T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri -
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Karaman, T., Kahraman, O.E., Eşer, B., Altıntaş, E., Talo, Y.T., Öztekin, F., (2019). Evaluation of the accuracy of the mechanical torque wrench by the number of uses and ratchet type.. AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, 5(32),251-254.
Ulusal
 1. Eşer, B., Atala, M.H., Gül, A.E.B., Polat, N.T., (2016). Ateşli Silah Yaralanmasıyla Oluşan Maksiller ve Mandibular Defektin Geç Protetik Tedavisi. Cumhuriyet Dental Journal, 19(2),121-128.
 2. Karaman, T., Eşer, B., Güven, S., Talo, Y.T., (2018). MANYETİK REZONANS GRÜNTÜLEMENİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIMI VE DENTAL MATERYALLERE ETKİLERİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, 28(2),271-276.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Uzun, İ.H., Bayındır, F., Tatar, A., Eşer, B., (2012). In Vıtro Evaluation of Long term Cytotoxicity of 4 Different MaterialsUsed for Fixed Prosthetic Restorations. İnönü Üniversitesi Uluslararsı Diş Hekimliği Kongresi, (),-.
 2. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Öztekin, F., (2017). Comparison of Patient-Dentist Color Selection Skills with Spectrophotometer and Assessment of Factors Affecting Dental Color Selection. Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 23(1),-.
 3. Karaman, T., Eşer, B., Talo, Y.T., (2017). Rehabilitation of Single Tooth Loss With Fiber Reinforced Adhesive Bridge (Two Case Report). Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 23(1),-.
 4. Karaman, T., Eşer, B., Talo, Y.T., (2017). Tek Diş Eksikliğinin Fiber Destekli Adeziv Köprü Ile Restorasyonu (İki Olgu Sunumu). TDA 23 INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 5. Karaman, T., Altıntaş, E., Eşer, B., Talo, Y.T., Oztekın, F., (2017). Diş Rengi Belirlenmesinde Hasta-Hekim Becerilerinin Spektrofotometre Ile Kıyaslanması veDiş Rengi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. TDA 23 INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, (),-.
 6. Gül, E.B., Yolcu, Ü., Eşer, B., (2012). A Hybrid Prosthesis Restoration in a Severe Prognathy Inferior Patinet. European association for osseointegration 2012, (),-.
 7. Atala, M.H., Ocak, M.S., Eşer, B., Polat, N.T., (2011). Aşınmış dişlerde farklı bir protetik yaklaşım Olgu sunumu. TDB 18. Uluslar arası dişhekimliği kongresi 2011, (),-.
 8. Polat, N.T., Arslan, M.M., Eşer, B., Yıldırım, G., Asiltürk, M., (2013). The Effect of Ceromer Coating on Some Physical Properties of PMMA. FDI 2013 uluslararsı Diş hekimliği kongresi, (),-.
 9. Arslan, M.M., Polat, N.T., Eşer, B., (2013). Effect of Different Surface Treatment on Bond Strengthof Denture Base. FDI 2013 Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (),-.
 10. Polat, N.T., Eşer, B., Polat, S., Ahmetoğlu, F., Keleş, A., (2015). Yetersiz kretler arası mesafe varlığında multidisipliner yaklaşım İki olgu sunumu. TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 2015, (),-.
 11. Eşer, B., Gül, E.B., Polat, N.T., Ocak, M.S., (2014). Amelogenezis İmperfektalı ve Gelişim Geriliği Olan Bir Hastanın Tam Ağız Rehabilitasyonu. YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, 2014, (),-.
 12. Eşer, B., Atala, M.H., Gül, E.B., Polat, N.T., (2014). Ateşli Silah YaralanmasıylaOluşan Defektin Geç Protetik Tedavisi. YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, 2014., (),-.
 13. Uzun, İ.H., Gül, E.B., Eşer, B., Gültek, A., Başman, N., (2013). Evaluation of hardness and elastic modulus of ormocer coated polymethylmethacrylate with nanoindentation method. EPA 2014, (),-.
 14. Gül, E.B., Yıldırım, G., Kocacıklı, M., Demirel, S., Eşer, B., (2013). Rehabilitation of an orbital defect Case report. EPA 2014, (),-.
 15. Eşer, B., Arslan, M.M., (2015). Adeziv Köprü Uygulamasına Farklı Bir Yaklaşım Vaka Raporu. TPİD 2015, (),-.
 16. Eşer, B., Arslan, M.M., (2015). Polietilen Fiber Destekli Anterior Adeziv Köprü. TPİD 2015, (),-.
 17. Eşer, B., Polat, N.T., Burgaz, Y., (2015). Temporomandibular Düzensizliği Olan Hastaların Psikopatolojik Özelliklerinin İncelenmesi. TPİD 2015, (),-.
 18. Eşer, B., Polat, N.T., Burgaz, Y., (2015). Temporomandibular Düzensizlikte Farklı Konservatif Tedavi Seçeneklerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. TPİD 2015, (),-.

Projeler

 1. Dental İmplant Sistemlerinde kullanılan Mekanik Torklu Rachet’lerin Etkinliklerinin Dijital Tork Ölçüm Cihazı ile Değerlendirilmesi, 30.03.2017-07.06.2018

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 1