T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Canan AKSU CANBAY

Yabancı Dil :
İngilizce, Almanca
Telefon :
424-2370000 - 3743
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Şekil hatırlamalı alaşımların üretilmesi, Şekil hatırlamalı alaşımların termal ve yapısal özelliklerinin incelenmesi, Termal Analiz. Nanomalzemelerin üretilmesi, elektriksel ve yapısal karakterizasyonu.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce, Almanca
Telefon 424-2370000 - 3743
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Şekil hatırlamalı alaşımların üretilmesi, Şekil hatırlamalı alaşımların termal ve yapısal özelliklerinin incelenmesi, Termal Analiz. Nanomalzemelerin üretilmesi, elektriksel ve yapısal karakterizasyonu.
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 2016

  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)

I. Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi

 • 1. Termal Buharlaştırma Metodu ile Bakır Esaslı Şekil Hafızalı Alaşım Üretilmesi , Canan AKSU CANBAY, Ayşe TEKATAŞ, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
 • 2. CuAlMn Şekil Hafızalı Alaşımında Yaşlandırmanın Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi, Canan AKSU CANBAY, Samet GÜDELOĞLU, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 • 3. Farklı Oranlarda Katkılandırılmış Bakır Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımların Termal ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi , Canan AKSU CANBAY, Arife KESKİN, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 • 4. Yaşlandırma Zamanınnın Cu-Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Termal ve Yapısal Özelliklere Etkisi, Canan AKSU CANBAY, Faruk ALADAĞ, Fırat Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
 • 5. Demir Katkılı CuAlNi Şekil Hafızalı Alaşımların Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Canan AKSU CANBAY, Nihan ÜNLÜ, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
 • 6. Production and Electrical Characterization of Zinc Oxide Based Composite Materials, Canan AKSU CANBAY, Safiye JAMEEL BİRO, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
 • 7. Basınç Kontrollü Cu-Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımların Üretimi ve Karakterizasyonu, Canan AKSU CANBAY, Tercan POLAT, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
 • 8. Preparation and Characterization of Hydroxyapatite Bioceramic by Hydrothermal Method, Canan AKSU CANBAY, Himdad İbrahim MUSTAFA, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
 • 9. Production and Characterization of the Metal Oxide-Organometallic Composites by Hyrdothermal Method, Canan AKSU CANBAY, Rekawt KHDIR HAMAD, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
 • 10. Hidrotermal Metot ile TiO2 Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi , Canan AKSU CANBAY,Furkan Özbey, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
 • 11. The Effect of Ageing and Quenching Media on Thermodynamic Parameters and Structure in Cu-based SMAs, Canan AKSU CANBAY, Sivar Aziz BAİZ, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019
 • 12. The Effect of High Melting Point Additive Elements on Characteristic Transformation Temperatures and Structure of Cu-Based Shape Memory Alloys, Hıwa Mustafa AHMED, Fırat Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020

II. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü

 • 1. FF.12.14, Canan AKSU CANBAY, Ayşe TEKATAŞ, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2012
 • 2. FF.12.35, Canan AKSU CANBAY, Arife KESKİN, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2012
 • 3. FF.12.36, Canan AKSU CANBAY, Samet GÜDELOĞLU, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2012
 • 4. FF.13.14, Canan AKSU CANBAY, Zuhal KARAGOZ, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2013
 • 5. FF.14.14, Canan AKSU CANBAY, Faruk ALADAĞ, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2014
 • 6. FF.14.28, Canan AKSU CANBAY, Nihan ÜNLÜ, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2014
 • 7. FF.15.14, Canan AKSU CANBAY, Tercan POLAT, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2015
 • 8. FF.16.14, Canan AKSU CANBAY, Himdad İbrahim Mustafa, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2016
 • 9. FF.16.13, Canan AKSU CANBAY, Furkan Özbey, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2016
 • 10. FF.16.33, Canan AKSU CANBAY,Rekawt KHDIR HAMAD, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2016
 • 11. FF.16.34, Canan AKSU CANBAY, Safiye JAMEEL BIRO, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2016
 • 12. FF.18.12, Canan AKSU CANBAY, Ayşegül DERE., Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2018
 • 13. FF.18.21, Canan AKSU CANBAY, Sivar Aziz BAİZ, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2018
 • 14. FF.19.12, Canan AKSU CANBAY, Hıwa MUSTAFA AHMED, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2019
 • 15. FF.20.11, Canan AKSU CANBAY, Nihan ÜNLÜ, Fırat Üniversitesi (FÜBAP), 2019

III. Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Metal Kompleks Yarıiletken Tabanlı Schottky Diyot Yapımı ve Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi, Fırat Üniversitesi , 2005
 • 2. Kompozit Yarıiletkenlerin Termal, Elektrik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, Canan AKSU CANBAY, Ayşe AYDOĞDU, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2003
 • 3. İki yönlü şekil hafızalı alaşım üretimi, termal ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi ve endüstriyel uygulamaları TUBITAK, 106T5839, 2007
 • 4. Bakır Bazlı Şekil Hatırlamalı Alaşım Üretimi ve Alaşımların Yapısal, Termal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, Canan AKSU CANBAY, Ayşe AYDOĞDU, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2006
 • 5. Yaşlandırma Sıcaklığının Cu-Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Termal ve Yapısal Özelliklere Etkisi (MUFBAP), Zuhal KARAGOZ GENC, Canan AKSU CANBAY, Adıyaman Üniversitesi, 2014
 • 6. Dental Restoratif Materyaller için Yeni Nanokompozit Malzemelerin Üretilmesi, Hakan KAMALAK, Canan AKSU CANBAY, Fırat Üniversitesi (FUBAP), 2017
 • 7. Aluminyum Grafen Kompozitinin Mekanik Özelliklerine Eş Kanallı Açısal Preslemenin(ECAP) Etkisi, Canan AKSU CANBAY, TÜBİTAK (1002), 2018
 • 8. Restoratif Materyallerin Farklı Hücre Kültürlerinde Oluşturdukları Biyolojik ve SistemikEtkilerin İncelenmesi, Canan AKSU CANBAY, TÜBİTAK (3001), 2018
 • 9. Şarjedilebilir Piller için Çevre Dostu ve Düşük Maliyetli Na, Fe Bazlı Yeni Elektrotların Araştırılması ve Sıcaklığa Bağlı Pil Performanslarının Belirlenmesi, Canan AKSU CANBAY, TÜBİTAK (1002), 2019

