T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Betül Demir

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
+9050734035
Eposta :
,
Fax :
5073403504
Web Sitesi :
-
Adres :
Firat University Hospital Department of Dermatology Elazig Turkey
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon +9050734035
Eposta ,
Fax 5073403504
Web Sitesi -
Adres Firat University Hospital Department of Dermatology Elazig Turkey
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Bilik, L., Demir, B., Çiçek, D., , HANSEN’xxS DISEASE, InTech Publishing, 2018, , 978-953-51-5667-3.
 2. Coban, G.F., Nazik, H., Çiçek, D., Demir, B., , Behcet’s Disease, InTech Publishing, 2017, , 978-953-51-3225-7.
 3. Demir, B., Çiçek, D., , Acne and Acneiform Eruptions, InTech Publishing, 2017, 211, 978-953-51-2989-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Turgut, D., (2007). Intrahepatic Cholestasis and Prurigo of Pregnancy. Skinmed, 6(6),298-301.
 2. Ergin, C., Demir, B., Uçak, H., Çiçek, D., Aydın, S., Bakar, D.S., Erden, İ., Bilik, L., (2017). Serum Desnutrin Levels in Patients with Psoriasis and their Relationship with Metabolic Syndrome and Insulin Resistance. Dermatology Clinics and Research, 3(1),121-126.
 3. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Bilik, L., Kaya, H., (2017). IGF2BP2 gene polymorphism in patients with psoriasis. Biomedical Research, 28(8),3619-3622.
 4. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Turgut, T., Dağlı, A.F., (2008). Churg Strauss Syndrome A Case Resembling Erythema Multiforme Differential Diagnosis. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 28(6),1002-1005.
Ulusal
 1. Çiçek, D., Kandi, B., Dilek, N., Demir, B., Dağlı, A.F., (2008). Bir İnflamatuvar Meme Karsinom Karsinoma Erizipeloides Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 13(3),210-212.
 2. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Dağlı, A.F., Gedik, F., (2008). Primeri Belli Olmayan Bir Karsinoma Telenjiektatikum. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 42(2),70-72.
 3. Kandi, B., Demir, B., Çiçek, D., Özercan, R., (2009). Pigmente Deri Lezyonlarının Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Dermatoskopinin Önemi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2),95-101.
 4. Bakar, D.S., Çiçek, D., Yeşilova, Y., Demir, B., Uçak, H., (2013). Şanlıurfa Yöresinde Vitiligo Hastalarının Klinik Demografik Özellikleri Tiroid Fonksiyonları ve Otoantikorları. Harran Üniversitesi Tıp Dergisi, 10(1),17-25.
 5. Koca, S.S., Demir, B., (2014). Lineer Lokalize Skleroderma ve En Coup De Sabre Lokalize Skleroderması. Türkiye Klinikleri Romatoloji Uygulamalarında Nadir Görülen Hastalıklar Özel Sayısı, 7(1),57-61.
 6. Keleş, E., Şengül, S., Harman, M., Demir, B., Yalçın, Ş., (2015). Aurikuler Kutanöz Leişmanyazis: Olgu Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 23(2),66-69.
 7. Demir, B., Çiçek, D., Nazik, H., Önal, O., (2016). Obez ve Aşırı Kilolu Hastalarda Hiperandrojenezimle İlişkili Deri Hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, 9(2),22-27.
 8. Çiçek, D., Demir, B., Nazik, H., Bilik, L., (2016). Obezite İle Alevlenen Deri Hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, 9(2),28-36.
 9. Demir, B., Çiçek, D., Bilik, L., Güler, A.E., Artaş, H., Demirpolat, N., Ergin, C., (2017). Oral Isotretinoin Induced Pigmentation Disorder: A Case Report. Fırat Tıp Dergisi, 22(3),143-145.
 10. Demir, B., Çiçek, D., Karstarlı, Ö.S., Eroğlu, O., Keleş, E., Üçer, Ö., (2017). Eritroderma ve Ani Sensorinöral İşitme Kaybı Birlikteliği. Fırat Tıp Dergisi, 22(2),101-103.
 11. Çiçek, D., Kandi, B., Ilhan, N., Bakar, D.S., Demir, B., (2007). Behçet Hastalarında Kronik Hastalık Anemisi Sıklığı. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 41(),121-124.
 12. Nazik, S., Nazik, H., Çoban, G.F.., Demir, B., (2016). Herpes Zoster Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi, 21(3),137-140.
 13. Demir, B., Denk, A., Eser, K.G., Uçak, H., (2014). Bakteriyel deri enfeksiyonlarından izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılığı ve amprik antibiyotik tedavisinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(1),5-10.
 14. Kaman, D., Demir, B., (2016). Vitiligolu Hastalarda Serum ADMA MDA Vitamin E ve Homosistein Düzeyleri. Fırat Tıp Dergisi, 21(1),29-34.
 15. Çiçek, D., Demir, B., Koca, S.S., Coban, G.F., (2017). Hastalık Aktivite Skorları ve Laboratuvar. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, 10(4),321-329.
 16. Nazik, H., Nazik, S., Çoban, G.F.., Demir, B., (2016). Brusella Tedavisinde Nadir Görülen Bir Yan Etki Fotoonikoliz. Fırat Tıp Dergisi, 21(3),162-163.

