T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 4096
Eposta :
,
Fax :
0-424-23608
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 4096
Eposta ,
Fax 0-424-23608
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2012

  Üniversitelerarası Kurul
 • 1 SİVRİCE M.Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Eylül 2008 tarihinden itibaren.
 • 2 ARICILIK (SİVRİCE MYO)

  Bölüm Başkanı » Ekim 2012 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Özbey, G., Öngör, H., Balık, D., Çelik, V., Kılıç, A., Muz, A., (2004). Investigations on Ornithobacterium rhinotracheale in broiler flocks in Elazig province located in the East of Turkey. Vet.Med.¬-Czech, 49(8),305-311.
 2. Kılıç, A., Kalender, H., Muz, A., (2010). . Kanatlılarda Mikoplazma İnfeksiyonları. e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 3B0016.. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4),-.
 3. Özbey, G., Ertaş, H.B., Kılıç, A., Muz, A., (2006). Detection of infectious bursal disease virus by reverse transcription polymerase chain reaction in chicken .Indian Vet J. 83, (2006):708-710.. Indian Vet J, 83(),708-710.
 4. Rassoul, H., Kılıç, A., Arman, A., Esmail, M., Asghar, A., (2017). Rassoul Hashemzehi1, Ayse Kilic2, Arman Akbarpour3, Esmaeil Mahmoudi3, Asghar Arshi4.. International Journal of Animal Research, 1(2),1-6.
 5. Asghar, A., Sajad, N., Hamidreza, K., Arman, A., Rassoul, H., Behnaz, M., Kılıç, A., Esmail, M., (2017). Incidence of Clostridium perfringens in Intestinal Contents of Domestic Livestock Detected by PCR.. International Journal of Animal Research, 1(2),1-6.
 6. Kılıç, A., Kalender, H., Koç, O., Ünal, K., Irehan, B.., Berrı, M., (2016). Molecular investigation of Coxiella burnetii infections in aborted sheep in eastern Turkey. Iranian Journal of Veterinary Research, 17(1),41-44.
 7. Kılıç, A., Kalender, H., Eröksüz, H., Muz, A., (2013). Identification by culture PCR and immunohistochemistry of mycoplasmas and their molecular typing in sheep and lamb lungs with pneumonia in Eastern Turkey. Trop Anim Health Prod., 45(),1525-1531.
 8. Kalender, H., Kılıç, A., Eröksüz, H., Muz, A., (2013). Identification of Chlamydophila abortus infection in aborting ewes and goats in Eastern Turkey. Revue Méd. Vét, 164(6),295-301.
 9. Ertaş, H.B., Kılıç, A., Özbey, G., Muz, A., (2005). Isolation of Arcanobacterium Actinomyces pyogenes from Abscessed Cattle Kidney and Identification by PCR Turk J Vet Anim Sci 29 455 459 2005. Turk. J. Vet. Anim. Sci, 29(),455-459.
 10. Ertaş, H.B., Özbey, G., Kılıç, A., Muz, A., (2003). Isolation of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from the Gall Bladder Samples of Sheep and Identification by Polymerase Chain Reaction J Vet Med B 50 294 297 2003. J. Vet. Med, 50(),294-297.
 11. Kılıç, A., Muz, A., (2004). Pnömonili Sığır Akciğerlerinden Bakteri İzolasyonları ve İzole Pasteurella ların Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması Turk J Vet Anim Sci 28 217 223 2004. Turk. J. Vet. Anim. Sci, 28(),217-223.
 12. Özbey, G., Kılıç, A., Ertaş, H.B., Muz, A., (2004). Random amplified polymorphic DNA RAPD analysis of Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica strains isolated from cattle sheep and goats Vet Med Czech 49 3 65 69 2004. Vet.Med.-Czech, 49(3),65-69.
