T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4362
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Rüzgar Enerjisi, Otomotiv


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 4362
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Rüzgar Enerjisi, Otomotiv
 • Lisans » 1982 Yılı mezunu

  F.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Eğitimi Anabilim Dalı
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Makina Eğitimi Anabilim Dalı
 • Doçentlik » 2013

  F. Ü. Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü
 • Profesörlük » 2019

  F. Ü., Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Makaleler

Uluslararası
 1. Çelik, E., Islak, S., Ilkılıç, C., (2014). Production of Matrices with Molybdenum as an Alternative to Matrices with Cobalt in Diamond Cutting Tools. Materials and Thecnology, 48(6),881-884.
 2. Temizer, İ., Ilkılıç, C., (2017). Electrical Energy Production by Using Wast Exhaust Energy of Internal Combustion Diesel Engine. Pamukkale University Engeering Science Journal, 23(4),330-336.
 3. Ilkılıç, Z., Ilkılıç, C., (2018). The Effect Of Pistacia Therebinthus L. Oil Biodiesel Blend on Emission of a CI Engine. International Journal of Scientific and Technological Research, 4(10),412-423.
 4. Ilkılıç, C., Ilkılıç, Z., (2018). Performance and Emissions Characteristic of Biofuel in a CI Engine. International Journal of Scientific and Technological Research, 4(7),119-128.
 5. Ilkılıç, Z., Ilkılıç, C., (2018). Emission and Performance Characteristics of a CI Engine Fulled by Cottonseed Oil Methyl Ester and Diesel Fuel Blend. Global Journal of Engineering Science and Researc Management, 5(10),43-53.
 6. Ilkılıç, C., Öner, C., (2017). Biodiesel Fuel Obtained from Sunflower Pil as an Alternative Fuel for Diesel Engine. The Online Journal of Science and Technology, 7(3),12-18.
 7. Çelik, E., Islak, S., Kır, D., Ilkılıç, C., (2013). Microstructure and mechanical properties of PM Fe-Cu-Al2O3alloys. Optoelectronics and Advanced Materials-RapidCminications, 7(6-6),406-410.
 8. Ilkılıç, C., (2011). Performance and emissions characteristics of biofuel blend in a CI engine. Energy Education Scienceand Technology Part A, 28(1),369-378.
 9. Aydın, H., Ilkılıç, C., (2011). Exhaust emission of a CI engine operated with biodiesel from rape seed oil. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 33(16),1523-1531.
 10. Behçet, R., Aydın, S., Ilkılıç, C., (2011). Production of biodiesel from safflower oil. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 27(2),295-300.
 11. Ilkılıç, C., (2008). TheEffect of Sunflower Oil Methyl Ester and Diesel Fuel Blend on the Performance of a Diesel Engine. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 30(19),1761-1770.
 12. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2008). The use of Cotton Seed Oil Methyl Ester on a Diesel Engine. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 30(8),742-753.
Ulusal
 1. Alkaya, L., Behçet, R., Ilkılıç, C., (2008). Yakıt Pilleri ve Uygulama Alanları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 6(3),67-71.
 2. Temizer, İ., Ilkılıç, C., (2018). Otomotiv Termoelektrik Jeneratörünün Deneysel ve Sayısal Performansı. Academia Journal of Engineering and Applied Science, 1(4),6-18.
 3. Deviren, H., Ilkılıç, C., Aydın, S., (2017). Biyogaz Üretiminde Kullanılabilen Materyaller ve Biyogazın Kullanım Alanları. Batman University Journal of Life Science, 7(2/2),79-89.
 4. Aydın, H., Ilkılıç, C., (2017). Air pollution, pollutant emission and harmfull effects. Journal of Engineering and Technology, 1(1),8-15.
 5. Çılğın, E., Ilkılıç, C., (2015). Mikroalg Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması. E.Ü. Fen Bilimleri EnstitüsüDergisi, 31(1),452-456.
 6. Ilkılıç, C., Çılğın, E., (2014). The Effect of Terebinth oil Methyl Ester on Engine Performance and Exhaust Emissions in a Diesel Engine. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech., 4(4),75-85.
