T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23608
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Veteriner Doğum ve Jinekoloji, Meme Hastalıkları

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23608
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Veteriner Doğum ve Jinekoloji, Meme Hastalıkları
 • Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Elazığ
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi-Elazığ
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Elazığ
 • Doçentlik » 2011

  Fırat Üniversitesi
 • 1 SİVRİCE M.Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Şubat 2006 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 2 SİVRİCE M.Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 2003 ile 2016-03-08 tarihleri arasında.
 • 3 ATÇILIK İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

  Program Başkanı » Eylül 2007 ile Eylül 2008 tarihleri arasında.
 • 4 ARICILIK PROGRAMI (SİVRİCE MYO

  Program Başkanı » Eylül 2005 ile Eylül 2007 tarihleri arasında.
 • 5 SÜT HAYVANCILIĞI PROGRAMI (SİV

  Program Başkanı » Eylül 2002 ile Eylül 2005 tarihleri arasında.
 • 6 SÜT HAYVANCILIĞI PROGRAMI (SİV

  Program Başkanı » Mayıs 2006 ile Eylül 2007 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gurdogan, F., (2005). Changes in some serum hormonal profiles during pregnancy in single and twin foetus bearing Akkaraman sheep. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 61(10),1138-1141.
 2. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gurdogan, F., (2005). Serum mineral levels at pregnancy and postpartum in single and twin pregnant sheep. BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH, 107(),247-253.
 3. Gurdogan, F., Yıldız, A., Balıkcı, E., (2006). Investigation of serum Cu Zn Fe and Se concentration at during pregnancy 60 100 150 days and after parturition 45 day in single and twin pregnant sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30(1),61-64.
 4. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gurdogan, F., (2007). Blood metabolite concentrations during pregnancy and postpartum in Akkaraman ewes. SMALL RUMINANT RESEARCH, 67(),247-251.
 5. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gurdogan, F., (2009). Investigation on some biochemical and clinical parameters for pregnancy toxemia in akkaraman ewes. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(7),1268-1273.
 6. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gurdogan, F., (2013). Selected acute phase proteins oxidative stress biomarkers and antioxidants in aborting and non aborting goats infected with Border disease virus. BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY, 57(),371-374.
 7. Fuat, G., Balıkcı, E., Yıldız, A., (2014). Some acute phase proteins oxidative stress biomarkers and antioxidant enzyme activities in ewes with pregnancy toxemia. Iranian Journal of Veterinary Research, 15(3),297-299.
 8. Yıldız, A., (2016). Effect of intrauterine Allium sativum extract on recovery and conception rate in dairy cows with subclinical endometritis. Indian Journal of Animal Sciences, 86(2),154-157.
 9. Erişir, Z., Yıldız, A., (2016). Influence of propylene glycol on conception rate in cows. Indian Journal of Animal Sciences, 86(4),401-404.
 10. Balıkcı, E., Yıldız, A., (2005). Haematological parameters in single and twin pregnancies of sheep. Indian Veterinary Journal, 82(),721-723.
 11. Fuat, G., Balıkcı, E., Yıldız, A., (2005). Some serum enzyme level during pregnancy and postpartum in single and twin bearing Akkaraman sheep. MEDYCYNA WETERYNARYJNA, 61(12),1363-1365.
 12. Balıkcı, E., Yıldız, A., (2006). Electrocardiographic parameters in single and twin pregnancy and in pregnant and non pregnant sheep. Indian Veterinary Journal, 83(10),1076-1078.
 13. Yıldız, A., Zeki, E., (2006). Effect of exogenous oxytocin on embryonic survival in cows. ACTA VETERINARIA-BEOGRAD, 75(),73-78.
 14. Yıldız, A., (2009). Induction of parturition in cows with misoprostol. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(5),876-879.
 15. Balıkcı, E., Yıldız, A., (2009). Effects on arterial blood gases and some clinical parameters of caffeine atropine sulphate or doxapram hydrochloride in calves with neonatal asphyxia. REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 160(6),282-287.
 16. Yıldız, A., (2010). Effect of administering Ovsynch protocol plus postbreeding infusion on first service pregnancy outcome in cows. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(9),1345-1350.
 17. Yıldız, A., (2015). Improving the conception rate of dairy cowsby using a melatonin implant. Large Animal Review, 21(),201-205.
 18. Yıldız, A., (2001). İneklerin gebelik oranları üzerine sun i tohumlamadan sonra uygulanan fertirelin asetat ve gentamisin sülfat ın etkisi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25(),1001-1006.
