T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Caner Feyzi DEMİR

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23335
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Nöroloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23335
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Nöroloji
 • Lisans » -1 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • 1 Nöroloji Anabilim Dalı (TIP FAK)

  Kurul Üyesi » Aralık 2009 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aslan, O., Gürger, M., Ateşçelik, M., Kara, M., Aşkın, S., Alataş, Ö.D., Demir, C.F., Yılmaz, M., Kargun, K., (2017). Endothelin-1 Lys198Asn and rs10478694 polymorphism in ischemic stroke. Biomedical Research, (),-.
 2. Balgetir, F., Demir, C.F., Karataş, A., Gönen, M., (2017). Behçet Hastalığının Atipik Prezantasyonu: ADEM Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 22(1),45-48.
 3. Demir, C., , O.H., , M.B., (2013). Efficacy of topiramate as add on therapy in two different types of progressive myoclonic epilepsy. Acta medica (Hradec Kralove) / Universitas Carolina, Facultas Medica Hradec Kralove, 56(1),36-8.
 4. Akgun, B., , K.M., , D.C., , S.A., , O.H., , B.S., (2013). Electrophysiological effects of bosentan in rats with induced cerebral ischemia reperfusion. Bosnian journal of basic medical sciences / Udruzenje basicnih mediciniskih znanosti = Association of Basic Medical Sciences, 13(3),175-9.
Ulusal
 1. Demir, C.F., Artaş, H., (2007). Sol Kolda Tekrarlayan Monopleji Kliniği ile Başvuran SpontanAort Disseksiyonu: Bir Olgu Sunumu. The Eurasian Journal of Medicine, 39(),151-153.
 2. Berilgen, M., Erdoğan, E., Özdemir, H.H., Kapan, O., Demir, C.F., (2012). Akut İskemik İnmede Serum Adiponektin Düzeyi ve İskemik İnmeOluşumunda Muhtemel Rolü. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),28-31.
 3. Üstün, C., Üstün, s., Demir, C.F., (2012). Pegylated Interferon Alpha-2b RelatedDelirium. Konuralp Tıp Dergisi, 4(3),-.
 4. Özdemir, H.H., Demir, C.F., Berilgen, M., (2014). ARNOLD CHIARI-I MALFORMASYONU İLE MUHTEMEL İLİŞKİLİİNTERNÜKLEER OFTALMOPLEJİ. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2),834-839.
 5. Demir, C.F., Berilgen, M., (2009). Tolterodin Kullanımı ile İlişkili Diskinezi Olgusu. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 4(2),68-70.
 6. Keleş, E., Akarçay, m., Demir, C.F., Karlıdağ, T., Özkara, ş., Savucu, Y., Yalçın, Ş., (2013). Aktif Sporun Nazal Kaslar Üzerindeki Rolü Akustik Rinometri,Rinomanometri ve Elektronöromyografi Sonuçları. KBB ve BBC Dergisi, 21(2),55-61.
 7. Sürgün, F., Demir, C.F., Akalın, y., (2012). Psikojenik Palatal Tremor. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 7(2),81-84.
 8. Özdemir, H.H., Kapan, O., Balduz, M., Berilgen, M., Demir, C.F., (2012). Venlafaksin ile Tedavi Edilen Migrenli Bir Hastada Hiperseksüalite. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 7(2),47-50.
 9. Berilgen, M., Demir, C.F., Aydın, m., Erdoğan, E., (2007). Lateral Medüller Sendrom ve Eşlik Eden Dirençli HıçkırığınGabapentinle Tedavisi. Fırat Tıp Dergisi, 12(),231-233.
 10. Demir, C.F., Özdemir, H.H., Kapan, O., (2010). A Case of Eight-and-a-Half Syndrome After Cessation of Heparin Treatment. The Turkish Journal of Neurology, 16(2),119-120.
 11. Demir, C.F., (2012). Parkinson Hastalığı Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri, 5(4),1-4.
 12. Demir, C.F., Bilici, R., Özdemir, H.H., Berilgen, M., (2009). Major Depresyonlu Hastalarda Elektrokonvulsiv TerapininSempatik Deri Yanıtı Üzerine Etkileri. fırat tıp dergisi, 14(3),167-170.
 13. Balduz, M., Kapan, O., Özdemir, H.H., Ataş, i., Demir, C.F., (2011). GEBELİKTE HEMORAJİK İNFARKT İLE KOMPLİKE SEREBRAL VENÖZ TROMBOZ:OLGU SUNUMU. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 17(1),29-31.
 14. Korkmaz, S., Yıldız, S., Demir, C.F., Sünbül, Z.E., Korucu, T., Burcu, G., (2015). Aripiprazole Bağlı Akut Distonik Reaksiyon. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg, 29(2),91-92.
 15. Bulut, S., Kılıç, H., Demir, C.F., (2011). Yukarı Fırat Bölgesinde Multipl Skleroz Tanısı İle İzlenen HastalarınKlinik ve Demografik Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi, 16(2),84-90.
