T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Ayhan UYSAL

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
4242333555 - 2152
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 4242333555 - 2152
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Özgüler, İ.M., Burma, O., Uysal, A., Akbulut, H.H., (2015). Rosuvastatin Lowers Systemic Inflammatory Response in Coronary Artery Bypass Graft Accompanied by Cardiopulmonary Bypass Surgery A Randomized Controlled Study. Clinical and Investigative Medicine, 38(4),154-163.
 2. Solmaz, H., , A.M., , K.H., , Y.M., , K.O., , K.E., , K.Z., , K.M., , U.A., (2013). Effects of high loading dose of clopidogrel in ST elevated myocardial infarction treated with fibrinolytic agent. Clinical and investigative medicine., 36(1),18-23.
 3. Uysal, A., Soner, A., Çolak, M.C., Burma, O., Özgüler, İ.M., (2013). Perioperative High Dose Amiodarone Elevates Nitric Oxide Levels in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. Biomedical Research, 24(4),486-492.
 4. Rahman, A.., , A.H.., , B.M.K.., , O.M.., , B.O.., , U.A., (2009). The effects of intra operative amiodarone loading on the systemicinflammatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, 9(4),318-324.
 5. Özkan, M., , U.A., , K.S., , B.E.C., , .K.İ., (2007). Rüptüre abdominal aort anevrizmasında intraaortik balon kateterinin oklüzyon amaçlı kullanılması. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, 7(2),74-75.
Ulusal
 1. Yavuzkır, M.F., Uysal, A., Özgüler, İ.M., Çakmak, T., Güler, A., Harman, M., (2013). Atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi nedeniyla yavaş yol ablasyonu uygulanan olgularımızın altı aylık takip sonuçları. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, 17(2),34-37.
 2. Rahman, A., , B.O., , U.A., , Ş.G., , B.m.k., , İ.e., (2001). Yeni bir kalp cerrahisi merkezindeki 200 Olgunun EUROSCORE skorlama sistemiyle değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3),451-455.
 3. Rahman, A., , Ö.K.K., , U.A., (2009). Alt Ekstremite Variköz Venlerinde Cerrahi Tedavi. Fırat Tıp Dergisi, 14(4),260-263.
 4. Uysal, A., , Ö.K.K., , T.R., , A.S., , B.O., , .R.A., (2008). Alt Ekstremite Derin Ven Trombozunda Medikal Tedavi Retrospektif Çalışma. Fırat Tıp Dergisi, 13(1),35-38.
 5. Uysal, A., , Ö.K.K., , T.R., , Y.E., , Ş.S., , B.O., , R.A., (2007). Femoro popliteal By pass Girişimlerimiz. Fırat Tıp dergisi, 12(4),265-268.
 6. Uysal, A., , B.O., (2007). Periferik arter anevrizmaları Fırat Deneyimi. Fırat Tıp Dergisi, 12(1),9-12.
 7. Uysal, a., , B.O., , a.i., , Ö.K.K., , R.A., , Ü.B., , .Ö.İ.H., (2006). Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonunun Yol Açtığı Akciğer Hasarında Melatoninin Koruyucu Etkinliği. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 14(4),308-314.
 8. Rahman, A., , B.O., , B.M.K., , B.A., , U.A., , Ü.B., (2001). Kardiyopulmoner Bypass ve Çalışan Kalp Teknikleri ile Yapılan Ameliyatların Kardiyak Performansa Etkisi. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 9(2),68-73.
 9. Rahman, A., , B.O., , U.A., , Ç.A., (2000). Kardiopulmoner Bypass Sonrası Heparine Bağlı Tip II Trombositopeni Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 2(9),185-188.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Koç, Z.P., Bulut, Y., Canpolat, S., Uysal, A., Saraç, M., (). Evaluation of pulmonary infection in rabbits by tc 99m hmpao labeled leukocyte scintigraphy. 17th İSOSORBE Congress, (),-.
 2. Kahraman, M.A., Uysal, A., Burma, O., Özgüler, İ.M., Şahna, E., (2014). The effect of olmasetan treatment in cases of coronary artery bypass graft accompanied with cardiopulmonary bypass on dimethylarginine and İnducible nitricoxide syntase levels. 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya., 55(Suppl. 1),2-2.
 3. Özgüler, İ.M., Burma, O., Uysal, A., Akbulut, H.H., Kılınç, A., (2014). Rosuvastatin lowers systemic ınflammatory response in coronary artery bypass graft accompanied with cardiopulmonary bypass surgery. 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, antalya, 55(Suppl. 1),2-2.
 4. Burma, O., Uysal, A., Özgüler, İ.M., (2014). Our treatment approaches to coronary artery fistulae. 10th International Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 55(Suppl.1),135-135.
 5. Burma, O., Uysal, A., Özgüler, İ.M., Özcan, M., Ercan, Z., Kaçar, E., (2014). Leptin modulates contractile activity of human ınternal mammary artery in a protein kinase C dependent mechanism. 10th International Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, 55(Suppl. 1),55-55.
 6. Kahraman, M.A., Uysal, A., Mutlu, E., Burma, O., Ilhan, N., Özgüler, İ.M., Şahna, E., (). Kardiyopulmoner bypass eşliğinde koroner arter bypass greft uygulanan olgularda olmesartan tedavisinin ADMA SDMA L Arjinin iNOS ve h CRP seviyeleri üzerine etkileri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği, Uluslararası Katılımlı Kongre, Lab Expo 2013, Antalya, (),-.
Ulusal
 1. Burma, O., Onat, E., Ilhan, N., Erol, D., Uysal, A., Şahna, E., (). Rosuvastatinin myokardiyal iskemi reperfüzyon hasarında ADMA Rhokinaz NADPH Oksidaz Kaveolin 1 HSP90 NFKB ve TLR 4 düzeylerine etkileri. XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, (),-.