 7. Ilkılıç, C., Çılğın, E., (2013). Effect of Terebinth Oil Biodiesel on Exhaust Emissions in a CI Engine. Batman University Journal of Life Science, 3(2),126-145.
 8. Ilkılıç, C., (2009). Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Kullanımı. Mühendis ve Makina, 50(593),26-32.
 9. Ilkılıç, C., (2008). Bir dizel motorunda enjeksiyon basıncının egzoz emisyonlarına etkisinin araştırılması. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(30),483-491.
 10. Ilkılıç, C., (2007). Metil Ester Katkılı Dizel Yakıtının Bir Dizel Motoru Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3),397-405.
 11. Behçet, R., Ilkılıç, C., (2007). İç İçe Borulu Isı Değiştiricisine Yerleştirilen Konik - Halka Yüzey Elemanların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(2),170-174.
 12. Ilkılıç, C., (2007). Biyodizel Yakıtın Dizel Motoru Performansına Etkileri. Mühendis ve Makina, 48(5),20-27.
 13. Behçet, R., Ilkılıç, C., (2006). İç İçe Borulu Isı Değiştiricisine Yerleştirilen Helisel Yayların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(4),571-576.
 14. Ilkılıç, C., Behçet, R., (2006). Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 5(1),66-72.
 15. Ilkılıç, C., (2003). Rüzgar Enerjisi ve Kullanımı. F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2(3),-.
 16. Ilkılıç, C., Öner, C., (2003). Bir Dizel Motorunda Ayçiçek Yağı Metil Esteri ile Motorin Karışımı Kullanılarak Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4),579-588.
 17. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2003). Pamuk Yağı Metil Esterinin Dizel Motoru Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4),569-578.
 18. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2002). Pamuk Yağı Metil Esteri ile Dizel Yakıtı Karışımının Bir Dizel Motoru Performansına Etkileri. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1),199-205.
 19. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2000). Ayçiçek Yağı Metil Esteri ile Dizel Yakıtı Karışımının Bir Dizel Motoru Performansına Etkisi. Teknoloji, 3(2-3),249-256.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ilkılıç, Z., Ilkılıç, C., (2019). Dizel Motorlarında Zararlı Egzoz Emisyonlarının Azaltılmasının Araştırılması. ISAS WINTER 19, (),520-528.
 2. Ilkılıç, Z., Ilkılıç, C., Öner, C., Çılğın, E., (2018). Menengiç Yağından Biyoyakıt Üretimi ve Kullanımı. International Engineering and Technology Symposium, (),-.
 3. Behçet, R., Oral, F., Ilkılıç, C., Baysal, E., (2015). Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Hayvansal Atık Yağların Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Eetkisi. 13. Uluslararası Yanma Sempozyumu, (),-.
 4. Behçet, R., Ilkılıç, C., Oral, F., (2015). Research on the Utilization Potantials of Wind and Solar Energies in Eastern Anatolia Region of Turkey. 1st International Conference on Environmental Science and Technology, (),-.
 5. Öner, C., Ilkılıç, C., (2016). Combustion of Silopi Coals in a Rotating Head Combustor. International Science and Technology Conference, Vienna-Austria, (),236-242.
 6. Ilkılıç, C., Behçet, R., Aydın, S., Aydın, H., (2009). Dizel Motorlarında Azot Oksitlerin Oluşumu ve Kontrol Yöntemleri. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 7. Behçet, R., Argunhan, Z., Ilkılıç, C., (2006). Isı Değiştiricisinin İç Borusuna Yerleştirilen Konik Halka Elemanlarının Isı Transferi ve Basınç Düşümü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. GAP V Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 8. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2002). Bir Dizel Motorunda Pamuk Yağı Metil Esteri ile Motorin Karışımı Kullanarak Egzoz Gazı Emisyonlarının İncelenmesi. 4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 9. Bayındır, H., Sarsılmaz, C., Ilkılıç, C., (1997). Yerli Otomobillerde LPG Kullanımı. 1. Uluslararası Katılımlı Otomotiv Teknolojisi Kongresi, (),-.