IV. Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. International Conference on Superconductivity and Magnetism; International Spring School Educational Courses,, Canan AKSU CANBAY (Local Organizing Committee), Antalya, 2010
 • 2. International Student Workshop on Condensed Matter and Material Physics, Canan AKSU CANBAY (Local Organizing Committee), Antalya, 2011
 • 3. 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Elazığ, 2015
 • 4. International Conference on Advanced Materials, Manufacturing, Management and Thermal Sciences, Canan AKSU CANBAY (Advisory Committee), India, 2016
 • 5. 2nd International Conference of Advanced and Functional Material Technologies, Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Antalya, 2016
 • 6. 3rd International Conference on Nanoscience and Nanotechnology for Next Genaration. , Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Antalya, 2016
 • 7. 4. International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Bosna-Hersek, 2017
 • 8. Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, Canan AKSU CANBAY (Organizing Committee), Bodrum/Türkiye, 2017
 • 9. 8th International Advanced Technologies Symposium, Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Elazığ, 2017
 • 10. CIEA, International Conference on Innovative Engineering Applications, Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi, 2018
 • 11. 5 th. MSNG 2018, Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Ürgüp/Nevşehir, 2018
 • 12. 3rd International Organic Electronic Material Technologies (OEMT 2018), Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), Kırklareli, TURKEY, 2018
 • 13. 5th, Conference of Organic Electronic Materials Technologies (OEMT), Canan AKSU CANBAY (Scientific Committee), BAE, DUBAI, 2019
 • 14. AMMMT, International Conference on Advanced Materials, Manufacturing, Management and Thermal Sciences, Canan AKSU CANBAY (Advisory Committe), Hindistan, 2019
 • 15. 6th. International Conference on Material Science and Nanotechnology for Next Generation, Canan AKSU CANBAY (Organizing Committe), Niğde, 2019
 • 16. 35. International Türkish Physical Society Conference, Canan AKSU CANBAY (Organizing Committe), Bodrum/Türkiye, 2019
 • 17. 36. International Türkish Physical Society Conference, Canan AKSU CANBAY (Organizing Committe), Online, 2020

V. Üye Olunan Bilimsel Kuruluş

 • 1. Türk Fizik Derneği (Elazığ İl Temsilcisi), Canan AKSU CANBAY, 2004

VI. SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Hakemlik

 • 1. Journal of Materials Engineering and Performance
 • 2. Journal of Intelligent Material Systems and Structures
 • 3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 • 4. Materials Science and Engineering C
 • 5. Materials Letters
 • 6. International Journal of Thermophysics
 • 7. Engineering Science and Technology: an International Journal
 • 8. Applied Physics A
 • 9. Thermochemica Acta
 • 10. Materials Design
 • 11. Scanning
 • 12. PROTEC
 • 13. Journal of Nanostructure in Chemistry
 • 14. Mechanics of Advanced Materials and Structures

VII. Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak

 • 1. Effects of Gd and Mn additions on thermal, magnetic and mechanical properties of the Cu-9%Al alloy , Brezilya-Turkiye, 2015
 • 2. Thermal and Mechanical Investigations of Some Copper/Iron Base New Generation Shape Memory Alloys , Hindistan-Türkiye, 2015

