T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Betül Demir

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
+9050734035
Eposta :
,
Fax :
5073403504
Web Sitesi :
-
Adres :
Firat University Hospital Department of Dermatology Elazig Turkey
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon +9050734035
Eposta ,
Fax 5073403504
Web Sitesi -
Adres Firat University Hospital Department of Dermatology Elazig Turkey
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Coban, G.F., Nazik, H., Çiçek, D., Demir, B., , Behcet’s Disease, InTech Publishing, 2017, 14, 978-953-51-3225-7.
 2. Bilik, L., Demir, B., Çiçek, D., , Hansen’s Disease - The Forgotten and Neglected Disease, InTech Publishing, 2017, , 978-953-51-5667-3.
 3. Demir, B., Çiçek, D., , Acne and Acneiform Eruptions, InTech Publishing, 2017, 211, 978-953-51-2989-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Turgut, D., (2007). Intrahepatic Cholestasis and Prurigo of Pregnancy. Skinmed, 6(6),298-301.
 2. Ergin, C., Demir, B., Uçak, H., Çiçek, D., Aydın, S., Bakar, D.S., Erden, İ., Bilik, L., (2017). Serum Desnutrin Levels in Patients with Psoriasis and their Relationship with Metabolic Syndrome and Insulin Resistance. Dermatology Clinics and Research, 3(1),121-126.
 3. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Bilik, L., Kaya, H., (2017). IGF2BP2 gene polymorphism in patients with psoriasis. Biomedical Research, 28(8),3619-3622.
 4. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Turgut, T., Dağlı, A.F., (2008). Churg Strauss Syndrome A Case Resembling Erythema Multiforme Differential Diagnosis. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 28(6),1002-1005.
Ulusal
 1. Çiçek, D., Kandi, B., Dilek, N., Demir, B., Dağlı, A.F., (2008). Bir İnflamatuvar Meme Karsinom Karsinoma Erizipeloides Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 13(3),210-212.
 2. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Dağlı, A.F., Gedik, F., (2008). Primeri Belli Olmayan Bir Karsinoma Telenjiektatikum. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 42(2),70-72.
 3. Kandi, B., Demir, B., Çiçek, D., Özercan, R., (2009). Pigmente Deri Lezyonlarının Tanısı ve Ayırıcı Tanısında Dermatoskopinin Önemi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2),95-101.
 4. Bakar, D.S., Çiçek, D., Yeşilova, Y., Demir, B., Uçak, H., (2013). Şanlıurfa Yöresinde Vitiligo Hastalarının Klinik Demografik Özellikleri Tiroid Fonksiyonları ve Otoantikorları. Harran Üniversitesi Tıp Dergisi, 10(1),17-25.
 5. Koca, S.S., Demir, B., (2014). Lineer Lokalize Skleroderma ve En Coup De Sabre Lokalize Skleroderması. Türkiye Klinikleri Romatoloji Uygulamalarında Nadir Görülen Hastalıklar Özel Sayısı, 7(1),57-61.
 6. Keleş, E., Şengül, S., Harman, M., Demir, B., Yalçın, Ş., (2015). Aurikuler Kutanöz Leişmanyazis: Olgu Sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 23(2),66-69.
 7. Demir, B., Çiçek, D., Nazik, H., Önal, O., (2016). Obez ve Aşırı Kilolu Hastalarda Hiperandrojenezimle İlişkili Deri Hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, 9(2),22-27.
 8. Çiçek, D., Demir, B., Nazik, H., Bilik, L., (2016). Obezite İle Alevlenen Deri Hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, 9(2),28-36.
 9. Demir, B., Çiçek, D., Bilik, L., Güler, A.E., Artaş, H., Demirpolat, N., Ergin, C., (2017). Oral Isotretinoin Induced Pigmentation Disorder: A Case Report. Fırat Tıp Dergisi, 22(3),143-145.