 2. Uysal, A., Burma, O., Özgüler, İ.M., Özer, M., Bozgeyik, Z., (). Ateşli silah yaralanmasına bağlı aortikpsödoanevrizmanın gelişen çocuk olguda uygulanan endovasküler tedavinin 1 yıllık takip sonucu. XVI. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, 22(Ek Sayı 3),43-43.
 3. Uysal, A., Burma, O., Özgüler, İ.M., Bozgeyik, Z., Ökçesiz, İ., (). Aynı trafik kazasında meydana gelen iki ayrı torasik aort diseksiyonunda acil şartlarda endovaskülergreft uygulaması. XVI. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi,istanbul, 22(Ek Sayı 3),43-43.
 4. Koç, Z.P., Burma, O., Uysal, A., Mitil, H.A., Akdeniz, O., Onur, M.R., (). Tavşan kalbinde multigatedakuzisyon MUGA sintigrafisinin tekrarlanabirliği değerlendiriciler arasındaki değişkenliği ve ekokardiyografi EKO ile karşılaştırılması. XXV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, (),-.
 5. Koç, Z.P., Burma, O., Uysal, A., Mitil, H.A., (). Akut unilateral derin ven trombozu modelinde deneysel lenfosintigrafi çalışması. XXV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi,Antalya, (),-.
 6. Kılınç, A., Burma, O., Uysal, A., Akbulut, H.H., Özgüler, İ.M., (). Kardiyopulmoner bypass eşliğinde koroner arter bypass greft uygulanan olgularda sistemik enflamatuar yanıtın azaltılmasında olmesartan medoksomilin etkinliği. . Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, (),-.
 7. Uysal, A., Burma, O., Bozgeyik, Z., (). Ateşli silah yaralanmasına bağlı 13 yaşındaki hastada abdominal aortik psödoanevrizmanın başarılı endovasküler tamiri. XII. Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi. Antalya, (),-.
 8. Indelen, C., Uysal, A., Doğan, N., (2010). Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı ventriküloplasti kesisinden yapılan mitral tamirinin bir yıllık sonuçları. XI. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 18(4 (Ek Sayı 1)),-.
 9. Özsin, K.K., Rahman, A., Özercan, İ.H., Burma, O., Uysal, A., (2006). Alt ekstremite primer varislerinde apoptozisin rolü. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongres, 14(Ek Sayı 2),30-30.
 10. Burma, O., Uysal, A., Özsin, K., Azak, S., Üstünel, L., Rahman, A., (2006). İnfrarenal abdominal aort anevrizması sonuçlarımız. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14(Ek Sayı 2),173-174.
 11. Uysal, A., Tok, R., Yücedağ, E., Şenol, S., Burma, O., Rahman, A., (2006). Femoropopliteal bypass girişimlerimiz ve erken dönem sonuçları. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14(Ek Sayı 2),173-173.
 12. Uysal, A., Özsin, K., Aydın, S., Burma, O., Rahman, A., (2006). Alt ekstremite derin ven trombozlarında tedavi yaklaşımlarımız. IX. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 14(Ek Sayı 2),172-173.
 13. Akar, İ., Rahman, A., Burma, O., Üstündağ, B., Uysal, A., Özercan, İ.H., Balin, M.A., Ilkay, E., (). Endotel hasarı sonrası oluşan intimal hiperplazi üzerine nebivolol ün etkisi Deneysel Çalışma. XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, (),-.
 14. Burma, O., Uysal, A., Özsin, K.K., Tok, R., Köksal, H., Rahman, A., (). Periferik damar yaralanmalarında cerrahi deneyimlerimiz 175 olgu nedeniyle. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kapadokya, 12(Ek Sayı 1),80-80.
 15. Burma, O., Uysal, A., Köksal, H., Tok, R., Rahman, A., (). Kardiyak kist hidatik Olgu Sunumu. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi,Kapadokya, 12(Ek Sayı 1),80-80.
 16. Burma, O., , U.A., , A.İ., , Ş.G., , .R..A., (). Vertebral erezyonla karekterize Behçet Hastalığına bağlı kronik rüptüreaAbdominal aort anevrizması olgu sunumu. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kapadokya, 12(Ek Sayı 1),80-80.
 17. Uysal, A., Burma, O., Şıracı, G., Azak, S., Rahman, A., (2004). Periferik arter anevrizmaları Fırat Deneyimi. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kapadokya, 12(Ek Sayı 1),49-49.
 18. Uysal, A., Burma, O., Akar, İ., Yücedağ, E., Ali, A., (). Akut periferik arteriyel tromboembolektomi sonuçlarımız 128 olgu nedeniyle. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kapadokya, 12(Ek Sayı 1),34-35.
 19. Uysal, A., , B.O., , Ö.K., , R.A., , Ü.B., , Ö.İ., (). Alt ekstremite iskemi reperfüzyonunun yol açtığı akciğer hasarında melatoninin koruyucu etkisi Deneysel Çalışma. VIII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Kapadokya, 12(Ek Sayı 1),7-7.
 20. Rahman, A., , B.O., , B.M., , U.a., , K.H., (). Octopus II stabilizör ile koroner bypass cerrahi sonuçlarımız. VII. Ulusal Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, (),-.
 21. Rahman, A., , B.O., , U.a., , Ş.G., , A.İ., , .İ.E., , D.e., (). Yeni kurulan bir merkezde 200 Olgunun EUROSCORE skorlama sistemiyle değerlendirilmesi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Diyarbakır, (),-.
 22. Rahman, A., , Ü.b., , B.O., , U.A., , .Ç.G., , .Y.R., (). Çalışan kalpte bypass operasyonlarında serum neuron spesifik enolase değişimi. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri, Diyarbakır, (),-.
 23. Göncü, T., , Ç.A., , R.A., , B.O., , U.A., , K.I., , Ö.İ.H., (). Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri ve anjiotensin reseptör blokerlerinin intimal hasar sonrası hiperplazi gelişimi üzerine etkisi. X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, (),-.