Makaleler

Uluslararası
 1. Aksu, C.C., , B.G., , K.O., , B.M., (2021). Thermodynamical and Microstructural SME Study on CuAlNi and CuAlNiCo Shape Memory Alloys. Journal of Materials and Electronic Devices, (),-.
 2. Ibrahim, P.A., , Ö.İ., , A.C.C., (2021). An Experimental Study on High Entropy Alloy Using Different Alloying Elements. Journal of Materials and Electronic Devices, (),-.
 3. Hamad, R.K., Aksu, C.C., Özkul, İ., (2020). MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF ZnO-CuPc NANOCOMPOSITES SYNTHENISED BY HYDROTHERMAL METHOD. Turkish Journal of Engineering, (),-.
 4. Aksu, C.C., Özkul, İ., (2018). AGING EFFECTS ON TRANSFORMATION TEMPERATURES AND ENTHALPIES FOR TiNi ALLOY. Turkish Journal of Engineering, 2(1),7-11.
 5. Aksu, C.C., Himdad, i.M., Özkul, İ., (2018). CHARACTERIZATION OF HYDROTHERMALLY SYNTHESISED HYDROXYAPATITE. Turkish Journal of Engineering, 2(1),1-6.
 6. Güler, Ö., Bağcı, n., Güler, S.H., Aksu, C.C., Safa, h., Yılmaz, T.A., Taşkın, M., (2020). The effect of equal-channel angularpressing (ECAP) on the propertiesof graphene reinforced aluminiummatrix composites. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, (),-.
 7. Aksu, C.C., Çiçek, M.A., Karaduman, O., Özkul, İ., Şekerci, M., (2019). Investigation of Thermoelastical Martensitic Transformations and Structure in New Composition of CuAlMnTi Shape Memory Alloy.. Journal of Materials and Electronic Devices, 1(),60-64.
 8. Ünlü, N., Aksu, C.C., (2020). Synthesis of Graphene oxide (GO) Produced by Hummers Method Doped with Poly (Vinyl Alcohol) (PVA) and Investigation of Its Structural/Thermal Properties. Journal of Materials and Electronic Devices, (),-.
 9. Güler, Ö., Başgöz, Ö., Aksu, C.C., Özkul, İ., (2020). The Production and Investigation of HEA Reinforced Copper Based Composite. Journal of Materials and Electronic Devices, (),-.
 10. Güler, Ö., Başgöz, Ö., Aksu, C.C., Özkul, İ., (2020). The Synthesising Process and Analysing of CoFeNiAlTiCr High Entropy Alloy by Mechanical Alloying. Journal of Materials and Electronic Devices, (),-.
 11. Karaduman, O., Aksu, C.C., Özkul, İ., Aziz, S.B., Ünlü, N., (2018). Production and Characterization of Ternary Heusler Shape Memory Alloy with A New Composition. Journal of Materials and Electronic Devices, 2(1),16-19.
 12. Karaduman, O., Ünlü, N., Aksu, C.C., Özkul, İ., Aziz, S.B., (2018). The Investigation of SME in a Cu-Al-Ni HTSMA. Journal of Materials and Electronic Devices, 2(1),6-10.
 13. Aksu, C.C., Tataroğlu, A., Dere, A., Al, S.A.G., Bektaş, A., Al, G.A.A., Yakuphanoğlu, F., (2021). The photo-electrical performance of the novel CuAlMnFe shape memory alloy film in the diode application. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials, (),-.
 14. Aksu, C.C., Ünlü, N., (2021). Production and Characterization of Shape Memory Polymeric Nanocomposite Materials. Journal of Molecular Structure, (),-.
 15. Ünlü, N., Aksu, C.C., (2020). Production of Cross-linked Poly (Vinyl Alcohol) (PVA) and Its Spectroscopic, Thermal and Superficial Characterization. Journal of Materials and Electronic Devices, (),-.
 16. Aksu, C.C., Çiçek, M.A., Odabaşı, A., (2019). Elasticalorimetric Shape Memory Alloy Systems and The Effect of Pressure on Characteristic Properties of SMAs. Journal of Materials and Electronic Devices, 1(),55-59.
 17. Barım, G., Aksu, C.C., Karaduman, O., Ahmedova, C., (2019). Synthesis and electrical, thermal and structural characterization of polyaniline doped with Ho2S3-In2S3. Journal of Materials and Electronic Devices, 1(),49-54.
 18. Kamalak, H., Aksu, C.C., Altın, S., (2018). The Mechanical Properties of Nanohybrid and Bulk Fill Posterior Composites. Biomedical Research, (),-.
 19. Ok, E., Kamalak, H., Aksu, C.C., Altın, S., (2018). The Evaluation of Thermal Conductivity of Different Restorative Glass Ionomer Cements. International Journal of Applied Dental Sciences, (),-.
 20. Ok, E., Kamalak, H., Aksu, C.C., Yiğit, O., (2018). The Evaluation of Surface Porosity of Different Glass Ionomer Cements. International Journal of Applied Dental Sciences, (),-.
 21. Ok, E., Kamalak, H., Aksu, C.C., (2018). The Evaluation of Thermogravimetric Analysis and Differential Thermal Analysis of Glass Ionomer Cements. International Journal of Applied Dental Sciences, (),-.
 22. Ok, E., Kamalak, H., Aksu, C.C., Yiğit, O., (2018). The Evaluation of Microhardness of Different Restorative Glass Ionomer Cements. International Journal of Applied Dental Sciences, (),-.
 23. Aksu, C.C., Biro, S.J., Özkul, İ., (2018). The Hydrothermal Synthesis of ZnO-CdO Composite and Physical and Electrical Characterization. Journal of Engineering and Technology, 2(2),25-37.
 24. Brazolın, G.F., Aksu, C.C., Özgen, S., Olıveıra, A.B., Sılva, R.A.G., (2016). Effects of Gd addition on the thermal and microstructuralbehaviors of the as cast Cu 9 Al and Cu 9 Al 10 Mnalloys. Applied Physics A Materials Scince and Processing, (),-.
 25. Aksu, C.C., Tataroğlu, A., Dere, A., Yakuphanoğlu, F., (2016). A new shape memory alloy film p Si solar light four quadrant detector for solar tracking applications. Journal of Alloys and Compounds, (),-.
 26. Aksu, C.C., Dere, A., Mensahdarkwa, K., Alghamdi, A., Karagöz, G.Z., Gupta, R.K., Yakuphanoğlu, F., (2016). New type of Schottky diode based Cu Al Mn Cr shape memorymaterial films. Applied Physics A Materials Scince and Processing, (),-.
 27. Iskender, O., Kemal, A., Aksu, C.C., (2015). Investigation of the Effects of Aging on Phase Transformation of Cu Al Mn Shape Memory Alloys. Journal of Balkan Tribological Association, (),-.
 28. Karagöz, G.Z., Aksu, C.C., Seyma, A., Şekerci, M., Genç, M., (2015). Preparation and Thermal Properties of Heteregenous Composite Phase Change Material Based on Camphene Palmitic Acid. Journal f Thermal Analysis and Calorimetry, (),-.
 29. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Samet, G., (2015). The investigation of the enthalpy entropy variation and structure of CuAlMnFe shape memory alloys. International Journal of Thermophysics, (),-.
 30. Genç, M., Karagöz, G.Z., Aksu, C.C., Şekerci, M., (2015). Preparation and Investigations of Thermal Properties of Copper Oxide Aluminium Oxide and Graphite Based on New Organic Phase Change Material for Thermal Energy Storage. Bulletin of Materials Science, (),-.
 31. Aksu, C.C., Arıfe, K., (2014). Effects of Vanadium and Cadmium on Transformation Temperatures of Cu Al Mn Shape Memory Alloy. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (),-.
 32. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Özgen, S., (2014). Thermal and Microstructural Investigation of Cu Al Mn Mg Shape Memory Alloys. Applied Physics A, (),-.
 33. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Yakuphanoğlu, F., (2014). Controlling of Transformation Temperatures of Cu Al Mn Shape Memory Alloys by Chemical Composition. Acta Physica Polonica A, (),-.