 10. Demir, B., Çiçek, D., Karstarlı, Ö.S., Eroğlu, O., Keleş, E., Üçer, Ö., (2017). Eritroderma ve Ani Sensorinöral İşitme Kaybı Birlikteliği. Fırat Tıp Dergisi, 22(2),101-103.
 11. Çiçek, D., Kandi, B., Ilhan, N., Bakar, D.S., Demir, B., (2007). Behçet Hastalarında Kronik Hastalık Anemisi Sıklığı. Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, 41(),121-124.
 12. Nazik, S., Nazik, H., Çoban, G.F.., Demir, B., (2016). Herpes Zoster Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi, 21(3),137-140.
 13. Demir, B., Denk, A., Eser, K.G., Uçak, H., (2014). Bakteriyel deri enfeksiyonlarından izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılığı ve amprik antibiyotik tedavisinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 28(1),5-10.
 14. Kaman, D., Demir, B., (2016). Vitiligolu Hastalarda Serum ADMA MDA Vitamin E ve Homosistein Düzeyleri. Fırat Tıp Dergisi, 21(1),29-34.
 15. Çiçek, D., Demir, B., Koca, S.S., Coban, G.F., (2017). Hastalık Aktivite Skorları ve Laboratuvar. Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, 10(4),321-329.
 16. Nazik, H., Nazik, S., Çoban, G.F.., Demir, B., (2016). Brusella Tedavisinde Nadir Görülen Bir Yan Etki Fotoonikoliz. Fırat Tıp Dergisi, 21(3),162-163.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Karstarlı, Ö.S., Demir, B., Çiçek, D., Aşçı, T.Z., (2018). The Relationship Between Chronic Spontan Urticaria and Interleukin IL-31. IDEACONGRESS2018, 1(OP18),-.
 2. Karstarlı, Ö.S., Demir, B., Çiçek, D., Şen, D., (2018). The relationship between chronic spontaneous urticaria with microrna-221 and microrna-155. 4th GA²LEN Global Urticaria Forum, 1(OP.001),-.
Ulusal
 1. Demir, B., Önal, O., Bilik, L., Çiçek, D., (2015). Akuajenik Siringeal Keratoderma Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-270),226-226.
 2. Demir, B., Koca, S.S., (2017). Dermatomyozitte Unilateral Heliotrop Rash: Olgu Sunumu. 4. Fırat Romatoloji Sempozyumu, 1(SB-05),10-11.
 3. Aktaş, H., Ergin, C., Demir, B., Ekiz, Ö., (2015). Intralezyonel Vitamin D Enjeksiyonu Plantar Siğillerde Yeni Bir Tedavi Yöntemi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(S-16),22-22.
 4. Demir, B., Kaplan, M., Mülayim, S., (2017). Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde son 8 yılda tanı almış pedikülozis olguları. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1(SBO5-09),362-362.
 5. Demir, B., (2017). Aynı lokalizasyonda vitiligo ve alopesi areata birlikteliği. V. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(SS-08),31-31.
 6. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Bilik, L., Kaya, H., (2015). Investigation of role of IGF2BP2 gene polymorphism in pathogenesis in patients with psoriasis. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(PS-0735),335-335.
 7. Demir, B., Arslan, U.S., Önal, O., Çiçek, D., Poyrazoğlu, H.G., (2015). Terra Firma Forme Dermatozu: Olgu Sunumu. IV. DOD DERMATOLOJİ GÜNDEMİ, 1(PS13),42-43.
 8. Doğan, Y., Altay, D., Deveci, U., Demir, B., (2016). Cilt Lezyonunun önemi Hunter Sendromu. 11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, 1(PS-044),-.
 9. Çiçek, D., Kandi, B., Ilhan, N., Bakar, D.S., Demir, B., (2007). Behçet Hastalarında Kronik Hastalık Anemisi Sıklığı. Lütfü Tat Simpozyumu Ankara, 2007, 1(PS-029),153-153.
 10. Demir, B., Çiçek, D., (2010). Siprofloksasinin İndüklediği Bir Generalize Fiks İlaç Erüpsiyonu Olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Belek-Antalya, 2010, 1(P5),55-55.
 11. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Dağlı, A.F., Gedik, F., (2006). Primeri belli olmayan bir karsinoma telenjiektoides olgusu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Belek-Antalya, 2006, 1(P-111),116-116.