 16. Taşcı, İ., Demir, C.F., Tunç, Z., (2019). Kronik Egzersize Bağlı Kompartman Sendromunda Peroneal Sinire Bası Nedeniyle Meydana Gelen Düşük Ayak: Bir Olgu Sunumu.. Fırat Tıp Dergisi, 24(3),162-165.
 17. Gönen, M., Kuloğlu, T., Ulaş, M., Balgetir, F., Demir, C.F., Böyük, A., (2019). Sıçan Beyin Dokusunda Takrolimus’un Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Vitamin D’nin Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 24(1),1-5.
 18. Demir, C.F.., , B.M.S.., , B.S.., , U.M.A.., , O.S., (2007). Young adults with ischemic stroke in the upper part section of Firatriver Case report. TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 27(5),791-796.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Altıntaş, A., Uygunoğlu, U., Terzi, M., Boz, C., Saip, S., Köseoğlu, m., Öztürk, m., Demir, C.F., Soysal, a., (2016). Outcomes of pregnancy in neuromyelitis optica patients:turkish multicenter study data. ECTRIMS 2016, (),-.
 2. Berilgen, M., Gönen, M., Müngen, B., Demir, C.F., Özdoğan, S., (2015). Comparison Of Serum S100B And Neuron Specific Enolase Levels In Episodic Migrane And Chronic Migrane Patients And Their Value For Etiopathogenesis (P3.040). AAN 67th Annual Meeting, (),-.
 3. Akılotu, B.N., Arslan, T.S., Demir, C.F., Çiçek, Y., (2018). PTT AWARENESS CLASSIFICATION BETWEEN OSAS PATIENTS AND HEALTHY INDIVIDUALS WITH MACHINE LEARNING METHODS USING POLYSOMNOGRAPHIC SIGNAL DATA. International Engineering and Natural Sciences Conference (IENSC 2018),, (),-.
 4. Taşcı, İ., Demir, C.F., Kuloğlu, T., (). Effects of alpha lipoic acid on loss of myelin sheath of sciatic nerve in experimentally induced diabetic rats. 4th Congress of the European-Academy-of-Neurology (EAN), (),-.
Ulusal
 1. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Ethemoğlu, Ö., Aktaş, f., (2020). Okrelizumab’xxın fmf’xxli MS hastalarında FMF ataklat-rına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 2. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Ethemoğlu, Ö., Aktaş, f., (2020). Okrelizumab’xxın fmf’xxli MS hastalarında FMF ataklat-rına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 3. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 4. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 5. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 6. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 7. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 8. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 9. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 10. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 11. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 12. Demir, C.F., Balgetir, F., Taşcı, İ., Aksoy, K., Aktaş, f., (2020). Okrelumab’xxın FMF’xxli MS hastalarında FMF ataklarına etkileri. 2. Uluslararası Türk Dünyası, (),-.
 13. Gönen, M., Aytaç, E., Balgetir, F., Demir, C.F., Şehlikoğlu, ş., (2015). Spontan intrakraniyal hipotansiyona bağlı abducens paralizisi. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 14. Demir, C.F., Balgetir, F., Acar, v., Gönen, M., Aytaç, E., Kılıç, e., (2015). Sistemik Lupus Eritmatosuz Nadir Presantasyonu Kötü Prognozlu GBS. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 15. Tunç, Z., Aytaç, E., Gönen, M., Demir, C.F., Müngen, B., (2015). TP-82 Isaac Sendromu. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 16. Aytaç, E., Gönen, M., Şehlikoğlu, ş., Demir, C.F., Berilgen, M., (2015). Total Horizantal Oftalmopleji ile Presente olan Enfarkt. 51 Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 17. Kılıç, e., Aytaç, E., Gönen, M., Demir, C.F., Müngen, B., (2015). Multi Sistem Atrofi P. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 18. Özdemir, H.H., Kara, M., Yumrutaş, Ö., Üçkardeş, F., Eraslan, E., Demir, C.F., Bal, R., (2014). Ratlarda Clothianidin Maruziyetinin KognitifFonksiyonlar Ve Öğrenme İle İlişkili Genler Üzerine Etkileri.. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 19. Kılıç, e., Demir, C.F., Taşcı, İ., (2018). YUKARI FIRAT BÖLGESİ’NDE MULTİPL SKLEROZTANISI İLE İZLENEN HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK,DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE AİLESEL SIKLIĞI. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),-.