 13. Kalender, H., Ertaş, H.B., Çetinkaya, B., Muz, A., Arslan, N., Kılıç, A., (2005). Typing of isolates of Clostridium perfringens from healthy and diseased sheep by multiplex PCR Vet Med Czech 50 10 439 442 2005. Vet.Med.-Czech, 50(10),439-442.
 14. Kılıç, A., Ertaş, H.B., Muz, A., Özbey, G., Kalender, H., (2007). Detection of eaeA Gene in Escherichia coli from Chickens by Polymerase Chain Reaction Turk J Vet Anim Sci 31 4 215 218 2007. Turk.J.Vet. Anim.Sci,, 31(4),215-218.
 15. Kılıç, A., (2009). Kılıç A N Timurkaan H B Ertaş ve F Yılmaz Pathological examination and bacterial re isolation by culture and PCR of experimental Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler chickens Revue Med Vet 160 3 140 144 2009. Revue Med. Vet, (),-.
 16. Kılıç, A., Şimşek, H., Kalender, H., (2010). Detection of Amreican Foulbrood Disease By the PCR and culture. Kafkas Üniversitesi Vet. Fak.Derg., 16(5),841-845.
 17. Yılmaz, F., Timurkaan, N., Kılıç, A., Kalender, H., (2011). Detection of Mycoplasma synoviae and Mycoplasma gallisepticum in chickens by immunohistochemical PCR and culture. Revue Med Vet, 162(2),79-86.
 18. Kılıç, A., (2009). Benzer F A Kılıç S Yılmaz M Erişir N Timurkaan ve H B Ertaş Salmonella Enterica Serovar Enteritidis ile deneysel Olark Enfekte Edilmiş Broylerlerin Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Enrofloksasinin Etkisi e Journal of New World Sciences Academy 4 2 24 32 2009. e-Journal of New World Sciences Academy,, (),-.
 19. Kılıç, A., (2009). Benzer F A Kılıç M Erişir M Özçelik H Şimşek ve P Sema Temizer Ozan Brusellozisli Sığırlarda Serbest Radikal Hasarı ve Antioksidan Aktivite ile Mineral Madde Düzeylerindeki Değişiklikler e Journal of New World Sciences Academy 4 2 15 21 2009. e-Journal of New World Sciences Academy, (),-.
 20. Kılıç, A., (2008). Timurkaan N F Yılmaz A Kılıç ve G Özbey Pathological and Microbiological Investigations on Lung lesions of Slaughtered Broilers in the Slaughterhouse J Anim Vet Advances 7 11 1358 1363 2008. J.Anim.Vet.Advances, (),-.
 21. Kılıç, A., (2007). Kalender H A Kılıç ve E Atıl Enterotoxemia in a Cow due to Clostridium perfringens Type A Turk J Vet Anim Sci 31 1 83 84 2007. Turk. J.Vet.Anim.Sci,, (),-.
 22. Kılıç, A., (2007). Kılıç A ve H Kalender Genotyping of Clostridium perfringens İsolates from chickens using Polymerase Chain Reaction The Indian Veterinary Journal 84 454 457 2007. The Indian Veterinary Journal, 84(),454-457.
Ulusal
 1. Benzer, F., Erişir, M., Kılıç, A., Taşdemir, B., Güler, O., Şimşek, H., Temizer, O.P.S., (2017). Ornithobacterium rhinotracheale Enfeksiyonunda Kandaki Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Enrofloksasin ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Etkisi. Van Vet. J., 28(2),85-90.
 2. Kılıç, A., Kalender, H., Muz, A., (2010). Atık Sığır Fetuslarında Chlamydophila abortus’xxun Mikrobiyolojik Kültür ve PZR ile Saptanması. FÜ Sağ Bil Vet Derg, 24(),129-132.
 3. Benzer, F., Erişir, M., Kılıç, A., Taşdemir, B., Güler, O., Şimşek, H., Temizer, O.P.S., (2017). Ornithobacterium rhinotracheale ile Enfekte Edilen Broylerlerde Lipid Peroksidasyon ve Bazı Antioksidanlar Üzerine Enrofloksasin ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Etkisi. F. Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg., 31(2),123-130.