 34. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Şekerci, M., Genç, M., (2014). Preparation and Thermodynamic Properties of Camphene Stearic Acid Composites as Phase Change Materials in Buildings. International Journal of Thermophysics, (),-.
 35. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Şekerci, M., (2014). Thermal and Structural Characterization of CuAlMn X Ti Ni Shape Memory Alloys. Applied Physics A, (),-.
 36. Aksu, C.C., , A.A., , A.Y., (2007). Microstructure Electrical and Optical Characterization of Al2O3 TiO2 and Al2O3 SiO2 Composites Synthesized by SOL GEL Technique. Balkan Physics Letters, (),-.
 37. Aksu, C.C., , A.A., , Y.M.E., (2012). Fabrication and Characterization of Cu Sn Be and Cu Sn Ga Alloys. Balkan Physics Letters, (),-.
 38. Canbay, C.A.., , A.S.., , A.A.., , A.Y.a.E., (2007). Electrical and optical properties of ZnO Fe2O3 SiO2 composite preparedby SOL GEL method. American Institute of Physics Conference Proceedings, 899(),297-298.
Ulusal
 1. Kazanç, S., , A.C.C., (2021). Fe Elementinin Kristal ve Camsı Faza Dönüşümünün Hidrostatik Basınç Altında İncelenmesi: Moleküler Dinamik Benzetim Çalışması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),-.
 2. Aksu, C.C., , K.S., , B.M., , Ş.N., , A.R., (2021). İleri Öğütme İşlemi Uygulanan Tufal ve Karbonize Badem Kabukları Karışımının Yapısında Meydana Gelen Fiziksel Değişimler. Fırat Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, (),-.
 3. Özkul, İ., Aksu, C.C., Kalay, e., (2020). Farklı Yaşlandırma Parametreleri ile Ni-Ti Şekil Hafızalı Alaşımda Meydana Gelen Yapısal ve Kinetik Parametrelerin Analizi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Degisi, 32(2),7-19.
 4. Altundağ, S., Altın, S., Yolun, a., Aksu, C.C., (2020). Na0.67Mn0.5Fe0.5O2 Katot Malzemelerinin Üretimi, Yapısal ve Elektrokimyasal Özelliklerininİncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, (),-.
 5. Aksu, C.C., Ünlü, N., (2020). PVA/GO ve PVA/rGO Polimerik Nanokompozit Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 32(2),53-60.
 6. Kazanç, S., Aksu, C.C., (2021). Fe elementindeki α®γ®δ Katı-Katı Faz Geçişlerinin Moleküler Dinamik Benzetimi ile İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Degisi, (),-.
 7. Kazanç, S., Aksu, C.C., (2019). The Effect of Pressure to the Crystallization and Glass TransitionTemperature of Liquid PdSi Alloy Modelled with Quantum Sutton-Chen Potential. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8(4),1233-1242.
 8. Kamalak, H., Aksu, C.C., Altın, S., (2018). Diş Hekimliğinde Sıklıkla Kullanılan Bulk Fill Akıcı Kompozit Materyallerinin Yüzey Porozitesinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Saglık Bilim Tıp. Dergisi, (),-.
 9. Karagöz, G.Z., Genç, M., Aksu, C.C., Şekerci, M., (2016). The Production of Phase Change Building Materials by Polyethylene Glycol. Adıyaman Mühendislik Dergisi, (),-.
 10. Aksu, C.C., , A.A., (2009). Microstructure Electrical and Optical Characterization of Zn0 NiO SiO2 Nanocomposite Synthesized by Sol Gel Technique. Turkish Journal of Science & Technology, (),-.
 11. Aksu, C.C., , A.A., , A.Y., (2007). Microstructure Thermal and Electrical Characterization of ZnO 50 x CuO xNiO. Journal of Science and Technology, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karaduman, o., Özkul, İ., Altın, S., Altın, E., Bağlayan, Ö., Aksu, C.C., (2018). New Cu-Al based quaternary and quinary high temperature shape memory alloy composition systems. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, (),-.
 2. Ünlü, N., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2018). INVESTIGATION OF SHAPE MEMORY BEHAVIOUR IN CU-BASED QUATERNARY SHAPE MEMORY ALLOYS. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, (),-.
 3. Özgen, S., Orhan, o., Aksu, C.C., Brazolin, G.F., Silva, R.A.G., (2018). INVESTIGATION OF GRAIN FORMATION MECHANISM IN CUAL SHAPE MEMORY ALLOY BY MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, (),-.
 4. Aksu, C.C., Özkul, İ., Güler, Ö., Güler, S.H., Ibrahim, P.A., (). Effect of B4C Adding on NiCoFeAlMoTiCr High Entropy Alloy. Türk Fizik Derneği 36. Uluslarası Fizik Konferansı, (),-.
 5. Aksu, C.C., Ünlü, N., (2020). SHAPE MEMORY BEHAVIOUR OF ZINC OXIDE (ZnO)AND GRAPHENE OXIDE (GO)REINFORCED POLYMERIC NANOCOMPOSITES. 7. Uluslarası Bakü-Avrasya Kongresi, (),-.
 6. Aksu, C.C., Ünlü, N., (2020). FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF SHAPE MEMORY POLYVINYL ALCOHOL MATRIX NANOCOMPOSITES. ı Türk Fizik Derneği 36. Uluslararası Fizik Konferansı, (),-.
 7. Kamalak, H., Kamalak, A., Aksu, C.C., (2018). The Production of New Nanocomposite Materials for Dental Restorative Materials. 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), (),-.
 8. Karaduman, o., Özkul, İ., Altın, S., Bağlayan, ö., Aksu, C.C., (2018). CU-AL BASED QUATERNARY SHAPE MEMORY ALLOY WITH NEW NOMINAL COMPOSITION. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, (),-.
 9. Baiz, S.A., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2018). THE STRUCTURAL OBSERVATIONS IN CU-AL-FE-XSHAPE MEMORY ALLOYS. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, (),-.
 10. Polat, T., Aksu, C.C., Özkul, İ., (2017). The variation in lattice parameters by the effect of pressure in CuAlMnNi shape memory alloy. TFD 33th Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 11. Özkul, İ., Aksu, C.C., (2017). Shape Memory Effect Cu-Al-Mn-Zr Quaternary Alloy. TFD 33th Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 12. Aziz, S.B., Ünlü, N., Aksu, C.C., Özkul, İ., Karaduman, O., (2018). The Classification of SMAs and Their Applications. 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), (),-.
 13. Özkul, İ., Aksu, C.C., Ünlü, N., Aziz, S.B., Karaduman, O., (2018). A Mathematical Model for NiTi Alloy Thermal Process. 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), (),-.
 14. Yakuphanoğlu, F., Dere, A., Dayan, O., Coşkun, B., Aksu, C.C., (2019). Electromagnetic interference shielding properties of Pentacene thin film prepared by thermal evaporation. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),385-387.
 15. Aksu, C.C., Gülen, F.J., Suner, M.F., (2019). Application of the TG and DTA to the Turkish Soma Peat.. 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), (),91-94.
 16. Barım, E., Aksu, C.C., Yenice, g., (2019). Thermal and Electrical Properties of Poly(isobornylmethacrylate) and Poly(cyclohexen-3-yl-methyl methacrylate)Doped Multi Wall Carbon Nanotubes.. 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2019), (),95-99.
 17. Barım, E., Aksu, C.C., Barım, G., (2019). Synthesis and Characterization of PVA/ZnO NanocompositeFilms Prepared in Different Ratios. 6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2019), (),100-103.
 18. Yakuphanoğlu, F., Dere, A., Dayan, O., Coşkun, B., Aksu, C.C., (2019). Electromagnetic shielding properties of Sn doped ZnO powder. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 19. Özkul, İ., Güler, Ö., Aksu, C.C., Şimşek, T., (2019). PRODUCTION of CoNiMnFe HIGH ENTROPY ALLOYS with MECHANICAL ALLOYING. CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, (),-.