Bildiriler

Ulusal
 1. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Bilik, L., Kaya, H., (2015). Investigation of role of IGF2BP2 gene polymorphism in pathogenesis in patients with psoriasis. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(PS-0735),335-335.
 2. Demir, B., Arslan, U.S., Önal, O., Çiçek, D., Poyrazoğlu, H.G., (2015). Terra Firma Forme Dermatozu: Olgu Sunumu. IV. DOD DERMATOLOJİ GÜNDEMİ, 1(PS13),42-43.
 3. Doğan, Y., Altay, D., Deveci, U., Demir, B., (2016). Cilt Lezyonunun önemi Hunter Sendromu. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 1(PS-044),-.
 4. Çiçek, D., Kandi, B., Ilhan, N., Bakar, D.S., Demir, B., (2007). Behçet Hastalarında Kronik Hastalık Anemisi Sıklığı. Lütfü Tat Simpozyumu Ankara, 2007, 1(PS-029),153-153.
 5. Demir, B., Çiçek, D., (2010). Siprofloksasinin İndüklediği Bir Generalize Fiks İlaç Erüpsiyonu Olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Belek-Antalya, 2010, 1(P5),55-55.
 6. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Dağlı, A.F., Gedik, F., (2006). Primeri belli olmayan bir karsinoma telenjiektoides olgusu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Belek-Antalya, 2006, 1(P-111),116-116.
 7. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Turgut, D., (2006). İntrahepatik gebelik kolestazı ve gebelik prurigosu birlikteliği olan bir olgu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Belek-Antalya, 2006, 1(P-118),120-120.
 8. Keleş, E., Şengül, S., Harman, M., Demir, B., Yalçın, Ş., (2014). Aurikuler Kutanöz Leismaniasis Olgu Sunumu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya, 2014, 1(PS-147),-.
 9. Demir, B., Çiçek, D., Bilik, L., Aydoğdu, E.G., Artaş, H., Demirpolat, N., (2015). Oral İsotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Pigmentasyon Bozukluğu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS06),32-33.
 10. Demir, B., Karstarlı, Ö.S., Ağar, S., Uku, S.A., Koca, S.S., Üçer, Ö., (2015). Pasini Pierini İdiopatik Atrofoderma Olgu Sunumu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS14),44-44.
 11. Demir, B., Ağar, S., Karstarlı, Ö.S., Çiçek, D., Üçer, Ö., (2015). Gougerot Carteaud Sendromu Konfluan Retiküler Papillomatoz Olgusu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS10),39-39.
 12. Aktaş, H., Ergin, C., Demir, B., Ekiz, Ö., (2015). Intralezyonel Vitamin D Enjeksiyonu Plantar Siğillerde Yeni Bir Tedavi Yöntemi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(S-16),22-22.
 13. Nazik, H., Selçuk, N., Çoban, G.F., Demir, B., (2015). Brusella Tedavisinde Nadir Görülen Bir Yan Etki Fotoonikoliz. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-412),322-322.
 14. Nazik, H., Kökçam, İ., Demir, B., Feride, Ç.G., (2015). Aşırı Kilolu ve Obezlerde Deri Bulguları. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-213),189-189.
 15. Nazik, H., Nazik, S., Küskü, K.Z., Çoban, G.F., Demir, B., (2015). Erken Başlangıçlı Androgenetik Alopeside İskemi Modifiye Albumin Düzeyi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-52),82-82.
 16. Çoban, G.F., Demir, B., Üçer, Ö., Nazik, H., Kara, Ö.D., (2015). Multiple Glomanjiomlu Bir Olgu ve Pulse Dye ile Tedavisi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-83),103-103.
 17. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Ali, B., Karstarlı, Ö.S., Deniz, F.M., (2015). Investigation of role of IGF2BP2 gene polymorphism in pathogenesis in patients with vitiligo. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(PS-0736),336-336.
 18. Demir, B., Önal, O., Bilik, L., Çiçek, D., (2015). Akuajenik Siringeal Keratoderma Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(PS-270),226-226.
 19. Demir, B., Şen, A., Önal, O., Bilik, L., Çiçek, D., (2015). Moniletriks Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-74),97-97.
 20. Arslan, U.S., Demir, B., (2017). Atopik dermatitli çocuklarda tırnak bulgularının değerlendirilmesi. V. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS-01),50-50.
 21. Demir, B., Kaplan, M., Mülayim, S., (2017). Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde son 8 yılda tanı almış pedikülozis olguları. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1(SBO5-09),362-362.
 22. Demir, B., Koca, S.S., (2017). Dermatomyozitte Unilateral Heliotrop Rash: Olgu Sunumu. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, 1(SB-05),10-11.
 23. Demir, B., (2017). Aynı lokalizasyonda vitiligo ve alopesi areata birlikteliği. V. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(SS-08),31-31.

Projeler

 1. Kronik Spontan Ürtiker ile microRNA-221, microRNA-155 ve IL-31 İlişkisinin Araştırılması, 26.12.2016-
 2. Atopik Dermatitli Çocuklarda Tırnak Bulgularının Değerlendirilmesi, 05.02.2016-05.08.2017
 3. Psoriazis ve Vitiligolu Hastaların Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizminin Rolünün Araştırılması, 30.12.2014-22.06.2016
 4. Pigmente Deri Lezyonlarının Klinik Dermatoskopik ve Histopatolojik Korelasyonu, 28.02.2006-01.05.2009

Üyelikler

 1. Türk Dermatoloji Derneği
 2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Archives of Clinical and Experimental Medicine, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Advances in Dermatology and Allergology, 2
 3. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 1
 6. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2
 8. Uluslararası, Dergi, International Journal of Dermatology, 1