 4. Kılıç, A., (2017). Koyun ve Keçi Sütlerinde Coxiella Burnetii varlığının PCR ile Araştırılması.. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg, 12(2),152-156.
 5. Kılıç, A., (2006). Kalender H ve A Kılıç Doğu Anadolu Bölgesindeki Bazı İllerde 2001 2005 Yılları Arasında Hayvanlarda Görülen Anthrax Olguları YYÜ Vet Fak Derg 17 1 2 45 47 2006. YYÜ Vet.Fak.Derg, (),-.
 6. Kılıç, A., (2006). Özcan M A Kılıç N İ Kan ve M Sarıeyyüboğlu Tatlı Su Kaplumbağası Mauremys caspica caspica GMELİN 1774 nda Karaciğer Dalak Böbrek ve Bağırsakların Aerob Bakteriler Yönünden İncelenmesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 23 26 2006. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,, (),-.
 7. Özçelik, M., Issi, M., Gül, Y., Şimşek, H., Özdemir, N., Kılıç, A., (2014). Bakteriyel Pnömonili Besi Sığırlarında Oluşan Serbest Radikal Hasarının Antioksidan Aktivite ve Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisi Erciyes Üniv Vet Fak Derg. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 11(2),111-116.
 8. Kılıç, A., (2009). Kılıç A A Muz H B Ertaş ve G Özbey Random Amplified Polymorphic DNA RAPD Analysis of Escherichia coli from chickens Fırat University Journal of Health Sciences Veterinary 23 1 01 04 2009. Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary), (),-.
 9. Kılıç, A., (2007). Kılıç A E Şeker M Özcan ve Ü İspir Elazığ daki Gökkuşağı Alabalığı Onchorhynchus mykiss İşletmelerinin Bakteriyel Yönden İncelenmesi F Ü Fen ve Müh Bil Dergisi 19 2 129 132 2007. F.Ü. Fen ve Müh.Bil. Dergisi,, (),-.
 10. Kılıç, A., (2006). Şeker E A Kılıç M Özcan ve Ü İspir Malatyada ki Bazı Gökkuşağı Alabalık Oncorhynchus mykiss İşletmelerinin Bakteriyel Florası Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 15 18 2006. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),-.
 11. Kılıç, A., (2006). Benzer F ve A Kılıç Klamidiozisli İnsanlarda Serbest Radikal Hasarı ile Geçiş Metallerinden Fe ve Cu Arasındaki İlişkiler F Ü Sağ Bil Derg 20 1 9 13 2006. F.Ü. Sağ. Bil.Derg, (),-.
 12. Kılıç, A., (2005). Kılıç A ve Ü Kılınç Elazığ ve Yöresindeki Koyun Karaciğerlerinden Clostridium oedematiens Suşlarının İzolasyonu ve Tip Tayinleri Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 39 42 2005. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, (),-.
 13. Kılıç, A., (2005). Kılıç A ve Ü Kılınç Enfeksiyöz Nekrozan Hepatit Aşısı Uygulanan Koyunlarda Aşının Oluşturduğu Bağışıklık Düzeyinin Araştırılması F Ü Sağ Bil Derg 19 2 145 149 2005. F.Ü.Sağ.Bil.Derg, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kılıç, A., Birben, N., Akbaba, F.T., Tursun, M.F., Koç, O., Arslan, A., (2018). The Investigation of the Infectious agalactiae infection in sheep and goat milk samples.. 1.INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25-27 April 2018, Şanlıurfa/TURKEY, (),-.
 2. Kılıç, A., Birben, N., Akbaba, F.T., Tursun, M.F., Koç, O., Arslan, A., (2018). The Determination of Mycoplasma mycoides subsp. capri and Mycoplasma agalactiae by the serological methods and pcr, culture in sheep and goats.. 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY, (),-.