 20. Kurgun, m.a., Kalay, e., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2019). Kinetic Characteristic Analysis of Elasto Caloric Copper Based Alloy. CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, (),-.
 21. Özkul, İ., Güler, Ö., Aksu, C.C., Başgöz, Ö., (2019). THE MAX PHASE FORMATION FROM CHROMIUM, ALUMINUM, AND GRAPHITE POWDERS VIA HIGH ENERGY BALL MILLING. 5. Organic Electronic Materiials Technologies (OEMT)2019, (),-.
 22. Aksu, C.C., Özkul, İ., Dere, A., (2019). EFFECTS OF AGING PERIOD AT HIGH TEMPERATURE INVESTIGATION FOR SMA. 5. Organic Electronic Materials Technologies (OEMT) 2019, (),-.
 23. Aksu, C.C., Güler, Ö., Özkul, İ., Başgöz, Ö., (2019). The V4AiC3 Max Phase Synthesized Via Mechano-Thermal Process. 1 st. International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics (OAM), (),-.
 24. Dere, A., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2019). Thermodynamic Characterization of Time Depending Aging Effcets at 300 C for NiTi Alloy. 1st. International Conference on Optoelectronics, Applied Optics and Microelectronics(OAM), (),-.
 25. Özkul, İ., Şehirli, S., Aksu, C.C., Akkurt, A., (2019). NON CONVENTIONAL WELDING PROCESS ON AUTOMOTIVE SHEET METAL. 5. Organic Electronic Materials Technologies (OEMT) 2019, (),-.
 26. Aksu, C.C., Özkul, İ., Kalay, e., Dere, A., Baiz, S.A., (2019). FORCE EFFECTS ON MARTENSITIC TRANSFORMATION TEMPERATURE. 5. Organic Electronic Materials Technologies (OEMT) 2019, (),-.
 27. Aksu, C.C., Karaduman, O., Ünlü, N., Özkul, İ., (2019). Thermodynamical and structural Study of Cu-Al-Sn Shape Memory Alloy with Novel Chemical Composition. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 28. Ünlü, N., Aksu, C.C., (2019). Thermal/Structural Analysis and Production of Polyvinyl Alcohol (PVA). 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 29. Aksu, C.C., Çiçek, M.A., Odabaşı, A., (2019). The Effect of Pressure on Elasticalorimetric Shape Memory Alloy Systems. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 30. Güler, Ö., Başgöz, Ö., Aksu, C.C., Özkul, İ., (2019). Synthesis Process of CoFeNiAlTiCr High Entropy Alloy by Mechanical Alloying. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 31. Aksu, C.C., Çiçek, M.A., Karaduman, O., (2019). Investigation of Thermoelastical Martensitic Transformations in Shape Memory Alloys. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 32. Güler, Ö., Başgöz, Ö., Aksu, C.C., Özkul, İ., (2019). HEA Reinforced Copper Based Composite Production. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 33. Aksu, C.C., Karaduman, O., Özkul, İ., (2019). Elastocaloric and Structural Investigation of NiTi SMA Producedvia Arc Melting. 6th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2019), (),-.
 34. Aksu, C.C., Karaduman, O., Ünlü, N., Sampath, V., (2019). ALTERATION OF KINETIC AND STRUCTURAL PARAMETERS OF A CuAlFeMn SMA BY THERMAL AGING. 5. Organic Electronic Materials Technologies (OEMT) 2019, (),-.
 35. Aksu, C.C., Özkul, İ., (2019). The Effcet of Different Waiting Periods For SMA Under Stress. Türk Fizik Derneği 35. Uluslarası Fizik Kongresi, (),-.
 36. Kalay, e., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2019). Effect of Aging Time on Phase Transformation Temperature in NiTi Shape MemoryAlloys. 2. International Mediterranean Symposium, (),207-215.
 37. Kalay, e., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2019). Effect of Heat Treatment on Phase Transformation Temperature of NiTi Shape Memory Alloys. 2. International Mediterranean Symposium, (),198-206.
 38. Kurgun, m.a., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2019). Addition of Fe Elements for CuAlMn Shape Memory Alloy. 2. International Mersin Symposium, (),289-294.
 39. Kurgun, m.a., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2019). Basics of Cu Based Shape Memory Alloys. 2. International Mersin Symposium, (),295-303.
 40. Aksu, C.C., Gülen, F.J., Süner, F., (2019). Application of the TG and DTA Analysis for the Turkish Değirmisaz Peat. 5. Organic Electronic Materials Technologies (OEMT) 2019, (),-.
 41. Aksu, C.C., Biro, S.J., Özkul, İ., Nomer, A.E., (2017). Investigation of the electrical properties of semiconductor ZnCd composite material. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),-.
 42. Aksu, C.C., Biro, S.J., Özkul, İ., Nomer, A.E., (2017). Analysis of ZnCd Composite Physical Characterization. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 1(),240-243.
 43. Özkul, İ., Aksu, C.C., (2017). Modeling of Austenite Phase Temperatures for Aged TiNi Alloy. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION (MSNG2017), (),-.
 44. Aksu, C.C., Özkul, İ., (2017). Martensite Start and Finish Temperatures Analysis of Aged Ti55.68Ni44.32 Alloy. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY FOR NEXT GENERATION (MSNG2017), (),-.
 45. Özkul, İ., Aldaş, K., Aksu, C.C., (2017). AGING EFFECTS ON MARTENSITIC TRANSFORMATION TEMPERATURE FOR CUALMN SHAPE MEMORY ALLOYS. 8th International Advanced Technologies Symposium, (),66-66.
 46. Aksu, C.C., Aldaş, K., Özkul, İ., (2017). MATHEMATICAL EXPRESSION OF AUSTENITE TEMPERATURE VALUES OF AGING CU BASED SHAPE MEMORY ALLOY. 8th International Advanced Technologies Symposium, (),67-67.
 47. Biroo, S.J., Aksu, C.C., Ünlü, N., Özkul, İ., (2018). Optical Properties Of Zno-3cdo Synthesized By Hydrothermal Method. international engineering and technology symposium, (),-.
 48. Biroo, S.J., Aziz, S., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2018). Structural Properties Of Cdo-Zno Semiconductor Composite. international Engineering and Technology Symposium, (),-.
 49. Karaduman, O., Aksu, C.C., Özkul, İ., Aziz, S.B., Ünlü, N., (2018). Production and Characterization of Cu-Al-X-Y Quaternary Shape Memory Alloys. 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), (),-.
 50. Ünlü, N., Aksu, C.C., Özkul, İ., Aziz, S.B., Karaduman, O., (2018). The Investigation of SME in Cu-Al Based SMA. 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), (),-.
 51. Kurgun, m.a., Kalay, e., Özkul, İ., Çağan, S.Ç., Buldum, B.B., Aksu, C.C., (2018). Design of Prevention of Damper Opening Problems of Dump Trucks Used in Municipalities. International Erdemli Symposium, (),-.
 52. Kalay, e., Kurgun, M.A., Özkul, İ., Çağan, S.Ç., Güler, h.e., Aksu, C.C., (2018). Pankek Yapımında Kullanılan CNC Tezgâh Tasarımı. International Erdemli Symposium, (),-.
 53. Özkul, İ., Sampath, V., Aksu, C.C., Elfawkhry, m., (2018). THE AGING EFFECTS IN NiTi SHAPE MEMORY ALLOY WIRE. Proceedings of the 18th Int. AMME Conference, Cairo, EYGPT., (),157-167.
 54. Kamalak, H., Kamalak, A., Aksu, C.C., (2018). The Characterization and Application of Poly Methacrylic Acid and Hydroxyapatite Composites in Dentistry. 5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), (),-.
