T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Cihan GÜNAY

Yabancı Dil :
2000 ÜDS Aralık dönemi 68.750
Telefon :
(424) 237 000 0 - 3844
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
F. Ü. Vet. Fak Cerrahi AD. ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
genel cerrahi, ortopedi ve anestezyoloji oftalmoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil 2000 ÜDS Aralık dönemi 68.750
Telefon (424) 237 000 0 - 3844
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres F. Ü. Vet. Fak Cerrahi AD. ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı genel cerrahi, ortopedi ve anestezyoloji oftalmoloji
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  F.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  F.Ü. VET. FAK CERRAHİ ABD

  Doktora Tezi;

  Köpeklerde Enfluran İsofluran ve Propofol Anesteziklerinin Karşılaştırılması
 • Doçentlik » 2007

  Doç. Dr.
 • Profesörlük » 2013

  Prof. Dr.
 • 1 Fırat Üniversitesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2008-11-23 ile 2013-11-24 tarihleri arasında.

Verdiği Dersler

Cerrahi II
» Lisans » 2 Kredi

Ders Notları

 • 1. Cerrahi II Ders İçerikleri Güncellenmiştir (İNDİR)

Makaleler

Uluslararası
 1. Han, M.C., Durmuş, A.S., Sağlıyan, A., Günay, C., Özkaraca, M., Kandemir, F.M., Çomaklı, S., Dicle, F.Ö., (2017). Effects of Nigella sativa and Hypericum perforatum on wound healing. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 41(),99-105.
 2. Han, M.C., Durmuş, A.S., Sağlıyan, A., Günay, C., Özkaraca, M., Kandemir, F.M., Çomaklı, S., Fırat, Ö.D., (2017). Effects of Nigella sativa and Hypericum perforatum on wound healing. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 41(1),99-105.
 3. Kandemır, F., , S.A., , O.M., , G.C., , H.M., , B.F., (2014). Effects of oral administrations of pomegranate seed extract on surgical wound healing in rabbits. Revue Méd. Vét, 164(8),400-408.
 4. Saglıyan, A., , B.F., , K.F., , G.C., , H.M., , O.M., (2012). Beneficial effects of oral administrations of grape seed extract on healing of surgically induced skin wounds in rabbits. Revue Méd. Vét, 163(1),11-17.
 5. Sagliyan, A., , C.A., , G.C., , H.M., , B.F., , K.M., (2010). Effects of dietary supplementation with whey proteins on surgical wound healing in rats. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 161(10),455-462.
 6. Aydın, S., , C.G., , M.H., (2010). Prevalence Of Lesıons Assocıated Wıth Subclınıcal Lamınıtıs In Daıry Cattle. Israel Journal of Veterinary Medicine, 65(1),27-33.
 7. Aydin, S., , M.C.H., , C.G., (2009). Sialolithiasis and its management in two horses. Indian Vet J, 86(),1062-1063.
 8. Aydin, S., , C.G., , M.C.H., , F.S., , A.H., (2009). An Experimental Study on the Efficacy of Sodium Hyaluronate in Prevention of Postoperative Intraperitoneal Adhesions Journal of Animal and Veterinary Advances. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4),664-668.
 9. Aydın, S., , C.G., , M.C.H., (2008). Comparison of the effects of oxytetracycline and penicillin streptomycin in the treatment of footrot in sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(8),986-990.
 10. Cihan, G., , A.S., , M.C.H., , I.Y., (2014). Formation of New Urethral Channel in Male Dogs Using Jejunal Segment An Experimental Study. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(9),1802-1806.
 11. Cihan, G., , A.S., , S.O., (2009). Use of the pedicle carpal pad for reconstruction of metacarpal pad defects in dogs. Indian Vet J, 86(),793-795.
 12. Canpolat, I., , Y.I., , G.C., (2007). A Case of Primary Intraocular Malignant Iris Melanoma in an Akkaraman Sheep. Revue. Med. Vet, 158(4),171-173.
 13. Canpolat, İ., , G.S., , G.C., , B.S., , E.H., (2006). En Evaluation of the Outcome of Bull Castration By Intra Testicular Injection of Ethanol and Calcium Chloride. Revue. Med. Vet, 157(8),420-425.
 14. Canpolat, İ., , C.L., , D.M., , G.C., , D.A., , H.M., (1996). Köpeklerde Üreterin Obstruksiyonuyla Deneysel Olarak Oluşturulan Hidronefrozisin Ultrasonografik Tanıs. Tr J of Veterinary and Animal Sciences, 20(),113-120.
