T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
PAZARLAMA, Küçük ve Orta Boy İşletmeler(KOBİ), İhracat, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi.

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı PAZARLAMA, Küçük ve Orta Boy İşletmeler(KOBİ), İhracat, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi.
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Selçuk Ünv.Niğde İ.İ.B.F - İşletme
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Pamukkale Üniversitesi - İşletme
 • Doktora » 2006 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- İşletme
 • 1 Üretim Yönetim ve Pazarlama Ana Bilim Dalı (İşletme Bölümü)

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2011 tarihinden itibaren.
 • 2 K.K.K LOJİSTİK YÖNETİM OKULU KOMUTANLIĞI/İZMİR

  DR.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ » Ağustos 2006 ile Ağustos 2007 tarihleri arasında.
 • 3 ANKARA ÜNV.SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖL.

  ARŞ.GÖR » Ocak 1999 ile Ocak 2006 tarihleri arasında.
 • 4 PAMUKKALE ÜNV.İ.İ.B.F İŞLETME BÖL.

  ARŞ.GÖR.DR. » Eylül 2007 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Yücel, A., Gür, Y.E., , Müziğin Nörobilimi Reklam Müziklerine Nöropazarlama Temelli Yaklaşım, Paradigma Akademi, 2019, 213, 978-605-2292-86-0.
 2. Yücel, A., , Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, NOBEL YAYINCILIK, 2019, 572, 978-605-7228-89-4.
 3. Yücel, A., Gür, Y.E., , ECONOMIC MANAGEMENT ISSUES IN RETROSPECT PROSPECT, IJOPEC PUBLICATION LIMITED, 2018, 495, 978-1-912503-58-2.
 4. Yücel, A., Yılmaz, A.S., , SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, DETAY YAYINCILIK, 2016, 1090, 9786059440202.
 5. Yılmaz, A.S., Orhan, E.B., Yücel, N., Yücel, A., , SOSYAL VE BEŞER BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, DETAY YAYINCILIK, 2016, 1090, 9786059440202.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yücel, A., Şimşek, A.İ., (2019). MEASURING CONSUMER BRAND PERCEPTIONS IN TERMS OF NEUROMARKETING BY USING THE EEGMETHOD: AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(1),121-133.
 2. Bayır, T., Yücel, N., Yücel, A., (2018). GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASININ NÖROPAZARLAMAPERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMESİ. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(21),252-275.
Ulusal
 1. Yücel, A., Kara, C., (2014). İhracat Pazarlaması Stratejilerinin Firma Performansı Üzerine Etkileri Elazığdaki İhracat Firmaları Üzerine Bir Uygulama. HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 1(1),149-172.
 2. Yücel, A., Öztürk, M., (2018). ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 5(1),77-102.
 3. Aydın, A., Yücel, A., (2018). WEB TABANLI E-TİCARETİN İMALAT KOBİ’LERİNDEKİPAZARLAMA FAALİYETLERİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİRALAN ARAŞTIRMASI(TRB1 BÖLGESİ İMALAT KOBİ’LERİ ARAŞTIRMASI). Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1),25-52.
 4. Yücel, A., Şimşek, A.İ., (2018). TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ANALİZ ETMEDE NÖROPAZARLAMAYÖNTEM VE ARAÇLARININ KULLANIMI. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 7(1),118-142.
 5. Durak, İ., Yücel, A., (2013). Küreselleşme sürecinde İşletmelerde Etik. PİYASA DERGİSİ, 2(5),85-89.
 6. Yücel, N., Yücel, A., Gülter, E., Ak, M., (2012). Belediyelerde Hizmet Pazarlaması Elaziğ Belediyesi Örneği. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 5(2),150-164.
 7. Durak, İ., Yücel, A., (2010). Ahiliğin Sosyo Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 15(2),151-168.
 8. Atlı, Y., Yücel, A., Tanyıldızı, İ., (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE TUNCELİ İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 6(12),86-105.
 9. Yücel, A., Coşkun, P., (2018). NÖROPAZARLAMA LİTERATÜR İNCELEMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2),157-177.
 10. Yücel, A., (2019). İhracat Pazarlaması Stratejileri İle Firma Performansı İlişkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1),205-226.
 11. Coşkun, E., Kök, D., Yücel, A., (2010). Pazarlama Faaliyetlerinin Firma Değerine Kısa Ve Uzun Dönem Etkilerinin İncelenmesi İMKB Örneği. FİNANS POLİTİK EKONOMİK YORUMLAR, 47(540),67-76.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yücel, A., Kara, C., (2013). İHRACAT PAZARLAMASI STRATEJİLERİNİN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ ELAZIĞDAKİ İHRACAT FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMİCS FINANCE AND BANKING, (),-.
 2. Yücel, N., Çubuk, F., Yücel, A., Yüksel, M., Çubuk, C., (2014). Costumer Perception Analysis of StoresWithin The Framework of Empatic Mind. WEST EAST INSTITUTE NEW ORLEANS CONFERENCE, (),47-53.
Ulusal
 1. Kantarcıoğlu, H., Seçkin, M., Yücel, A., Dağhan, M.Ç., (2013). ELAZIĞ İLİ HİZMET KALİTE STANDARTLARINDA YÖNETİCİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİLGİ DÜZEYİ BEKLENTİLERİ VE BEKLENTİYE CEVAP. IV. ULUSLARASI SAĞLIK VE PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ, 1(),109-126.
 2. Gülter, E., Yücel, N., Yücel, A., (2012). SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. I.ULUSAL ÜNYE İİBF İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, (),-.
 3. Yücel, A., Kara, C., (2015). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ELAZIĞ IN İHRACAT POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARİHTEN GÜNÜMÜZE ULUSLARARASI ELAZIĞ KONGRESİ, 2(),1089-1117.
 4. Yücel, A., Kara, C., (2015). TURİZM PAZARLAMASI AÇISINDAN ELAZIĞ İLİNİN POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ. TARİHTEN GÜNÜMÜZE ULUSLARARSI ELAZIĞ KONGRESİ, 2(),821-839.
 5. Bayrak, K.S., Yücel, A., (2000). Kadın cinsiyeti yöneticilik ve güç bir paradoks mu. 8.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, (),125-142.
 6. Yücel, A., Gür, Y.E., (2017). PAZARLAMA VE BEYNİN ETKİLEŞİMİ: NÖROPAZARLAMA DENEYSEL ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ. AL-FARABI 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, (),-.