 55. Akgündüz, f., Şekerci, M., Aksu, C.C., Onal, i., (2017). Synthesis and Characterization of Cyano Bridged Ag (I) / Ni (II) Polymeric MetalComplex. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 56. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Önal, İ., (2017). Synthesis, Spectroscopic and Thermal Characterization of Cyano-bridged PolymericMetal Complex of Ni (II) / Hg (II) Metal Nuclei. 4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), (),-.
 57. Onal, İ., Şekerci, M., Aksu, C.C., (2017). Synthesis, Spectroscopic, Thermal and Structural Properties of Azido Bridged DoubleLiganded Ag (I) / Ni (II) Coordination Complex. MSNG-20117 BOSNA, (),-.
 58. Onal, İ., Aksu, C.C., Şekerci, M., (2017). Synthesis, Characterization and Physical Properties of Mixed Liganded Ag (I) / Hg(II) Coordination Polymer. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 59. Karabulut, S., Aksu, C.C., Şekerci, M., Onal, İ., (2017). Synthesis, Structural Characterization and Thermal Properties of Cyano Bridged Dual-Core [Ag (I) / Ni (II)] Polymeric Metal Complex. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 60. Karabulut, S., Aksu, C.C., Şekerci, M., Onal, İ., (2017). Synthesis and Characterization of Azido Bridged Coordination Polymer with PorousConcrete. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 61. Akgündüz, F., Aksu, C.C., Şekerci, M., Onal, İ., (2017). Synthesis, Characterization and Investigation of Surface Morphology of Silver (I) /Mercury (II) Centered Coordination Complex. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 62. Akgündüz, F., Sekerci, M., Aksu, C.C., Onal, İ., (2017). Synthesis and Characterization of Cyano Bridged Ag (I) / Ni (II) Polymeric MetalComplex. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 63. Karagöz, G.Z., Aksu, C.C., Onal, İ., (2017). Synthesis of Cyano Bridged Ni (II) / Hg (II) Polymeric Metal Complex, Spectroscopic,Thermal Characterization and Surface Morphology. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 64. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Onal, İ., (2016). Synthesis, Spectroscopic and Thermal Characterization of Cyano-bridged PolymericMetal Complex of Ni (II) / Hg (II) Metal Nuclei. MSNG-2017 BOSNA, (),-.
 65. Kamalak, H., Aksu, C.C., Erdinç, O., Altın, S., (2017). The Investigation of micro-hardness and thermal conductivity of dental composites. MSNG2017-BOSNA, (),-.
 66. Kamalak, H., Aksu, C.C., Erdinç, O., Altın, S., (2017). The thermal behavior of the composites using in dental treatment. MSNG2017-BOSNA, (),-.
 67. Aksu, C.C., Sampath, v., (2016). Microstructural and Thermal Investigations of Cu Al Mn Ni Shape Memory Alloys. 17th. International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering, (),-.
 68. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Şekerci, M., (2016). The Observation on Physical Properties of New Generation High Temperature Shape Memory Alloys. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies,, (),-.
 69. Genç, M., Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Şekerci, M., (2016). Thermal Performance Of Stearic decanoic Acid TiO2 Phase Change MaterialsFabricated by N Butyl Tıtanate Precursor. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 70. Aldaş, K., Özkul, İ., Aksu, C.C., (2016). Investigation on Cu12 17Al4 63Mn Shape Memory Alloystrip Produced by Melt Spinning. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 71. Aksu, C.C., Aladağ, f., Karagöz, G.Z., (2016). Investigation of Ageing Period on Thermal Properties of Cu Al Ni Mn Shape Memory Alloy. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 72. Aksu, C.C., Aladağ, f., (2016). Structural Variations of Cu Al Ni Mn Shape Memory Alloy by Ageing Period. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 73. Karagöz, G.Z., Karatut, Y., Yılmaz, S., Genç, M., Aksu, C.C., (2016). The Synthesis of New Phase Change Materials As Potential Building Materials. 2nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 74. Aksu, C.C., Özgen, S., Polat, T., (2016). Physical characterization of Cu 22 12 Al 3 06 Mn at shape memory alloy. Turkish Physical Society 32. International Physics Congress, (),-.
 75. Özgen, S., Aksu, C.C., Polat, T., (2016). Shape Memory Behavior in Cu Al Mn Mg Quaternary Alloy. Turkish Physical Society 32. International Physics Congress, (),-.
 76. Aksu, C.C., Sampath, v., (). Studies on Microstructure and Transformation Temperatures of Cu Al Mn Ni Shape Memory Alloys. International Conference on Advanced Materials, Manufacturing, Management and Thermal Sciences, (),-.
 77. Özkul, İ., Aksu, C.C., Aldaş, K., (2016). Investigation of Ms Temperature on Low Mn rated CuAlMn Shape Memory Alloy. 2nd International Advanced and Functiona Materials Technologies Conference, (),-.
 78. Aksu, C.C., Odabaşı, A., Çiçek, m.a., Şekerci, M., (2016). The Effect of Pressure on Structure of Cu based Shape Memory Alloy. 2nd International Advanced and Functiona Materials Technologies Conference, (),-.
 79. Aksu, C.C., Odabaşı, A., Çiçek, m.A., (2016). The Effect of Pressure on Thermal Properties of Cu based Shape Memory Alloy. 2nd International Advanced and Functiona Materials Technologies Conference, (),-.
 80. Aksu, C.C., Mustafa, H.İ., (2016). Characterization of Hydroxyapatite Materials Produced by Hydrothermal Method. 2nd International Advanced and Functiona Materials Technologies Conference, (),-.
 81. Aksu, C.C., Polat, T., (2016). Thermal and Structural Alternations in CuAlMn Shape Memory Alloy by the Effect of Different Pressure Applications. , 2nd International Advanced and Functiona Materials Technologies Conference, (),-.
 82. Sılva, R., Aksu, C.C., Güdeloğlu, S., (2016). The Investigation of Thermally Aged CuAlMn Shape Memory Alloy at Different Temperatures. , 2nd International Advanced and Functiona Materials Technologies Conference, (),-.
 83. Brazolın, G., Brandao, A., Sılva, R., Aksu, C.C., (2015). Microstructural Investigation of Cu 9 wt Al Alloy. 1st. International Advanced and Functional Material Technologies Conference, (),-.
 84. Nıhan, U., Aksu, C.C., Tercan, P., (2015). Thermal Analysis of Quaternary Cu Based Shape Memory Alloys. 9th. International Conference of the Balkan Physical Union, (),-.
 85. Kemal, A., Iskender, O., Aksu, C.C., (2015). An Experimental Investigation on Cu85 29Al13 62Mn1 09Shape Memory Alloy. 1st. International Advanced and Functional Materail Technologies Conference, (),-.
 86. Gf, B., Brandao, A., Sılva, R., Aksu, C.C., (2015). Phase Transformations in the Cu 9 wt Al Alloy. 1st. International Advanced and Functional Material Technologies Conference, (),-.
