T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
2370000 - 6354
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 2370000 - 6354
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi / Elektrik- Elektronik Mühendisliği / Elektrik Tesisleri
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi / Elektrik- Elektronik Mühendisliği / Elektrik Makinaları

  Yüksek Lisans Tezi;

  İki Senkron Generatörlü Dinamik Güç Sistemlerinde Küçük İşaret Kararlılığının Analizi
 • Doktora » 2016 Yılı mezunu

  Atılım Üniversitesi / Modes (Ders Dönemi) - Fırat Üniversitesi / Elektrik- Elektronik Mühendisliği

  Doktora Tezi;

  EMG Sinyalleri İle Çok Fonksiyonlu Protez El Simülatörünün Kontrolü

Kitaplar

 1. Taşar, Ş., Taşar, B., , MULTİDİSİPLİNER MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI, IKSAD Publishing House, 2020, 132, 978-625-7897-56-3.
 2. Taşar, B., Gülten, A., , Modern Fuzzy Control Systems and Its Applications, Intechopen Press, 2017, 23, 978-953-51-3390-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Taşar, B., Gülten, A., Yakut, O., (2020). Design And Manufacturing of 15 DOF Myoelectric Controlled Prosthetic Hand. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 2. Taşar, B., Tatar, A.B., Tanyıldızı, A.K., Yakut, O., (2021). Design, dynamic modelling and control of wearable finger orthosis. Journal of Mechanics in Medicine and Biology, (),-.
 3. Taşar, B., Güler, H., Özdemir, M., (2015). The Investigation of Fuzzy Logic-PI Based Load Frequency Control of Keban HEPP. Journal of Control Engineering and Applied Informatics, (),-.
 4. Yaman, O., Tuncer, T., Taşar, B., (2021). DES-Pat: A novel DES Pattern-based propeller recognition method using underwater acoustical sounds. APPLIED ACOUSTICS, (),-.
 5. Taşar, B., Özdemir, M., (2011). Small Signal Stability Analysis of Dynamic Power System Consisting of Double Synchronous Generators Connected to Infinite Bus. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (),-.
 6. Taşar, B., Yakut, O., Gülten, A., (2015). Control Via Force Sensor For Emg Based Prosthesis Hand. INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES, (),-.
Ulusal
 1. Taşar, B., Yakut, O., Müftü, S., Yöndem, F.Ş., Durmuş, H., (2020). Üst Ekstremite Dış İskelet Robot İçin Giyilebilir Kablosuz MIMU Sensörler Vasıtası İle İnsan Robot Etkileşim Ağı Tasarımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 2. Özcan, İ., Taşar, B., Tatar, A.B., Yakut, O., (2019). Destek Vektör Makinasi Algoritması ile Kalp Hastalıklarının Tahmini. Anatolian Journal of Computer Science, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taşar, Ş., Taşar, B., (2020). The Prediction of Chemical Compositıon of Biomass Based on Proximate Analysis Developing A Model Equation. 3Rd International New York Conference OnEvolving Trends in InterdisciplinaryResearch Practices, (),-.
 2. Taşar, Ş., Taşar, B., (2020). Developing a New Model Equation Between Chemical Analysis Data and Calorific Value of Biomass Samples. 3. Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies, (),-.
 3. Mertyüz, İ., Taşar, B., Yakut, O., (2020). Latest Development In Hybrid Mobile Robot Locomotion Mechanisms. EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VI, (),-.
 4. Taşar, B., Tutuş, R., Özdemir, M., (2011). Termik Türbinli Bir Alanlı Güç Sisteminin Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolör İle Yük Frekans Kontrolü Analizi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (),-.
