T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Bekir Akgün

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2333555 - 2666
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Kat 6, Elazığ.
Uzmanlık Alanı :
Beyin ve Sinir Cerrahisi


Doğum Yeri İstanbul
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2333555 - 2666
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, Kat 6, Elazığ.
Uzmanlık Alanı Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2011 Yılı mezunu

  Elazığ Fırat Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi

Makaleler

Uluslararası
 1. Sürme, M.B., Hergünsel, Ö.B., Akgün, B., Kaplan, M., (2018). Cranioplasty with preoperativelycustomized Polymethyl-methacrylateby using 3-Dimensional PrintedPolyethylene Terephthalate Glycol Mold. Journal of Neuroscience and Neurological Disorders, (),-.
 2. Kaplan, M., Özel, Ş.K., Akgün, B., Kazez, A., Kaplan, S., (2007). Hepatic Pseudocyst as a Result of Ventriculoperitoneal Shunts Case Report and Review of the Literature. Pediatric Neurosurgery, 43(),501-503.
 3. Kaplan, M., Akgün, B., Seçer, H.İ., (2008). Ossified Chronic Subdural Hematoma with Armored Brain. Turkish Neurosurgery, 18(4),420-424.
 4. Akgün, B., Kaplan, M., Yıldırım, H., (2008). Klippel Feil syndrome with upper cervical intradural arachnoid cyst. Journal of pediatric neurology, 6(4),381-384.
 5. Bayraklı, F., Akgün, B., Söylemez, B., Kaplan, M., Gürelik, M., (2011). Variation in the BRCA2 gene in a child with medulloblastoma and a family history of breast cancer. Journal of Neurosurgery Pediatrics, 8(),476-478.
 6. Erol, F.S., Akgün, B., (2009). Subgaleal Migration of the Distal Catheter of a Ventriculoperitoneal Shunt. Acta Medica (Hradec Králové), 52(2),77-79.
 7. Akgün, B., Kaplan, M., Arıcı, L., Pusat, S., Erol, F.S., (2010). Low Back Pain and Sciatica Related with the Premenstrual Period in Patients with Lumbar Disc Herniation. Turkish Neurosurgery, (),-.
 8. Erol, F.S., Akgün, B., (2009). Epileptic seizures caused by encephalomalasic cysts following radiotherapy a case report. Cases Journal, (),-.
 9. Akgün, B., Ateş, D., Kaplan, M., (2012). Ganglioneuroblastoma of the Thoracic Spinal Cord A Very Rare Case Report. Acta Medica (Hradec Kralove), 55(),50-52.
 10. Kaplan, M., Akgün, B., Demirdağ, K., Akpolat, N., Kozan, S.K., Çağaşar, Ö., Yakar, H., (2011). Use of antibiotic impregnated DuraGen to reduce the risk of infection in dura repair an in vitro study. Central Europian Neurosurgery, 72(),75-77.
 11. Akgün, B., Kaplan, M., Demir, C.F., Sarı, A., Ozdemir, H.H., Berılgen, S.M., (2013). Electrophysiological Effects of Bosentan in Rats with Induced Cerebral Ischemia Reperfusion. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 13(3),72-76.
Ulusal
 1. Akgün, B., Erol, F.S., (2018). Çocukluk Çağı Kafa Travmaları. Türkiye Klinikleri, 8(1),13-20.
 2. Dogan, S.D., Balgetir, F., Akgün, B., Gonen, M., Demir, C.F., (2014). Acute Hydrocephalus Caused by Cerebellar Infarction. Ajans Neurol, (),-.
 3. Akgün, B., Çakın, H., Öztürk, S., Kaplan, M., (2015). Kalvaryal Primer İntradiploik Menengiom: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi, 22(1),58-61.
 4. Dönmez, O., Çakın, H., Akgün, B., Albayrak, S., Kaplan, M., (2011). Spontan Spinal Epidural Hematom: 2 Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, 21(3),274-277.
 5. Akgün, B., Öztürk, S., Üçler, N., Ertuğrul, B., Erol, F.S., Yücetaş, C.Ş., (2015). İntrakraniyal Menengiom Operasyonu Sonrası OksitlenmiĢ Rejenere Sellüloz (Surgicel®) Basısına Bağlı Hemiparezi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2),139-146.
 6. Bayraklı, F., Ayan, E., Akgün, B., Koç, G., Güney, A.İ., Elmacı, İ., (2010). Von Hippel-Lindau Hastalığı Olan İki Ailede VHL Geninde BulunanMutasyonları. Türk Nöroşirürji Dergisi, 20(3),135-138.
 7. Çakın, H., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2015). Makroskopik Olarak Menenjiyomu, Radyolojik Olarak Subdural Kanamayı Taklit Eden Leptomeningeal B Hücreli Lenfoma. Türk Nöroşirürji Dergisi, 25(3),320-322.
 8. Erol, F.S., Öztürk, M.B., Akgün, B., Kaplan, M., Çakın, H., Ilhan, N., Serhatlıoğlu, S., (2013). Correlation Between Findings of Cranial Tomography and the Levelsof Cerebrospinal Fluid’s Nerve Growth Factor in HydrocephalicInfants. Fırat Tıp Dergisi, 18(3),146-150.