 19. Kalkan, C., , Ç.H., , K.E., , Y.B., , Ç.M., , Y.H., , Y.A., , D.H., , A.A., , Ö.H., (1996). An investigation on plasma progesterone levels during pregnancy and at parturition in the Ivesi sheep. Acta Vet Hunganica, 44(3),335-340.
Ulusal
 1. Yıldız, A., Balıkcı, E., Fuat, G., (2015). Effect of Injection of Vitamin E and Selenium Administered Immediately Before the Ovsynch Synchronization on Conception Rate Antioxidant Activity and Progesterone Levels in Dairy Cows. F.Ü. Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(3),183-186.
 2. Yıldız, A., (2016). Holştayn Sütçü İneklerde Seçilen Döl Verimi Özellikleri Üzerine Buzağılamadan Önceki Vücut Kondisyon Skorunun Etkisi. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 11(3),282-287.
 3. Yıldız, A., (2016). İneklerde Retensiyo Sekundinarum Proflaksisi Üzerine Butafosfan ve Vitamin B12’nin Birlikte Uygulanmasının Etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(5),29-33.
 4. Yıldız, A., (2005). İneklerde gebe kalma oranına Oksitosinin etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 19(1),75-78.
 5. Öcal, H., Yıldız, A., Apaydın, A.M., Kaygusuzoğlu, E., (2001). İnek ve düvelerde meme papillomatozisinin tedavisi ve etiyolojisi üzerine çalışma. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 15(1),23-26.
 6. Yıldız, A., , D.H., (1995). Gebelikte hayvanlara uygulanan ilaçların yavru üzerine etkisi. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, 7(4),21-26.
 7. Yıldız, A., , B.E., (2004). İneklerin kan serumlarındaki bazı mineraller ile embriyonik ölüm arasındaki ilişki. YYÜ. Vet. Fak. Derg, 15(1),11-15.
 8. Yıldız, A., (2003). Laktasyondaki subklinik ve klinik mastitisli sütçü ineklerde Lincomycin Neomycin kombinasyonuyla tedavinin etkinliği. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 17(1),65-69.
 9. Yıldız, A., , D.H., (2000). İneklerde Erken Gebelik Faktörü nün tespitiyle gebeliğin teşhisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 14(1),85-92.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldız, A., Balıkcı, E., Gürdoğan, F., (2014). The influence of selenium and vitamin E administration on glutathione peroxidase activity and pregnancy rates of dairy cows. International Mesopotamia Agriculture Congress, (),-.
 2. Yıldız, A., Erişir, Z., (2014). The effect of propylen glycol in early lactation on the fertility of postpartum dairy cows eşperiencing seasonal heat stress. International Mesopotamia Agriculture Congress, (),-.
 3. Gürdoğan, F., Balıkcı, E., Yıldız, A., (2014). Some acute phase proteins oxidative stress biomarkers and antioxidants levels for Pregnancy Toxemia in ewes. International Mesopotamia Agriculture Congress, (),-.
 4. Balıkcı, E., Yıldız, A., Gürdoğan, F., (2014). Selected acute phase proteins oxidative stress biomarkers and antioxidants in aborting and non aborting goats infected with Border Diseases Virus. International Mesopotamia Agriculture Congress, (),-.
 5. Kılıç, A., Yıldız, A., (2017). Effect of İntrauterine Allium Sativum Extract on Recovery in Dairy Cows with Subclinical Endometritis. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
 6. Kılıç, A., Yıldız, A., Balıkçı, E., (2017). “ Evaluation of Effectiveness of Nigella Sativa Against Clinical Endometritis in Cows. 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
Ulusal
 1. Yıldız, A., (2006). İneklerde gebe kalma oranına oksitosinin etkisi. 2. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), (),234-235.
 2. Yıldız, A., (2006). Laktasyondaki subklinik ve klinik mastitisli sütçü ineklerde Lincomycin Neomycin kombinasyonuyla tedavinin etkinliği. 2. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), (),236-237.
 3. Yıldız, A., (2008). Misoprostol ile ineklerde doğumun uyarılması. III. Veteriner Jinekolojj Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), (),194-195.
 4. Yıldız, A., (2010). Effect of administering Ovsynch Protocol plus Postbreeding Infusion on First Service Pregnancy Outcome in Cows. IV. Veteriner Jinekolojj Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), (),194-195.
 5. Yıldız, A., (2013). Stresli Sütçü İneklerde Gebelik Oranları Üzerine Meloksikamın Etkisi. V. Veteriner Jinekolojj Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), (),170-171.
 6. Yıldız, A., (2017). Düşük Vücut Kondisyonlu İneklerde Gebe Kalma Oranı Üzerine Butafosfan ve Vitamin B12’nin Birlikte Uygulanmasının Etkisi. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, (),-.
 7. Yıldız, A., (2016). İneklerde Gebe Kalma Oranları Üzerine Nigella Sativa’nın Etkisi. III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, (),-.
 8. Yıldız, A., Balıkcı, E., (2016). İneklerin kan serumlarındaki bazı mineraller ile embriyonik ölüm arasındaki ilişki. 2. Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), (),118-119.

Üyelikler

 1. Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı
 2. Türk Türk Veteriner Hekimler Derneği
 1. Uluslararası, Dergi, Veterinary Medicine International, 1
 2. Ulusal, Dergi, Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Iranian Journal of Applied Animal Science, 1