 15. Naziroglu, M., , G.C., (1999). The Levels of Some Antioxidant Vitamins Glutathione Peroxidase and Lipoperoxidase During the Anaesthesia of Dogs. Cell Biochemistry And Function, 17(),207-212.
 16. Kılıç, S., , T.N., , U.S., , Ü.S., , G.C., , İ.Ö., , Y.B., (2002). Comparison of the Effect of Some Wound Healing Materials on Full Thickness Skin Wounds in Rabbits. Turk J Vet Anim Sci, 26(),263-272.
 17. Canpolat, I., , G.C., (2004). Treatment of Hip Luxation In Dogs Using Bone Screws and Acrylic External Fixator. The Indian Veterinary Journal, 81(),1222-1223.
 18. Canpolat, I., , G.C., (2005). Evaluation of Suprapubic Catheterinsation of Urinary Bladder of Calves. The Indian Veterinary Journal, 82(),513-515.
 19. Günay, C., (2005). Intraocular Silicon Prosthesis In Dog. Indian Vet J, 82(),844-846.
Ulusal
 1. Sağlıyan, A., Günay, C., (2018). Köpeklerde Karşılaşılan Üçüncü Göz Kapağı Bezi Prolapsusunun Morgan Cep Tekniği ile Sağaltımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 32(2),121-125.
 2. Sağlıyan, A., , G.C., (2010). Traumatıc Elbow Joınt Luxatıon And Its Operatıve Treatment In A Dog. Journal of New World Sciences Academy, 5(2),47-51.
 3. Sağlıyan, A., , G.C., , H.M.C., , Ö.M., (2010). Sığırlarda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. Journal of New World Sciences Academy, 2010(),5-2.
 4. Sağlıyan, A., , G.C., , H.M., , Y.İ., (2010). Tavşanlarda Karaciğer Cerrahisinde Fibrin Yapıştırıcı Kullanımı Deneysel Çalışma. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 24(2),63-69.
 5. Günay, C., , S.A., , H.M.C., (2013). Akkaraman Koyunlarda Dalağın B Mod ve Doppler Ultrasonografik Muayenesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 27(1),25-29.
 6. Günay, C., , S.A., , Ö.M.H.M.C., (2013). Effect of Autologous Serum on Healing of Corneal Endothelium in Experimentally Induced Alkaline Burns of The Cornea in Rabbits. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 27(1),31-34.
 7. Günay, C., , S.A., , Ö.M., (2011). Bir Köpekte Oral Papillomatozis ve Cyclophosphamide ile Sağaltımı. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg, 25(3),135-139.
 8. Günay, C., , S.A., (2010). Köpeklerde Ksilazin Ketamin Halotan Ve Midazolam Ketamin İzofloran Anesteziklerinin İntraoküler Basınç Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Journal of New World Sciences Academy, 5(1),1-8.
 9. Gunay, C., , B.E., (2001). Köpeklerde Propofol ve İsofluran Abesteziklerinin Bazı Klinik ve Elektrokardiyografik bulguları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. F.Ü Sağ. Bil. Derg., 7(1),87-93.
 10. Sağlıyan, A., , G.C., (2003). Köpeklerde Katarakt. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9(1),74-77.
 11. Balıkcı, E., , G.C., (2004). Retiküloperitonitis Travmatikalı Sığırlarda Rumenotomi Öncesi Ve Sonrası Bazı Klinik Hematolojik Biyokimyasal Ve Elektrokardiografik Bulguların Karşılaştırılması. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 18(),13-19.
 12. Sağlıyan, A., , G.C., , K.M., (2003). Elazığ Bölgesinde Koyunlarda Görülen Piyetenin Etiyolojisinde Çinko Ve Bakırın Rolü. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9(1),11-16.
 13. Ünsaldı, S., , G.C., (2001). Köpeklerde Pre Operatif Tek Doz Antibiyotik Profilaksisi. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 15(),85-90.
 14. Ünasaldı, E., , E.H., , D.A., , G.C., , D.M., (1995). Tavşanlarda Perifer Sinirlerde Dikiş Uygulamaları. F. Ü. Sağ. Bil. Dergisi, 9(),289-300.
 15. Ünsaldı, E., , D.A., , G.C., (2003). Bir Arap Atında Sinüzitis Purulenta ve Sağaltımı. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9(),37-40.
 16. Ünsaldı, E., , S.A., , G.C., (2005). Köpeklerde Deneysel Kokso Femoral Çıkıkların Modifiye Meij Hazewınkel Nap Tekniği İle Sağaltılması. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 3(2),33-37.