 20. Serin, H.M., Baran, o., Karabulut, m., Demir, C.F., Yılmaz, E., (2013). Sydenham Koreli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 21. Serin, H.M., Toga, ş., Demir, C.F., (2013). Vitamin B12 Eksikliği Konulan Hastaların Klinik Bulguları. XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 22. Serin, H.M., Demir, C.F., Müngen, B., Berilgen, M., (2014). Gastaut Tipi İdiopatik Çocukluk Oksipital Epilepsilerinde Uzun Dönemli Seyir ve Prognoz: 11 Olguluk Prospektif Çalışma. 6. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 23. Serin, H.M., Gönen, M., Demir, C.F., Müngen, B., Berilgen, M., (2014). Sıcak Su Epilepsisi:27 Olgunun Klinik ve Laboratuar Özellikleri. 16 Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 24. Serin, H.M., Gönen, M., Demir, C.F., Müngen, B., Berilgen, M., (2014). Tıbbi Tedaviye Dirençli Gastaut Tipi İdiopaitk Çocukluk Çağı Oksipital Epilepsilerinde Klobazamın Epileptik Nöbetler ve EEG Bulguları Üzerine Etkisi:Olgu Sunumu. 16. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, (),-.
 25. Demir, C.F., Taşcı, İ., Tunç, Z., (2018). Peroneal Sinire Myofasiyal Bası ile Gelişen Düşük Ayak: Olgu Sunumu. 34. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, (),-.
 26. Tuncer, M.A., Uygunoğlu, U., Terzi, M., Kürtüncü, M., Yüceyar, A.N., Ekmekçi, Ö., Türkoğlu, R., Soysal, A., Köseoğlu, M., Gözübatık, Ç.G., Sarıahmetoğlu, H., Boz, C., Beckmann, Y., Turan, Ö.F., Demirkıran, D.M., Akman, G., Altunrende, B., Birday, E., Işık, N., Cantürk, A.İ., Özcan, A., Kamışlı, Ö., Balcı, B., Efendi, H., Eğilmez, C., Akçalı, A., Kılınç, T.M., Canbaz, K.S., Kızılay, F., Sevim, M.S., Yenilmez, P., Demir, C.F., Balgetir, F., Kıylıoğlu, N., Kasap, M., Çalışkan, Z., Karabudak, R., Saip, S., Eraksoy, M., (). MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN ETKİLİLİĞİ : TÜRKİYE GERÇEK YAŞAM VERİLERİ (REFINE). 55. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 27. Yüceyar, A.N., Akman, D.G., Altunrende, B., Beckmann, Y., Boz, C., Canbaz, K.S., Çilingir, V., Demirkıran, D.M., Demir, C.F., Efendi, H., Ekmekçi, Ö., Kayım, Y.Ö., Kıylıoğlu, N., Meseri, D.R., Sevim, M.S., Seyidoğlu, D., Siva, A., Soysal, A., Terzi, M., Tiftikçioğlu, İ., Tuncer, M.A., Turan, Ö.F., Yücesan, C., (). BİR ULUSAL ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ (ENVIROPIMS): YENİ TANI ALMIŞ ERİŞKİN, ERGEN VE ÇOCUK MULTİPLE SKLEROZ(MS) OLGULARINDA OBEZİTE, SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI. 55. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, (),-.
 28. Tuncer, M.A., Uygunoğlu, U., Terzi, M., Kürtüncü, M., Yüceyar, A.N., Ekmekci, Ö., Türkoğlu, R., Soysal, A., Köseoğlu, M., Gözübatık, Ç.G., Sarıahmetoğlu, H., Boz, C., Beckmann, Y., Turan, Ö.F., Demirkıran, D.M., Akman, G., Altunrende, B., Birday, E., Işık, N., Cantürk, A.İ., Özcan, A., Kamışlı, Ö., Petek, B.B., Efendi, H., Eğilmez, C., Akçalı, A., Kılınç, T.M., Canbaz, K.S., Kızılay, F., Sevim, M.S., Yenilmez, P., Demir, C.F., Balgetir, F., Kıylıoğlu, N., Kasap, M., Çalışkan, Z., Karabudak, R., Saip, S., Eraksoy, M., (2019). TEP-147 MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA FİNGOLİMODTEDAVİSİNİN ETKİLİLİĞİ : TÜRKİYE GERÇEK YAŞAMVERİLERİ (REFINE). 55. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),276-276.
 29. Yüceyar, A.N., Akman, G., Altunrende, B., Beckmann, Y., Boz, C., Canbaz, K.S., Çilingir, V., Demirkıran, D.M., Demir, C.F., Efendi, H., Ekmekci, Ö., Kayım, Y.Ö., Kıylıoğlu, N., Meseri, D.R., Sevim, M.S., Dilek, S., Siva, A., Soysal, A., Terzi, M., Tiftikçioğlu, İ., Tuncer, M.A., Turan, Ö.F., Yücesan, C., (2019). SS-77 BİR ULUSAL ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ (ENVIROPIMS):YENİ TANI ALMIŞ ERİŞKİN, ERGEN VE ÇOCUK MULTİPLESKLEROZ(MS) OLGULARINDA OBEZİTE, SAĞLIKLIBESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNUNARAŞTIRILMASI. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi, (),45-45.