 10. Ilkılıç, C., Bayındır, H., Öner, C., (1997). Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Ayçiçek Yağının Kullanılması. I. Uluslararası Katılımlı Otomotiv Teknolojisi Kongresi, (),-.
 11. Duran, G., Ilkılıç, C., (2018). Mikroalg yağından elde edilen biyodizel ve etanol karışımının bir dizel motorunda kullanılabilirliğinin araştırılması. 2nd İnternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, (),-.
 12. Temizer, İ., Ilkılıç, C., (2013). The Effect on Engine Lubrication Oil of Used Alternative Fuels for İnternal Combustion Engine. 7th International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 13. Temizer, İ., Ilkılıç, C., Tanyeri, B., (2012). Termoelektrik teknolojisi kullanılan sistemlerde enerji dönüşümü. 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, (),-.
 14. Temizer, İ., Ilkılıç, C., Tanyeri, B., Cihan, Ö., (2012). Termoelektrik Teknolojisinin Taşıt Sistemleri Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, (),-.
 15. Aydın, S., Aydın, H., Ilkılıç, C., (2012). Biyodizelin Hava Kirliliğine Etkisi. Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, (),-.
 16. Ilkılıç, C., Deviren, H., (2011). Biyogazın Üretimi Ve Üretimi Etkileyen Faktörler. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 17. Behçet, R., Aydın, S., Ilkılıç, C., Aydın, H., Abdulvahap, Ç., (2011). Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 18. Ilkılıç, C., Deviren, H., (2011). Biyogazın Oluşumu ve Biyogazı Saflaştırma Yöntemleri. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 19. Ilkılıç, C., Deviren, H., (2011). Biyogazın Oluşumunu Etkileyen Fiziksel ve Kimyasal Parametreler. 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 20. Behçet, R., Ilkılıç, C., Aydın, H., (2009). Isı Değiştiricisine Yerleştirilen Pervane Tipi Türbülatörün Isı Transferi Üzerindeki Etkisi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, (),-.
 21. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2002). Değişik Enjeksiyon Basınçlarında Ayçiçek Yağı Metil Esteri ile Dizel Yakıtı Karışımının Egzoz Emisyonuna Etkisinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, (),-.
 22. Ilkılıç, Z., Ilkılıç, C., Deviren, H., (2018). Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Üretiminin Gelişimi. International Engineering and Technology Symposium, (),1027-1035.
 23. Ilkılıç, C., Yücesu, H.S., (2002). Ayçiçek Yağı Metil Esteri ile Dizel Yakıtı Karışımının Farklı Enjeksiyon Basınçlarında Motor Performansına Etkilerinin İncelenmesi. 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, (),-.
 24. Bayındır, H., Sarsılmaz, C., Ilkılıç, C., (1997). Otomobillerde LPG Kullanımı. I. Uluslararası Katılımlı Otomotiv Teknolojisi Kongresi, (),-.
 25. Behçet, R., Ilkılıç, C., Oral, F., (2013). Malatya İlinde Oluşan Evsel Atıklardaki Enerji Potansiyeli. 2nd International Symposium on Environment And Morality, (),-.
 26. Ilkılıç, C., Öner, C., Ilkılıç, Z., Deviren, H., Hazar, H., (2017). Yakıt Pillerinin Yapısı, Çalışma Prensibi ve Çeşitleri. 1st InternationalConference on Energy Systems Engineering, (),-.
 27. Öner, C., Dedebey, M., Ilkılıç, C., Hazar, H., (2017). Investigation of Usability as Lubricant Oil in Gasoline Engine of Vegetable Oils. 8th International Advenced TechnologiesSymposium, (),-.
 28. Deviren, H., Ilkılıç, C., Ilkılıç, Z., (2017). Doğu Anadolu Bölgesinin Farklı Hayvan Türlerinden Kaynaklanan Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. international conference on multidisciplinary, science, engineering and technology, (),-.
 29. Öner, C., Tanyeri, B., Can, İ., Ilkılıç, C., (2017). Tunçbilek Linyitinin Döner BaşlıklıBir Kömür Yakma Sisteminde Yakılması. 1st International Conference onEnergy Systems Engineering, (),-.
 30. Temizer, İ., Ilkılıç, C., (2017). experimental and numerical analysismof semiconductors in automotiv thermoelectric system. 8th International Advenced TechnologiesSymposium, (),-.