 87. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Yakuphanoğlu, F., Ayşe, T., (2015). The Observation of the Differences Between Cu Based Shape Memory Alloy and Shape Memory Thin Film by Structural Analysis. 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 88. Aksu, C.C., Güdeloğlu, S., (2015). Thermal Observations of Aged Cu Based Shape Memory Alloys at High Temperatures. 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 89. Karagöz, G.Z., Genç, M., Aksu, C.C., (2015). Preparation and characterization of camphene decanoic acid composites as shape stabilized phase change materials for thermal energy storage. 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 90. Ayşe, T., Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., (2015). Thermal Analysis of Cu Based Shape Memory Alloy and Shape Memory Thin Film. 1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies, (),-.
 91. Aksu, C.C., Nıhan, U., Tercan, P., (2015). Structural Analysis of Quaternary Cu Al Ni Fe Shape Memory Alloys. 9th. International Conference of the Balkan Physical Union, (),-.
 92. Aksu, C.C., Unlu, N., (2015). Microstructure and Martensitic Behavior ofa Smart Material Shape Memory Alloy. 9th. International Conference of the Balkan Physical Union, (),-.
 93. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Yakuphanoğlu, F., (2015). Microstructures and martensitic transformation parameters of a smart material Cu Al Mn Cr shape memory alloy. 1st. International Advanced and Functional Material Technologies Conference, (),-.
 94. Genç, M., Karagöz, G.Z., Aksu, C.C., (2015). Facile synthesis and characterization of PEG based shape stabilized phase change materials. 1st. International Advanced and Functional Material Technologies Conference, (),-.
 95. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., (). Microstructure and Cu2MnAl Phase Analysis in Cu 9 04WT Al 6 39wt Mn Shape Memory Alloy. III. International Conference on Superconductivity and Magnetism, (),-.
 96. Aksu, C.C., Samet, G., (). Kinetic Parameters of Thermally Aged Cu Al Mn Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 30. International Physics Congress, (),-.
 97. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Güdeloğlu, S., (). Phase Transformation Steps and Structure of Cu Al Mn Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 30. International Physics Congress,, (),-.
 98. Aksu, C.C., Samet, G., Arife, K., (). DSC Analysis of Cu based Quaternary Shape Memory Alloys. Turkish Physical Society 30. International Physics Congress, (),-.
 99. Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., Şekerci, M., (). Investigation of Kinetic Parameters and Microstructure in CuAlMnCr Shape Memory Alloy. 2nd Symposium on Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics, (),-.
 100. Aksu, C.C., Aydoğdu, Y., Oleg, H., Niva, Z., Mehmet, .E.Y., (). Effect of Mn Content on Magnetic Properties of Cu Al Mn Shape Memory Alloys. III. International Conference on Superconductivity and Magnetism,, (),-.
 101. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., (). Shape Memory Alloys and Applications in Technology. International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics, (),-.
 102. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Yanmaz, E., (). Crystal Structure Thermal and Magnetic Properties of Cu Al Ni Shape Memory Alloy. 3rd. International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys, (),-.
 103. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., M, E.Y., (). Microstructural and Thermal Investigations of Cu Sn Be and Cu Sn Ga Shape Memory Alloys. Türk Fizik Derneği 28, Uluslararası Fizik Kongres, (),-.
 104. Aksu, C.C., , A.A., , A.Y., (). The Investigation of Thermal and Magnetic Properties and Microstructure Analysis of Cu Al Mn Shape Memory Alloys. International Conference on Superconductivity and Magnetism, (),-.
 105. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., (). Thermal and Microstructural Properties of Cu Al Be Shape Memory Alloys. Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, (),-.
 106. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., (). Martensitic Transitions and Electrical Properties of Cu 20 19Al 6 80 Mn and Cu 21 59 Al 6 49 Mn Shape Memory Alloys. Türk Fizik Derneği 27. Uluslar arası Fizik Kongresi, (),-.
 107. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., (). Effect of Alloying Elements and Production Method on the Thermal Properties and Microstructure in Cu based Shape Memory Alloys. International Student Workshop on Condensed Matter and Materials Physics, (),-.
 108. Aydoğdu, Y., Aksu, C.C., Aydoğdu, A., M, E.Y., (). Influence of the Homogenous time on Microstructure and ThermalProperties of Cu 17 wt Al 3 wt Co Shape Memory Alloy. Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, (),-.
 109. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., M, E.Y., (). Microstructure and Thermal Properties of Cu 22 wt Al 3 wt Ag Shape Memory Alloy Produced by Powder Metallurgy. Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, (),-.
 110. Aksu, C.C., Aydoğdu, Y., Aydoğdu, A., (). Preparation and Characterization of SiO2 NiO and SiO2 Fe2O3 Composites by Sol Gel Method. Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, (),-.
 111. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., (). Microstructure Electrical and Optical Characterization of ZnO NiO SiO2 Composite Synthesized by Sol Gel Technique. 6th. International Conference of the Balkan Physical Union, (),-.
 112. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., Altın, S., Meyyüphan, Y., (). Electrical and Optical Properties of Zn0 Fe2O3 SiO2 Composite Prepared by Sol Gel Method. 6th. International Conference of the Balkan Physical Union, (),-.
 113. Aksu, C.C., Aydoğdu, Y., Aydoğdu, A., (). Microstructure Electrical and Optical Characterization of Al2O3 TiO2 and Al2O3 SiO2 Composites Synthesized by SOL GEL Technique. Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, (),-.
 114. Mediha, S., Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., (). Thermal Behavior of La2O3 NiO Composite Prepared by Sol Gel Method. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
 115. Aksu, C.C., Sakallıoğlu, M., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., (). Electrical and Optical Properties of La2O3 NiO Composite Prepared by Sol Gel Method. Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Aksu, C.C., Yakuphanoğlu, F., Ömer, K., (). CuAlNi Şekil Hafızalı Alaşımında Oksitlenme Mekanizmasının İncelenmesi. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 2. Ömer, K., Aksu, C.C., Karagöz, G.Z., (). Cu Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Tavlama Sıcaklığının Dönüşüm Histerisizi Üzerine Etkisi. XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, (),-.
 3. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., (). Thermal and Electrical Properties of Cu 20 77 Al 3 02 Mn and Cu 20 75 Al 7 17 Mn Shape Memory Alloys. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 4. Aksu, C.C., Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., (). ZnO 50 x CuO xNiO Kompozitlerinin Termal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, (),-.