 3. Kılıç, A., Ertaş, H.B., Muz, A., (2004). “Differentiation Of Avian Pathogenıc E.Coli Strains By Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Analysıs”. XXII World’s Poultry Congress, June 8-13, 2004, İstanbul Convention and Exhibition Center, Book of Abstracts.. XXII World’xxs Poultry Congress, (),-.
 4. Kalender, H., Ertaş, H.B., Çetinkaya, B., Muz, A., Kılıç, A., (2005). Molecular Typing of Clostridium perfringens Strains Isolated From Healthy and Diseased Sheep in Turkey”, Jrc and Enlargement and Integration Workshop Alternatives, 18-20 september 2005, ljubljana, Slovenia.. JRC Enlargement and Integration Workshop alternatives 2005, (),-.
 5. Kılıç, A., Yıldız, A., (2017). Effect of İntrauterine Allium Sativum Extract on Recovery in Dairy Cows with Subclinical Endometritis. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
 6. Kılıç, A., Yıldız, A., Balıkçı, E., (2017). “ Evaluation of Effectiveness of Nigella Sativa Against Clinical Endometritis in Cows. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
 7. Kılıç, A., Gürçay, M., Gür, S., Kalender, H., Koç, O., Ünal, K., Bünyamin, İ., (2015). A Serological and Molecular Investigation of Pestivirus Infections and Coxiella Burnetii from Abortion Materials of Sheep in Eastern Turkey. 32. World Veterinary Congress, (),-.
 8. Özkaraca, M., Çeribaşı, S., Çeribaşı, A.O., Kılıç, A., Serdar, A., Çomaklı, S., Öngör, H., (2015). Determination of Coxiella burnetii in Bovine Foetuses by using PCR and İmmunohistochemistry in Eastern Turkey. II International VETİstanbul Group Congress-Russia-2015saint -Peterbburg, Russia, 07-09 April 2015, (),-.
Ulusal
 1. Benzer, F., Yılmaz, S., Kılıç, A., Özçelik, M., (2007). Tavuklarda Deneysel Salmonella Enteritidis Enfeksiyonlarında Etkenin Saptanması ve Antibiyotik Kullanımının Bazı Biyokimyasal parametreler Üzerine Etkisi. III. Ulusal veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi., (),-.
 2. Özbey, G., Öngör, H., Balık, D., Çelik, V., Kılıç, A., Muz, A., (2004). Investigations On Ornithobacterium Rhinotracheale İn Broiler Flocks İn Elazig Province Located İn The East Of Turkey. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., (),-.
 3. Kılıç, A., Koç, O., (2016). Sığır ve Koyun Abortlarında Chlamydophila Abortus’un Real-Time PCR ile Teşhisi. 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi,18-21 Temmuz 2016, Konya, (),-.
 4. Kılıç, A., Kalender, H., Muz, A., (2014). Atık sığır fetuslarında Chlamydophila abortus’ un mikrobiyolojik kültür ve PZR ile saptanması”. XI Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre Özet Kitabı, 21-24 Ekim 2014, Kemer-Antalya,, (),-.
 5. Gürçay, M., Sait, A., Parmaksız, A., Kılıç, A., (2014). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Sığırların Lumpy Skin Disease (LSD) Enfeksiyonunun PZR Yöntemi ile Tespiti. XI Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre Özet Kitabı, 21-24 Ekim 2014, Kemer-Antalya,, (),-.
 6. Gürçay, M., Sait, A., Parmaksız, A., Kılıç, A., (2004). Türkiye’nin Doğu İllerinde görülen Kuduz vakalarının Teşhisi, Genetik Karakterizasyonu ve Epidemiyolojisi. Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi. Kongre Özet Kitabı, 21-24 Ekim 2014, Kemer-Antalya,, (),-.