Ödüller

 1. Sözel Bildiriler kategorisinde 2. lik ödülü
 2. Poster bildiri kategorisinde 2. lik ödülü

Projeler

 1. Çok Fonksiyonlu Protez Elin Biyo Elektriksel Sinyaller İle Bilişsel Kontrolü, 07.11.2014-09.02.2017
 2. PREGABALİNİN DİYABETİK RATLARDA BEYİN DOKUSU VE SİYATİK SİNİR ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 11.10.2012-11.12.2013
 3. DENEYSEL OLARAK DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BEYİN VE SİYATİK SİNİR DOKUSUNA ALFA LİPOİK ASİDİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 25.07.2012-25.01.2013
 4. İskemik inmeli Hastalarda Serum Chemerin Düzeyinin Araştırılması, 11.05.2013-22.05.2013
 5. Multipl Sklerozlu Hastalarda Sirtuin 7, Sema 3a, Sema 3f Gen Ekspresyonlarının Belirlenmesi, 28.05.2019-28.05.2020
 6. OSAS Hastaları ile Sağlıklı Bireylerdeki Nabız Geçiş Sürelerinin Karşılaştırılması, 15.05.2018-30.05.2019
 7. Migren hastalarında çeşitli (5-HT 1A , 5-HT-1B, 5 HT 2A, 5 HT 2C, FSHR, CYP19A1, ESR1, ESR2 ve NRIP1) gen polimorfizm araştırması, 02.02.2011-25.04.2014
 8. DENEYSEL OLARAK DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARIN BEYİN VE SİYATİK SİNİR DOKUSUNA ALFA LİPOİK ASİDİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 25.07.2012-30.12.2013
 9. PREGABALİNİN DİYABETİK RATLARDA BEYİN DOKUSU VE SİYATİK SİNİR ÜZERİNE KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, 11.10.2012-11.10.2013
 10. İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Endotelin 1 Gen Polimorfizminin Etkisi, 06.02.2013-22.08.2013
 11. Acil Servise Başvuran Hemorajik ve İskemik Serebrovasküler Hastalıklı Hastalarda Kopeptin Düzeylerinin Araştırılması, 15.03.2013-11.11.2014
 12. İmidaclopirid ve clothianidinin bilkişsel işlevler üzerine etkileri, 25.07.2013-25.07.2014

Üyelikler

 1. Elazığ Çölyak Derneği
 2. Türk Uyku Tıbbı derneği
 3. Türk Nöroloji derneği