 17. Günay, C., , Ü.S., (2000). Köpeklerde Enfluran İsofluran ve Propofol Anesteziklerinin Kan Parametreleri Üzerindeki Etkileri. F. Ü. Sağ. Bil. Dergisi, 14(),129-135.
 18. Günay, C., , Ü.Ü., (2002). Bir Buzağıda Karşılaştığımız Palatoşizis ve Artrogripozis Olgusu. Veteriner Cerrahi Dergisi, 8(),121-.
 19. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (2003). Deneysel Oluşturulan Abdominal Defektlerin Jejunal Seromüsküler Otogreft İle Onarılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9(3),15-19.
 20. Günay, C., , S.A., , Y.İ., , S.M., , T.G., (2004). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol Ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(1),55-60.
 21. Günay, C., , S.A., (2014). Sığırda Faringeal Penetran Bir Yorgan İğnesi Olgusu. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 18(2),107-110.
 22. Günay, C., , S.A., , B.E., , Ü.E., (2004). Köpeklerde Ketamin Midazolamın İntravenöz Enjeksiyon Ve İntravenöz İnfüzton Uygulamalarının Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 10(3),5-10.
 23. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (2014). Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Aprotinin ile Metilen Mavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(1),51-55.
 24. Günay, C., , S.A., , Y.M., (2005). Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Korneal Defektlerin Sağaltımında Asetilsisteinin Etkis. F. Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(2),151-156.
 25. Günay, C., , S.A., , Ü.E., , Y.M., (2005). Köpek Diz Ekleminde Deneysel Oluşturulan Osteokondral Defektlerin Otojen Kansellöz Greft İle Onarılması. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(2),107-113.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Polat, E., Günay, C., Eröksüz, H., Yılmaz, S., Kaya, E., (2018). Histopathologic, immunohistochemical and biochemical evaluation of acupuncture treatment in experimentally induced injury of the radial and ulnar nerves in rabbits. IInd International Veterinary Surgery Congress Of Turkey XVIth National Veterinary Surgery Congress, (),148-149.
 2. Polat, E., Günay, C., Kavaklı, A., Gönen, M., (2018). Experimental paralysis of the radialnerve and ulnar nerve in rabbits with treat acupuncture and the results of clinical and electromyelography. THE XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - BULGARIA, (),-.
 3. Polat, E., Günay, C., Kavaklı, A., Gönen, M., (2018). Experimental Paralysis of the Radial Nerve and Ulnar Nerve in Rabbits with Treat Acupuncture and the Results of Clinical and Electromyelography. THE XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE- Bulgaria, (),-.
 4. Polat, E., Günay, C., Eröksüz, H., Yılmaz, S., Kaya, E., (2018). Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Nervus Radialis ve Nervus Ulnaris Hasarının Akupunktur ile Tedavisi ve İyileşmesinin Histopatolojik, İmmunohistokimyasal ve Biyokimyasal Yönden Değerlendirilmesi. 2nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, (),-.
 5. Naziroğlu, M., , Ç.M., , Ş.H., , G.C., , B.E., , A.M., (). Plasma Levels of Vitamin A E Beta Carotene and Glutathione Peroxidase During Enflurane and Anesthetised Dogs. International Congress of stres, (),-.
 6. Canpolat, I., , Y.I., , G.C., (). A case of Primary Intraocular Malignant Iris Melanoma in an Akkaraman Sheep. The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, (),-.
 7. Canpolat, İ., , G.S., , G.C., , B.S., , E.H., (). En Evaluation of the Outcome of Bull Castration By Intra Testicular Injection of Ethanol and Calcium Chloride. The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, (),-.
 8. Canpolat, İ., , G.C., (). Evaluation of Suprapubic Catheterisation of Urinary Bladder With Cistofix or Cleft Trocar in Calves. The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, (),-.
Ulusal