 7. Kılıç, A., (2016). Sığır ve Koyun Abortlarında Direkt Klinik örneklerde Brucella Abortus Ve Brucella Melitensis’in Moleküler Tanısı. III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Kongre Tam Metin Bildiri Elektronik Kitabı, 28-30 Nisan 2016, Aydın, (),-.
 8. Kalender, H., Kılıç, A., Eröksüz, H., Muz, A., Kılınç, Ü., Taşdemir, B., Durmuş, N., (2012). Türkiye’nin Doğusunda Atık yapmış Koyun ve Keçilerde Chlamydophila abortus Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik, Patolojik ve Moleküler Yöntemlerle saptanması, 24-27 Eylül 2012, Aydın. X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi., (),-.
 9. Temizer, O.P.S., Benzer, F., Erişir, M., Kılıç, A., Taşdemir, B., Şimşek, H., Güler, O., (2010). Tavuklarda Deneysel Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonlarında antibiyotik ve kafeik fenil esterin bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. 22. Ulusal Biyokimya Kongresi,Eskişehir, 27-30 Ekim 2010, (),-.
 10. Kılıç, A., Yılmaz, F., Timurkaan, N., Kalender, H., Kılınç, Ü., (2010). Tavuklarda Mycoplasma synoviae ve Mycoplasma gallisepticum’un Kültür, PCR ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle saptanması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,Yakın Doğu Üniversitesi-Lefkoşa, 5-7 Ekim 2010, (),-.
 11. Kılıç, A., Kalender, H., Muz, A., Eröksüz, H., Taşdemir, B., Durmuş, N., Çeribaşı, S., (2010). Pnömonili Koyun ve Kuzuların Akciğerlerinde Mikoplazma Etkenlerinin Kültür ve PCR ile Saptanması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi-Lefkoşa, 5-7 Ekim 2010, (),-.
 12. Kılıç, A., Timurkaan, N., Ertaş, H.B., Yılmaz, F., Muz, A., (2008). Broiler Tavuklarda Ornithobacterium rhinotracheale ile oluşturulan Deneysel Enfeksiyonlarda Etkenin Kültür, PZR ile Tespiti ve Patolojik Yönden İncelenmesi.. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Van, 07-09 Ekim 2008 (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 13. Özbey, G., Ertaş, H.B., Kılıç, A., Muz, A., (2008). Tavuklarda İnfeksiyöz Bursal Hastalık Virusunun Reverse Transkriptaz-Polimeraz Zincir reaksiyonu İle Saptanması. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Van, 07-09 Ekim 2008 (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 14. Benzer, F., Yılmaz, S., Kılıç, A., Özçelik, M., (2008). Tavuklarda Deneysel Salmonella enteritidis Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımının Karaciğer ve Barsak Dokusundaki Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Van, 07-09 Ekim 2008 (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 15. Kılıç, A., Şimşek, H., Kalender, H., (2008). Amerikan Yavru Çürüklüğü Etkeni Paenibacillus larvae’nin İzolasyonu ve İzole Edilen Suşların PZR ile Moleküler Analizi. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Van, 07-09 Ekim 2008 (Uluslararası Katılımlı),, (),-.
 16. Kan, N.İ., Kılıç, A., Özcan, M., Sarıeyyüboğlu, M., (2005). Brucellosis’in Deneysel Olarak Aynalı Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)’a uygulanması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 17. Kalender, H., Kılıç, A., (2008). Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Bazı İllerde 2001-2005 Yılları Arasında Hayvanlarda Görülen Antraks Olguları.. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi Van, 07-09 Ekim 2008 (Uluslararası Katılımlı),, (),-.
 18. Timurkaan, N., Yılmaz, F., Kılıç, A., Özbey, G., (2008). Mezbahada kesilen broiler tavukların akciğer lezyonları üzerinde patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler.. IV.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı)29 Ekim-02 Kasım 2008, (),-.