 9. Erol, F.S., Arıcı, L., Kaplan, M., Akgün, B., (2009). 37 Olguda Skalp veKalvaryum’un NeoplastikLezyonlar›: Literatür GözdenGeçirilmesi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 19(1),25-31.
 10. Akgün, B., Aktaş, E.G., Erol, F.S., Kaplan, M., Arıcı, L., (2008). Ventrikuloperitoneal Şant Komplikasyonları: 75 OlgununDeğerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 22(2),69-72.
 11. Akgün, B., Üçler, N., Erol, F.S., Kaplan, M., Gediz, T., Yılmaz, İ., (2012). The Timing of Ventriculo-peritoneal Shunt Application At The LateStage Myelomeningocele Repair. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),6-9.
 12. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2016). Spontan Spinal Epidural Hematomlar: 12 Olgunun Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(3),107-111.
 13. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Hastada Nörofibromu Taklit Eden İntradural Ekstramedüller Yerleşimli Spinal Kavernöz Hemanjiyom. Türk Nöroşirürji Dergisi, 26(2),141-144.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2017). Spontan spinal epidural hematomlar: 12 olgunun değerlendirilmesi. 12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi, (),-.
 2. Akgün, B., Sürme, M.B., Öztürk, S., Demir, F., Ökçesiz, İ., Erol, F.S., (2017). Akut Lomber Disk Hernilerinin İnce Kesit Lomber MR ile Değerlendirilmesi. 12. Uluslarası Türk Omurga Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Kaplan, M., Akgün, B., Arıcı, L., Yakar, H., Pusat, S., Erol, F.S., (2010). Lomber Disk Herniasyonu Olan Olgularda Bel ve Bacak Ağrısının Premenstrüel Dönemle İlişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, (),-.
 2. Sürme, M.B., Hergünsel, Ö.B., Akgün, B., Kaplan, M., (). Frontoorbital Defektlerin 3 Boyutlu Yazıcı ile Oluşturulan Polimetilmetakrilat Greftler Kullanılarak Onarımı. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, (),-.
 3. Akgün, B., Öztürk, S., Hergünsel, Ö.B., Erol, F.S., (). Obstrüktif Hidrosefalide Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi ve İntraventriküler Araknoid Kistlerde Ventrikülosistostomi. Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, (),-.
 4. Akgün, B., Öztürk, S., Taşkent, İ., Sürme, M.B., Erol, F.S., Yıldırım, H., (2017). Chiari tip 1 malformasyonunda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası posterior fossa ADC değerlerinin karşılaştırılması. 13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, (),-.
 5. Erol, F.S., Akgün, B., (2010). Ventriküloperitoneal şantın distal kateterinin subgaleal migrasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, (),-.
 6. Erol, F.S., Akgün, B., (2010). Radyoterapi sonrası ensefalomalazik kistlerin neden olduğu epğleptik nöbet. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, (),-.
 7. Akgün, B., Öztürk, S., Üçler, N., Ertuğrul, B., Erol, F.S., (2016). İntrakraniyal menengiom operasyonu sonrası oksitlenmiş rejenere sellüloz (surgicel)basısına bağlı hemiparezi. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 8. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Sürme, M.B., Artaş, G., Özercan, İ.H., (2016). Nörofibromatozis tip I tanılı hastada nörofibromu taklit eden intradural ekstramedüller yerleşimli spinal kavernöz hemanjiyom. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 9. Akgün, B., Öztürk, S., Üçer, Ö., Erol, F.S., (2016). Torakal vertebranın epiteloid hemanjiomu. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 10. Erol, F.S., Öztürk, S., Akgün, B., Kaplan, M., (2016). Şantın mekanik komplikasyonlarından olan fraktürler ve diskonneksiyonlar: 10 yılı aşan deneyimimiz. 12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, (),-.
 11. Akgün, B., Sarı, A., Öztürk, S., Erol, F.S., Özercan, İ.H., Ulu, R., (). Yüksek fruktozlu diyet ile beslenen ratlarda Mucuna Pruriens’xxin Serbest yağ asitleri ve Histopatolojik Değişiklikleri. Türk Nöroşirürji Derneği 31.Bilimsel Kongresi, (),-.
 12. Kaplan, M., Akgün, B., Kazez, A., Çobanoğlu, B., Üçler, N., (2010). Konjenital omurga ve omurilik patolojileriyle birlikte izlenen presakral kitlelerde her iki patolojinin posterior cerrahi yaklaşım ile tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 24. Bilimsel Kongresi, (),-.
 13. Akgün, B., Erol, F.S., Yıldırım, H., Ilhan, N., Kaplan, M., (2013). Kafa travmalarında Difüzyon MR ile tespit edilen hemorajik ve iskemik lezyonların serum NT-proBNP düzeyleri ile korelasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, (),-.
