T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Açıkses, E., Kişman, Z.A., , TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR ERGÜN ÖZ AKÇORAARMAĞANI II. CİLT, Hiperyayın, 2019, 511, 978-605-281-666-0.
 2. Kişman, Z.A., , TURKEY IN INTERNATIONAL ARENA: POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS, Arad : Editura Universităţii ”Aurel Vlaicu”, 2019, 202, 978-973-752-835-3.
 3. Kişman, Z.A., Boyraz, B., , Güncel Ekonomi Perspektifinden İktisadi Yazılar, Akademisyen Kitabevi, 2019, 179, 978-605-258-353-1.
 4. Kişman, Z.A., Inan, M., , Güncel Ekonomi Perspektifinden İktisadi Yazılar, Akademisyen Kitabevi, 2019, 179, 978-605-258-353-1.
 5. Özek, Y., Kişman, Z.A., , Para ve Finans Kavramları Üzerine İncelemeler, EKİN Basım Yayın Dağıtım, 2019, 170, 978-605-327-938-9.
 6. Kişman, Z.A., , Contemporary Approaches in Education and Social Sciences, Old Publishing, 2019, 207, 978-1-950636-01-3.
 7. Kişman, Z.A., Aydın, H., , Rifat Özdemir’e Armağan, Hiperyayın, 2018, 688, 978-605-281-192-4.
 8. Kişman, Z.A., Aydın, H., , Rifat Özdemir’e Armağan, Hiperyayın, 2018, 688, 978-605-281-192-4.
 9. Kişman, Z.A., Bayat, T., Dejan, A., , Political Economy in Transition Economies, Editura Universitati Auel Vlaicu, 2017, 206, 978-973-752-780-6.
 10. Kişman, Z.A., , Empirical Studies on Growth, Gazi Yayınevi, 2018, 180, 978-605-344-845-7.
 11. Kişman, Z.A., Boyraz, B., , Paradigms of Political Economy for Turkey, Gazi Yayınevi, 2018, 106, 978-605-344-865-5.
 12. Kişman, Z.A., , Political Economy Theory and Practice for Turkey, Gazi Kitabevi, 2018, 98, 978-605-344-870-9.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Kişman, Z.A., Yalçın, H., (2017). ULUSLARARASI SİYASİ KRİZLERİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ: I. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİ. International Journal of Business, Economics, and Management Perspectives, 1(6),11-20.
 2. Kişman, Z.A., Aydın, H., (2017). SOĞUK SAVAŞ SONRASI ORTA DOĞU BAĞLAMINDA TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi (İSMUS), 2(1),37-63.
 3. Kişman, Z.A., Kamaç, H., (2017). KRİZ KAVRAMI VE FİNANSAL KRİZLERİN EKONOMİ’YE ETKİLERİ: 1994 KRİZİ ÖRNEĞİ. International Journal of Business, Economics, and Management Perspectives, 1(6),21-33.
 4. Açıkses, E., Kişman, Z.A., (2017). SOĞUK SAVAŞ SONUNA KADAR ORTA DOĞU VE TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKALARI. International Journal of Business, Economics, and Management Perspectives, 1(8),1-20.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Bayat, T., Kişman, Z.A., Taşar, İ., (2017). MACRO ECONOMIC DETERMINANTS OF POLICY STABILITY IN BRICS COUNTRIES. 3rd International Congress on Political, Economic and Management Sciences, (),-.
 2. Bayat, T., Kişman, Z.A., Taşar, İ., (2017). MACRO ECONOMIC DETERMINANTS OF POLICY STABILITY IN BRICS COUNTRIES. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND MANAGEMENT SCIENCES, (),-.
Ulusal
 1. Kişman, Z.A., (2019). SURİYE’DEKİ KRİZİN ARKA PLANI VE KÖKENLERİ. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal BilimlerSempozyumu (ISCESS), (),-.
 2. Kişman, Z.A., (2019). OBAMA YÖNETİMİ ALTINDA SURİYE’DEKİ ABD DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK. Uluslararası Çağdaş Eğitim ve Sosyal BilimlerSempozyumu (ISCESS), (),-.
 3. Açıkses, E., Kişman, Z.A., (). ORTADOĞU’DAKİ GÜNCEL GELİŞMELERİN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ VE KRİZLERİN ÖNLENMESİ. Dünden Bugüne Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, (),-.
 4. Kişman, Z.A., Kıraç, Z.K., (). THE DIRECT EFFECT OF THE SYRIAN CRISIS ON TURKEY: SYRIAN REFUGEES. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, (),-.
 5. Kişman, Z.A., (2019). THE EFFECTS OF THE CURRENT POLITICAL TURMOIL IN MIDDLE EAST ON TURKEY. 4th International Scientific Research Congress, (),-.

Projeler

 1. 2011 Sonrası Suriye’deki Gelişmelerin Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisinin Amerikan Perspektifinden Analiz Edilmesi, 15.02.2017-14.02.2018