 19. Kan, N.İ., Kılıç, A., Özcan, M., Sarıeyyüboğlu, M., (2005). Malatyada’ki Bazı Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) İşletmelerinin Bakteriyolojik Yönden Araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. Sempozyum, (),-.
 20. Özcan, M., Kılıç, A., Kan, N.İ., Sarıeyyüboğlu, m., (2005). Tatlı Su Kaplumbağası (Mauremys Caspica Caspica GMELİN, 1774)’nda Karaciğer, Dalak, Böbrek Ve Bağırsakların Aerob Bakteriler Yönünden İncelenmesi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu., (),-.
 21. Kılıç, A., Özcan, M., Şeker, E., Ispir, Ü., (2005). Elazığ Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus Mykiss)’nın Bakteriyel Yönden İncelenmesi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01- 04 Eylül 2005, (),-.
 22. Gürçay, M., Önderci, M., Kılıç, A., Kılınç, Ü., (2004). Doğu ve Anadolu Bölgesindeki İllerde Görülen PPR Olguları. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),-.
 23. Rişvanlı, A., Kalkan, C., Özbey, G., Kılıç, A., (2004). İneklerde Stafilokokkal Mastitisler Üzerine Çalışma. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 24. Benzer, F., Kılıç, A., Erişir, M., (2004). Chlamydiosisli İnsanlarda Serbest Radikal Hasarı İle Geçiş Metalleri Arasındaki İlişki. II. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 9- 11 Eylül, Elazığ, 2004, (),-.
 25. Kılıç, A., Kalender, H., (2004). Tavuklardan İzole Edilen Clostridium perfringens Suşlarının PCR ile Tiplendirilmesi. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)14-16 Eylül, Elazığ, 2004, (),-.
 26. Kılıç, A., Ertaş, H.B., Özbey, G., Muz, A., Kalender, H., (2004). Escherichia coli’de eaeA Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Tespiti”. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Elazığ, 2004, (),-.
 27. Kalender, H., Ertaş, H.B., Çetinkaya, B., Muz, A., Arslan, N., Kılıç, A., (2004). Bağırsak İçeriklerinden İzole Edilen Clostridium Perfringens Suşlarının Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) İle Tiplendirilmesi. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Elazığ, 2004., (),-.
 28. Özbey, G., Kılıç, A., Ertaş, H.B., Muz, A., (2004). Sığır Koyun Ve Keçilerden İzole Edilen Pasteurella Multocida ve Mannheimia Haemolytica Suşlarının Ve Random Amplified Polimorphic DNA (RAPD) Analizi. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 14-16 Eylül, Elazığ, 2004, (),-.
 29. Ertaş, H.B., Kılıç, A., Özbey, G., Muz, A., (2002). Arcanobacterium (Actinomyces) Pyogenes’in İzolasyonu Ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) İle İdentifikasyonu. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,, (),-.
 30. Ertaş, H.B., Özbey, G., Kılıç, A., Muz, A., (2002). Koyunların Safra Kesesinden Campylobacter coli ve Campylobacter jejuni’ nin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle İdentifikasyonu. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24-26 Eylül, Konya, 2002, (),-.
 31. Kılıç, A., Muz, A., (2002). Pnömonili Sığır Akciğerlerinden Bakteri İzolasyonları Ve İzole Edilen Pastörella’ların Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) İle Saptanması. ”, V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 24- 26 Eylül, Konya, 2002, (),-.