Projeler

 1. Kardiyopulmoner Bypass eşliğinde Koroner arter bypass greft uygulanan hastalarda antienflamatuvar yanıtın azaltılmasında olmesartan medoksomil in etkinliği, -
 2. TF 11 10 Kardiyo Pulmoner Bypass KPB Eşliğinde Koroner Arter Bypass Greft KABG uygulanan olgularda sistemik inflamatuvar yanıtın azaltılmasında Rosuvastatinin etkinliği, -
 3. MİYOKARDİYAL İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA ROSUVASTATİN İN CAVEOLİN 1 ISI ŞOK PROTEİNİ 90 NUKLEAR FAKTOR KAPPA B VE TOLL LİKE RESEPTÖR 4 DÜZEYLERİNE ETKİLERİ, -
 4. Derin venöz tromboz sonrası lenfatik akımın lenfosintigrafi ile tavşan modelinde değerlendirilmesi, -
 5. Elde Taşınabilir 2 Problu Renkli Doppler Ultrasonografi US İçeren Vasküler Laboratuar Kurulması İçin Altyapı Oluşturulması, -
 6. Miyokardiyal İskemi Reperfüzyon Hasarında Aposinin in ADE iNOS MPO Aktivitelerine ve ADMA Düzeyine Etkileri, -

Üyelikler

 1. CTS Net The Cardiothorasic Surgery Network
 2. Fleboloji Derneği
 3. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 4. Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği
 1. Ulusal, Dergi, Çağdaş Tıp dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1