 31. Şap, S., Hazar, H., Şap, E., Öner, C., Ilkılıç, C., (2017). Examination of Exhaust Emission of Gasoline Engine Coated with in the Combustion Chamber and Exhaust Pipe. 8th International Advenced TechnologiesSymposium, (),-.
 32. Şap, E., Hazar, H., Şap, S., Öner, C., Ilkılıç, C., (2017). Exhaust Emission Analysis of Piston, Valve and Exhaust Pipe Chromium Carbide (Cr3C2) Coated LPG Engine. 8th International Advenced TechnologiesSymposium, (),-.
 33. Deviren, H., Ilkılıç, C., Aydın, S., (2016). Diyarbakır İlinde Farklı Hayvan Türlerinden Kaynaklanan Atıkların Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, (),-.
 34. Çılğın, E., Ilkılıç, C., Aydın, S., (2016). Bioetanol Biyodizel Yakıtının Bir Jeneratörlü Dizel Motorda Kullanımının Araştırılması. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, (),-.
Ulusal
 1. Behçet, R., Argunhan, Z., Ilkılıç, C., (2006). Isı Değiştiricisinin İç Borusuna Yerleştirilen Helisel Yayların Isı Transferi ve Basınç Düşümü Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, (),-.
 2. Ilkılıç, C., Çılğın, E., (2013). Bıttım bitkisinden biyoyakıtın üretimi ve özellikleri. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 3. Ilkılıç, C., Öner, C., Deviren, H., (2013). Kümes hayvanı atıklarından biyogaz üretiminin araştırılması. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 4. Bayındır, H., Ilkılıç, C., Aydın, H., (2013). Biyodizel yakıtların dizel motorlarında pm ve duman emisyonlarına etkileri. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 5. Ilkılıç, C., Bayındır, H., Halit, L.Y., Aydın, H., Budak, Z.N., (2011). Etanol-Biyodizel Karışımlarının Bir Dizel Motorunda Kullanımının Hava Kirliliğine Etkileri. Anadolu Enerji Sempozyumu ve Sergisi,, (),-.
 6. Behçet, R., Ilkılıç, C., Aydın, H., Argunhan, Z., (2011). Atık Pişirme Yağı Metil Esterinin Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanımı Ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu ve Ser, (),-.
 7. Bayındır, H., Halit, L.Y., Ilkılıç, C., Budak, Z.N., Aydın, H., (2011). Etanol-Biyodizel Karışımlarının Bir Dizel Motorunda Motor Performansına Etkileri. Anadolu Enerji Sempozyumu ve Sergis, (),-.
 8. Ilkılıç, C., Mehmet, Y., (2011). Alternatif Bir Enerji Olan Biyogazın Elde Edilişi ve Kullanımı. Anadolu Enerji Sempozyumu ve Sergisi, (),-.
 9. Öner, C., Ilkılıç, C., (2000). Bir Benzinli Motorda LPG’nin Yakıt Olarak Kullanılması ve Egzoz Gazı Emisyonlarının Deneysel İncelenmesi. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü, V. Ulusal Sempozyumu, (),-.
 10. Öner, C., Ilkılıç, C., (1999). Yüksek Kabartma Özellikli Şırnak-Cizre Kömürünün Yakılması İçin Yeni bir Yakıcı Tasarımı. GAP ve Sanayi Kongresi, (),-.
 11. Bayındır, H., Ilkılıç, C., Öner, C., (1998). LPG’nin Benzinli Motorlarda Hava Kirliliği ve Motor Performansına Etkileri. GAP 2. Mühendislik Kongresi–1998, (),-.
 12. Öner, C., Ilkılıç, C., (1998). Enjeksiyon sistemli Benzinli Motorlarda Karışım ve Emisyon Kontrolü. GAP 2. Mühendislik Kongresi–1998, (),-.
 13. Ilkılıç, C., Bayındır, H., Öner, C., (1998). Bir Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisinin Kullanılabilirliği. GAP 2. Mühendislik Kongresi–1998, (),-.
 14. Ilkılıç, C., Çelik, H., (1996). Bir Yatay Eksenli Rüzgar Türbininin Kanat Profili ve Bazı Büyüklüklerin Benzerlik Yöntemi ile Belirlenmesi. GAP 1. Mühendislik Kongresi–1996, (),-.
 15. Çelik, H., Ilkılıç, C., (1996). GAP Bölgesinde Kullanabilmek Amacıyla Bilgisayar Yardımıyla Balıkçı Teknesi Tasarımı. GAP 1. Mühendislik Kongresi–1996, (),-.
 16. Varol, A., Ilkılıç, C., (1991). Rüzgar Enerjisinin Mekanik Enerjiye Dönüştürülmesi. Enerji Yönetimi ve Teknik Sorunlar, (),-.

Projeler

 1. FÜBAP TEKF.17.08,, 22.02.2016-09.05.2018
 2. FÜBAP TEF13.03, 01.10.2012-15.10.2014
 3. FÜBAP-1604, 23.02.2007-23.03.2009
 4. FÜBAP 1331, 25.04.2007-25.02.2008
 1. Ulusal, Dergi, Türk Doğa ve Fen Dergisi, 2
 2. Ulusal, Dergi, Yaşam Bilimleri Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Fuel, 1