T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Beyzade Nadir ÇETİN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Küreselleşme, Yeni Sosyal Hareketler Sosyolojisi, Ekonomi Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Medya ve İletişim Sosyolojisi, Jeopolitik


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Küreselleşme, Yeni Sosyal Hareketler Sosyolojisi, Ekonomi Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Medya ve İletişim Sosyolojisi, Jeopolitik
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi Fen Edb. Fak. Sosyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1 İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Haziran 2011 ile 2014-05-29 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Çopuroğlu, Y.C., Çetin, B.N., , Sosyoloji Konferansları Kırküçüncü Kitap Prof. Dr. Mustafa ERKAL’a Armağan Özel Sayı I, İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi, 2012, , 1304-0243.
 2. Çetin, B.N., , Sociological Resaerch, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020, 177, 978-620-0-56743-7.
 3. Çetin, B.N., , Sociological Resaerch, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020, 177, 978-620-0-56743-7.
 4. Çetin, B.N., Çetin, U., , Yazının Elinden Tutmak Prof. Dr. Tarık ÖZCAN’xxa Armağan, Hiperyayın, 2019, 753, 978-605-281-696-7.
 5. Çetin, B.N., , Yazının Elinden Tutmak Prof. Dr. Tarık ÖZCAN’xxa Armağan, Hiperyayın, 2019, 753, 978-605-281-696-7.
 6. Çetin, B.N., , METALAŞTIRMA Kapitalist Sistemin Tüketime İkna Stratejisi, Akçağ Yayınları, 2017, 216, 978-605-342-381-2.
 7. Uzun, H., Çetin, B.N., , Prof. Dr. Halil NARMAN Armağanı, Fırat Üniversitesi Basımevi, 2005, 326, 975-394-051-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çopuroğlu, Y.C., Çetin, B.N., (2010). Yeni Sosyal hareketler Bağlamında Türkiye’deki Küreselleşme Karşıtı Grupların Birbirleriyle ve Dünyadaki Karşıtlarla Karşılaştırılması. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13(1),66-100.
 2. Yılmaz, A.S., Çetin, B.N., (2008). Küreselleşmenin İşsizlik Üzerine Etkileri. New World Sciences Academy, e-journal of New World Siences Academy, 3(1),15-27.
Ulusal
 1. Çopuroğlu, Y.C., Çetin, B.N., (2011). Eski Türk İnanışlarının Anadolu’da Farklı Tanımlanan İki Kimlikteki Görünümleri. Sosyoloji Konferansları, 1(43),81-112.
 2. Yılmaz, A.S., Çetin, B.N., (2006). Postmodernizm ve Kent. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4(2),69-74.
 3. Çetin, B.N., Yılmaz, A.S., (2007). Elazığ’da Sosyal Bir Kalkınma Hamlesi: Girişimcilik Eğitim Kursu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5(3),93-99.
 4. Çetin, B.N., (2008). Siyasi Küreselleşme Bağlamında Ulus Devlet Tartışmaları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 7(1),177-182.
 5. Çetin, B.N., (2008). Küreselleşme Karşıtlarına Göre Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Nitelikleri. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 7(1),94-104.
 6. Çetin, B.N., (2012). Küreselleşme Karşıtlarının Şiddet Olgusuna İlişkin Temel Yaklaşımları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1),221-234.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çetin, G.T., Çetin, B.N., (2019). Geopolitics within the Scope of Literary Texts. International Conference on Social Science, Arts, Business and Education (ICSSABE-2019), (),49-49.
 2. Çetin, B.N., Arslan, P., (2018). Araban’da Ev Kadınlarının Tüketim Eğilim ve Pratikleri. 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (),31-31.
 3. Çetin, B.N., (2019). Metalaştırmanın Yeni Aracıları Olarak Üretüketiciler: Prenses Elif YouTube Kanalı Örneği. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),96-96.
 4. Çetin, B.N., (2019). Lcwaikiki ve Kinderjoy Reklam Kampanyaları BağlamındaMetalaştırmanın Aracı Olarak Reklamlar. VI. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (),142-143.
 5. Çetin, B.N., (2019). Kapitalizmin Yeni Sömürü Öznesi Olarak Hizmet Üreticileri:Duygulanımsal Emek. VI. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (),123-124.
 6. Çetin, B.N., (2017). Tüketimin Popüler Jeopolitiği. 1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 1(),77-77.
 7. Yılmaz, A.S., Çetin, B.N., Yerlikaya, Ş.O., (2009). Giresun’da Eğitimli İşsizlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2(),470-487.
 8. Çetin, B.N., Çopuroğlu, Y.C., (2011). Türkiye’deki Küreselleşme Karşıtlarının Küreselleşmeye İlişkin Temel Yaklaşımları. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Türk Dünyasında Muhtemel İşbirliği Alanları, 1(),505-512.
Ulusal
 1. Çetin, B.N., (2016). Jeopolitik Tasavvurun Yeniden Üretilmesi Modeli Olarak Popüler Jeopolitik. VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, (),92-92.

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1