 1. Sağlıyan, A., , G.C., , H.M., , Ö.M., (). Sığırlarda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu. XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 2. Sağlıyan, A., , G.C., , H.M., (). Süt Sığırlarında Karşılaşılan Subklinik Laminitise İlişkin Lezyonların Prevalansı. XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 3. Sağlıyan, A., , G.C., , H.M., , S.F., , H.A., (). Postoperatif İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde Sodyum Hiyaluronat ın Etkinliğinin Araştırılması Üzerine Deneysel Bir Çalışma. XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 4. Saglıyan, A., , C.A., , G.C., , H.M., , B.F., , K.M., (). Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Yara İyileşmesi Üzerıne Süt Serumu Proteınlerıyle Beslenmenın Etkısı. XII Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 5. Sağlıyan, A., , G.C., , K.M., (). Elazığ Bölgesinde Koyunlarda Görülen Piyeten in Etiyolojisinde Çinko ve Bakırın Rolü. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 6. Sağlıyan, A., , H.M., , G.C., (). Atlarda Salya Taşları Ve Operatif Tedavisi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 7. Günay, C., , S.A., , Ü.E., , Y.M., (). Köpek Diz Ekleminde Deneysel Oluşturulan Osteokondral Defektlerin Otojen Kansellöz Gref İle Onarılması. X Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 8. Günay, C., , S.A., , Ö.S., (). Köpeklerde Deneysel Oluşturulan Metakarpal Ped Defektlerinin Pediküllü Karapal Ped Kullanilarak Onarilmasi. X Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 9. Günay, C., , S.A., , Y.M., (). Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Korneal Defektlerin Sağaltımında Asetilsisteinin Etkisi. X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 10. Günay, C., , S.A., , B.E., , Ü.E., (). Köpeklerde Ketamin Midazolamın İntravenöz Enjeksiyon Ve İntravenöz İnfüzyon Uygulamalarının Karşılaştırılması. X.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 11. Canpolat, İ., , K.E., , D.M., , G.C., (). Köpeklerde Propofol İle Anestezi. IV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 12. Canpolat, İ., , G.C., (). Köpeklerde Deneysel Oluşturulan Kalça Çıkığının Kemik Vidaları Ve Akrilik Eksternal Fiksatör İle Sağaltımı. II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, (),-.
 13. Günay, C., , S.A., (). Köpeklerde İntraoküler Slikon Protez İmplantasyonu. II. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, (),-.
 14. Günay, C., , S.A., , Y.İ., (). Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Aprotinin İle Metilen Mavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.
 15. Günay, C., , S.A., , Y.İ., , S.M., , T.G., (). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol Ve Etenol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Fluniksin Meglumin ve Amnion Sıvısı’nın İntraabdominal Adezyonların Önlenmesi Üzerine Etkileri, 26.05.2017-30.05.2019
 2. Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Tedavisinde Otolog Serumun Etkinliğinin Araştırılması, 04.01.2011-23.10.2013
 3. Malatya Yöresinde Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması, 24.04.2016-25.12.2017
 4. Malatya Yöresinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Araştırılması, 24.04.2016-25.12.2017
 5. Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Tedavisinde Otolog Serumun Etkinliğinin Araştırılması, -
 6. Süt sığırlarında karşılaşılan Digital Dermatitis in etiyolojisi insidansı ve sağaltımı üzerine gözlemler, -
 7. Tavşanlarda Karaciğer Cerrahisinde Dikiş ve Fibrin Yapıştırıcı kullanımı, -
 8. Buzağılarda Ürolithiasise Bağlı Sidik Kesesi, -
 9. Köpeklerde Enfluran İsofluran Ve Propofol Anesteziklerinin Karşılaştırılması, -
 10. Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarının Tedavisinde Otolog Serumun Etkinliğinin Araştırılması, 06.06.2010-06.06.2012

Üyelikler

 1. veteriner Cerrahi Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 1
 2. Ulusal, Dergi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2
 3. Ulusal, Dergi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2
 5. Uluslararası, Dergi, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültersi Dergisi, 1