Patentler

 1. İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAN MULTİKOPTERLERİN DAHA UZUN SÜRE HAVADA KALMASINI SAĞLAYACAK BALON DESTEK SİSTEMİ

Projeler

 1. Grafen Nanokompozit Şekil Hafızalı Malzeme Üretilmesi ve Karakterizasyonu, 12.06.2020-
 2. Şarjedilebilir Piller için Çevre Dostu ve Düşük Maliyetli Na, Fe Bazlı Yeni Elektrotların Araştırılması ve Sıcaklığa Bağlı Pil Performanslarının Belirlenmesi, 01.09.2019-01.09.2020
 3. Aluminyum Grafen Kompozitinin Mekanik Özelliklerine Eş Kanallı Açısal Preslemenin(ECAP) Etkisi, 15.12.2018-15.12.2019
 4. Restoratif Materyallerin Farklı Hücre Kültürlerinde Oluşturdukları Biyolojik ve SistemikEtkilerin İncelenmesi, 01.12.2018-01.12.2019
 5. The Effect of High Melting PointAdditive Elements on Characteristic Transformation Temperatures and Structure ofCu-based Shape Memory Alloys, 28.05.2019-03.10.2020
 6. Dental Restoratif Materyaller için Yeni Nanokompozit Malzemelerin Üretilmesi, 15.05.2017-12.06.2018
 7. Şekil Hafızalı Alaşım Esaslı Fotodiyotların Üretilmesi ve Optoelektronik Özelliklerinin Araştırılması, 24.04.2018-24.04.2020
 8. Yaşlandırma Yönteminin Cu-Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Termodinamik Parametreler ve Yapı Üzerine Etkisini İncelenmesi, 12.06.2018-20.08.2019
 9. ZnO Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Elektriksel Karakterizasyonu, 17.10.2016-29.03.2017
 10. Organik Yarıiletken Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Elektriksel Özellikleri, 17.10.2016-19.12.2017
 11. Hidrotermal Metot ile TiO2 Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi, 19.04.2016-08.07.2018
 12. HİDROKSİAPATİT BİOSERAMİK ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, 19.04.2016-14.09.2017
 13. Basıncın Cu Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Karakteristik Dönüşüm Sıcaklıkları Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 14.09.2015-29.03.2017
 14. Yaşlandırma Sıcaklığının Cu Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Termal ve Yapısal Özelliklere Etkisi, 20.05.2014-20.02.2016
 15. Cu Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Faz Dönüşümlerinin Termal Karakterizasyonu, 30.12.2014-15.04.2016
 16. Yaşlandırma Zamanının Cu Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımlarda Termal ve Yapısal Özelliklere Etkisi, 20.05.2014-19.02.2016
 17. Bakır Bazlı Şekil Hatırlamalı Alaşım Üretimi ve Alaşımların Yapısal Termal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, -
 18. Kompozit Yarıiletkenlerin Termal Elektrik veOptik Özelliklerinin İncelenmesi , -
 19. İki Yönlü Şekil Hafızalı Alaşım Üretimi Termal ve Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Endüstriyel Uygulamaları, -
 20. Metal Kompleks Yarıiletken Tabanlı Schottky Diyot Yapımı ve Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi, -
 21. CuAlMn Şekil Hafızalı Alaşımında Yaşlandırmanın Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi, -
 22. Farklı Oranlarda Katkılandırılmış Bakır Bazlı Şekil Hafızalı Alaşımların Termal ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi, -
 23. Yeni Nesil Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Cu Bazlı Dörtlü Şekil Hafızalı Alaşım Üretilmesi ve TErmal Özelliklerinin İncelenmesi, 22.05.2013-22.05.2015
 24. Termal Buharlaştırma Metodu ile Bakır Esaslı Şekil Hafızalı Alaşım Üretilmesi, -

Üyelikler

 1. Türk Fizik Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, Materials Design, 4
 2. Uluslararası, Dergi, Materials Science and Engineering C, 50
 3. Uluslararası, Dergi, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 14
 4. Uluslararası, Dergi, Applied Physics A, 12
 5. Uluslararası, Dergi, Scanning, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Thermochemica Acta, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Materials Letters, 3
 8. Uluslararası, Dergi, International Journal of Thermophysics, 4
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Material Research, 3
 10. Uluslararası, Dergi, Engineering Science and Technology. an International Journal, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2