T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424 2370000 - 4174
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 23200, Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Makro İktisat


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424 2370000 - 4174
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 23200, Elazığ
Uzmanlık Alanı Makro İktisat
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Böümü
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Bilim Dalı
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programı
 • Doçentlik » 2013

  Üniversiteler Arası Kurul-Makro İktisat
 • 1 Fırat Üniversitesi, İktisat Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2011-12-20 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üniversitesi, İktisat Teorisi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2011-12-10 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Özcan, B., Öztürk, İ., , Environmental Kuznets Curve: A Manual, Elsevier: Academic Press, 2019, 162, 9780128167977.
 2. Özcan, B., , Political Economy in Transition Economies, Editura Universitati ”Aurel Vlaicu”, 2017, , 978-973-752-780-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özcan, B., Ulucak, R., Doğan, E., (2019). Analyzing long lasting effects of environmental policies: Evidence from low, middle and high income economies. Sustainable Cities and Society, 44(),130-143.
 2. Özcan, B., (2018). The relationship between immigration, labour marketconditions and GDP: evidence from the states of theUSA. Global Business and Economics Review, (),-.
 3. Özcan, B., (2013). Are Inflation Rates Stationary in 11 Mediterranean Countries? Evidence from Univariate and Panel Unit Root Tests. Eurasian Journal of Business and Economics, 6(12),79-96.
 4. Berke, B., Özcan, B., Dizdarlar, H.I., (2014). Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz. Ege Akademik Bakış, 14(4),621-636.
 5. Özcan, B., (2012). SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ G7 ÜLKELER iİÇİN GEÇERLİ Mİ?. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2),137-161.
 6. Özcan, B., Arı, D.A., (2013). Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi, 20(2),106-120.
 7. Arı, D.A., Özcan, B., (2012). Hollanda Hastalığı: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Uygulama. Sosyoekonomi, 2(18),154-171.
 8. Aslan, Ö., Özcan, B., (2008). Sürdürülebilir Kalkinma ve Hidrojen Enerjisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(2),152-160.
 9. Özcan, B., (2014). Does Income Converge Among EU Member Countries Following The Post-War Period? Evidence From The PANKPSS Test. Romanian Journal of Economic Forecasting, 17(3),22-38.
 10. Yılancı, V., Özcan, B., (2008). External Debt Sustainability of Turkey A Nonlinear Approachresearchgate net alanından PDF External debt sustainability of Turkey a nonlinear approach. International Research Journal of Finance and Economics, (20),92-98.
 11. Özcan, B., Arı, A., (2011). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki lişkinin Ampirik Bir Analizi Türkiye Örneği. Business and Economics Research Journal, 2(1),121-142.
 12. Özcan, B., (2011). The Relationship between Workers Remittances and Real Exchange Rate in Developing Countries. International Research Journal of Finance and Economics, (80),84-93.
 13. Özcan, B., Özçelebi, O., (2013). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli mi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(1),1-14.
 14. Özcan, B., Zeren, F., (2013). Sosyal Güven ve Ekonomik Kalkınma Avrupa Ülkeleri Üzerine Mekânsal Ekonometri Anali. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(1),7-36.
 15. Özcan, B., Arı, D.A., (2016). Nuclear energy and economic growth in OECD countries. ATW-INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR POWER, 61(1),13-21.
 16. Özcan, B., (2016). THE NEXUS OF IMMIGRATION AND ECONOMICCONDITIONS IN AUSTRALIA. Journal of Business Strategies, 33(2),138-153.
 17. Kılıç, C., Özcan, B., (2018). THE IMPACT OF FINANCIAL DEVELOPMENT ON HUMAN CAPITAL: EVIDENCE FROM EMERGING MARKET ECONOMIES. International journal of economics and financial issues, 8(1),258-267.
Ulusal
 1. Özcan, B., Yaraşır, T.S., (2014). Current account sustainability in OECD countries: The Panel Unit Root Tests with structural breaks. Dokuz Eylül İİBF Maliye Bölümü Prof. Fevzi Devrim’xxe Armağan Kitabı, (),-.
 2. Özcan, B., (2012). OECD Ülkelerinde Yolsuzluğun Ekonomik Belirleyenleri: Panel Veri Analizi. İstanbul İktisat Dergisi, 62(2),253-282.
 3. Kılıç, C., Bayar, Y., Özcan, B., (2014). Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul Sanayi Fiyat Endeksi Üzerindeki Etkisi. Kamu-İş, 13(3),125-141.
 4. Özcan, B., Arı, D.A., (2010). Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: OECD Örneği. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, Ekonometri Ve İstatistik Dergisi, (12),65-88.
 5. Özcan, B., (2012). İşsizlik Histerisi Hipotezi OECD Ülkeleri İçin Geçerli Mi? Yapisal Kirilmali Birim Kök Analizi. Erciyes İİBF dergisi, (40),95-117.
