T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Eski Türk Dili


Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Eski Türk Dili
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  F. Ünv. Sos. Bil. Enst.
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  F. Ünv. Sos. Bil. Enst.

Kitaplar

 1. Ipek, B., , Yazının Elinden Tutmak Prof. Dr. Tarık Özcan’a Armağan, Hiperyayın, 2019, 14, 978-605-281-699-8.
 2. Ipek, B., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler-I-II, Akçağ Yayınları, 2019, 5, 978-605-342-503-8.
 3. Ipek, B., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları-Dilciler-I-II, Akçağ Yayınları, 2019, 3, 978-605-342-503-8.
 4. Ipek, B., , Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları -Dilciler- I-II, Akçağ Yayınları, 2019, 4, 978-605-342-503-8.
 5. Ipek, B., , Prof. Dr. Ali Berat Aptekin Armağanı, Kömen Yayınları, 2019, 9, 978-605-2074-27-5.
 6. Ipek, B., , Türk Diline Gönül Verenler-Yabancı Türkologlar-, Akçağ Basım Yayım, 2017, 318, 978-605-342-377-5.
 7. Ipek, B., , Din Bilimleri Klasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, 2018, 11, 978-605-4202-46-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Ipek, B., (2019). Azerbaycan Türkçesinde Anlamlarıa Göre Modal Sözler ve Özellikleri. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergsi, 29(2),81-88.
 2. Ipek, B., (2018). TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME EDATLARI. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(13),479-511.
 3. Ipek, B., (2017). BİR DEVRİN PANORAMASI VE “CEMAL AMCA” ŞİİRİ. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS), 1(49),235-242.
 4. Ipek, B., (2017). Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti’nde Geçen Kuvvetlendirme Edatları. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar, 5(11),191-198.
 5. Ipek, B., (2007). Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar. Karadeniz Araştırmaları, 4(15),186-190.
 6. Ipek, B., (2011). Göğsü Kınalı Serçe Kuşu Masalının Çözümleme Denemesi. Akademik Bakış, 1(23),1-17.
Ulusal
 1. Ipek, B., (2010). Divânü Lûgâti t Türk te Başta Kullanılan Kuvvetlendirme Edatları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1),185-202.
 2. Ipek, B., (2009). Türkçecilik Akımı ve Temsilcileri. Türk Dili, 97(690),531-543.
 3. Ipek, B., (2007). Pembe İncili Kaftan ve Muhsin Çelebi. Türk Dili, 93(664),330-337.
 4. Ipek, B., (2012). Kırgızistanda Bir Nevruz Geleneği Sümölök. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2),34-44.
 5. Ipek, B., (2008). Türk Dilinde Vasıta Hâli. ”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2(23),63-97.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ipek, B., (2011). Kırgız Türkçesinde Go Edatı. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1(1),950-956.
 2. Ipek, B., (2016). Mekân Kültür Ve Fikir Bağlamında Ahmet KABAKLI. Uluslararası Harput’xxa DEğer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, 2(2),275-283.
 3. Ipek, B., (2008). Divanü Lügati t Türk te Sözcük Türü Olarak Edatlar. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 1(1),430-438.
 4. Ipek, B., (2015). Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş ve Ahmet Kabaklı nın Fikri Yapısı. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi, 1(1),195-206.
 5. Ipek, B., (2009). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Yabancı Sözcüklerde Ünsüz Göçüşmeleri. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 1(1),377-393.
 6. Ipek, B., (2018). Hüsamettin Septioğlu’nun Şiir Anlayışı. Uluslara Arası Palu Sempozyumu, 2(1),365-378.
 7. Ipek, B., (2018). Bazı Kalıp İfadelerde Sözlerde ve Deyimlerde Ses Değişmeleri ve Anlam Özellikleri. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 1(1),91-104.
 8. Ipek, B., (). Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleriyle Yapılan Pekiştirme. 2. Uluslararası Dil Eğitimi Ve Öğretimi Sempozyumu-UDES2016, (),-.
 9. Ipek, B., (2018). Tuncer Gülensoy’un Mongolistik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 2(1),941-959.
 10. Ipek, B., (2015). Elazığ İli Ağızlarında Di Ünleminin Kuvvetlendirme Görevinde Kullanımı. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2(1),253-260.
Ulusal
 1. Ipek, B., (). 12 Mart İstiklal Marşının Kabulu ve Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı. İstıklala Marşımızın Kabul Yıl Dönümü Nedeniyle Konferans, (),-.
 2. Ipek, B., (2006). Rize İli Ağızlarında Meydana Gelen Ünsüz Sessiz Değişmeleri. 1.Rize Sempozyumu, 1(1),408-4012.
 3. Ipek, B., (2013). Elazığ Türkü ve Manilerinde Geçen Bazı Eski Kelimeler. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, 1(1),135-154.

Sanatsal Faaliyetler

 1. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 2. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 3. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 4. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 5. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 6. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 7. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 8. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 9. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 10. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 11. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 12. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 13. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 14. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 15. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 16. Harput Türkü ve Manilerinde Geçen Yöresel Kelimeler
 17. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 18. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 19. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 20. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 21. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 22. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 23. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 24. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 25. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 26. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 27. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 28. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 29. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 30. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 31. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 32. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 33. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 34. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 35. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 36. Elazığ Türkü ve Manilerinde Yöresel Unsurlar
 1. Uluslararası, Dergi, Teke Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 3