 12. Çiçek, D., Kandi, B., Demir, B., Turgut, D., (2006). İntrahepatik gebelik kolestazı ve gebelik prurigosu birlikteliği olan bir olgu. XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Belek-Antalya, 2006, 1(P-118),120-120.
 13. Keleş, E., Şengül, S., Harman, M., Demir, B., Yalçın, Ş., (2014). Aurikuler Kutanöz Leismaniasis Olgu Sunumu. 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya, 2014, 1(PS-147),-.
 14. Demir, B., Çiçek, D., Bilik, L., Aydoğdu, E.G., Artaş, H., Demirpolat, N., (2015). Oral İsotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Pigmentasyon Bozukluğu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS06),32-33.
 15. Demir, B., Karstarlı, Ö.S., Ağar, S., Uku, S.A., Koca, S.S., Üçer, Ö., (2015). Pasini Pierini İdiopatik Atrofoderma Olgu Sunumu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS14),44-44.
 16. Demir, B., Ağar, S., Karstarlı, Ö.S., Çiçek, D., Üçer, Ö., (2015). Gougerot Carteaud Sendromu Konfluan Retiküler Papillomatoz Olgusu. IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS10),39-39.
 17. Nazik, H., Selçuk, N., Çoban, G.F., Demir, B., (2015). Brusella Tedavisinde Nadir Görülen Bir Yan Etki Fotoonikoliz. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-412),322-322.
 18. Nazik, H., Kökçam, İ., Demir, B., Feride, Ç.G., (2015). Aşırı Kilolu ve Obezlerde Deri Bulguları. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-213),189-189.
 19. Nazik, H., Nazik, S., Küskü, K.Z., Çoban, G.F., Demir, B., (2015). Erken Başlangıçlı Androgenetik Alopeside İskemi Modifiye Albumin Düzeyi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-52),82-82.
 20. Çoban, G.F., Demir, B., Üçer, Ö., Nazik, H., Kara, Ö.D., (2015). Multiple Glomanjiomlu Bir Olgu ve Pulse Dye ile Tedavisi. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-83),103-103.
 21. Kargün, K., Demir, B., Çiçek, D., Kara, M., Ali, B., Karstarlı, Ö.S., Deniz, F.M., (2015). Investigation of role of IGF2BP2 gene polymorphism in pathogenesis in patients with vitiligo. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1(PS-0736),336-336.
 22. Demir, B., Şen, A., Önal, O., Bilik, L., Çiçek, D., (2015). Moniletriks Olgu Sunumu. XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 1(P-74),97-97.
 23. Arslan, U.S., Demir, B., (2017). Atopik dermatitli çocuklarda tırnak bulgularının değerlendirilmesi. V. DOD Dermatoloji Gündemi, 1(PS-01),50-50.

Projeler

 1. Akne Vulgarisli Hastalarda A, D ve E Vitamini Düzeylerinin İncelenmesi, 13.06.2018-
 2. Kronik Spontan Ürtiker ile microRNA-221, microRNA-155 ve IL-31 İlişkisinin Araştırılması, 26.12.2016-26.12.2017
 3. Atopik Dermatitli Çocuklarda Tırnak Bulgularının Değerlendirilmesi, 05.02.2016-14.09.2017
 4. Psoriazis ve Vitiligolu Hastaların Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizminin Rolünün Araştırılması, 30.12.2014-22.06.2016
 5. Pigmente Deri Lezyonlarının Klinik Dermatoskopik ve Histopatolojik Korelasyonu, 28.02.2006-01.05.2009

Üyelikler

 1. Türk Dermatoloji Derneği
 2. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, Archives of Clinical and Experimental Medicine, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Advances in Dermatology and Allergology, 2
 3. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Dicle Tıp Dergisi, 1
 6. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2
 8. Uluslararası, Dergi, International Journal of Dermatology, 1