Projeler

 1. Atlar emin ellerde yetişiyor projesi,TC GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, 25.11.2016-25.06.2017
 2. Koyun ve Keçilerde Mycoplasma agalactiae ve Mycoplasma mycoides subsp capri nin Kültür PCR ve Serolojik Yöntemlerle Tespiti, 01.01.2013-18.02.2016
 3. Sığır ve Koyun Abortlarında CHLAMYDOPHILA ABORTUS BRUCELLA ABORTUS ve BRUCELLA MELITENSİS in Real Time PCR ile Teşhisi Antijenik Dağılımın ve Gelişen Hücresel Humoral Bağışıklığın İmmunohistokimyasal Olarak İncelenmesi, 01.01.2014-18.02.2016
 4. Elazığ ve civar illerde atık yapmış koyun fetüslerinde Pestivirus ve Coxiella burnetii Enfeksiyonlarının Kültür PCR ve Elisa Yöntemleri ile saptanması, 01.10.2012-10.02.2015
 5. Bakteriyel pnömonili besi sığırlarında oluşan serbest radikal hasarının antioksidan aktivite ve bazı mineral maddeler üzerine etkisi, 01.01.2010-01.12.2011
 6. Kafeik Asit Fenil Ester in Ornithobacterium rhinotracheale ile Enfekte Edilen Broylerlerde Lipid Peroksidasyon ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi TAGEM Projesi Proje No TAGEM HS 09 12 03 153 Yardımcı Araştırmacı, 01.10.2008-01.10.2010
 7. Solunum Sistemi Hastalığı olan Tavuklardan Mycoplasma synovia ve Mycoplasma gallisepticum un Kültür PZR ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Saptanması TAGEM Projesi Proje No TAGEM HS 13 01 08 136 Yardımcı Araştırmacı, 01.01.2007-01.01.2009
 8. Pnömonili Koyun ve Kuzuların Akciğerlerinde Mikoplazma Etkenlerinin Kültür PZR ve İmmunoperoksidaz Yöntemleri ile Saptanması ve Moleküler Tiplendirilmesi TAGEM Projesi Proje No TAGEM HS 08 02 08 135 Yardımcı Araştırmacı, 01.01.2008-01.10.2010
 9. Elazığ ve Civar İllerde Atık Yapmış Koyun ve Keçilerde Chlamydophila abortus Chlamydia psittaci serovar 1 Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Patolojik ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması TAGEM Projesi Proje No TAGEM HS 08 02 08 134 Yardımcı Araştırmacı, 01.01.2008-01.01.2010
 10. Hastalıktan Şüpheli Kovanlardan Alınan Bal ve Balmumu örneklerinde Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı Etkeni Paenibacillus larvae nın Kültür ve PCR ile Teşhisi TAGEM Projesi Proje No TAGEM HS 13 01 07 122 Proje Yürütücüsü 2009, 01.11.2006-01.05.2008
 11. Tavuklarda Deneysel Salmonella enteritidis Enfeksiyonlarında Etkenin Saptanması ve Antibiyotik Kullanımının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi Proje No TAGEM HS 12 03 05 108 Yardımcı Araştırmacı 2008, 01.01.2004-01.01.2006
 12. Tavuklarda Ornithobacterium rhinotracheale ile Oluşturulan Deneysel Enfeksiyonlarda Etkenin Kültür PCR ile Tespiti ve Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişikliklerin Saptanması TAGEM Projesi Proje No TAGEM HS 12 03 05 107 Proje Yürütücüsü 2008, 01.01.2004-01.06.2006
 13. Pnömonili Sığır Akciğerlerinden Bakteri İzolasyonları ve İzole Pasteurella ların Polimeraz Zincir Reaksiyonu PZR İle Saptanması FÜNAF projesi Proje No 469 Proje Yürütücüsü 2003, 08.06.2000-01.01.2002
 14. Pnömonili Sığır Koyun ve Keçi Akciğerlerinden Bakteri İzolasyonları ve İzole Pasteurella ların Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Saptanması TÜBİTAK Projesi Proje No 1601 Yardımcı Araştırmacı 2002, 01.01.2000-01.06.2002

Üyelikler

 1. Veteriner Hekimleri Derneği
 2. SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU
 3. Sivrice Meslek Yüksekokulu
 1. Uluslararası, Dergi, Kafkas Üniversitesi Vet.Fak.Derg., 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Applied Animal Research, 1