). Longo yöntemi ile ilk tecrübelerimiz. 2. Çukurova Kolo-proktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu, (),-.
 13. Aygen, E., Kırkıl, C., Ayten, R., Doğru, O., Camcı, C., Göğebakan, Ö., (2005). Kronik anal fissür tedavisinde 5 ve 10 luk topikal Izosorbit Dinitrat’ın etkisi. 2. Çukurova Kolo-proktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu, (),-.
 14. Kırkıl, C., Böyük, A., Bülbüller, N., (2008). Limberg flep rekonstrüksiyonu ile tedavi edilen pilonidal sinüs olgularında dren kullanımının etkinliği. Ulusal Cerhi Kongresi, (),-.
 15. Kırkıl, C., Böyük, A., Bülbüller, N., (2008). Rapunzel sendromu: Nadir rastlanan bir trikobezoar olgusu. Ulusal Cerhi Kongresi, (),-.
 16. Karabulut, K., Kırkıl, C., Girgin, M., Yur, M., Yılmaz, F., (2011). Koroner anjiyografiye bağlı nadir bir komplikasyon: süperior mezenterik arter embolisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 17. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Ilhan, Y.S., Yur, M., (2011). Primer mide koryokarsinomu: olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 18. Karabulut, K., Kırkıl, C., Girgin, M., Türkoğlu, A., Onur, M.R., (2011). Perkütan drenajla tedavi edilen retroperitona perfore düodenal ülse. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 19. Karabulut, K., Kırkıl, C., Aygen, E., Bozdağ, A., Girgin, M., Ilhan, Y.S., (2011). Gastroduodenal invajinasyon ve safra yolu tıkanıklığına neden olan mide liposarkomu: olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 20. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Türkoğlu, A., Ilhan, Y.S., Doğru, O., (2011). Çekum yerleşimli villöz adenoma bağlı apendiko-kutanöz fistül olgusu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 21. Güler, M., Aydın, C., Kırkıl, C., Kayaalp, C., Balık, A.A., (2011). Elektif splenektomilerde laparoskopik yöntem: çok merkezli çalışma. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 22. Karabulut, K., Kırkıl, C., Girgin, M., Gültürk, B., Aygen, E., (2011). ERCP’ye bağlı nadir bir komplikasyon hepatik subkapsüler biloma. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 23. Böyük, A., Kırkıl, C., Karabulut, K., Sözen, S., Demirelli, S., (2011). Safra kesesi agenezisi olan hastada tıkanma sarılığına yol açmış koledok kisti. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 24. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Ilhan, Y.S., Gültürk, B., Yılmaz, A., (2011). Pankreasın solid psödopapiller tümörü: olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 25. Girgin, M., Türkoğlu, A., Dinçer, M., Kırkıl, C., Karabulut, K., (2011). Behçet hastasında gastrointestinal kanal perforasyonu olmadan pneumoperitoneum. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 26. Karabulut, K., Kırkıl, C., Aygen, E., Çetinkaya, Z., Binnetoğlu, K., Ilhan, Y.S., (2011). Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu Fırat Üniversitesi deneyimi. 10. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 18(1),77-.
 27. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Ilhan, Y.S., Çetinkaya, Z., Ayten, R., Girgin, M., Dinçer, M., Yalnız, M., (2011). Laparoskopik kolon-rektum rezeksiyonu yapılan 16 hastanın retrospektif analizi. 10. Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 18(1),78-.
 28. Kırkıl, C., Karabulut, K., Aygen, E., Ilhan, Y.S., (2011). Laparoskopik dalak koruyucu distal pankreatektomi. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, (),-.
 29. Karabulut, K., Kırkıl, C., Öztürk, A., Aygen, E., Ilhan, Y.S., (2011). Torako-laparoskopik total özofajiektomi: video sunumu. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, (),-.
 30. Aygen, E., Erol, F., Karabulut, K., Kırkıl, C., Girgin, M., Ilhan, Y.S., (2011). Lichtenstein yöntemi ile mesh uygulanan inguinal herni operasyonlarında operasyon sonrası akut ve kronik safhada gelişen ağrının elektroakapunktur ile kontrolü. II. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu, (),-.
 31. Kırkıl, C., (). Neden sleeve gastrektomi. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 32. Kırkıl, C., (). Proksimal RYGB komplikasyonlarına yaklaşım: kanama, kaçak, intraoperatif komplikasyonlar. Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video Sempozyumu, (),-.
 33. Kırkıl, C., (). Revizyonel bariatrik cerrahide komplikasyon azaltma stratejileri. Türk Obezite Cerrahisi Derneği 2. Kış Okulu, (),-.
 34. Kırkıl, C., (). En şanssız hastam: Roux-en-Y gastrik bypass. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, (),-.
 35. Kırkıl, C., (). Postoperatif erken dönemde bariatrik hastanın yönetimi. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi, (),-.
 36. Kırkıl, C., (). Morbid obezite cerrahisindeki değişiklikler. 8. Cerrahi Araştırma Kongresi, (),-.
 37. Kırkıl, C., (). Sleeve gastrektomi. Türk Obezite Cerrahisi Derneği 1. Bölgesel Toplantısı, (),-.
 38. Kırkıl, C., (). Sleeve gastrektomide teknik. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği I. Bölgesel Toplantısı, (),-.
 39. Karabulut, K., Bozdağ, A., Binnetoğlu, K., Gürsul, S., Kırkıl, C., Ilhan, Y.S., (2013). Laparoskopik Heller ameliyatı. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.
 40. Aygen, E., Kırkıl, C., Karabulut, K., Binnetoğlu, K., Yiğit, M.V., Gürsul, S., (2013). Fırat Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Morbid Obezite Cerrahi Deneyimi. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Deneysel olarak cilt flepleri oluşturulan ratlarda ozon emdirilmiş zeytinyağının flep beslenmesi üzerine etkileri, 30.04.2012-30.10.2014
 2. Laparoskopik Onkolojik Cerrahi Prosedürlerinin uygulanışında 2D-3D Laparoskopik Sistemlerin Karşılaştırılması, 19.09.2017-18.09.2019

Üyelikler

 1. CERRAHİ GÜNLERİ DERNEĞİ
 2. TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
 3. METABOLİK CERRAHİ DERNEĞİ
 4. OBEZİTE CERRAHİSİ DERNEĞİ
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Ahi Evran Tıp Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 3
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Techniques in coloproctology, 1
 6. Ulusal, Dergi, International Journal of Basic&Clinical Medicine, 1
 7. Ulusal, Dergi, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Balkan Medical Journal, 1