 5. Taşar, B., Özdemir, M., (2011). Sonsuz Güçlü Baraya Bağlı Senkron Generatörün Uyartım Kontrolü İçin Güç Sistem Kararlayıcısı Tasarımı. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), (),-.
 6. Taşar, B., (2020). Behavioral Biometric Based PersonIdentification Method With EMG Signals. 9th International Conference on Advanced Technologies, (),-.
 7. Tunç, F., Taşar, B., (2020). Control of The Inverse Pendulum System Wıth Reınforcement Learnıng. 4.ASIA PACIFIC INTERNATIONAL MODERN SCIENCES CONGRESS, (),-.
 8. Taşar, B., Gülten, A., Yakut, O., (2017). sEMG Based Pattern Recognation Via KNN. IATS 2017, International Advanced Technologies Symposium,, (),-.
 9. Taşar, B., Gülten, A., Yakut, O., (2017). Position Control Of Prosthetic Finger With Sliding Mode Controller. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 10. Taşar, B., Gülten, A., Yakut, O., (2017). EMG Based Hand Pattern Recognition Using Artifical Neural Network Control. , ISTEC 2017 AMERICA,International Science and Technology Conference, (),-.
 11. Taşar, B., Yakut, O., Gülten, A., (2017). Dynamic Anayisis of Five Finger15 Dof Hand. , International Workshop on Mathematical Methods in Engineering, (),-.
 12. Taşar, B., Yakut, O., Gülten, A., (2015). Kinematic Analysis of the Human Hand for Desing Prosthetic Hand. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, International University of Sarajevo, (),-.
 13. Taşar, B., Yakut, O., Gülten, A., (2015). Object Detection and Grip Force Control via Force Sensor for EMG based Prosthesis Hand. International Conference on Electirical and Electronics Engineering (ICEEE), (),-.
 14. Taşar, B., Yakut, O., Gülten, A., (2015). Modeling Controlling and Simulation of 15 DOF Multifunctional Prosthesis Hand Using SimMechanics. International Conference on Automatic Control (ICOAC), (),-.
Ulusal
 1. Taşar, B., Kaya, T., Özdemir, M., (2014). EMG Tabanlı El Hareketinin Analizi Aracılığı ile Robot El Simülatörünün Kontrolü. IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, (),-.
 2. Taşar, B., Özdemir, M., (2010). Çıkık Kutuplu Senkron Generatörde Küçük İşaret Kararlılık Analizi, TOK’xx10 Ulusal Otomatik Kontrol Toplantısı. TOK’xx10 Ulusal Otomatik Kontrol Toplantısı, (),-.
 3. Taşar, B., Özdemir, M., (2009). Üç Alanlı Hidrolik Güç Sisteminde Yük-Frekans Kontrolü”, T. TOK’xx09, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, (),-.
 4. Taşar, B., Özdemir, M., (2009). İki Alanlı Termik Güç Sisteminde Yük-Frekans Kontrolü. 13. Ulusal Elektrik-Elektronik-Bilgisayar-Biyomedikal Mühendisliği Kongresi, (),-.

Patentler

 1. A Method of Identifying Behavioral Biometric Based Persons with EMG Signals and Generating Customized Bioelectrical ID by Persons’xx Hand Gestures
 2. EMG SİNYALLERİ İLE DAVRANIŞSAL BİYOMETRİK TABANLI KİŞİ TANIMA VE KİŞİNİN EL HAREKETLERİ İLE KİŞİYE ÖZEL BİYOELEKTRİKSEL ID (ŞİFRE) OLUŞTURULMASI YÖNTEMİ (SİSTEMİ)

Projeler

 1. Ters Relüktans Motorlu Elektrikli Otomobilin Tasarımı İmalatı ve Kontrolü, 01.10.2014-26.07.2017
 2. Çok Fonksiyonlu Protez Elin Biyo Elektriksel Sinyaller İle Bilişsel Kontrolü, 07.11.2014-09.02.2017
 3. Üst Ekstremite Bir Dış İskelet Robotun Kontrolü İçin Giyilebilir Kablosuz MIMU Sensörler Vasıtası İle Bilişsel Etkileşim Ağı Tasarımı, 24.12.2018-
 4. Bio-Bileklik ile Biyoelektriksel Sinyal Şifreli Güvenlik Sistemi, 01.02.2018-31.01.2019