Projeler

 1. Capacity Building in Climate Change Adaptation of Agriculture, Forestry and Fisheries, 15.09.2017-15.09.2018
 2. Herkes İçin Kayıtlı İstihdam TRHI 3 PREII P 03 343 SÖZLEŞME NUMARALI PROJE, 19.09.2016-30.06.2017
 3. Sektörel Yatırım Alanlarında Genç Istihdamın Desteklenmesi PYE II Hibe ProgramıTRH1 2 PYEIS P 03 516F SÖZLEŞME NUMARALI PROJE E TİCARET UZMANI, 07.11.2016-07.11.2017
 4. FIRAT ÜNİVERSİTESİ PAZARLAMA VE NÖROPAZARLAMA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İYİLEŞTİRME PROJESİ, 16.06.2013-

Sanatsal Faaliyetler

 1. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNŞİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 1
 2. Ulusal, Dergi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARSI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1
 4. Ulusal, Dergi, NİĞDE İİBF DERGİSİ, 1
 5. Ulusal, Dergi, Business&Management Studies: An International Journal, 2
 6. Uluslararası, Dergi, Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, CUMHURİYET İİBF DERGİSİ, 3
 8. Ulusal, Dergi, KAFKAS İİBF DERGİSİ, 1
 9. Ulusal, Dergi, UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1
 10. Ulusal, Dergi, DOKUZ EYLÜL İİBF DERGİSİ, 1