T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Ulusal
 1. Almaca, A., Kaya, C., Çullu, M.A., Ortaş, İ., Yıldırım, A., (2008). Biomass, leaf nitrogen and potassium concentration of maize grown in soils with various salinity levels in Harran Plain. HR.Ü. Z.F. Dergisi, 12(3),1-7.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özgen, İ., Mamay, M., Yıldırım, A., (2017). Some New Faunistic Records of Coleoptera from Elazığ (Turkey). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, (),1241-1241.
 2. Yıldırım, A., Özdemir, G., (2017). . The Importance Of Stubble For Agricultural Production And The Negative Effects Of Burning Stubbles On The On Livestock, Soil Quality And Environment And The Solutions. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), (),-.
Ulusal
 1. Torun., B., , A., , A., , Ö., , A., , .Ç., , I., , , (1998). Çavdar ve Makarnalık Buğdayda Çinko Eksikliğine Dayanıklılıkta Bitki Çinko Konsantrasyonunun ve Ortamdan Alınan Çinko Miktarının Önemi. I. Ulusal Çinko Kongresi, (),833-837.
 2. Alkan, T.A., Torun, M.B., Yıldırım, A., Çakmak, İ., (1998). Değişik Buğday ve Arpa Çeşitlerinde Bor Toksisitesi Üzerine Çinkonun Etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi,, (),779-782.
 3. Özdemir., A., , E., , S., , T., , B., , Y., , A., , T., , A., , .Ç., , İ., , , (1999). Değişik Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinin Kritik Çinko Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyum, (),328-336.
 4. Tolay, İ., Işler, F., Yıldırım, A., Çakmak, İ., (1998). Aegilops Türleri ve Triticum Dicoccoides lerin Çinko Eksikliğine Duyarlılığının Araştırılması. I. Ulusal Çinko Kongresi, (),787-790.
 5. Öztürk., L., , V., , F., , A., , A., , A., , Ö., , A., , B., , G., , Ç., , İ., , , (1998). Çinko Uygulaması ve Kuraklık Stresinin Farklı Buğday Genotiplerinde Antioksidtif Savunma Sistemine Etkisi. I. Ulusal Çinko Kongresi,, (),805-813.
 6. Torun, B.A., , A., , Ö., , A., , .Ç., , I., , , (1998). Çavdar ve Makarnalık Buğdayda Çinko Eksikliğine Dayanıklılıkta Bitki Çinko Konsantrasyonunun ve Ortamdan Alınan Çinko Miktarının Önemi. I. Ulusal Çinko Kongresi, (),833-837.

Projeler

 1. TAGEM Projesi, -
 2. TAGEM Projesi, -
 3. NATO SFS TU Genotypes , -