 14. Öztürk, S., Akgün, B., Üçler, N., Demirel, İ., Kaplan, M., (2013). İntrakraniyal radyoterapi sonrası erken dönemde saptanan sekonder santral sinir sistemi tümörü: Glioblastom Multiforme olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, (),-.
 15. Çakın, H., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2013). Radyolojik olarak subdural hematomu, makroskopik olarak menengiomu taklit eden leptomeningeal B hücreli lenfoma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, (),-.
 16. Özdemir, H.H., Demir, C.F., Berilgen, M.S., Akgün, B., Kuloğlu, T., Kapan, O., Balduz, M., (2013). Deneysel serebral iskemi-reperfüzyon oluşturulmuş ratlarda memantinin koruyucu etkilerinin incelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, (),-.
 17. Akgün, B., Öztürk, S., Çakın, H., Kaplan, M., (2015). İntervertebral polietilen glikol implantasyonu sonrası fragmanların spinal kanala migrasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 18. Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., Ökçesiz, İ., Yıldırım, H., (2015). Schwannoma of medial cord of the brachial plexus: an uncommon localisation. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 19. Erol, F.S., Öztürk, S., Akgün, B., Çakın, H., Kaplan, M., (2015). How innocent is corpus callosum dysgenesis?. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 20. Akgün, B., Öztürk, S., Artaş, G., Erol, F.S., Kaplan, M., (2016). Spinal kord yaralanmasında intratekal kafeik asit fenetil esterin IL-6, TNF-alfa ve lokal enflamatuar yanıtlara etkileri. 12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, (),-.
 21. Öztürk, S., Tartar, A.S., Akgün, B., Balin, Ş.Ö., Kaplan, M., Erol, F.S., (2016). Antibiyotik emdirilmiş materyallerin nöroşirürjikal operasyonlarda enfeksiyonu önlemedeki etkinliği: laboratuvar çalışması. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, (),-.
 22. Hergünsel, Ö.B., Akgün, B., Öztürk, S., Erol, F.S., (2016). Metastaz Benzeri Bir Serebellar Tüberkülom Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, 26(2),-.
 23. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Karlıdağ, T., Kaplan, M., (2015). Ventriküloperitoneal şant cerrahisi uygulanan hidrosefali tanılı pediatrik olgularda operasyon öncesi ve sonrası işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 24. Öztürk, S., Ayan, E., Kaplan, M., Çakın, H., Akgün, B., (2015). Hidrosefali Tanılı Hastalarda Anterior Serebral Arter Morfolojisi. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, (),-.
 25. Öztürk, S., Akgün, B., Erol, F.S., Kaplan, M., Önal, S.A., (2016). Lomber Radikülopati Nedeniyle Transforaminal Anterior Epidural Steroid Enjeksiyonu Öyküsü Olan Hastalarda İntraoperatif ve Postoperatif Lomber Mikrodiskektomi Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 26(2),-.
 26. Öztürk, S., Erol, F.S., Akgün, B., Kaplan, M., (2016). Tip II Odontoid Fraktürlü Hastalarda Minerva Servikotorasik Ceketin Etkinliği ve Klinik Sonuçlar. Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 26(2),-.
 27. Akgün, B., (). Sinirbilimlerinde Yönelimler, Klinik Araştırma Eğilimleri. Sinir sistemi Cerrahisi Derneği, 12. Bilimsel Kongresi, (),-.
 28. Akgün, B., Özgen, S., (). Komşu Seviye Hastalığı Nedir Nasıl Kaçınılabilir?. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 10. Bilimsel Kongresi, (),-.
 29. Yazar, U., Akgün, B., Kılıç, M., (). Servikal Spondilotik Miyelopati. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, (),-.
 30. Akgün, B., (). Nöroendoskopik Girişimler. 13. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, (),-.
 31. Akgün, B., Çakın, H., Öztürk, S., Yıldırım, H., Ökçesiz, İ., Kazan, M.S., Erol, F.S., (2016). Kronik Subdural Hematom Olgularında Beyin Parankiminde Operasyon Öncesi ve Sonrası Difüzyon ve Perfüzyon MR Bulguları. 12. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Nöroendoskopik Girişimlerde Kullanılmak Üzere HD Monitör ve Kayıt Sistemi, 03.11.2017-
 2. Endoskopik Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisinde Kullanılmak Üzere Hipofiz Seti, 11.04.2014-09.06.2015
 3. Spinal Füzyon Ameliyatlarında Portable C-kollu Skopi (Floroskopi) Gereksinimi, 22.05.2013-04.04.2014
 4. Spinal stenoz ve lomber disk hernisi hastalarında ligamentum flavumda BMP-2, VEGF ve D-vitamin reseptör düzeylerinin değerlendirilmesi, 05.07.2017-

Üyelikler

 1. Türk Nöroşirürji Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 3