T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Salih Burçin KAVAK

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Güngör, S., Gürateş, B., Aydın, S., Şahin, İ., Kavak, S.B., Kumru, S., Çelik, H., Aksoy, A., Yılmaz, M., Çatak, Z., Çitil, C., Baykuş, Y., Deniz, R., Karakaya, F., Özdemir, N., (2013). Ghrelins obestatin nesfatin 1 and leptin levels in pregnant women with and without hyperemesis gravidarum. Clinical Biochemistry, (),-.
 2. Orak, U., Çelik, K.E., Kavak, S.B., Demirel, İ., Atılgan, R., Aydın, S., Sapmaz, E., (2016). Tenascin C levels in patients with mild and severe preeclampsia. J Matern Fetal Neonatal Med,, (),-.
Ulusal
 1. Kavak, S.B., Çelik, K.E., Başpınar, M., Can, B., Arat, Ö., Kaplan, S., Kılıçarslan, A., (2016). Torakopagus Yapışık İkizlerin Antenatal Tanısı Olgu Sunumu. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Akyol, A., Kavak, S.B., Çelik, K.E., Yavuzkır, Ş., (2017). PRE-EKLAMPSİ İLE KOMPLİKE İKİZ GEBELİKTE ORTAYA ÇIKAN İDİOPATİK FASİYAL PARALİZİ: OLGU SUNUMU. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 2. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Akyol, A., Yalçın, E., Yener, G., (2017). PROSTAGLANDİN KULLANIMI SONRASI GELİŞEN POSTPARTUM DELİRYUM: OLGU SUNUMU. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 3. Çelik, K.E., Kavak, S.B., Akyol, A., Yalçın, E., Bulu, G., (2017). HİPERREACTİO LUTEİNALİS OLGUSUNUN KONSERVATİF YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, (),-.
 4. Çelik, K.E., Kaçar, E., Kavak, S.B., Bulmuş, Ö., (2017). Nitrofurantoinin Gebe Olan ve Olmayan Rat Myometriyumundaki Kasılma Üzerine Etkisi. 25. European Congress of Obsttetrics and Gynaecology, (),-.
Ulusal
 1. Çelik, K.E., Kaçar, E., Kavak, S.B., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Tektemur, A., (2016). GEBE OLMAYAN RATLARDAN ELDE EDİLMİŞ İZOLE MYOMETRİYUM ÜZERİNE MYOİNOSİTOLÜN ETKİSİ. 7. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, (),-.
 2. Çelik, K.E., Baykuş, Y., Kavak, S.B., Yılmaz, E., (). Çift çıkımlı Sağ ventrikül Olgusunun Prenatal Tanısı Olgu Sunumu. TÜRKİYE MATERNLA FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ DERNEĞİ 10. ULUSAL KONGRESİ, (),-.