 6. Özcan, B., (2014). Gelişmekte Olan Ekonomilerde Enflasyonun Belirleyenleri: Dinamik Panel Veri Analizi. Cumhuriyet İİBF Dergisi, 15(1),33-52.
 7. Özcan, B., (2011). Finansal Açikliğin Makroekonomik Değişkenlerin Oynakliği Üzerine Etkisi: Bir Yazin Taramasi. Journal of Yasar University, 24(6),3712-3743.
 8. Arı, D.A., Özcan, B., (2011). İşçi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Erciyes İİBF dergisi, (38),102-117.
 9. Yılancı, V., Özcan, B., (2010). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için Savunma Harcamaları ile GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1),21-33.
 10. Özcan, B., Arı, A., (2014). Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi, (166),39-55.
 11. Bayat, T., Özcan, B., Taş, Ş., (2015). Türkiye de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 10(2),7-30.
 12. Özcan, B., Peker, A.E., (2018). ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARININ BELİRLEYENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ:ÖzTÜRKİYE ÖRNEĞİ. DİCLE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 8(16),150-166.
 13. Özcan, B., Peker, A.E., (2018). Özel tasarrufun belirleyenleri:Türkiye Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2),179-197.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özcan, B., Gülcü, Y., (2013). Ekonomik Kalkınma Bağlamında Gelir Yakınsama Hipotezi: Türkiye’den İller Bazında Bir Örnek. 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 2. Özcan, B., (2011). Akdeniz Ülkelerinde Çıktı Dalgalanmaları Kalıcı mı Geçici mi?. 10th International conference on knowledge and management, (),-.
 3. Özcan, B., Gültekin, E., (2017). TRB1 BÖLGESİNİN GÖÇ DİNAMİKLERİ VE SÜRECE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 4. Özcan, B., (2015). Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, (),-.
 5. Erdoğan, S., Özcan, B., (2018). FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. ICOMEP’xx18 Spring, (),-.
 6. Özcan, B., Panayiotis, T., (2018). Çevresel Kuznets Eğrisi’nin OECD Ülkeleri İçin Yeniden Değerlendirilmesi. ICOMEP’xx18 Spring, (),-.
 7. Özcan, B., Gültekin, E., (2016). Etkin Piyasalar Hipotezi G-20 Ülkeleri İçin Geçerli mi? Yeni Bir Yaklaşım. ICEB2 016, (),-.
 8. Gültekin, E., Özcan, B., (2016). A Revisit Of Convergence In Per Capita Carbon Dioxide Emissions Among OECD Countries. ICEB 2016, (),-.
 9. Özcan, B., Gültekin, E., (2018). TÜRKİYE İÇİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ’NİN YENİDEN İNCELENMESİ. ENSCON18, (),-.
 10. Erdoğan, S., Özcan, B., (2018). Ekolojik Ayakizinin Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği. ENSCON18, (),-.
 11. Özcan, B., (2014). DO TOURISM MARKETS OF TURKEY CONVERGE?. 10th International Academic Conference,, (),-.
 12. Özcan, B., Arı, D.A., (2016). THE NEXUS OF IMMIGRATION AND ECONOMICCONDITIONS EVIDENCE FROM THE UNITED STATES. IPPEAN, (),-.
 13. Özcan, B., (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL QUALITY ANDHEALTH EXPENDITURES. 8th Economics Finance Conference, (),-.
 14. Doğan, E., Özcan, B., (). Persistence of Policy Shocks to Ecological Footprint: Evidence from Low, Middle and High Income Countries. Econworld 2018, (),-.
 15. Özcan, B., (2011). Are Shocks to Energy Consumption Permanent or Temporary The Case of 10 Balkan States. 1st International Balkan Congress, (),-.
 16. Özcan, B., (2012). Are Per Capita Carbon Dioxide Emissions Converging Among EU Countries? Evidence From LM Unit Root Tests. Multdisciplinary Academic Conference, (),-.
 17. Özcan, B., (2012). Social Capital and Economic Development An Analysis across European Countries. Euro Business and Economic Sciences (EBES) 2012 Conference, (),-.
 18. Erdoğan, S., Özcan, B., (2018). Ekolojik Ayakizi ve Öğelerine Yönelik Politika Şokları Kalıcı mı Yoksa Geçici mi: Türkiye’den Bir Örnek. ENSCON, (),-.
 19. Özcan, B., (2018). Kişibaşı CO2 Emisyonuna İlişkin Stokastik Yakınsama Hipotezi: 10 Yeni Sanayileşmiş Ülkeden Örnek. ENSCON, (),-.

Ödüller

 1. FAKÜLTE BİRİNCİLİĞİ
 2. ULUSLARARASI YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

Projeler

 1. Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma: Avrupa Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, 30.08.2010-31.01.2011
 2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (BİT) ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, 08.04.2016-20.09.2016
 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Hava Kalitesi İlişkisi: Global Ülke Paneli Örneği, 17.09.2018-27.11.2019
 1. Uluslararası, Dergi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Dicle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, International Economics, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Journal of Business Economics and Management., 1
 6. Uluslararası, Dergi, The Service Industries Journal., 1
 7. Uluslararası, Dergi, Climate and Development, 1
 8. Uluslararası, Dergi, economic research, 1